עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

 

חיפה, 13 אפריל, 2008

ח' ניסן, תשס"ח

 

 

אל: שותפי המשרד ועובדיו

חוזר פנימי מס' 8/2008

חוצץ – ביטוח לאומי

 

הנדון: החזר הוצאות אש"ל בארץ ובחו"ל (לעובד)

היבטי ביטוח לאומי

 

אש"ל בארץ – לפי קבלות

החזר הוצאות אש"ל לעובד, על פי ההוצאות בפועל כנגד קבלות מוכיח כי העובד הוציא את ההוצאות הללו בעבור המעסיק, ולכן אין זו טובת הנאה, החייבת בדמי ביטוח.

החזר הוצאות אש"ל, המותרים בניכוי למעסיק, אינם בגדר הכנסה, ומשכך, הם אינם חייבים בתשלום דמי ביטוח.

החזר הוצאות אש"ל כנגד קבלות אשר אינם מותרות בניכוי לצורכי מס, אינו נזקף למשכורתו של העובד בחברה, אך הוצאות אלה חייבות בתשלום מקדמה בשל הוצאה עודפת.

אש"ל ללא קבלות (בישראל ובחו"ל)

תשלום הוצאות אש"ל לעובד ללא קבלות, עד לסכום שנקבע כמותר בניכוי לצורכי מס, פטור מתשלום דמי ביטוח. מעבר לסכומים אלה, התשלום מהווה טובת הנאה של העובד, החייבת בדמי ביטוח. הסיבה להבדל נעוצה בעובדה, שעובד שאינו מביא קבלות למעסיק, ואינו מוכיח, שהוא הוציא את ההוצאה בפועל, יכול היה לנצל את הכספים שקיבל גם למטרות אחרות – ולכן העובד קיבל, למעשה, תוספת למשכורת.

אש"ל בחוץ לארץ - עם קבלות

מעסיק, שמשלם החזר הוצאות לעובד תמורת קבלות, חזקה עליו, שהעובד הוציא את ההוצאות בפועל בהתאם להוראותיו. הסכומים הללו פטורים מדמי ביטוח, גם אם הם עולים על הסכומים הפטורים ממס, אך עודף הסכום מעל התקרה המוכרת, מוגדר כהוצאות עודפות, המחייבות תשלום מקדמה.

ביקורת ניכויים של ביטוח לאומי

כאשר הוצאה למעביד שומת ניכויים של מס הכנסה, מבקר הניכויים של המל"ל צמוד לקביעתו של מפקח מס הכנסה, לכל הנושאים – וזאת כפי שנקבע בפסק הדין, בעניין דב"ע

נה/ 14-0, "גדות" תעשיות פטרוכימיות בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי, בבית הדין הארצי לעבודה מיום 18/7/1995.

 

 

בכבוד רב,

הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי

רואי חשבון

 


חזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית