עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

בית המשפט חייב את הבנק לקבל כספים ממכירת ביטקויין2018 | 05 | 21
בית המשפט הבהיר כי הכסף אינו תוצר של הלבנת הון, והמליץ לבנק להיענות לבקשת הלקוח להפקיד בחשבונו 195 אלף דולר ממכירת 20 ביטקוין. 
התקדים יחייב את הבנקים לבחון מחדש את מדיניותם בנוגע למטבעות וירטואליים.

בעל שליטה אינו זכאי לדמי אבטלה2018 | 05 | 21
לדעת ביה"ד, הוראות החוק ברורות: בעל שליטה בחברה קטנה, נחשב כעובד עצמאי, ואין לו זכאות לדמי אבטלה. אין חשיבות לשאלה אם בעל מניות משמש גם כעובד שכיר בחברה, הוא אינו זכאי לדמי אבטלה ללא קשר למעמדו בחברה.

המוסד לביטוח לאומי שולח דרישות תשלום לישראלים שעשו הגירה / רילוקיישן2018 | 05 | 21
תושב ישראל אשר גר בחו”ל ומפיק שם הכנסות, חייב לשלם בישראל ביטוח לאומי ומס בריאות - לפי הכנסותיו בחו"ל!
כדי להשתחרר מחובה זו, יש לבצע ניתוק תושבות.

חובה להחתים את העובד על קבלת מסמכים2018 | 05 | 21

בשני פסקי דין, קבעו בתי הדין לעבודה, כי כדי להוכיח שהעובד קבל "הודעה לעובד על תנאי העבודה" או פרוטוקול שימוע לפני פיטורין, יש להציג חתימה שלו לקבלת המסמך, למרות שאין חובה לכך בחוק.    


נוהל הדיווח לגבי הפסקת הפקדות לקופת גמל2018 | 05 | 21
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קובעת אילו פרטים על המעסיק למסור לחברה המנהלת (לקופת הגמל) בעת הפסקת הפקדות מכל סיבה שהיא - הפסקת עבודה, קשיים כספיים של המעסיק וכו׳.
 להלן במבזק זה פירוט הפרטים האמורים.

פריסת תשלומי חכירה למשך שנים אינה מייצרת הכנסת ריבית בעד אשראי2018 | 05 | 13
ביהמ"ש העליון קבע כי העובדה שהתמורה משולמת בתשלומים, אינה מעידה בהכרח על עסקת אשראי נפרדת, ועצם היוון התשלומים לצורך קביעת השווי לצרכי מס שבח, אין בו כדי להעיד כי התשלומים בפועל מגלמים בתוכם הכנסת ריבית. לכן ההפרש בין התמורה המהוונת לדמי השכירות בפועל - אינם חייבים במס.

עלה השכר המינימלי בענף הבניין2018 | 05 | 13

שכר המינימום עלה החל מ- 1/1/18 מכח צו ההרחבה בבניין, כמפורט במבזק זה.


בעל מניות מהותי בחברה שמשך כספים מהחברה חייב לתת דוח מיוחד כנספח לדוח השנתי2018 | 05 | 13

רשות המיסים פרסמה את טופס 1350 המהווה נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017, אותו חייב למלא בעל מניות מהותי בחברה שסכום המשיכות המצטבר שלו עלה ביום כלשהו בשנת המס 2017 וביום כלשהו בשנת המס 2016 על 100,000 ₪.


פטור ממס על מכירת ביטקוין ברווח2018 | 05 | 13

רשות המיסים מבקשת לראות בביטקוין "נכס" שבעת מכירתו ברווח יש לשלם מס רווח הון, בעוד שהמומחים רוצים לראות בו "מטבע" שהרווחים בגינו הינם הפרשי שער הפטורים ממס אצל יחידים.


הפרשה לפיצויים לעובד חדש שיש לו קופת פנסיה מהמעביד הקודם2018 | 05 | 13

כשמקבלים עובד חדש שיש לו קופת פנסיה מהמעביד הקודם, המעסיק החדש חייב להמשיך ולהפריש אחוז זהה, כמפורט במבזק זה.


עדכון שכר המינימום בעקבות קיצור שבוע העבודה2018 | 05 | 06

לאחרונה ניתנה הברה בנושא עדכון השכר, והוחלט כי סכום שכר המינימום השעתי יגדל בעקבות קיצור שבוע העבודה, כמפורט במבזק זה.


הזדמנויות בפרוייקטים סולאריים בהסדרות חדשות של רשות החשמל מרץ 20182018 | 05 | 06

ההסדרות שאושרו, הינן בתעריפים גבוהים יותר מבעבר ולפיכך יוצרות הזדמנויות השקעה לבעלי שטחים מתאימים, כולל הקמת מערכות נוספות על גגות שכבר תפוסים חלקית עם מערכות סולאריות.


נדרשות ראיות ממשיות כדי להוכיח ניתוק תושבות לעניין ביטוח לאומי2018 | 05 | 06

הרוצה להגר מישראל ברילוקישיין מלא ולהפסיק להיות תושב ישראל, חייב לנקוט בפעולות ממשיות חד משמעיות כדי להוכיח את העברת מרכז החיים לחו"ל, לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה, לרבות הודעה לביטוח לאומי מראש על העתקת מרכז החיים לחו"ל.  


פטור ממס הכנסה בגין נכות2018 | 05 | 06

כדי לקבל אישור מפקיד השומה על פטור זה, יש להגיש למשרד השומה את טופס 169א - "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.


הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה2018 | 05 | 06
רשות המסים הודיעה על המשך לנוהל "גילוי מרצון", אשר מטרתו לעודד עוסקים, בעלי תפקידים בתאגידים ואנשים פרטיים, לדווח על הכנסות עליהן טרם דווחו, בתמורה להתחייבות רשות המיסים שלא ינקטו הליכים פליליים כנגד הפונים להליך גילוי מרצון.

מעסיק שלא ביטח את העובד בקרן פנסיה - שילם פיצויים 500 אלפי ש"ח2018 | 04 | 29
מדובר בעובד שעבד אצל המעסיק פחות משנתיים והמעסיק השתהה בבצוע ההסדר הפנסיוני לעובד הזה, ובהעברת התשלום לקופה.  העובד נפטר ממחלה, לפני הסדרת הביטוח. בית הדין קבע כי על המעסיק לשלם לשאירי העובד פיצוי בסך כחצי מיליון ₪ (!).

קיצור שבוע העבודה - עדכון2018 | 04 | 29
הוראות הצו החדש - עדיין אינן ברורות בקשר לשאלת השכר לשעה, לאור קיצור שבוע העבודה ל- 42 שעות, ולהוריד שעת עבודה ביום אחד בשבוע. לא ברור האם שכר המינימום עולה, האם השכר לשעה עולה, והאם הצו חל על מי שעובד במשרה חלקית. 

אושרה שיטת ה"שווי הנכסי הנקי" להערכת שווי בהליך איזון משאבים אגב גירושין2018 | 04 | 29

לאחרונה אישר בית המשפט המחוזי את קביעתו של בית המשפט לענייני משפחה אשר קיבל הערכת שווי אשר בוצעה במסגרת איזון משאבים בין בני זוג מתגרשים, בה נעשה שימוש בשיטת "השווי הנכסי הנקי" ולא בשיטה המקובלת "DCF" .


הגבלת השימוש במזומנים ושיקים משנת 20192018 | 04 | 29
לאחרונה, התקבל בכנסת החוק לצמצום השימוש במזומן הקובע הגבלות על תשלום במזומן, על שימוש בשיקים וחובת דיווח על רוכש זכות במקרקעין. ההגבלות והסנקציות על שימוש במזומנים יחולו גם על המשלם וגם על המקבל, החוק יחול מיום 1.1.2019. להלן במבזק זה עיקרי החוק.

תזכורת בדבר חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים2018 | 04 | 29

עצמאי בין הגילים 21 - 55, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים  בשיעור של 4.45%  מהכנסתו שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ובשיעור של 12.55% על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 9,673 ₪ לשנה.


אין להטיל ארנונה על שטחים משותפים2018 | 04 | 22
על כל משלם ארנונה, בתל אביב, לבדוק אם יש בשטח עליו הוא משלם ארנונה, שטח משותף ולבדוק את טיבו. בעלי/שוכרי נכסים שלא בתחום תל אביב צריכים לבדוק את נושא השטחים המשותפים לפי צו הארנונה באותו יישוב.

מיסוי מטבעות דיגיטלייים - עמדת רשות המיסים בחוזר 5/20182018 | 04 | 22
רשות המיסים פרסמה כמה התייחסויות בקשר לתחום המטבעות הדיגיטליים שהפך לאחרונה לשוק "חם" הכולל כמות אדירה של "מטבעות וירטואליים" הנסחרות בפלטפטרמות מסחר שונות. להלן בחוזר זה עיקרי העמדות.

רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל2018 | 04 | 22

להלן במבזק זה עיקרי התיקון לכללים של מיסוי הכנסת ישראלי הנשלח לעבוד בחו"ל לתקופות ארוכות ע"י מעסיק ישראלי. הכללים החדשים יחולו החל מיום 1/1/18.


רכיבי השכר שחייבים במס שכר בידי מלכ"ר2018 | 04 | 22
בית המשפט המחוזי פסק לאחרונה כי גם רכיבי השכר הבאים חייבים במס שכר בידי מלכ"ר: תשלומים לעובדי הוראה ורווחה בהשתתפות הממשלה, החזר הוצאות רכב, החזר דמי חבר לאגודות מקצועיות, הפרשות סוציאליות מעבר לתקרה המותרת, תשלומי אש"ל.

תקבול בשל התחייבות לאי תחרות "צרה" אינו תקבול הוני2018 | 04 | 22

בית המשפט קבע בעניין גנינה כי יש לסווג את מלוא תשלומי אי-התחרות  כתקבול פירותי. מפסק הדין ניתן ללמוד כי ככל שההתחייבות לאי תחרות תהא רחבה וגורפת, יש סיכוי שהתקבול בגינה ייחשב כתקבול הוני, החייב במס רווח הון בלבד


דוח ניתוק תושבות לצורכי מס לשנת 20172018 | 04 | 22

על פי תיקון 223 לפקודה דוח ניתוק תושבות יוגש על ידי כל אדם שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל (ולכן אינו מדווח על הכנסותיו בחו”ל), וזאת עד חודש מאי של כל שנה.


התגמול המיוחד שמשלם הביטוח הלאומי למשרתים במילואים בתקופות ממושכות - פטור ממס הכנסה2018 | 04 | 15

על פי חוק שירות המילואים, זכאי כל אדם המשרת במילואים בתקופות ממושכות לתגמול מיוחד ולתגמול נוסף בתנאים מסויימים. ב"חוק ההתייעלות" שפורסם לאחרונה, נקבע כי התגמול המיוחד יהיה פטור ממס ואילו התגמול הנוסף ימוסה בשיעור של 25%.


פורסם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל- 42 שעות שבועיות, החל מיום 1 באפריל 20182018 | 04 | 15

תחילתו של צו ההרחבה הינו ב- 1 בחודש שלאחר מועד פרסומו, קרי ביום 1/4/2018, להלן במבזק זה עיקרי הוראות הצו האמו.ר


מ- 1.1.2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה - פס"ד2018 | 04 | 15
מדובר במהפכה לגבי ההתייחסות לטיפים שמקבלים המלצרים, אשר תחייב את בעלי המסעדות ובתי הקפה להיערכות חדשה בכל הקשור לרישום של הטיפים, משכורות המלצרים והזכויות הסוציאליות שלהם.
ביה"ד הארצי איפשר דחייה של תחולת פסק הדין, עד לתחילת שנת 2019

תזכורת בדבר חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים2018 | 04 | 15

עצמאי בין הגילאים 21 - 55, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים בשיעור של 4.45% מהכנסתו שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ובשיעור של 12.55% על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 9,673 ₪ לשנה.


הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה2017 | 12 | 24
ההליך יהיה בתוקף עד 31.12.2019, למעט פניה בהליך אנונימי אשר תתאפשר עד 31.12.2018. במידה והנושא רלבנטי עבורכם או עבור קרוביכם, נא קבעו פגישה עם שותפי המשרד לצורך מתן הסברים נוספים.

עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים2018 | 04 | 08
כזכור, דחה בית המשפט העליון את הערעורים השונים שהוגשו בנושא שאלת זכאותם של העובדים הזרים לנקודות זיכוי וחבות המעסיקים בהיטל בגין עובדים שהינם מסתננים מאריתראה וסודאן. ביום 20/3/2018 פורסמה הנחייה נוספת שבה צויין, כי הוחלט להאריך את ההסדר עד ליום 31.5.2018.

האם ניתן לקזז בין יתרת חובה ליתרת זכות של בעל מניות בחברות שבשליטתו2018 | 04 | 08

בהחלטת מיסוי שניתנה לאחרונה נקבע כי, הואיל ולבעל המניות יש יתרת זכות בחברה ב', והואיל ובעל המניות המחה את זכותו זו לחברה א', וניתן להמחאת הזכות הזאת ביטוי בדוחות הכספיים של שתי החברות, יראו בהמחאת הזכות כמקזזת את חובו של בעל המניות לחברה א'.


יוון - דחייה נוספת בחיוב מס על רווחים ממכירת נדל"ן2018 | 04 | 08
הפרלמנט היווני אישר דחייה של שנה נוספת בהחלת מס רווחי הון, ולכן עד תום שנת 2018 לא יחול ביוון כל מס על רווחים ממכירת נדל”ן. תושב ישראל שלא ניתק את תושבותו לצרכי מס, ישלם את כל המס בישראל – 25% למשקיע פרטי, או אפילו 35% אם ההשקעה היא השקעה עסקית.

פרישה בגיל פרישה הינה התפטרות ולא פיטורין (לעניין זכאות לדמי אבטלה)2018 | 04 | 08

השופטת קבעה כי אכן המבוטחת פרשה לאחר גיל פרישה ובהתאם לחוק מגיע לה פיצויי פיטורין, אך אין להסיק מכך על זכאותה לדמי אבטלה מהיום הראשון, כי התובעת לא הצביעה על נסיבות שחייבו אותה להפסיק עבודתה אצל המעסיק, לפיכך הרי שאין מדובר בהתפטרות מוצדקת.


הנחות במכירה וקניה של "דירה יחידה"2018 | 04 | 08
החל משנת 2014, הוחלף הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים, ב- "פטור הליניארי". למרות זאת במקרים מסויימים, נותר על כנו סעיף הפטור ממס במכירת דירת מגורים יחידה. גם ברכישת דירת מגורים, ישנה הקלה במס רכישה לדירה יחידה.

שינוי מהותי בדיווח למע"מ על עסקאות עם עוסקים ברשות הפלסטינאית2018 | 03 | 25
הדיווח בגין חשבוניות שהוצאו לקונים ברש"פ או המתקבלות מהם - ייעשה בדיווח המקוון והמפורט ולא באופן ידני, וכך לא יהיה צורך במשלוח טופסי 879 ו- 878.  יודגש כי השינוי יחול רק לגבי העוסקים החייבים בדיווח המקוון והמפורט למע"מ.

לא ניתן לעקל את חלקה של האישה בדירה עקב חובות המס של הבעל2018 | 03 | 25

סעיף 66א(ב) לפקודת מס הכנסה, מגביל באופן מפורש את כוחו של פקיד השומה לגבות חובות מבן הזוג שאיננו בן הזוג הרשום. המס על חלקה של האישה בהכנסות נוכה במקור ממשכורתה בתקופה הנדונה. 


זכאות לימי מחלה לעובד במשרה חלקית2018 | 03 | 25

עובד במשרה חלקית זכאי לצבירה של יום וחצי מחלה לכל 25 ימי עבודה מלאים (או 21.66 ימים - בשבוע עבודה בן 5 ימים).


פיטורי עובדת בהריון או לאחר חופשת לידה2018 | 03 | 25
כידוע לא ניתן לפטר עובדת בהריון או לאחר חופשת לידה אלא אם התקבל אישור ממשרד העבודה, שיאשר את הפיטורין, אם המעביד יוכיח שיש סיבה מהותית לפיטורי העובדת שאינן קשורות בהריון/בלידה. רוב הבקשות נענות בחיוב. 

תזכורת בדבר חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים2018 | 03 | 12

עצמאי בין הגילים 21 - 55, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני שיעור של 4.45% מהכנסתו שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו - 12.55% על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 9,673 ₪ לשנה.


דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 20172018 | 03 | 18

על פי תיקון 223 לפקודה דוח ניתוק תושבות יוגש על ידי כל אדם שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל (ולכן אינו מדווח על הכנסותיו בחו”ל), וזאת עד חודש מאי של כל שנה.


לא ניתן לזקוף לעובד שווי שימוש ברכב שלא על סמך התקנות - פס"ד2018 | 03 | 18

השופטת קבעה כי תקנות השווי קבעו כלל מחייב באשר לאופן חישוב טובת ההנאה לעובד בְּשל קבלת רכב ממעסיקו ואין מדובר בחזקה הניתנת לסתירה.


העברת כספים לחו"ל ללא ניכוי מס וללא אישור פקיד השומה - הבהרות נוספות2018 | 03 | 18

לאחרונה שלחה הרשות הבהרות ללשכת רואי החשבון בישראל הכוללות שתי הבהרות חשובות במיוחד, המפורטות במבזק זה.


שעות עודפות כרכיב להפקדות לגמל ולפיצויים2018 | 03 | 18

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי שעות עבודה מעבר לחלקיות משרתו של עובד הינן "שעות עודפות". במקרה בו מספר שעות עבודתו הרגילות של העובד לא עלה על התחום שנקבע בחוק למשרה מלאה, שעות אלה אינן "שעות נוספות" אלא "שעות עודפות", שמגיע בעבורן שכר רגיל.


מע"מ על מענקים בחקלאות2018 | 03 | 18

מקרים בהם התקבולים ניתנו בקשר ישיר לסוגים מסוימים של עסקאות, וניתן לשייך את התקבולים לאותם סוגים של עסקאות, יהיה דין התקבולים כדין העסקאות אליהן מיוחסים התקבולים.


מותר לעבוד בתקופת שירות במילואים2018 | 03 | 12

ניכוי בגין הוצאות המותר משכר העובדים הזרים2018 | 03 | 12

עודכנו התקנות הקובעות את הסכומים המקסימליים הניתנים לניכוי משכר העובדים הזרים בגין הוצאות מגורים ודמי ביטוח רפואי, בתוקף מ- 1/1/201. הסכומים המעודכנים מפורטים במבזק זה.


מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 20182018 | 03 | 11

להלן בחוזר זה מחזור העסק בשנת 2017 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה – בשנת 2018, מחולק לפי ענפים.


חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום) עקב החובה לנהל הנהלת חשבונת "כפולה" בשנת 20182018 | 03 | 11

בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת 2018.


בית המשפט העליון לא מאפשר רכישת חברה בהפסדים2018 | 03 | 05

בית המשפט העליון קבע כי, כאשר המטרה העיקרית לרכישת החברה היא קיזוז הפסדיה ולא הוצג כל טעם מסחרי לרכישה, לכן מדובר בעסקה מלאכותית וההפסדים לא ניתנים לניכוי מרווחי החברה מהפעילות החדשה.


פסק דין בעניין ניתוק תושבות לצרכי ביטוח לאומי לאחר הגירה או רילוקיישן2018 | 03 | 05

מי שעשה הגירה או רילוקיישן, חייב לבדוק בקפדנות את שאלת התושבות שלו לצרכי ביטוח לאומי, כדי להימנע מתשלום דמי בטוח בישראל בשיעור של 12%-17% מההכנסות בחו”ל.   


"מסלול ירוק" להעברת כספים לחו"ל2018 | 03 | 05
רשות המיסים השיקה מסלול ירוק חדש המאפשר להעביר תשלומים לחו"ל, לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות לתושב חוץ, באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוּון במערכת הבנקאית), וללא צורך באישור פטוֹר מניכוי מס במקור. 
 

 


תיקון החוק בעניין חברות בית2018 | 03 | 05
בהתאם לסעיף 64(ב)(7) בנוסחו החדש, חברה העומדת בדרישות הסעיף, רשאית לבחור להיחשב חברת בית רק אם ביקשה להיחשב כחברת בית, תוך 3 חודשים ממועד התאגדותה. חברה שחדלה, לא תוכל לשוב ולהיות חברת בית.

רצף קצבה2018 | 02 | 28

רצף זכויות קצבה הוא ייעוד של כספי הפיצויים (כולם או חלקם) למטרת קבלת פנסיה גבוהה יותר בעתיד. ניתן לבצע רצף קצבה רק על כספי פיצויים בתכנית הכוללת פנסיה


רשות החשמל פרסמה פרוייקטים סולאריים חדשים לשנת 20182018 | 02 | 28
רשות החשמל פרסמה מספר הסדרות חדשות, אשר חלקן כבר קיבל תוקף וחלקן פורסם לשימוע לצורך הפעלה בשנת 2018.  
להלן במבזק זה פרוט ההסדרות הסולאריות הקיימות והמתוכננות.

מדרגות המס ותשלומים לביטוח לאומי בשנת 20182018 | 02 | 28

להלן במבזק זה מפורטים מדרגות המס והתשלומים לביטוח לאומי בשנת 2018


בקשה לתיקון דוח - הוראת ביצוע מיום 11/1/20182018 | 02 | 28
אין בחוק התייחסות לזכותו של נישום לתקן את הדוח השנתי שהגיש לפקיד השומה, ולכן הנושא נמצא במחלוקת לעיתים תכופות. לאחרונה פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע שעניינה: "אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה".
 

מכירות לרשות הפלסטינאית (רש"פ) וקניות מהרש"פ2018 | 02 | 25

יש לשים לב במיוחד להוראות בנוגע לקיזוז מס תשומות בגין רכישות - מוצרים ושירותים מהרש"פ, שאם לא מבצעים את הנדרש בדיוק, ידרש העוסק להחזיר את מס התשומות שקוזז.


מכירת 2 דירות בפטור ממס - לצורך רכישת דירה יחידה אחרת2018 | 02 | 25

סעיף 49ה' מעניק, פטור ממס חד פעמי, מלא או חלקי, במכירת דירת מגורים מזכה שאינה "דירה יחידה", למי שבבעלותו 2 דירות מגורים בלבד והוא מוכר את שתיהן במטרה לרכוש דירת מגורים אחרת, שסכום עלותה הנו 75% לפחות משווי 2 הדירות הנמכרות.


ניתן למשוך מקופת הגמל לקצבה 90,000 ש"ח ללא תשלום מס2018 | 02 | 25

בתיקון 5 לחוק קופות הגמל נכללה אפשרות למשוך את הכסף במשיכה חד פעמית (היוון) ללא תשלום מס, בהתקיים כל התנאים המפורטים במבזק זה.


האם כדאי להשאיר כספי פיצויים בקופה / בחברת הביטוח?2018 | 02 | 25

מס הכנסה רואה בפיצויים שהושארו בקופה מעין "הלנת שכר" ולכן מחייב את כל החלק החייב, במס גבוה שיכול להגיע למס שולי מקסימלי. גם אם כספי פיצויים המושארים בקופה הופכים לכספי ירושה, הם אינם פטורים ממס וההתחשבנות עוברת ליורשים ש"נכנסים לנעלי המוריש".


מי חייב בהגשת דוח מ.ע.מ באופן מקוון2018 | 02 | 25

העוסקים המפורטים להלן במבזק זה חייבים להגיש את הדוח התקופתי למ.ע.מ. רק באופן מקוון (דוח המוגש באופן ממוחשב וכולל פירוט מלא של כל העסקאות וכל התשומות). לא יתקבלו מהם דוחות ידניים על גבי שובר דווח ידני מהפנקס.


העברות כספים מקופה מרכזית לפיצויים2018 | 02 | 11
רשות המיסים פרסמה את חוזר מ"ה מס' 4/2017, בנושא "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים", שמטרתו להסדיר את כללי המיסוי בעניין הכספים שהצטברו בקופות מרכזיות לפיצויים. להלן במבזק זה עיקר ההוראות. 

עדכון סכומי גמלאות / קצבאות וגביה - בביטוח הלאומי ינואר 2018 (גמלאות עיקריות)2018 | 02 | 11
במבזק זה מפורטים עדכוני סכומי גמלאות, קצבאות וגביה של הגמלאות והגביה העיקריות בחוק הביטוח הלאומי, מעודכנים לינואר 2018.

תשלום מס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) בשנת המס 20172018 | 02 | 11
מסלול המיסוי בשיעור 10% על הכנסות מהשכרה למגורים, מחייב תשלום המס לא יאוחר מ- 30 ימים מתום שנת המס, אלא אם שולמו מקדמות על חשבון המס. קיימים שני מסלולי מיסוי נוספים ליחיד המשכיר דירות למגורים בישראל: מסלול הפטוֹר ממס ומסלול המיסוי הרגיל.

מתי עובד שהתפטר / פוטר יכול לשוב לעבודה2018 | 02 | 11
עובד שהתפטר/פוטר, השב לפני חלוף שישה חודשי הפסקת עבודה, פיצויי הפיטורים שקיבל לא יהיו פטורים ממס ובנוסף, הוא חוזר לעבודה עם הוותק מתחילת עבודתו במקום העבודה, וזכאי בהתאם לחופשה, הבראה, וכו' - לפי הוותק המלא.

דוח של חברה המוגש עם הסתייגות או הימנעות של רואי החשבון2018 | 02 | 11
ב- 8.1.2018 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנושא קליטת דוחות כספיים שהוגשו ללא חוות דעת רואי חשבון, או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד. הוראת הביצוע מקלה בעיקרה, שכן מעתה הסתייגות וגם פסקת הפניית תשומת הלב, לא ישללו את קליטת הדוחות במשרדי השומה. 

יוון - סקירת חבויות המס2018 | 02 | 04
במבזק זה סקירת חבויות המס של יחידים, חברות ותאגידים בנושאי מס הכנסה, ביטוח לאוימ, מס עזבון / ירושה, מיסוי תאגידים ומע"מ, שהפיקו הכנסות ביוון.

משיכה פטורה ממס מקופת גמל בשל מיעוט הכנסות2018 | 02 | 04
תקנות מס הכנסה, מאפשרות משיכת כספים מקופת גמל בפטור ממס במקרה של מיעוט הכנסות. אפשר להגיש בקשה למשיכת ההפרש שבין שכר המינימום וההכנסה בפועל, עבור תקופה רטרואקטיבית שבה היה הפרש כזה.

תיאום מס למקבל פנסיה2018 | 02 | 04
יש לבדוק בתלוש הפנסיה האחרון לשנת 2017 – מהו אחוז הפטור שרשום בו ולוודא שאחוז הפטור הרשום באישור על תיאום המס לשנת 2018, אינו נמוך ממה שניתן בתלוש האחרון ל- 2017. אם אין התאמה – יש לפנות לפקיד השומה ולבקש לתקן את האישור לתיאום מס.

דיווח ותשלום תמלוגים לקרן תמורה של המדען הראשי2018 | 02 | 04
תאגידים אשר ביקשו וקיבלו תמיכה מרשות החדשנות (לשעבר - המדען הראשי), חייבים להגיש דוח לקרן תמורה לא יאוחר מ- 1 למרס 2018 ולשלם לרשות תמלוגים עבור המחצית השנייה של שנת 2017.

הליך "גילוי מרצון" - הזדמנות נוספת ואחרונה2018 | 02 | 04
רשות המסים הודיעה על המשך לנוהל "גילוי מרצון", אשר מטרתו לעודד דיווח על הכנסות עליהן טרם דווחו, בתמורה להתחייבות רשות המיסים שלא ינקטו הליכים פליליים כנגד הפונים להליך גילוי מרצון. ההליך יהיה בתוקף עד 31.12.2019, למעט פניה בהליך אנונימי אשר תתאפשר עד 31.12.2018.

לא כדאי לעובד לקבל תשלום דמי מחלה במקום תאונת עבודה2018 | 01 | 28
לא כדאי לקבל תשלום דמי מחלה במקום תאונת עבודה שכן אם הפגיעה תסתבך - עלול העובד למצוא עצמו ללא כיסוי. בנוסף, אי הגשת תביעת לבטוח לאומי להכרה בתאונה כתאונת עבודה, תמנע מהעובד לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את המעביד בגין חבות מעבידים.

"מיקרוטראומה" בביטוח לאומי2018 | 01 | 28

פסקי הדין קבעו שכדי שתוכר תאונת עבודה לצרכי בטוח לאומי, נדרש להוכיח כי התרחשה תאונה פתאומית ובלתי צפויה, שלא הייתה מכוונת. ליקוי שנגרם מהתפתחות רצופה ומתמדת של בעיה שפעולתה נמשכה זמן רב ללא הפסקה לא יוכר כתאונת עבודה.


האם המעביד חייב להפריש לפנסיה עבור עובדת בחופשת לידה2018 | 01 | 28
מעביד חייב להפריש לפנסיה (פיצויים ותגמולים) גם בתקופת חופשת הלידה ושמירת הריון (כאשר העובדת זכאית לדמי לידה או קצבת שמירת הריון מהביטוח הלאומי).  כשהעובדת בחופשה - לא מהמוסד לביטוח לאומי - אין חובת הפרשה.

החלה אוטומטית של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין2018 | 01 | 28

ההסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, קובע כי הפיצויים המופרשים לפוליסה / לקרן' באים במקום הפיצויים שצריך לשלם לעובד לפי החוק, והם שייכים לעובד - גם אם הוא מתפטר. הסדר כזה חל כיום בכל ענפי המשק (למעט חקלאות). 


דמי לידה - חופשה בתקופת רבע השנה שקדמה ליום הקובע2018 | 01 | 28

ביה"ד קבע כי רק במקרים שבהם הפחתת השכר או ההיעדרות מהעבודה היו עקב הנסיבות המפורטות בתקנות 2(ב), או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בעובדת, ניתן לתקן את בסיס השכר הרגיל.


תוכנית להגדלת הפריון והחדשנות לעסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון2018 | 01 | 21
התכנית פתוחה לעסקים קטנים ובינוניים ממחוז הצפון הפועלים בענפי המסחר והשירותים, עם מחזור של עד 100 מיליון ₪ בשנה, שהייתה להם פעילות בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, הפועלים כעוסק מורשה/עוסק פטור/חברה בע"מ/תאגיד ללא כוונת רווח בפעילותו העסקית.
 

רילוקיישן - החלטת מיסוי2018 | 01 | 21
החלטה זו עוסקת במועד ניתוק תושבות ישראלית לעובדים היוצאים לעבוד בחו"ל והיא מחליפה את החלטת מיסוי מספר 5237/14 שעסקה בנושא דומה. ניתן לראות בהחלטה זו את עמדת רשות המיסים נכון להיום, בדבר שאלת ניתוק התושבות לצרכי מס.

חברות זרות בבעלות תושב חוזר "ותיק" חשופות למס בישראל גם בתקופת 10 השנים!2018 | 01 | 21

גם אם הנישום הינו תושב חוזר "ותיק", עדיין חלק מרווחי החברה הזרה שבבעלותו חייבת במס בישראל, מאחר והחברה מבצעת חלק מהותי מהפעילות שלה בישראל, בשל נוכחותו של הנישום (שמנהל אותה) בישראל.


אם לא מוגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי במועד - אין תשלום קצבה רטרואקטיבי - פס"ד2018 | 01 | 21

בית הדין התייחס לפסיקה קודמת וקבע, כי גם כאשר המוסד לביטוח לאומי מפר את חובת הידוע, אין בכך כדי להקנות למבוטח זכות לתשלום רטרואקטיבי שלא מגיע על פי החוק.


קריטריונים לקיזוז משכר העובד - פס"ד2018 | 01 | 21

מדובר בעובד שלאחר שסיים את עבודתו, הודיעה רשות המיסים למעסיקה, כי לא היה מקום לזקוף לו נקודות זיכוי. היות ושני הצדדים הוכיחו תום לב, נפסק כי המעסיקה רשאית לקזז משכר העובד מחצית משווי נקודות הזיכוי בלבד.


תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תמיכה לקידום הייצוא2018 | 01 | 16
במסגרת התכנית יינתן סיוע וליווי מקצועי של יועצים למשך שנתיים. הסיוע יינתן לצורך מימון 50% מהוצאות עד לסכום של 400 אלפי ₪ (מענק -200 אלפי ₪) לצורך פיתוח מערכי השיווק בשוק היעד הכוללות:  

תכנית "כסף חכם" - מקצים חדשים לשנת 20182018 | 01 | 16

פתיחת מקצים חדשים לסיוע מהקרן לסיוע בפרוייקטים ומכרזים בינלאומיים2018 | 01 | 16
התכנית מציעה סיוע לתאגידים ישראליים, המתמודדים במכרזים בינלאומיים בשווי של לפחות חצי מיליון דולר, על ידי השתתפות במימון הגשת ההצעה למכרז בחו"ל או לצורך הוכחת התכנות לפרויקט. הקרן תעניק סיוע עד 50% מההוצאות.

האם אפשר לשלם לעובד כסף במקום ימי חופשה?2018 | 01 | 16
פדיון חופשה שנתית לפני תום תקופת העסקה מנוגד לעקרון של חוק חופשה שנתית שתכליתו לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל. מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו לבקשת העובד), מסתכן (אם העובד יתבע זאת) – בתשלום פדיון חופשה כפול!

האם יש להטיל חיוב במע"מ על מכירת מניות באיגוד מקרקעין2018 | 01 | 16
להלן במבזק זה 3 קביעות של בית המשפט, המהוות חידוש מרענן בתפיסה המקובלת לגבי מע"מ בגין מכירת מניות איגוד מקרקעין:

שנת 2018 - שנה טובה למוכרי דירות המגורים2018 | 01 | 07
להלן במבזק זה השינויים החשובים שיחולו ב-1/1/2018 בחוק מיסוי מקרקעין בתחום דירות המגורים.   

העלאה בשכר המינימום2018 | 01 | 07
שכר המינימום הועלה ב-6% , בתוקף משכר דצמבר 2017 ויעמוד על 5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה (28.50 ₪ לשעה). 

הקלות להורים בקבלת נקודות זיכוי בגין ילדים נכים2018 | 01 | 07
לאחרונה פורסמה הודעתה של רשות המיסים, לפיה הורים המקבלים גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, יוכלו לקבל את נקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 45 לפקודת מס הכנסה ללא צורך בהגשת תעודה רפואית (טופס 127).

אישור תושב לצורך הנחה במס2018 | 01 | 07
לאחרונה פורסמה הנחייתה של רשות המיסים לרשויות המקומיות לשלוח לתושביהן אישורי תושבוּת במהלך מרוכז, וזאת מבלי שהתושב יצטרך להגיע למשרדיהן ומבלי להגיש טופס בקשה. להנחיה צוּרף נוסח מעודכן של הטופס (טופס 1312א).

חובה לבדוק אם יתרת החוב של בעלי המניות לחברה 2017 | 12 | 31
חשוב מאוד לבדוק לפני תום השנה מהי היתרה העדכנית של בעלי המניות. החל משנת 2017 יתרות חוב של בעל מניות מהותי וקרובו לחברה - תחויבנה במס. מועד החיוב במס – תום השנה שלאחר השנה בה נמשכו הכספים.
 

רפורמת המס של הנשיא טראמפ2017 | 12 | 31
להלן במבזק זה השינויים העיקריים במיסוי בארה"ב: - מס החברות יורד ל- 21% בלבד.  - מדרגות המס הפדרלי ליחידים יהיו: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%. - הוגדל הפטור ממס עיזבון מ- 5 מיליון דולר ל- 10 מיליון לגבי תושבי ארה"ב. - קיזוז הפסדים מרווחים יוגבל ל- 80% מההכנסה החייבת באותה שנה.

פעולות שצריך לעשות לפני סוף השנה - מי שעשה הגירה או רילוקיישן לחו"ל2017 | 12 | 31
הפעולות המומלצות הן: - סגירת תיקים ברשויות המס או העברת הפעילות לחברה.
- מכירה או העברת המניות בחברה ישראלית - הפחתת ימי שהייה בישראל.
- ניתוק "זיקות" לישראל - עזיבה / דחיית חזרה לארץ.

הפרשה תגמולי מעסיק - בביטוח מנהלים כוללת כיסוי לאובדן כושר עבודה2017 | 12 | 31
הפרמיה עבור כיסוי אובדן כושר עבודה היא חלק מהפרשת המעסיק לתגמולים. ההפרשה לתגמולים (פנסיה) תהיה לפחות 5% מהשכר ועוד 1.5% עבור כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה – סה"כ 6.5%.

טיפים לסוף שנת המס - תשלום משכורת לבעלי השליטה כדאי גם כשהחברה מפסידה2017 | 12 | 31
כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה הנמצאת בהפסדים וזאת עד לניצול מדרגות המס הנמוכות של בעלי השליטה (ניצול הניכויים והזיכויים), שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה.  

הארכת תוקף לתאומי מס2017 | 12 | 31

עריכת מפקד המלאי וספירת הקופות ליום 31/12/172017 | 12 | 24
יש לערוך את ספירת המלאי שברשותכם ב-31 לדצמבר 2017 וכן יש לבצע ספירת קופות ליום זה - יום המאזן. נישום המבקש לבצע את הספירה ביום אחר מ-31/12/17 צריך להודיע על כך בכתב  לפקיד השומה.

הפקדות לקרן השתלמות לקראת תום שנת 20172017 | 12 | 24

גם עצמאי וגם שכיר בעל שליטה יכולים להפקיד לקראת תום שנת המס בקרן השתלמות ולהנות מפטור ממס בעת המשיכה ומהוצאה מוכרת לצורכי מס.


טיפים לסוף שנת המס - קבלת הכנסות משכר דירה2017 | 12 | 24
הכנסה מדמי שכירות (למגורים) עד 5,010 ₪ לחודש פטורה ממס. מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור.

טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה בחברה2017 | 12 | 24

בעלי השליטה בחברה צריכים לבדוק שמיצו את הפקדות החברה לפוליסת הבטוח / קרן הפנסיה שלהם. הפקדות אלה מהוות הוצאה מוכרת בחברה מבלי שבעל השליטה מחויב במס על ההטבה.


מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס - חשוב לקרוא!2017 | 12 | 24
להלן מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס בעניין קיזוז הפסדים מניירות ערך, פעילות כחברה או כעצמאי, ניכוי הוצאות לנישומים העובדים מביתם.

רשות המס הודיעה על הקלות לבעלי חוב בגין היטל העסקת מסתננים2017 | 12 | 17
ההקלות כוללות את ביטול מלוא הקנסות, ביטול 50% מהריבית שנצברה ופריסת החוב ל-36 תשלומים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה. ההקלות מיועדות למעסיקים שיסדירו את החובות עד ליום 31.1.2018.

טיפים לסוף שנה - היערכות לדרישת הצהרת הון2017 | 12 | 17
בכל תחילת שנה, שולחת רשות המיסים לנישומים רבים, דרישה להגיש הצהרת הון לסוף השנה. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להסבר המקורות ליתרה בבנקים (בעו"ש, חסכונות, ני"ע, קופ"ג וכו').

טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס2017 | 12 | 17

אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח הלאומי, מומלץ לבצע הגדלה ותשלום לפני תום שנת המס, כדי לקבל השנה את הניכוי במס הכנסה בגין תשלומים אלה.


טיפים לסוף שנת המס - ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2017 2017 | 12 | 17
בסיום שנת המס 2017, יש לערוך ספירת המלאי שברשותכם (לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים), וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31 בדצמבר 2017 ("יום המאזן").
 

טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/172017 | 12 | 17
עסקים המדווחים על פי שיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל - לא יאוחר מ 31/12/17,  את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר, כדי שיוכרו כהוצאה עוד השנה.

טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה2017 | 12 | 10
חברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכומים ששילמה בעבור בעלי השליטה שלה כמפורט במבזק זה.

פטור מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים2017 | 12 | 10
כחלק מהמדיניות של רשות המיסים להקל על עסקים קטנים בתחילת דרכם, החליטה הרשות להעניק אישור לפטור מניכוי מס במקור לבעלי תיק חדש במס הכנסה, שסווג במע"מ כ"עוסק פטור", במקום מינימום של 5% עד כה. האישור לא יונפק כאשר קיימים מחדלים או חובות.

היבטי מע"מ על עסקאות "דרופשיפינג"2017 | 12 | 10
מכירה של נכסים מוחשיים שנרכשו מחוץ לישראל ונמכרים ללקוחות מחוץ לישראל מבלי שעברו או יצאו מישראל לצורך מכירתם, הינה עסקה שאינה נכנסת לתחולת חוק מע"מ היות ולא בוצעה בישראל, כלומר העסקה פטורה ממס ערך מוסף. גם מס התשומות המשמש את העסקה הזאת, אינו מותר לקיזוז.

פסק דין נוסף בעניין טיפים למלצרים2017 | 12 | 10
פסק דין זה וקודמיו, מדגישים את החשיבות של עריכת הסכמי עבודה ברורים עם המלצרים וכן מעקב ורישום הטיפים שמתקבלים וחלוקתם כמו גם עריכת דוח מלצרים מפורט, אשר כולל הסכמה מפורשת של תשלום זכויות הבראה ונסיעות מתוך כספי הטיפים.

בעל מניות שמשך כספים מהחברה (נמצא ביתרת חובה) ישלם מס על המשיכה כבר בשנת 20172017 | 11 | 26

בעקבות תיקון סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה, בעלי מניות העומדים ביתרת חובה במאזן 2016 צריכים להתייעץ בדחיפות עם רו"ח שלהם כדי למנוע מצב של חיוב מס בסכומים מהותיים בסוף השנה.


דחיית הדיווח המקוון בקופות גמל ל- 2019 למי שמעסיק עד 20 עובדים2017 | 12 | 03

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הודיעה על דחיית מועד כניסתה לתוקף של רפורמת ממשק התשלומים לגבי מעסיקים שלהם עד 20 עובדים לפברואר 2019, במקום פברואר 2018.


עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים2017 | 12 | 03
במסגרת ההנחיה הנוספת שפרסמה רשות המיסים, צויין כי מעסיקים המעוניינים להיכלל במתווה ההקלות, יוכלו לחתום על הסכמי שומה אשר יתוקנו במקרה שבו פסיקת בית המשפט העליון במסגרת הדיון הנוסף, תשתנה וייקבע כי אין מקום לחיוב בהיטל.

בתאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים השתתפות המעביד מכוסה על ידי חברת הביטוח2017 | 12 | 03
לאחר שהמוסד לביטוח לאומי מכיר בתאונה כתאונת עבודה, הוא משלם לעובד את דמי הפגיעה, אך מחייב את המעסיק בדמי הפגיעה ששולמו לעובד בעד 12 ימי ההיעדרות הראשונים. על המעסיק לפנות לחברת הביטוח, בדרישה שתחזיר לו את הסכום שהמוסד לבטוח לאומי דרש ממנו.

תיקון הצבירה של ימי חופשה ומחלה לקראת סוף השנה2017 | 12 | 03
בהתאם לחוק, צבירת החופשה והמחלה מותנית במינימום נוכחות מסוים. לכן, אם מדובר בעובד שנעדר בתקופות משמעותיות, כדאי לתקן - במשכורת נובמבר או דצמבר - את צבירת ימי החופשה והמחלה המופיעות בתלוש, ולהתאימן לחוק.

פריסה לצרכי מס של סכום חד פעמי שהתקבל בגין אובדן כושר עבודה2017 | 12 | 03

בית המשפט לעבודה קבע כי תשלום שקיבל עובד עקב אירוע של אובדן כושר עבודה, ייפרס לצורך מס, לפי מספר שנות המס בגינן הוא ניתן. הפריסה תישא ריבית והצמדה.


החזר מס תשומות בגין ביטול עסקה2017 | 11 | 26

פסק הדין קובע כי בעת ביטול עסקה על הקונה לדרוש מהמוכר להשיב לו את מלוא סכום המע"מ שהוא שילם למוכר על חשבון העסקה, היות והעסקה החייבת במע"מ מבוטלת כולה. במקביל,יש להשיב את מלוא מס התשומות שקוזז בגין העסקה.


החזר מס תשומות בגין ביטול עסקה2017 | 11 | 26
פסק הדין קובע כי בעת ביטול עסקה על הקונה לדרוש מהמוכר להשיב לו את מלוא סכום המע"מ שהוא שילם למוכר על חשבון העסקה, היות והעסקה החייבת במע"מ מבוטלת כולה. במקביל,יש להשיב את מלוא מס התשומות שקוזז בגין העסקה.

איך סופרים את ימי הודעה מוקדמת לעובד שפוטר2017 | 11 | 26
עובד שעתי שעבד 10 חדשים, ופוטר, זכאי ל- 10 ימי הודעה מוקדמת. אם עבד 5 ימים בשבוע, זכאותו היא למעשה ל- 8 ימי הודעה בתשלום בלבד. עובד חודשי (לאחר שנת עבודה) זכאי לחודש שלם של הודעה מוקדמת.

תנאים מחמירים ל"ניתוק תושבות" לישראלים שעושים הגירה או רילוקיישן לחו"ל2017 | 11 | 26
בהחלטת מיסוי שפרסמה רשות המיסים, קובעת הרשות תנאים מחמירים לניתוק תושבות, הן לעניין תקופת השהייה בחו"ל, הן לעניין אחזקת דירה בישראל, והן לעניין בני משפחה בישראל.  

כללי הפרשה לפנסיה - משתנים לפי הענף2017 | 11 | 26
להזכירכם כי כללי ההפרשה לפנסיה (ממתי מפרישים, עד איזה שכר, רכיבי שכר מיוחדים להפרשה ועוד) שונים בין הענפים השונים, בהתאם לצו ההרחבה החל על המעסיק והעובד. רק אם לא קיים הסכם קיבוצי / צו הרחבה, יחול צו ההרחבה הכללי.

העברת דירה של חברה המשמשת את בעל מניות - תכנון מס2017 | 11 | 20
בחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע כי דירה שנרכשה על ידי חברה ומשמשת בפועל את בעל המניות המהותי בה למגוריו, נחשבת  כ"משיכה" של בעל המניות מהחברה. הוראת השעה מאפשרת להעביר את הדירה מהחברה לבעל המניות בפטור ממס רכישה וממס שבח.

זכויות סוציאליות ל"שעות עודפות"2017 | 11 | 20

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי אם העסקת עובד ב"שעות עודפות" נעשית באופן קבוע ומגיעה בקביעות לכדי משרה השונה משמעותית מהמשרה המוגדרת - מגיעות לעובד זכויות סוציאליות על כל היקף ההעסקה בפועל. כלומר, שינוי בחוזה העבודה ובהגדרת היקף המשרה.


תשלום מע"מ בשירות מתמשך2017 | 11 | 20

חוק מע"מ קובע כי מועד החיוב במס  בשירות מתמשך שניתן להפריד בין חלקיו הוא  עבור כל חלק מהשירות שניתן. בשירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו – ישולם מע"מ במועד קבלת תמורה או במועד גמר השירות - כמוקדם ביניהם.


חברה זרה שנשלטת ומנוהלת מישראל חייבת במס בישראל2017 | 11 | 20
אין די בקיומו של משרד בחו"ל כדי לבסס טענה של שליטה וניהול מחוץ לישראל. יש לבחון קיומו של משרד פעיל ומאויש באופן תדיר על ידי בעלי מקצוע אשר יש להם את הכלים והניסיון הנדרש לקבלת החלטות מהותיות ובפועל הם אלו אשר מנהלים ושולטים על פעילות החברה באופן קבוע ורציף מאותו משרד בחו"ל.

כל מי שעושה הגירה / רילוקיישן לחו"ל חייב להכיר את העובדות הבאות2017 | 11 | 20
ההגירה/ רילוקיישן לחו”ל, אינה מבטיחה פטור ממס בישראל ו/או פטור מדיווח בישראל על ההכנסות בחו”ל. הדרך היחידה להימנע מהגשת דוחות מס ותשלום מס בישראל היא לנתק ולבטל את התושבות לצרכי מס בישראל.

רכישת זכות של חבר ב"קבוצת רכישה" לדירות מגורים - תחשב כרכישת דירת מגורים2017 | 11 | 12
אומנם במקרה הנדון אין התחייבות של המוכרים להשלים את הבנייה, אך כן יש התחייבות של קבוצת הרכישה להשלים את הבנייה. מי שקונה זכות של חבר בקבוצת רכישה הוא עצמו נכלל באותה קבוצה. כאשר המוכר מתחייב לסיים את הבנייה, המכירה תיחשב כמכירה של "דירת מגורים”.

הטבות מס במכירת מגרש בעסקת קומבינציה הכוללת אופציה2017 | 11 | 12
רשות המיסים אישרה כי התקופה הנדרשת להשלמת הבנייה תימנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקת האופציה - בתנאים המפורטים במבזק זה.

איך לנהוג עם עובד הנוטש את העבודה2017 | 11 | 12
להלן במבזק זה, נוהל מוצע כאשר עובד מפסיק להגיע לעבודה, ולא מודיע בכתב - כנדרש בחוק, על התפטרותו.

הוצאת חשבונית עצמית אינה נחשבת כקיזוז מס תשומות המונע החלת ההטבה שבסעיף 5(ב) לחוק מע"מ2017 | 11 | 12
ביהמ"ש קבע שסעיף 5(ב) חל במכירת דירת מגורים שבעת רכישתה לא ניתן היה לנכות את מס התשומות בגינה, בין אם רכישת הדירה הייתה מאדם פרטי ובין אם הרכישה הייתה מעוסק. החברה רכשה את הדירות הישנות מאנשים פרטיים ולכן לא קיבלה מהם חשבונית מס.   

פטור לחלק מהפנסיה גם למי שקיבל פטור מכסימלי על מענק הפרישה (פיצויים)2017 | 11 | 12
נוסחת השילוב קובעת שניצול פטור ממס על מענק פרישה בגין 32 שנות עבודה, יביא לאיבוד כל הפטור על הקצבה (הפנסיה) אבל רק על סכום הקצבה המזכה, אך לא על תוספת הפטור המגיעה לפי החוק, שהיא נשארת ללא פגיעה.

חוק פנסיית חובה ודמי אבטלה - לעצמאיים2017 | 11 | 06
בינואר 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיית חובה לעצמאים ודמי אבטלה, שנועד לבטל את הפערים הקיימים בין השכירים והעצמאיים בישראל בנושאי החיסכון הפנסיוני, אבטלה וביטוח לאומי. להלן במבזק זה עיקרי החוק.

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לחסכון לפי תיקון 190?2017 | 11 | 06
קופה זו מיועדת בעיקר לאנשים עד גילאי הביניים שרוצים לחסוך לטווח ארוך אבל מבקשים גם לשמור על נזילות הכסף. קופ”ג לפי תיקון 190 מיועדת לחוסכים בגיל מבוגר יותר. מאפשרת בחירה בין קבלת קצבה חודשית לבין חסכון הוני, שבו משולם מס נמוך על הרווחים.

הנהלת חשבונות ב-"אקסל" תביא לפסילת ספרי חשבונות2017 | 11 | 06
תוכנת אקסל אינה עומדת בתנאים הקבועים בהוראות ניהול ספרים, ולפיכך עלולה לגרום לפסילת ספרי החשבונות של העסק.

מהי תאונת עבודה בביטוח לאומי2017 | 11 | 06
על מנת שאירוע יוכר כתאונת עבודה, עליו למלא את כל שלושה התנאים: א. האירוע הוא תאונה. ב. התאונה ארעה תוך כדי העבודה. ג. התאונה ארעה עקב העבודה.

בחירת קופת הפנסיה של העובד2017 | 11 | 06
בחירת הקופה, וההחלטה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, הן זכויות של העובד.
כשהעובד אינו מוסר פרטי קופה, או אינו מוכן לשתף פעולה בהקמת חשבון בקופה, יש למעסיק חובה להפריש לאחת משתי קופות הפנסיה של ברירת המחדל, שקבע האוצר.  

גמלת זקנה תשולם שנה אחת לאחור בלבד למרות שהמל"ל לא יידע את המבוטחת על זכאותה2017 | 10 | 29
נפסק כי לא תשולם גמלה מעל 12 חודשים אחורנית, למרות שהמל"ל לא קיים את החובה ליידע את המבוטחת בדבר זכאותה כאשר הגיעה לגיל המזכה, מאחר ואין בכך כדי ליצור זכות תשלום רטרואקטיבית מעבר להוראות החוק.

היעדרות מהעבודה בערבי חג - יום חופשה מלא2017 | 10 | 29
כאשר מקום העבודה קובע שבערב חג, או ביום שישי לא עובדים כ"יום גשר" - אלה יהיו ימי חופשה שנתית מלאים, ויש לשלם בגינם תמורה של יום רגיל ולחייב את העובד ביום חופשה מלא.

מי הוא תושב ישראל לצרכי מס2017 | 10 | 29
המבחן העיקרי לזיכוי התושבות הוא מבחן "מרכז החיים". בית המשפט קבע כי שוויש הוכיח כי מרכז חייו בין השנים 2009-2011 היה בתחומי רמאללה (ולא במזרח ירושלים) ועל כן אין לראות בו כתושב ישראל באותן השנים - לעניין מס הכנסה.

פרוטוקול שימוע לעובד לפני פיטוריו2017 | 10 | 29
המעביד חייב לשמוע את העובד בנפש חפצה ולתת את החלטתו לאחר מחשבה (לא מיידית!). אי קיום שימוע עלול להביא את המעביד לתשלום פיצוי לעובד. מצ"ב לשימושכם דוגמא לפרוטוקול שיש למלא בעת קיום השימוע.

איגרת למעסיקים - מהמוסד לביטוח לאומי למעסיק בנושא תגמולי מילואים2017 | 10 | 29
מצ"ב במבזק זה, קישור לאגרת המוסד לביטוח לאומי בנושא תגמולי מילואים.

תכנון מס - דחיית קבלת הפנסיה עשויה לחסוך הרבה כסף2017 | 10 | 22
דחיית קבלת הפנסיה דוחה את אירוע "גיל הזכאות", וכתוצאה מכך "נמחק" הפטור שממנו נהנה הנישום בעת פרישתו ממקום העבודה הקודם, והפטור שנוצל לא פוגע בפטור על הקצבה. גיל זכאות - המאוחר מבין גיל פרישה לגיל בו החל לקבל קצבה.

הקלות בהעברת כספים לחו"ל2017 | 10 | 22

רשות המיסים הודיעה ביום 26.9.2017 על הקלה בהעברות תשלומים לחו"ל באמצעות הבנקים וברוב המקרים יסתפק הבנק בהצהרת מעביר הכספים על מטרת ההעברה, ללא צורך באישור פקיד השומה.


פס"ד בעליון בעניין החבות בהיטל על עבודת מסתננים יחד עם עמדת רשות המיסים ביחס לנקודות זיכוי עלול להביא עסקים לקריסה2017 | 10 | 22

התנאים שהעמידה הרשות בעניין מתן נקודות הזיכוי, גורמות לאפוס הזכות לנקודות זיכוי במקרים רבים, מכשול זה יחד עם החובה לשלם היטל, יכולה להביא עסקים רבים שהעסיקו עובדים כאלה, למצב כלכלי בעייתי שיאיים על יכולתם להמשיך לפעול.


זיכוי ממס בעד הוצאות לאחזקתו במוסד של קרוב נטול יכולת2017 | 10 | 22

בעקבות פרסום תיקון לתקנות מיום 3/10/17 בוטלה הדרישה להגיש בקשה להכללת מסמכים שונים ובכללם תעודה רפואית של הקרוב החוסה במוסד, וחֶלף זאת נקבע, כי על היחיד יהיה להגיש בקשה לפקיד השומה ולצרף לה מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות, להנחת דעתו של פקיד השומה.


המוסד לביטוח לאומי חתם על אמנה חדשה עם הפדרציה הרוסית2017 | 10 | 22
ביום 1.10.2017 תיכנס לתוקף האמנה לביטחון סוציאלי שנחתמה בין מדינת ישראל לבין הפדרציה הרוסית, והיא תחול על אזרחי הפדרציה הרוסית שעברו להתגורר בישראל, ועל אזרחי ישראל שעברו להתגורר בפדרציה הרוסית.

אשת בעל השליטה זכאית לדמי אבטלה2017 | 10 | 15

פסק הדין מחדד את החשיבות של מילוי טפסים לרשויות בקפידה רבה. חשוב מאוד מה כותבים בטפסי הרישום בבטוח לאומי. כמו כן חשוב להקפיד על תנאי עבודה של בת/בן משפחה כעובדים שכירים בדיוק כמו כל שאר העובדים.


שינויים בהטבות מס לישובים מסויימים2017 | 10 | 15
בתיקון לחוק הטבות במס שהתפרסם ברשומות ב- 6/7/17 הוגדלה תקרת ההכנסה לצורך מתן זיכוי ממס למי שהיה בשנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב צמוד לגבול עימות בצפון למפרע מחודש 1/17

"ניתוק תושבות" (רילוקיישן) לצורך חיוב בדמי ביטוח לאומי2017 | 10 | 15
ישראלים היוצאים לשהייה ממושכת בחו"ל, צריכים להחליט - לפני יציאתם מישראל, האם הם רוצים להמשיך להיחשב כ-"תושב ישראל" לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי, או מעוניינים ב"ניתוק התושבות". המבחן העיקרי הוא מבחן "מרכז החיים" שבו יש לבחון  לאן מצביעות  מרבית הזיקות.

האם מי שעזב את ישראל בצעירותו וחי מאז בחו"ל עשוי לקבל קצבת (זקנה) אזרח וותיק2017 | 10 | 01
מי שצבר תקופת אכשרה בישראל ושוהה במדינת אמנה, תשולם לו הקצבה באותה מדינה על פי הכללים הקבועים בחוק, אף אם אינו תושב ישראל. צבירת תקופות ביטוח בשתי המדינות עשויה לזכות את המבוטח בקצבה מכל מדינה בנפרד.

החלפת דירות ללא מס2017 | 10 | 01
ביום 23.5.2017 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בה נקבע כי ניתן במקרים מסויימים להחליף דירה שנרכשה מקבלן, כך שלא תיווצר "עסקת חליפין" ולא יחול חיוב במס שבח ובמס רכישה.

ב- 30 בספטמבר 2017 תסתיים האפשרות למשיכת דיבידנד בשיעור מס מופחת של 25% במקום 30%-33%2017 | 08 | 27
בהוראת שעה נקבע, כי החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017, ישולם מס מופחת על הכנסות מדיבידנד שקיבל "בעל מניות מהותי" בשיעור של 25%  במקום 30%  (להלן: "ההטבה") וזאת ללא חיוב במס יסף (3%)  - להלן: "דיבידנד מוטב".

בית המשפט העליון הכריע בעניין החבות בהיטל על מסתננים2017 | 09 | 27
בית המשפט העליון קבע כי מעסיק עובדים אשר נכנסו לישראל שלא כדין, חייב בהיטל עובדים זרים אך רשאי לתת להם נקודות זיכוי ממס לפחות עד ליום 31.12.2014 בהתאם לתקנות נקודות זיכוי לתושב חוץ.
 

ההקלות המגיעות לבעלי דירות שנכנסים לפרוייקט לפי תוכנית מתאר ארצית תמ"א 382017 | 09 | 27
תכנית המתאר הארצית, תמ"א 38, מתמרצת קבלנים/יזמים ובעלי דירות לבצע חיזוק של מבנים ישנים אשר אינם עומדים בתקנים כנגד רעידת אדמה. מעבר לחיזוק עצמו זוכים דיירי הבניין להגדלת הדירה ושיפורים נוספים המעלים את ערכן של הדירות שלהם, המפורטים במבזק זה.

ניתן לחלק דיבידנד מועדף (במס מוקטן) עד 30/9/17 גם לחברות שאין עודפים לסוף 2016 (בתנאי שהיו רווחים בשנתיים האחרונות2017 | 09 | 19
רשות המיסים נתנה הבהרה לפיה גם חברה שאין לה עודפים במאזן ל- 31/12/16, יכולה לחלק דיבידנד מועדף במס מוקטן, מתוך רווחים שהיו לחברה  בשנתיים האחרונות. מנהלי חברה שעניין זה רלבנטי עבורם, מתבקשים לפנות לשותפי המשרד בדחיפות.

סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר הארכת מועדים2017 | 09 | 19

ועדת הערר קבעה כי על אף אי הבהירות המשפטית בסוגיה, הרי שלאור פס”ד חכמי ניתן לקבוע  כי בהתקיים סיבה מספקת, יש לאפשר פתיחת שומה גם לאחר חלוף 4 שנים.


מיסוי מכירת זכויות "עיצוב" על ידי מעצבים2017 | 09 | 19
ביום 7/8/17 פורסם ברשומות חוק העיצובים, התשע"ז – 2017, אשר מחליף את ההסדר שהיה קבוע בפקודת הפטנטים והמדגמים. להלן במבזק זה עיקרי החוק החדש.

הקלות לעסקאות במקרקעין במסגרת שינוי מבנה2017 | 09 | 19
תיקון מס' 242 לפקודת מס הכנסה, שפורסם ביום 6.8.2017, מעניק הקלות חדשות במהלך של שינויי מבנה בחברות, כולל בשינויי מבנה בתחום הנדל"ן, ובכלל זה העברת מקרקעין מיחיד לחברה וכן מיזוגים ופיצולים של חברות, תוך מתן אפשרות להכניס שותפים לחברה וחיסכון במס רכישה.

גם מי שיוצא לרילוקיישן ארוך חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה2017 | 08 | 30
החל מ- 1.1.2016 יחיד שמתקיימות בו החזקות הקבועות במבחן הימים והוא טוען שלמרות זאת הוא אינו תושב ישראל אלא תושב חוץ, חייב להגיש דוח שנתי.
חלק גדול מהשכירים שיוצאים לרילוקיישן ארוך, נדרשים בשנת עזיבתם ובשנה שלאחר מכן, להגיש דוח שנתי.

מענקים להעסקת עובדים נוספים2017 | 09 | 04
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, הודיעה על חמישה מסלולי השתתפות בעלות שכר של עובדים חדשים, בדרך של הקצאה תחרותית. ניתן להגיש בקשות עד ליום ה- 4 בספטמבר 2017. 

מענקים להגדלת הפריון במפעלי תעשייה במחוז הצפון2017 | 09 | 04
משרד הכלכלה יצא בהודעה על תוכנית למתן מענקים במטרה להעלות את הפריון בתעשייה. להלן במבזק זה עיקרי ההודעה.

רשימת הטפסים אותם ניתן לשלוח לרשם העמותות באופן מקוון2017 | 09 | 04
להלן במבזק זה, רשימת הטפסים אותם ניתן לשלוח לרשם העמותות באופן מקוון. מסמכים שיישלחו באופן מקוון - ייחשבו כאילו נחתמו בחתימה אלקטרונית.

ישראלים שפעלו במסחר אלקטרוני באינטרנט נחקרו על ידי רשות המיסים2017 | 08 | 30

כל בעלי הכנסות ממסחר אלקטרוני באינטרנט שלא דיווחו על הכנסותיהם, צריכים לשקול פנייה לרשות המיסים, בהליך גילוי מרצון על ההכנסות שלא דווחו, ובכך לשלם מס רק בגין הרווחים בפועל בניכוי ההוצאות שהיו להם, ולקבל חסינות מהליך פלילי.


תעודת מחלה2017 | 08 | 30

מצ"ב במבזק זה, קישור ובו פרסום של משרד הבריאות הקובע כללים להנפקת תעודת מחלה על ידי רופאי בתי החולים וקופות החולים.


החלטה דחופה הנדרשת בקשר לחברות בית2017 | 08 | 27
וועדת הכספים החלה לדון בשינוי החוק בקשר למשטר המס החל על חברות המסווגות כחברות בית. בין יתר השינויים המוצעים, בולטים כמה שינויים מהותיים המפורטים במבזק זה.

פטור מחובת הנפקת חשבונית עצמית בגין שירותים המתקבלים מ"עוסק פטור"2017 | 08 | 27

רשות המיסים פרסמה ביום 19.7.2017 החלטת מיסוי,  המעניקה פטור מחובת הנפקת חשבונית עצמית  בגין שירותים המתקבלים מ"עוסק פטור".


מגיע פטור על חלק מהפנסיה גם למי שקיבל פטור מכסימלי על מענק הפרישה (פיצויים)2017 | 08 | 27
כאשר עובד מקבל, בשל אותן שנות עבודה, גם פנסיה וגם פיצויי פיטורים, קובע החוק , הוראות למניעת מתן פטור ממס גם למענק הפרישה וגם לקצבה. ההפחתה הנ"ל של הפטור מכונה בשם " נוסחת השילוב".

אין שינוי בדמי הבראה במגזר הפרטי בשנת 20172017 | 08 | 27
בהסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 25 ביולי 2017, נקבע כי גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו, ימשיך לעמוד על 378 ₪ לכל יום הבראה למשרה מלאה. להלן מפורטים במבזק זה הזכאות לימי הבראה במגזר הפרטי.

חוזה הפסד2017 | 08 | 21
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מיוני 2012 כולל סעיפים שמטרתם למנוע קיומם של חוזים שמקימים לנותן השירות, וזאת באמצעות הטלת סנקציות על מזמיני השירות המתקשרים בחוזי הפסד עם קבלנים בתחומי ההסעדה, הניקיון, השמירה והאבטחה. להלן במבזק זה, מפורטת קביעת החוק.

מה זה מחשוב בענן?2017 | 08 | 21
מחשוב ענן (cloud Computing) הוא שם מסחרי לשירותי מחשוב הניתנים למשתמש באמצעות מחשב מרוחק, אליו מתחבר המשתמש דרך רשת האינטרנט או באמצעות קו תקשורת ייעודי.

איך למנוע מעילות בעסק2017 | 08 | 21

לא מפתיע לגלות כי מרבית העסקים פועלים לצמצום החשיפה שלהם למעילות רק לאחר שהתרחשה מעילה. להלן במבזק זה נסקור את הפעולות המקובלות למניעת מעילות.


תעודת זהות בנקאית2017 | 08 | 21
החל מה-28/2/16 החלו הבנקים למסור ללקוחותיהם דו"ח מרוכז על החשבונות שלהם בבנק, הכולל פירוט הנכסים, ההתחייבויות, הריביות הנגבות מהם, ההוצאות שהם מחוייבים בהן בגין עמלות ועוד. להלן במבזק זה המידע שניתן לקבל מתעודת הזהות הבנקאית שלך.

המחלקה הכלכלית2017 | 08 | 21

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.


בג"ץ הכריע: בוטל חוק מס דירה שלישית2017 | 08 | 10
שופטי בג"ץ קבעו כי יש להחזיר את הדיון בחוק הנ"ל לוועדת הכספים של הכנסת. שר האוצר הודיע כי יפעל נמרצות לחדש את הליך החקיקה כדי לאשרר את החוק מחדש.

היערכות לחיוב מס על רווחים כלואים באופן של חלוקת דיבידנד בכפיה2017 | 08 | 10
ההוראות החדשות בעניין זה קובעות, כי כפיית חלוקת הדיבידנדים תעשה כאשר נצברו בחברה רווחים בסכום של לפחות חמישה מיליון ₪. חברות שהעניין רלבנטי בעבורן, ראוי שישקלו את הפעולות הבאות, המפורטות במבזק זה.

פרשנות מס מקלה - פס"ד ידין סגל2017 | 08 | 10
בפסק הדין הנ"ל נקבעו כמה החלטות שיפוטיות הנוקטות בפרשנות מקלה המטיבה עם ציבור הנישומים. בין היתר בנושאים הבאים: עסקה מלאכותית, הפסדים מעסקה הונית, רכישת חברה בהפסדים ועוד.

איך מתקנים טעות שהתגלתה בתשלומים לעובד?2017 | 08 | 10
כאשר המעסיק טעה לגבי תשלום או זכות המגיעים לעובד, והטעות היא לרעת העובד - יש לתקנה מיד, רטרואקטיבית - עד תקופת ההתיישנות. אי תיקון מיידי עלול להביא לתביעה בגין הלנת שכר.

הפעלת "סעיף 14"2017 | 08 | 10

מעסיק המפריש לקרן הפנסיה 8.3% מהשכר, ורוצה להכיל את ההסדר המוכר בכינוי "סעיף 14", הקובע שתשלומי המעסיק ע"ח הפיצויים יבואו במקום חובתו לשלם לעובד פיצויים בפועל - בעת סיום העבודה, חייב להודיע על בחירתו זו לעובד ולקרן הפנסיה.


מדוע כדאי לבטח את עוזרת הבית בביטוח לאומי2017 | 08 | 06
אם לא שולמו דמי ביטוח לאומי - צפוי המעסיק לקבל תביעה מהביטוח הלאומי בגין הגמלאות המשולמות לעובדת. המדובר בסכומים גבוהים מאוד!

תשלום מס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח במכרזים של רשות מקרקעי ישראל2017 | 08 | 06

בהתאם להלכת שרביט בע"מ, קובעת רשות המיסים את שווי המכירה לפי התמורה ששולמה בגין הקרקע, בתוספת שווי רכיב הפיתוח שבוצע בפועל, נכון למועד הזכייה במכרז, על פי אישור הגורם המפתח.


מי שיוצא לרילוקיישן ארוך חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה2017 | 08 | 06

החל מ- 1.1.2016 יחיד שמתקיימות בו החזקות הקבועות במבחן הימים והוא טוען שלמרות זאת הוא אינו תושב ישראל אלא תושב חוץ, חייב להגיש דוח שנתי.


דירה שנתקבלה במתנה ונמסרה ליזם / קבלן במסגרת פרוייקט תמ"א 382017 | 08 | 06

קבלת דירה במתנה - גם לאחר שנותן המתנה חתם על הסכם עם היזם, עשויה עדיין לזכות את מקבל המתנה בפטור ממס, המוענק לבעלי דירות בפרוייקט תמ"א 38.


המל"ל לא רשאי לגבות דמי ביטוח רטרואקטיביים משכיר שעבד אצל מעסיק זר בחו"ל בשנים 2009 ו- 20102017 | 08 | 06
בית הדין קבע שהמל”ל אינו רשאי לפעול לגביית החוב המיוחס למבוטח בגין הפרשי דמי ביטוח בגין עבודתו כשכיר בשירותי מעסיק זר, בין השנים 2009-2010. בכוונת המל"ל להגיש ערעור לביה"ד הארצי על פס"ד זה.

ההוצאות שמשלם מעסיק של עובדים זרים בתחום החקלאות שניתן לנכות משכר העובד הזר2017 | 07 | 27
אושרו תקנות חדשות המגדילות את סכום ההוצאות שמשלם מעסיק של עובדים זרים בתחום החקלאות ואשר אותן הוא רשאי לנכות משכר העובד הזר. הניכוי המותר יהיה אחיד בכל הארץ (ולא כפי שהיה עד כה בהתאם למיקום).

תיקון דוחות 102 בעקבות תכנית "נטו משפחה"2017 | 07 | 27
רשות המיסים פרסמה הודעה המנחה מעסיקים להגיש דוחות 102 מתקנים, בעקבות תחולה רטרואקטיבית מינואר 2017 של הגדלת הזיכוי בגין ילדים קטנים. במבזק זה קישור להודעת רשות המיסים.

חלוקה לדיבידנד מוטב אפשרית מבלי לשלמו בפועל2017 | 07 | 27

החלטת המיסוי קובעת, כי ניתן בתנאים מסויימים להכריז על דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו עד יום 31/12/16, גם ללא חלוקתו בפועל כלומר, שבעל המניות ילווה לחברה את סכום הדיבידנד נטו, וסכום נטו זה יישאר כיתרת זכות של בעל המניות.  


דחיית החיוב במע"מ על תשלומי קוני דירות לקבלנים באמצעות זיכוי חשבון הליווי הבנקאי2017 | 07 | 27

אושר כי רק במועד העמדת הכספים על ידי הבנק לרשות החברה (לרבות משיכת כספים מחשבון הליווי על ידי החברה), מהווה תשלום "סכומים כלשהם על חשבון התמורה", כמשמעותו בחוק מע"מ, ובהתאם יחול מועד החיוב במס.


מסלול הפטור ממס הכנסה על פי החוק לעידוד השקעות באנרגיה מתחדשת2017 | 07 | 20

עפ"י החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות, ניתן בתנאים מסויימים לבחור במסלול פטור ממס הכנסה, על הכנסות ממכירת חשמל שהופק מאנרגיה מתחדשת. להלן במבזק זה התנאים והמגבלות.


הטבות למיזמי תיירות2017 | 07 | 20
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצו לעידוד השקעות הון - קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות, המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות, ומעניק הטבות שונות, המפורטות במבזק זה. תוקפו של הצו החדש עד 31/12/19.

מי זכאי לקבל החזר (הישבון) של הבלו הכלול במחיר הסולר ששימש לרכבים2017 | 07 | 20

להלן במבזק זה שני המבחנים המרכזיים והמצטברים, המקנים זכות להחזר בלו הכלול במחיר הסולר לרכבים שלהם.


מיהו בעל השליטה באגודה שיתופית2017 | 07 | 20

למרות האמור בחוות הדעת של משרד הכלכלה, יו"ר ועד ההנהלה / המנהל הכללי (או נושא משרה מקבילה) באגודה שיתופית, נכנסים להגדרת "בעל שליטה" לעניין חוק איסור הלבנת הון והאחריות הנובעת ממנו.


תיקון חוק עבודת נשים - שעת היעדרות כשבן הזוג במילואים2017 | 07 | 20

בתיקון לחוק הנ"ל נקבע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, שעה אחת ביום בתשלום מלא, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, החל ביום הראשון לשירות המילואים שלו, ובתנאי שמתקיימים כל התנאים המפורטים במבזק זה.


הסדר בעניין סוכני נסיעות לחו"ל בעקבות פשרה עם הנהלת מע"מ2017 | 07 | 16

לאחרונה נחתם הסכם פשרה בין התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל לבין מנהל מע”מ, בעניין חיוב מע"מ של עמלות סוכני נסיעות שנגבו בפועל מהנוסעים עצמם.


תוספת לתגמולי מילואים שיקבלו עצמאיים רטרואקטיבית מינואר 20162017 | 07 | 16
ועדת המילואים בביטוח הלאומי הגיעה להסדר עם משרד הביטחון לפיו יוגדלו תגמולי המילואים לעצמאים ב-25%. התוספת תשולם רטרואקטיבית מיום 1.1.2016 ואמורה לפצות עצמאים על הפסדים עקיפים כגון: אובדן לקוחות, אובדן דמי שכירות ותשלום שכר לעובדים.

חוק עידוד השקעות הון בניית בניינים להשכרה - הצעה לשינוי בחוק2017 | 07 | 16

לאחרונה הופצה הצעה לשינוי חוק עידוד השקעות הון (פרק שביעי 1), שמטרתה להגדיל את בניית דירות להשכרה למגורים, לתקופות ארוכות. להלן במבזק זה עיקרי השינוי המוצע.


מחשבון נקודות זיכוי2017 | 07 | 16

להלן במבזק זה קישורית למחשבון נקודות זיכוי שפורסם ע"י רשויות המס.


גם מי שעזב את ישראל וחי בחו"ל עשוי לקבל קצבת זקנה2017 | 07 | 16

לא מעט מבוטחים שעזבו את ישראל למדינות אמנה, אינם מממשים את זכותם לקבל קצבה, בהנחה מוטעית כי הם לא צברו את תקופות ביטוח (אכשרה) מינימליות ולכן לא זכאים לקצבה.


החזר מ.ע.מ בבנקים החל ב- 1/7/20172017 | 07 | 10
החל ב- 1/7/2017 ניתן להגיש בבנקים דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,710 ₪, במקום סכום של 18,580 ₪ עד 30/6/2017. בקשה להחזר עודף מס תשומות בסכום העולה על 18,710 ₪, יש להגיש כמפורט במבזק זה.

זכויות נערים עובדים2017 | 07 | 10

להלן במבזק זה תמצית זכויות נערים עובדים בנקודות זיכוי ובמס הכנסה מופחת.


לידיעת העוסקים בתחום הזהב תיקון תקנה 6ז' לתקנות מס ערך מוסף2017 | 07 | 10
רשות המיסים הודיעה כי החל מיום 6/5/2017, עוברת האחריות להוצאת החשבונית בעסקאות בתחום הסחר בזהב, מהמוכר לקונה, וזאת בהתאם לתקנה 6ז' לתקנות מע"מ.

כמה ימי חופשה בגין אבל מגיעים לעובדים לא יהודים2017 | 07 | 10
צו ההרחבה הכללי מקנה זכות לחופשה בתשלום עקב אבל, תוך התייחסות לעובדים יהודים. בשירות הציבורי נוהגים לגבי כל עובד - לפי דתו. במגזר הפרטי מוצע לתת לכל עובד זכאות ל-7 ימי אבל (כמו ליהודי) - לגבי נפטר שהוא בקרבה ראשונה בלבד. 

עובד חייב להודיע על היעדרות עקב מחלה2017 | 07 | 10

מוצע לכלול ב"הודעה לעובד", או בחוזה העבודה, הוראה שתכלול ציטוט שלהתקנה המחייבת עובד להודיע למעביד על העדרות עקב מחלה תוך 3 ימים מתחילת העדרותו.


שינוי בחישוב פיצויי הפיטורים לעובד בהיקף משרה משתנה2017 | 07 | 02
ביה"ד הארצי לעבודה קבע הלכה חדשה הקובעת כי יש לחשב את הפיצויים לעובד הנ"ל לפי ממוצע חלקיות המשרה בכל תקופת עבודתו, כפול שכרו האחרון. 

עבודת קיץ בחקלאות2017 | 07 | 02
בהתאם לצו ההרחבה, בחדשים יולי - ספטמבר עובדים לפי שעות קיץ, בכל ענפי החקלאות – גם מי שאינו עובד "בחוץ". עבודה בפועל בשעות שבין שעות הקיץ ליום רגיל - משולמת לפי 100%, ולא כשעות נוספות.

הוראות חדשות בקשר לתשלום תמלוגים לרשות החדשנות (המדען הראשי)2017 | 07 | 02
רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) פרסמה הוראות חדשות, שייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2017, לגבי תמלוגים שצריכות לשלם חברות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי. להלן במבזק זה, השינויים בהוראות החדשות לגבי התמלוגים.

מהו שווי המגרש - לצרכי מס בעסקת קומבינציה2017 | 07 | 02

בפסק דין של וועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה נקבע שווי המכירה על פי שווי השוק של המקרקעין שהועברו לקבלן ולא על פי שווי שירותי הבנייה שהתחייב הקבלן לתת.


לא יוטל מע"מ על היטלי הפקת מים בגין שימושים לא עסקיים2017 | 06 | 27

לאחרונה התקבלה הבהרה של מר גלעד פרננדס סמנכ"ל בכיר ברשות המים, לפיה, על מפיק מים שאינו רשאי לקזז מע"מ תשומות הכלול בהיטל ההפקה באופן מלא, בשל שימוש חלקי לצרכים שאינם עסקיים, לא יוטל מע"מ.


נדחה המועד לדיווח ותשלום מס ריבוי דירות2017 | 06 | 27
רשות המיסים הודיעה כי נדחה שוב מועד הדיווח והתשלום בו חייבים בעלי שלוש דירות ומעלה, עפ"י חוק מיסוי על ריבוי דירות. המועד האחרון לדיווח נקבע ליום 31/7/17.

תוספת משמעותית של נקודות זיכוי ממס להורים2017 | 06 | 27
לכל אחד מההורים לילדים  עד גיל חמש, יוענקו 1.5 נקודת זיכוי בגין השנה בה נולד הילד, ו- 2.5 נקודות זיכוי בגין כל ילד שגילו בין שנה לחמש.

נוהל קבלת הרשאה לשימוש בקרקע לצורכי מגורי עובדים זרים2017 | 06 | 26

ביום 22.5.2017 פורסם "נוהל מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים" המפרט את התנאים ואת דרך ביצוע עסקת הרשאה לשימוש בקרקע למטרה זו. להלן מפורט במבזק זה.


חברה שמשלמת לחברת ארנק מסתכנת בשומת ניכויים2017 | 06 | 26

בעקבות פס"ד אלה, החלה רשות המיסים "להתלבש" על חברות ששילמו ל"חברות ארנק" ולהוציא להן שומות ניכויים בגין אי ניכוי מס במקור מהכנסת עבודה (שכיר).   


איזה הסברים יתקבלו לגידול בהון בין שתי הצהרות הון2017 | 06 | 26
בפסק דין בעניין דוד פלדמן שניתן ביום 14.5.17, נדחו ההסברים שנתן הנישום, שטען כי הגידול בהונו נובע ממתנות שקיבל מאמו המנוחה. בית המשפט לא קיבל את גרסתו, היות ונשענה למעשה רק על עדותו, ועל רישומים שערך ביומנו. 

השוואה בין פנסיה חובה לשכירים לבין פנסיה חובה לעצמאים2017 | 06 | 18
החל מ- 1/1/17 חייבים גם עצאמים להפריש מהכנסתם עבור פנסיה עתידית. להלן במבזק זה טבלת השוואה בין פנסיית חובה לשכירים ופנסיית חובה לעצמאים.

קצבת אזרח ותיק (זיקנה) - תוספת בשל וותק2017 | 06 | 18
עד דצמבר 2016 שולמה תוספת ותק בשיעור 2%, בגין כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות. מינואר 2017 שונה אופן החישוב של תוספת הוותק שתשולם, כמפורט במבזק זה.

שהות ארוכה בחו"ל אינה המבחן העיקרי לקביעת מעמד "תושב ישראל"2017 | 06 | 18

השופט קבע כי אם חוזה לא בוטל כהלכה עפ"י הדין הכללי, אז הוצאת חשבונית זיכוי לא גורמת לביטול העסקה וביטול החבות במע"מ בגינה.


הגדלת נקודות זיכוי להורים2017 | 06 | 18

לאחרונה אושר חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), שבו נקבע כי בתקופה שבין 1 בינואר 2017 עד 31 בדצמבר 2018, יוגדלו נקודות זיכוי ממס הכנסה, להורים לילדים עד גיל 5, כמפורט במבזק זה.


החלטת מיסוי בעניין: הכנסת עבודה של תושב חוזר שהתקבלה בישראל בגין עבודתו בחו"ל2017 | 06 | 18

החלטת המיסוי קובעת כי מאחר והפרשי השכר התקבלו בזמן שהוא תושב ישראל לצרכי מס, ההכנסות חייבות במס בישראל, למרות שההפרשים מתייחסים לעבודתו בחו"ל בתקופה בה היה היחיד תושב חוץ.


שיעור המס על הימורים לפי סעיף 124ב לפקודה2017 | 06 | 12
שיעור המס על הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים שהיה עד 1/1/17  30% עלה ל-35%. שיעור מס זה הוא ללא מתן פטור, הנחה, ניכוי, זיכוי או קיזוז כלשהם ואינו כולל מס יסף, במידה ויחול.

חברה ישראלית הפועלת בחו"ל חשופה לחיוב מס בישראל2017 | 06 | 12

כל חברה ישראלית הפועלת בחו"ל, חייבת לבדוק בהקדם את החשיפה שלה למיסוי בישראל, שלא לדבר על החשיפה של בעלי החברה לתביעה אישית בשל אי דווח על הכנסות בישראל.


הוצאת חשבונית זיכוי אינה מבטלת את החובה לשלם מע"מ בגין עסקה2017 | 06 | 12

השופט קבע כי אם חוזה לא בוטל כהלכה עפ"י הדין הכללי, אז הוצאת חשבונית זיכוי לא גורמת לביטול העסקה וביטול החבות במע"מ בגינה.


מס תשומות בגין עבודות פיתוח אינו ניתן לניכוי גם כשהחשבונית הוצאה כדין2017 | 06 | 12

בית המשפט קבע כי התשומות לא תוכרנה לניכוי, היות שהרשויות המקומיות שהינן מלכ"ר אינן משלמות מע"מ על הכנסותיהם, ולכן לא ניתן לקזז מס תשומות מחשבוניות שלהן.   


חופשת לידה ליולדת ולבן זוגה - ביחד2017 | 06 | 12

נקבע גם כי בני הזוג רשאים לנצל יחד שבוע אחד מתוך 15 שבועות, כלומר 14 שבועות ליולדת ושבוע אחד לבן זוגה.


הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה התשע"ז - 20172017 | 06 | 04

ב- 16/5/17 פורסם ברשומות, חוק מס הכנסה המעניק להורים לילדים שגילם איננו עולה על 5 שנים, נקודות זיכוי נוספות. על פי הוראות החוק, הורים לילידם שגילם עד 5 שנים יקבלו שניהם (גם האב וגם האם) מספר זהה של נקודות זיכוי.


חילופי מידע לגבי חשבונות פיננסיים - משנת 20162017 | 06 | 04
רשות המיסים הודיעה כי תחל בקרוב בהחלפת מידע עם רשויות המס בחו"ל, בהתאם לאמנות שחתמה לחילופי מידע פיננסי וליישום. העברת המידע הראשונית בין רשויות המסף תעשה לגבי נתוני שנת מס 2016.

כדאי להימנע מתאונת מס בעת מכירת דירת מגורים עם מגרש2017 | 06 | 04

נקבע כי על מנת שמוכר ייחשב כמי שמכר את כל זכויותיו בדירת המגורים, הוא צריך להוכיח כי לא נותרו בידיו איזשהן זכויות במקרקעין בקשר עם דירת המגורים. 


האם מעביד רשאי לקזז מהמשכורת את מלוא החוב של העובד2017 | 06 | 04

חוק הגנת השכר מגביל מאוד את הסכום שמותר לנכות משכרו השוטף של העובד, בגין חוב שהעובד חייב למעביד. אך מהשכר האחרון המגיע לעובד, מותר לנכותאת מלוא יתרת החוב. 


פדיון חופשה לעובד שסיים את עבודתו2017 | 06 | 04
חוק חופשה שנתית קובע מי שסיים את עבודתו אצל המעביד, זכאי לקבל תשלום מיוחד בגין פדיון ימי החופשה העומדים לרשותו.  נדגיש פדיון ימי החופשה בכסף - אפשרי רק לאחר סיום יחסי העבודה.

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה2017 | 05 | 25

בעדכון נכללו כללים חדשים להפרדה הנדרשת בין מבנה חקלאי לשימוש עצמי לבין מבנה ל"שימוש נלווה",  ונקבע כי: מבנים חקלאים לשימוש עצמי לא יכללו בשטח העסקה. המבנה החקלאי יהיה במבנה נפרד מהשימוש הנלווה. 


קביעת שווי התמורה שמקבל בעל הקרקע - בעסקת קומבינציה2017 | 05 | 25

מאחר ונוצר פער גדול בין הערכת שווי התמורה שנקבע על ידי שמאי המוכרים ובין שווי התמורה שנקבע על ידי שמאי מיסוי מקרקעין, קבע בית המשפט כי קיימים "יחסים מיוחדים" בין הצדדים ויש לקבוע את שווי התמורה על פי שווי הזכויות בקרקע ולא על פי שווי שירותי הבנייה. 


הצעת חוק - חברות זרות יחשבו לחברות ישראליות לצרכי מס2017 | 05 | 21

ההצעה קובעת "חזקה" הניתנת לסתירה, לפיה בהתקיים שלושה תנאים מצטברים שיפורטו להלן במבזק זה, תחשב חברה זרה כמי שעסקיה מנוהלים ונשלטים מישראל ולכן היא חייבת מס בישראל.


חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים2017 | 05 | 21

ביום 1.5.2017 נכנס לתוקף תיקון לחוק עובדים זרים הקובע כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן, יפקיד עבורו פיקדון, בגין כל חודש בו הועסק המסתנן, בסכום השווה ל – 36% משכר עבודתו החודשי של המסתנן,


תביעה מאוחרת לדמי לידה נקבעה כאילו הוגשה במועד2017 | 05 | 21

בית הדין הארצי קבע כי יש לראות את המל”ל כמנוע מהעלאת טענה בדבר שיהוי בהגשת התביעה לדמי הלידה כשכירה, מכיוון שהמל"ל יזם בעצמו את בחינת הזכאות לתשלום הגמלה, על בסיס המידע והנתונים שהיו ברשותו.


פסק דין עליון - הפסדים לא ניתנים להורשה2017 | 05 | 21
נקבע כי הפסדים אינם ניתנים להורשה, בעיקר עֵקב הוראות סעיף 28 לפקודת מס הכנסה הנוקטות במונח "אותו אדם" - לא כולל יורשיו. בהיערכות מתאימה, כמו למשל הפיכת העסק לחברה, ניתן למנוע את אובדן ההפסדים לצורכי מס בעקבות פטירה.

תזכורת! מגיעה הנחה במס שבח כאשר הנכס שנמכר - נרכש ב"תקופה הקובעת"2017 | 05 | 21

במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי במכירת זכות במקרקעין אשר יום הרכישה שלה היה בין 7 בנובמבר 2001 ל- 31 בדצמבר 2003 - יהא המוכר זכאי להנחה ממס שבח בשיעור של 10% - 20% מהמס.   


תיקון לחוק עבודת נשים2017 | 05 | 14
עבר התיקון לחוק עבודת נשים הכולל הארכה של תקופת הלידה וההורות בתשלום ל- 15 שבועות (במקום 14).  בן זוגה של היולדת רשאי לנצל במקומה חלק מהחופשה, בין שבוע ל 7שבועות, במקום 3 שבועות לפחות.

תשלומי פנסיית נכות מקרן פנסיה לעצמאים הינם הכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי2017 | 05 | 14
בפסק דין חדש, נקבע כי הכנסות מבוטח מפנסיית הנכות לפי פוליסת ביטוח, חייבות בדמי ביטוח לאומי. הפטור ממס הכנסה אינו מחייב שההכנסה פטורה גם מתשלום דמי ביטוח לאומי.

פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית2017 | 05 | 14

עיוור או נכה בשיעור של 100%, נכה עם נכות משוקללת של 90% לפחות בשל מספר ליקויים באיברים שונים, זכאי לפטור ממס הכנסה המוגבל בתקרה, בהתאם לאופי ההכנסה.


אישור לעובד בסיום העסקתו2017 | 05 | 14
הוראה שנקבעה בחוק מחייבת מעביד לתת לעובד הודעה  על סיום העסקתו: "מעסיק ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה". את ההודעה יש לתת לעובד תוך 14 ימים מסיום העבודה. 

האם עובד המסרב לרשום נתוני נוכחות זכאי לשכר?2017 | 05 | 14
רישום מדויק של שעות העבודה הוא חובה הקבועה בחוק, ומוטלת על המעסיק.  ניתן בד"כ לדרוש מהעובד הוכחה לכך שאכן נכח בעבודה בימים ובשעות בהם אין רישום נוכחות, ובהעדר הוכחה כזו, לא לשלם לו שכר לגבי אותן שעות.

חוק האנג'לים2017 | 05 | 07

נבקש לעדכנכם כי לאחרונה התפרסם חוזר מקצועי מפורט של רשות המיסים (חוזר מס הכנסה 2/2017) המרכז את התנאים להתרת השקעה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה על ידי משקיע כהוצאה מוכרת.


הכנסות מחברת L.L.C פטורות מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות2017 | 05 | 07

על פי הוראות שפרסם המוסד לביטוח לאומי, מבוטח שיפנה למל"ל ויוכיח כי הכנסות שחוייבו בדמי ביטוח לאומי בתקופה שמיום 1/1/2008 ומקורן בהכנסותיה של L.L.C, יבוטל החיוב ויראו בהכנסות אלו כפטורות מדמי ביטוח.   


ערעור על שומה לחקלאי2017 | 05 | 07

בית המשפט דחה את הערעור בכל הנוגע לפסילת הספרים אך קיבל את הערעור באופן חלקי בכל הנוגע לגבי שיעור הפחת שיש להביא בחשבון בחישוב ההכנסה הצפויה של המערער שיעמוד על 38%.


פיטורי עובד ב- WhatsApp2017 | 05 | 07
יש לקחת בחשבון שבית הדין לעבודה עלול לא לקבל דרך משלוח זו כחוקית, אם כי טרם ניתנה פסיקה בעניין זה. לאחרונה נזף ביה"ד במעסיק שפיטר עובד בהודעת SMS. לכן עדיף לשלוח הודעות כאלה בדואר רשום או למסור ביד. 

הפגעות עובד בתאונת דרכים2017 | 05 | 07

במקרה שעובד נפגע בתאונת דרכים (כולל בדרך לעבודה), העובד מבוטח ע"י חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה, שחייבת לשלם לנפגע "צרכי מחיה" המחליפים את שכרו הרגיל. המעסיק אינו חייב לשלם שכרו/או כל תשלום אחר.


עוד מידע התקבל מארה"ב לגבי חשבונות בנק של ישראלים2017 | 05 | 03
על אף שהנוהל לגילוי מרצון הסתיים, מומלץ לישראלים שטרם דיווחו וטרם הסדירו את נכסיהם - בעיקר בחו"ל, לפעול מול רשות המסים לשם הסדרת הנכסים וההכנסות שנבעו מהם, בהליך של גילוי מרצון רגיל שעדיין אפשרי. משרדנו יכול לסייע בדיווח והסדרת המס הנדרש.

האם ניתן לקבל פטור ממס גם על השכרת דירת מגורים לחברה?2017 | 04 | 30

לאחרונה פורסמה הודעה מטעם רשות המיסים המבהירה כיצד יש להגיש בקשה לצורך קבלת פטוֹר ממס הכנסה בגין השכרת דירה לשוכר שהוא חבר בני אדם- וכן אופן הטיפול בבקשה. התנאים המצטברים מפורטים במבזק זה.


האם מותר לנכות משכר עובד זר ניכוי הוצאות רטרואקטיבי?2017 | 04 | 30
בית הדין הארצי קבע כי אמנם אין המעסיק חייב לנכות משכרו של העובד וזכות הברירה בידו ואולם לא ניתן להשלים עם מצב בו זכות זו תהא נתונה למעביד בכל עת ואף לאחר סיום יחסי העבודה.

מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו פטורה ממע"מ2017 | 04 | 30

נקבע כי הפעולות שנעשו בפרי הצבר לרבות ניקויו מקוצים אינן מהוות "עיבוד" ולכן מכירתו חייבת במע"מ בשיעור אפס.


הוארך המועד לרכישת הבעלות בקרקע על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 13702017 | 04 | 30

רשות מקרקעי ישראל פרסמה באתרה ביום 6.4.2017 תיקון להוראות בקשר לתשלום הנדרש מחוכר לשם קבלת הבעלות בנכס - על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 1370 ו- 1478.


הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 20172017 | 04 | 24
עודכנו הסכומים המרביים הניתנים לניכוי משכר העובדים הזרים בגין הוצאות מגורים והוצאות  ביטוח רפואי, המשולמות על ידי המעסיק. סך כל הניכויים המותרים לפי החוק, לא יעלה על 25% משכרו החודשי של העובד הזר. להלן במבזק זה הסכומים המעודכנים.

הארכת חופשת הלידה בתשלום2017 | 04 | 24
בהצעת החוק נקבע כי "תקופת ההורות הלידה", בתשלום דמי לידה מהמוסד לבטוח לאומי, תוארך ל- 15 שבועות (במקום 14). כמו כן נקבע כי בן הזוג של היולדת יהיה זכאי לנצל במקומה את השבוע האחרון של תקופת ההורות והלידה.

ביהמ"ש העליון קבע כי המדינה צריכה לנמק מדוע לא יבוטל היטל עובדים זרים ולא יינתנו נקודות זיכוי למבקש מקלט2017 | 04 | 24

ביהמ"ש העליון חייב את המדינה להתייחס לעובדים שהינם מסתננים מבקשי מקלט מעין מעמד ביניים שהרי אינם פליטים, אינם עובדים זרים חוקיים, ואינם "תושבים" במובן הרגיל, אך הם אנשים שישראל הכירה בנסיבותיהם הקשות והחליטה לא לגרשם ובתקופה זו עליהם להתפרנס.


תשלום גלובלי בעד שעות נוספות - הסדר שעדיין תקף2017 | 04 | 24
המדובר בתשלום משכורת בסכום שאינו מחושב לפי מספר וסוג שעות העבודה שביצע העובד בפועל באותו חודש, אלא משולם כסכום קבוע אחד, הכולל שעות נוספות. בית הדין לעבודה אישר לאחרונה תשלום גלובלי עבור שעות נוספות ושעות חריגות  - בתנאים המפורטים במבזק זה

דיווח מקוצר על הכנסות שהופקו בחוץ לארץ עד 30/4/172017 | 04 | 20
נישום שיגיש את הדוח המקוצר בגין הכנסותיו ב- 2016, וישלם את המס בְּשל הכנסות חוץ עפ"י תקנות הדיווח המקוצר בגין רווחים  יהיה פטוּר, בתנאים מסוימים, מהגשת דו"ח שנתי בגין שנת המס 2016, ולכן פטור גם מחובת הדיווח והתשלום של מקדמה חצי שנתית בגין אותם רווחים.

טיפול בכספים הצבורים בקופה המרכזית לפיצויים2017 | 03 | 30

לאחרונה פרסמה רשות המיסים את חוזר מס' 7/2016 - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים הקובע כללים לגבי הכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים, ואת השימוש בכספים הצבורים בקופה המרכזית.


האם שכיר זכאי לתגמול מביטוח לאומי בעד ימים בהם לא עבד עקב תאונה שלא קרתה בעבודה?2017 | 03 | 30
המוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה גם במקרה של תאונה שאינה תאונת עבודה (מדובר על אירוע תאונתי שקרה מחוץ לשעות העבודה). התשלום מגיע לנפגע עד ל- 90 ימי אי כושר, לפי אישור רפואי. 

השמדה של מלאי "מת"2017 | 03 | 30

לעיתים מצטבר בעסק מלאי שהתבלה, או התיישן, ויש צורך להשמידו. במקרה כזה יש לערוך פרוטוקול השמדת מלאי שיפרט את המלאי שהושמד, ויחתם על ידי הנוכחים בעת ספירת המלאי והשמדתו.


האם ניתן לקזז מע"מ מחשבונית מס שבוטלה באופן חד-צדדי2017 | 03 | 30

בית המשפט קבע כי עוסק שקיבל חשבונית מס ולאחר מכן קיבל הודעה על ביטול החשבונית, רשאי בכל זאת לקזז את המע"מ הכלול בחשבונית, כל עוד הוא עצמו אינו מסכים לביטול העסקה. עוסק הטוען לביטול עסקה, חייב לעמוד בנטל שכנוע מוגבר להוכחת ביטול העסקה.


לא ניתן לקבוע שווי שימוש ברכב באופן שונה מהתקנות - פס"ד2017 | 03 | 26
השופט קבע, כי המחוקק קבע את שווי השימוש שיזקף להכנסת העובד לצרכי מס, עפ"י נוסחאות שנקבעו בתקנות וכי המחוקק לא התיר לנישומים להוכיח את שווי ההטבה בדרכים אחרות.

הטבות במס ליצרני חשמל ביתיים2017 | 03 | 26
החוק שפורסם לאחרונה מעניק הטבות מס, לבעלי הכנסות ממכירת חשמל וכן לבעלי הכנסות מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת אנרגיה מתחדשת. להלן במבזק זה עיקרי התנאים לקבלת ההטבות.

עדכון לגבי נקודות זיכוי לעובדים זרים2017 | 03 | 26

ב-17/3/17 אישר בית המשפט העליון את התקנה הקובעת כי עובד זר חוקי, שאינו בתחום הסיעוד, יהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ולנקודת זיכוי החל משנת 2018.


מענקים לחברת סטארט-אפ מרשות החדשנות (המדען הראשי)2017 | 03 | 26

רשות החדשנות שבמשרד הכלכלה, מציעה סיוע ותמיכה לחברות הזנק, כאשר החזר המימון מתבצע על ידי תשלום תמלוגים מהמכירות העתידיות. להלן במבזק זה מסלולי התמיכה העיקריים.


נדחה מועד ההצהרה של חייב במס ריבוי דירות - עד ליום 30 ביוני 20172017 | 03 | 20

חייב במס ריבוי דירות יגיש מיוזמתו למנהל הצהרה הכוללת את חישוב המס החל עליו, אשר יראו אותה כשומה עצמית. רשות המיסים פרסמה הודעה על דחיית מועד הדיווח עד ליום 30 ביוני 2017.


תקנה 6(א) הוצאת חשבונית עצמית במקום מקבל התשלום2017 | 03 | 20

התקנה מטילה את החובה לשלם את המע"מ, על המשלם אם הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, והוא משלם עבור אחד השירותים המנויים בתקנה, כאשר עיקר הכנסתו של מקבל התשלום הינה ממשכרות, גמלה או קצבה.


בעלי שליטה ישלמו מס על משיכות מהחברה2017 | 03 | 20

משיכת כספים מהחברה שעשה "בעל מניות מהותי" ב- 2017 בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪, תחשב כהכנסה בידי בעל המניות, אלא אם יחזיר את הכסף לחברה עד 31.12.18 ולא ימשוך אותם בתוך שנתיים ממועד ההשבה.


פטור לנכה ממס הכנסה אינו מקנה לנכה גם פטור ממס רווח2017 | 03 | 20

הפטורים שבחוק מע"מ ניתנים לפעילויות עסקיות שאותן מעוניינת הממשלה לעודד כגון יצוא או השכרת דירות למגורים. לעומת זאת, אין בחוק מע"מ פטור בגין מצב אישי או בריאותי של הנישום.   


העלאה בשכר "בעלת שליטה" בתקופת ההיריון לא נכללה בחישוב דמי הלידה2017 | 03 | 20

ביה”ד האזורי קבע כי כאשר שכר של מבוטחת עולה באופן ניכר בתקופת ההיריון מבלי שחל שינוי בהיקף העבודה או במהות התפקיד, רשאי המל”ל לבחון אם חלק מהתשלום הוא פיקטיבי במטרה לקבל דמי לידה גבוהים.


מיסוי מלגות2017 | 03 | 20

ביום 3.3.2010 פורסם תיקון 175 לפקודת מס הכנסה שקבע פטור ממס הכנסה לסטודנטים וחוקרים המקבלים מלגה בתקופת הלימודים או בתקופת מחקר. מלגות הניתנות בתמורה למתן שירות כלשהו חייבות במס כשכר עבודה.


העסקת עובדים מסודן ומאריתריאה 2017 | 03 | 16

ביהמ"ש קבע כי בשנים 12/13 קיימת חובה לשלם היטל של 20% בגין העסקת עובדים זרים גם בהעסקת עובדים מסודן ואריתריאה שלא הוכיחו כי הם "פליטים" או "מבקשי מקלט", אך מאידך, יש לתת להם -באותן שנים  - 2.25 נקודות זיכוי ממס.


דוח נסיעה עסקית לחו"ל2017 | 03 | 09
כדי שהוצאות בגין נסיעה לחו"ל תוכרנה לניכוי לצרכי מס, יש לעמוד בשני תנאים: 1. להוכיח שהנסיעה הייתה הכרחית (ולא רק רצויה) לשם ייצור ההכנסה. 2. להגיש דוח על הנסיעה לפי הדוגמא המצורפת .

מנגנון ה"כניסה לנעליים" ומנגנון ה- Step Up בירושה2017 | 03 | 09

יתכנו מקרים בהם, עלותו המקורית של הנכס ובתוספת מס העיזבון ששולם גבוהה משווי הנכס במועד הפטירה, כך שעדיף לבקש את מנגנון ה"כניסה לנעליים" בתוספת מס העיזבון.


קוצר מועד הדיווח על עסקה במקרקעין2017 | 03 | 09

החל מ 1.1.2017 חלה חובה לדווח למנהל מיסוי מקרקעין על עסקה במקרקעין, לרבות באיגוד מקרקעין, בתוך 30 ימים ממועד החתימה על חוזה העסקה במקום 40 יום מקודם.


מה מגיע לעובד שנפגע בתאונה (שלא בעבודה או בתאונת דרכים)2017 | 03 | 09
עובד שאינו יכול לעבוד עקב תאונה שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים,  זכאי לנצל ימי מחלה צבורים לא מנוצלים. אם זכאותו מוצתה, המעביד לא חייב לו דבר, והעובד יהיה זכאי לדמי תאונה מהביטוח הלאומי, עד 90 ימי אי כושר . 

מבוטח רשאי להביא עו"ד שיהיה לצידו בחקירות של המוסד לביטוח לאומי2017 | 03 | 09

ביה"ד האזורי לעבודה בת"א קבע כי, כל עוד לא הוכח מעשית כי נוכחות עורך הדין של המבוטח עלולה לפגוע בחקירה, אין הצדקה לסרב לבקשת הנחקר לצרף עורך דין לצידו.


תוכנית חסכון לכל ילד2017 | 03 | 05
המוסד לביטוח לאומי פתח בחודש ינואר 2017, תוכנית חיסכון ילד בישראל הזכאי לקצבת ילדים, שתאפשר לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי. בתוכנית יופקדו 50 ₪ כל חודש עד הגיעו לגיל 18. 

פיצוי ששולם לעובד שתבע את המעביד - הוא רווח הון2017 | 03 | 05

הכלל בדיני מיסים הוא ש"דין כל פיצוי הוא כדין החסר שאותו הוא בא למלא", לפיכך נפסק כי במקרה זה יש לראות התמורה שקיבל החוקר בעד ויתור על זכות תביעה נגד החברה כהכנסה הונית.


יוצא לחו"ל (רילוקיישן)? העברת כסף לחו"ל? משקיע בשוק ההון?2017 | 03 | 05

שהייה בישראל 30 ימים בשנה אחת מתוך שלוש השנים האחרונות, עלולה להיות מספיקה כדי לחייבו בהגשת דוח, בו יש לציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו של היחיד כי אינו תושב ישראל, תוך צרוף המסמכים התומכים בטענתו.


חשיבות מתן הודעה לעובד - על הפסקה ביום העבודה2017 | 03 | 05

ככלל, הנטל להוכיח כי ההפסקות אינן באות בחשבון שעות העבודה מוטל על המעסיק. עליו להוכיח את מועדי ההפסקות, או לפחות מתכונת של ההפסקות.


הוראת שעה - הוגדל הפחת למונית היברידית2017 | 03 | 05

בעל רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית היברידית, זכאי לדרוש פחת בשיעור 33.3% או פחת בשיעור 25%, לפי בחירתו, ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת מצטבר בשיעור העולה על 100%


רשות המיסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת המס 20162017 | 03 | 05

להלן במבזק זה, קישורים לרשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת המס 2016.


13 טיפים כיצד לעבוד נכון מול הבנק שלך2017 | 03 | 01

על מנת לעבוד נכון מול הבנק, לקבל יחס טוב, כיבוד הדדי מחד, ומאידך לקבל אשראי לפי הצורך ומחירים סבירים, כדאי לשמור על הכללים הבאים.


בשביל מה אני צריך הערכת שווי לחברה שלי?2017 | 03 | 01

הערכת שווי נדרשת לצרכים שונים כגון: קבלת החלטה על רכישת עסק, השקעה במיזם, מכירה של עסק (אקזיט), פרישה של שותף מהעסק, איזון משאבים במסגרת הליכי גירושין ועוד.


10 טיפים - איך להגדיל את המכירות2017 | 03 | 01

תמיד כדאי לשאוף להגדיל את המכירות ואת הרווחים של העסק. השאלה הגדולה היא כיצד לעשות זאת?
להלן מספר כללי יסוד במכירות שכדאי לאמץ.


מתי בדקת את דרוג החברה שלך במרשמי חברת BDI - אולי מופיעים שם "אורות אדומים" לגבי עסקך?!2017 | 03 | 01

כל הבנקים וכל החברות המספקות אשראי, בוחנות את הפרופיל של עסקך, בדרך כלל בחברת BDI, לפני שהן מחליטות אם לתת לך את האשראי המבוקש וכמה ריבית לדרוש עבורו.


המחלקה הכלכלית2016 | 06 | 02

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד.


שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים2017 | 03 | 01

פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) (תיקון), התשע"ז–2017. על-פי התיקון, בחישוב המס של "עובד זר חוקי" שאינו "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה, וזאת הָחל משנת-המס 2018 ואילך.


פורסם הטופס לדיווח על בקשת פטור ממס ריבוי דירות2017 | 03 | 01
לאחרונה פורסם טופס 7202 לדיווח על בקשות פטור ממס ריבוי דירות, כמפורט במבזק זה.

הכנה ותכנון של הדיווחים של מפיקי מים לרשות המים2017 | 03 | 01

בהמשך לתיקון בחוק המים שחוקק ב- 30/1/17, שלחה רשות המים דרישה לגופים שמפיקים מים, למסור לה עד 23/2/17, נתונים לגבי עלויות הפקת המים, התשתיות והציוד המשמשים בתהליך ההפקה. הדיווח כולל את הפירוטים כמפורט להלן.


האם גיוס צעירים ישראליים למחנות קיץ בארה"ב - חייב במע"מ בשיעור אפס2017 | 02 | 28
בית המשפט קבע כי ניתן שירות לתושבי ישראל שאינו זניח או אגבי, ולכן לא התקיימו התנאים לזכאות לשיעור מס אפס לפי סעיף 30(א)(5). השופט קבע כי בכל שלבי הגיוס המועמדים נמצאו בישראל וקיבלו את השירות בישראל כך שגם טענתה החלופית של החברה המערערת נדחתה.

גם מבוטחת שילדה בביתה זכאית למענק לידה מהביטוח הלאומי2017 | 02 | 28

בתיקון לחוק נקבע כי גם מבוטחת שילדה בבית תהיה זכאית למענק לידה מהביטוח הלאומי גם אם לא הזדקקה לאשפוז בקשר ללידה וזאת בתנאי שמיילדת או רופא אישרו בתצהיר כי הם נכחו בלידה וכי הלידה התקיימה בהתאם להוראות משרד הבריאות בעניין לידה בבית.


תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון2017 | 02 | 28
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, נכללו גם תיקונים מהותיים בחוק לעידוד השקעות הון, בתחולה מיום 1 בינואר  2017. להלן במבזק זה עיקרי התיקונים.

מי חייב בהגשת דוח מ.ע.מ באופן מקוון2017 | 02 | 28

העוסקים המפורטים להלן במבזק זה חייבים להגיש את הדוח התקופתי למ.ע.מ. רק באופן מקוון (דוח מקוון הוא דוח המוגש באופן ממוחשב וכולל פירוט מלא של כל העסקאות וכל התשומות), ולא יתקבלו מהם דוחות ידניים על גבי שובר דווח ידני מהפנקס.


סיוע להשקעות בפרוייקטים להפחתת פליטת גזי חממה והתייעלות אנרגטית2017 | 02 | 28

משרד הכלכלה והתעשייה, הודיע על סיוע להשקעות בפרוייקטים להפחתת פליטת גזי חממה והתייעלות אנרגטית שיינתן באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.   


שינויים בחובת הדיווח החלה על תושבי חוץ משנת המס 20162017 | 02 | 16

החל משנת 2016 נישומים אשר טוענים כי ניתקו את תושבותם הישראלית לצרכי מס, חייבים לעמוד במבחן "חזקת הימים" אשר ייבחן בשנת העזיבה ושוב בשנים הבאות ואם לא יעמדו בו יהיו חייבים בהגשת דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתם בדבר ניתוק התושבות.   


ביטול עסקה במקרקעין או "מכר חוזר"?2017 | 02 | 16

במקרים רבים של ביטולי עסקאות, רשויות מיסוי מקרקעין רואות בביטול "כמכר חוזר" שלא רק שלא מחזיר את המס ששולם אלא יוצר חיוב במיסים נוספים (מס רכישה).


פנסיית חובה לעצמאים - הבהרות2017 | 02 | 16
חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי שגילו 21-60 שנה, למעט עצמאי שביום–1/1/17 – מלאו לו 55 שנה, ולמעט עצמאי שטרם חלפו  6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע"מ. שיעור ההפקדה לפנסיית החובה הינו כמפורט במבזק זה.

מי חייב להגיש דוח למס הכנסה לשנת 20162017 | 02 | 16

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") קובע כי החובה להגיש דוח שנתי על ההכנסות חלה על יחידים וחברות המפורטים במבזק זה.


כל האפשרויות למשוך כספים מקופת גמל - ללא מס2017 | 02 | 16

החל מינואר 2008 משיכת כספים מקופת גמל מכונה "משיכה שלא כדין", אשר חייבת במס בשיעור של 35% לפחות, אך יש מקרים רבים בהם ניתן למשוך כספים ללא מס. להלן מפורטת רשימת המקרים.   


פס"ד - השכרה למגורים כשהשוכר אינו הדייר עצמו2017 | 02 | 16

בית המשפט המחוזי קבע כי במקרה זה לא יחול הפטור לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ - השכרה למגורים, עם זאת יחול סעיף 5 (ב) לחוק, המחייב במע"מ רק את ההפרש בין הכנסות שכ"ד שהתקבלו, לבין הוצאות שכ"ד ששולמו.


העתקת מגורים המקנה לעובד זכאות לפיצויים כאילו הוא פוטר2017 | 02 | 16

להלן במבזק זה המקרים בהם העתקת מגורים, מקנה לעובד זכאות לפיצויים, כאילו הוא פוטר.


הכנסות מחו"ל של תושב חוזר ימוסו על בסיס מזומן החלטת מיסוי חדשה של הרשות מעלה "כיוונים חדשים"2017 | 02 | 16

מכיוון שהנישום קיבל את ההפרשים בעת שהיה תושב ישראל, נקבע כי ההפרשים חייבים במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, במועד קבלתם.


הארכת תוקף אישורים לתיאום מס2017 | 02 | 09

רשות המיסים פרסמה כי היא מאריכה את תוקף האישורים על תיאומי מס, בגין הכנסת עבודה או קצבה, שתוקפם פג בתום שנת המס 2016, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2017 ולא יאוחר מיום 13.03.2017.


הגדלה נוספת של ההפרשות לביטוח פנסיוני מ- 1/1/172017 | 02 | 09

החל מ 1/1/17 הועלו ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור כלל העובדים במשק לפי צו הרחבה שהרחיב את ההוראות על כלל העובדים והמעבידים בישראל.


מענק מיוחד לחייבים במס ריבוי דירות שמחליטים למכור דירה2017 | 02 | 09

פורסמו תקנות "מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה התשע"ז–2017  הקובעות כי חייב במס ריבוי דירות, שמכר דירת מגורים בתקופה מ -1.1.2017 ועד- 1.10.2017, יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח בו הוא חייב בגין המכירה האמורה, עד לסכום של 85,000 ₪.


האם החברה שלך היא "חברת ארנק" שתחוייב במס שולי?2017 | 02 | 09

החל משנת 2017, כל חברה הנותנת שירותי ניהול וייעוץ עלולה להיכלל בהגדרת "חברת ארנק" לפי חוק ההתייעלות הכלכלית החדש, ולהתחייב במס שולי של יחידים - עד 50% בשנת 2017.


מסלולי מענקים לחברת סטארט-אפ מרשות החדשנות (המדען הראשי)2017 | 02 | 09
מסלול תנופה - סיוע ליזמים מתחילים - יזמים תושבי ישראל בראשית דרכם המעוניינים לקדם רעיון טכנולוגי, לצורך בדיקת ההיתכנות. מסלול החממה הטכנולוגית, המתאים ליזמים המעוניינים להקים חברת הזנק, וכן מסלול לחברות מתחילות.

חיוב הפקדות מעסיק לפיצויים במס במועד ההפקדה2017 | 02 | 09

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, נקבע כי הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים של העובד, בגין שכר העולה על 32,000 ₪ לחודש או על שכר העובד בפועל, יחויבו במס במועד ההפקדה.


בחודשיים הראשונים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) - תשלום דמי ביטוח חל על המעביד - שרשאי לגבותו מהעובד2017 | 02 | 09

חוק ביטוח לאומי קובע כי בשני חודשי הלוח המלאים הראשונים בהם העובד שוהה בחל"ת, ישלם המעסיק את דמי הביטוח הלאומי החלים על העובד, למרות שהעובד אינו מקבל שכר. התשלום הוא לפי המינימום. 


שינוי צפוי בנוסח "סעיף 14" לחוק פיצויי פיטורים2017 | 02 | 09

הנוסח החדש המוצע קובע: "תשלום למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה יבוא במקום פיצויי פיטורים, אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה עבודה בין העובד למעסיק או בהסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל עליהם". כלומר, שחרור הפיצויים הוא אוטומטי.


איחור בדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובדים עלולה להביא לחיוב המעסיק בסכומי עתק2017 | 02 | 09

מעסיק שלא מדווח ומשלם את דמי הביטוח הלאומי בזמן, עלול למצוא את עצמו חייב לשלם בעצמו את כל הגמלאות המגיעות לעובד שנפגע בעבודה.


מיסוי חדש לבעלי 3 דירות ומעלה2017 | 02 | 08
מס ריבוי דירות מוטל על תא משפחתי שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב למעט שתי דירות לפי בחירתו. החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ש"ח לדירה לשנה.  נקבעו מקרים בהם יחול פטור או מס מופחת.

יישום חוות דעת שחייבת בדיווח בדוח לשנת 20162017 | 02 | 08

ב- 26.12.2016 פרסמה רשות המיסים את רשימת העמדות שלה שיישום עמדה שונה מהן חייבת בדיווח בדוח לשנת המס 2016. להלן במבזק זה פירוט הרשימה.


דמי לידה2017 | 02 | 08
היום הקובע לעניין זכאותה של יולדת לדמי לידה הוא היום שבו הפסיקה לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה. עובדת שהפסיקה את עבודתה כתוצאה מהתפטרות או מפיטורים בהיותה בהריון, היא תהיה זכאית לדמי לידה גם אם לא עבדה בסמוך ללידה. סכום דמי הלידה הינו לפי הכנסתה של האישה, ולא יותר מ- 1,460 ש"ח ליום.

תוכנות כופר - איך להימנע מליפול בזה2017 | 02 | 06
בכל כמה שניות מותקף משתמש על ידי תוכנת כופר, שמצפינה את הקבצים במחשב ודורשת תמורת הפענוח כסף. כיצד אפשר לא להידבק מתוכנות כופר ומה לעשות אם כבר נדבקתם? על כך במבזק זה.

משיכה מקופת גמל עקב נכות רפואית2017 | 02 | 06

אדם רשאי למשוך כספים מקרן פנסיה ו/או מקופת גמל, בפטור ממס לפני המועד הרגיל, אם הוא או קרובו (בן זוגו, הורה, סב, ילדים ובן זוג של כל אחד מהם), הם בעלי נכות קבועה מעל 75%.


קבלת אופציות למניות בגין שירותי ניהול תחוייב במס מלא - כהכנסה מעסק2017 | 02 | 06

בית המשפט קבע כי פרי חייב במס מלא ולא מס רווח הון. הסעיף שחל על המקרה הוא סעיף 3(ט) לפקודה הקובע כי ההקצאה לא נעשתה על בסיס יחסי עבודה בין ליפמן לפרי, אלא על פי מתווה אירוע המס הכלול בסעיף 3(ט) לפקודה.


התקבל ערעורו של תושב עכו שתבע הטבות מס למרות שפקיד השומה טען כי הוא גר כביכול ברחובות2017 | 02 | 06
ביהמ"ש קבע כי שאלת "מרכז חייו" של הנישום נבחנת במבחן של "מירב הזיקות" של הנישום למקום מגוריו. המערער עשה רושם אמין למרות שלא הביא עדים לתמיכה בגרסתו.

חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 בינואר 20172017 | 01 | 29
עם הגשת הדיווח האמור תשולם מקדמה בסכום העולה ממנה. יש להגיש את הדוח בגין מכירת ניירות ערך נסחרים במחצית השנייה של שנת המס 2016, ולשלם מקדמה כפי שעולה ממנו, עד ליום 31.1.2017

תשלום מס 10% על הכנסה מהשכרת דירות למגורים עד 31/1/172017 | 01 | 29
עד 31.1.2017 יש לדווח ולשלם את המס בגין הכנסות מהשכרת דירות למגורים בשנת 2016 - במסלול של 10% מס. דיווח  ותשלום המס לאחר המועד, יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית שנתית בשיעור 4%.  

מס החברות והמס ליחידים משנת 20172017 | 01 | 29
מס החברות ירד משיעור של 25% ל-23% - בשתי פעימות: ב-1 לינואר 2017 שיעור המס ירד ל-24%. ב-1 לינואר 2018 שיעור המס ירד ל-23%. המס על יחידים בעלי הכנסות נמוכות ובינוניות יורד, ואילו המס על יחידים בעלי הכנסות גבוהות עולה.

יינתן מענק לחיָיב ב"מס ריבוי דירות" אשר מוכר דירה2017 | 01 | 29

במכירת דירת מגורים שתתבצע מיום 1/1/17 ועד ליום 11/10/17 יוענק למוכר שבבעלותו 3 דירות לפחות, מענק בסכום השווה למס השבח שיחול על מכירת דירת מגורים או בסך של 85,000 ₪ נמוך מבין השניים


החזר עודף מס תשומות בבנקים - חוזר מע"מ מיום 1 בינואר 20172017 | 01 | 29

הנהלת רשות המיסים בישראל מודיעה כי החל מ- 1/1/2017, דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,580 ₪, ניתן יהיה להגיש בבנקים.


פנסיה חובה לעצמאים החל מיום 1 בינואר 20172017 | 01 | 29

הגדלת החופשה השנתית2017 | 01 | 29

מכסת החופשה לעובדים בארבע השנים הראשונות לעבודתם תוגדל ביום נוסף, כמפורט במבזק זה.


תשלום מס בשיעור 10% על השכרת דירת מגורים עד ליום 30 בינואר 20172017 | 01 | 22
קיימות 3 חלופות מיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל:1. פטור ממס עד לתקרת הכנסה של 5,030 ש"ח לחודש. 2. מס השולי, על ההכנסה לאחר ניכוי הוצאות ששימשו בייצורה. 3. מס מחזור של 10%. יש לשלם את המקדמה עד ל 30 בינואר 2017.

חקלאי שקיבל סיוע ממשרד החקלאות לרכישת עדר צאן לחילוף עדר שהושמד פטור ממע"מ - החלטת מיסוי2017 | 01 | 22

רשות המסים קובעת כי המענק אינו נכנס בגדר המונח "עסקה", כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, וגם אינו נכנס להגדרת "תרומה", "תמיכה" או "סיוע" לעניין סעיף 12 לחוק מע"מ, ולכן המענק אינו חייב במע"מ


מדריך לחלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת של 25% עד ליום 30/9/172017 | 01 | 22

הוראת שעה בחוק ההתייעלות קובעת שמיום 1/1/17 יחול שיעור מס מופחת של  25 אחוז על דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי ואשר מקורו ברווחים שצברה החברה עד ליום 31/12/16, בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במבזק זה.


פס"ד עליון: איזון משאבים במסגרת גירושין מטילה על בעל חברה כפל מס על מחצית משווי החברה2017 | 01 | 22

בית המשפט העליון קובע כי בעל חברה שמתגרש ומשלם לאשתו מחצית משווי המניות, ישלם בפועל כפל מס על מחצית משווי החברה: פעם אחת ישלם מס הרווחים (בין אם ימשוך אותם כשכר או כדיבידנד) ופעם שנייה באמצעות תשלום לאישה לפי שווי החברה ברוטו.


דמי מחלה - זכויות שמעל לחוק2017 | 01 | 22
חוק דמי מחלה מקנה לעובד זכאות ל- 18 ימי מחלה בשנה, ולא יותר מ- 90 ימים, אך יש צווי הרחבה שמגדילים זכאות זו. תמיד צריך לבדוק את המגיע לפי הצו הענפי החל על המעסיק / העובד.

הקלות במס רכישה לנכים2017 | 01 | 22
לאחרונה פורסם תיקון לתקנות מס רכישה, שמקטין את מס הרכישה שמשלמים נכים. התיקון מאפשר לנכה ליהנות מפטור ממס רכישה עד 1.6 מיליון ש"ח ותשלום של 0.5% מס רכישה רק על החלק העולה על סכום זה ועד 2.5 מיליון ש"ח.

כמה שווה העסק שלך? 10 כללים לקביעת שווי של חברה או עסק2017 | 01 | 18
כיצד תוכל לדעת כמה שווה העסק שלך?
הערכת שווי לעסק נדרשת במצבים עסקיים שונים - כשרוצים לצרף שותף חדש לעסק, לפני מכירת העסק, בהכנסת משקיע ובמצבים עסקיים שונים אחרים.

7 כללים לניהול נכון של החשבון העסקי שלך2017 | 01 | 18

ניהול החשבון בבנק הינו חלק חשוב ובלתי נפרד מניהול העסק שלך. ניהול תזרים המזומנים של העסק וההתנהלות מול הבנק הינו מרכיב חשוב והכרחי לעסק בריא ומתפתח.


8 כללים להגשת בקשה לאשראי בנקאי לעסק שלך ובריבית נמוכה2017 | 01 | 18
מבזק כלכלי
 
 

17/1/17

 

לקוחות נכבדים

 

ניוזלטר  זה  נועד לעדכן  אתכם   באופן  דיסקרטי  ומיידי בנושאים  "חמים" אשר הכרתם עשויה ליצור עבורכם יתרונות.

הנכם מוזמנים לבקר באתר הפירמה שכתובתו WWW.HOROVITZ-CPA.CO.IL.

באתר ניתן להוריד חומר מקצועי שפורסם על ידי הפירמה והופץ באמצעות חוברות המידע של המשרד, מבזקים וכו'.

 

 

8 כללים להגשת בקשה לאשראי בנקאי לעסק שלך ובריבית נמוכה

 

 

יש לך הזמנות מלקוחות אבל הם משלמים באשראי ארוך, יש למוצרים שלך ביקוש אבל אין לך מספיק סחורה במלאי - כל זה מצריך מימון.

 

 

להלן מספר כללים כיצד ומתי כדאי לבקש אשראי ולהשיגו בריבית סבירה:

 

1.   כל בקשת אשראי צריכה להיות מלווה בדוחות הכספיים וחשיפת האשראי של העסק בכל בנקים, על כן חשוב לשים לב למשמעות של התוצאות הכספיות בדוחות - האם יש עליה או ירידה במחזור המכירות, האם יש עליה או ירידה ברווחיות וכו'.

 

 

2.    הבנקים מסתמכים על בדיקה עסקית המתבצעת על ידי גופים כלכלים המתמחים במידע עסקי כגון: BDI.

לכן חשוב לבדוק מראש כיצד העסק מוצג ברישומי BDI ואיזה דירוג הוא מקבל. דירוג סיכון גבוה של העסק יביא לסירוב הבקשה.

לפני הגשת הבקשה רצוי לברר זאת ולנסות לתקן את הדירוג ככל שניתן.

 

3.  חשוב והכרחי לציין בבקשה את מטרת ההלוואה. הבנקאי צריך להשתכנע כי המהלך אותו הבנק מתבקש לממן הינו מהלך עסקי נכון.

4.     היה נחוש לגבי הצעדים שאתה הולך לבצע בעסק של באמצעות כספי ההלוואה. ביטחון ונחישות יביאו לאישור ההלוואה.

כל היסוס או חוסר ביטחון יביא את הבנקאי להסס ולסרב להלוואה.

 

5.   השקעה בעסק כגון: רכישת ציוד, מכונות, כלי רכב, שיפוץ, צריכה להיות באמצעות הלוואה לטווח ארוך ולא מהשוטף. יש הלוואות ייעודיות למטרות השקעה וכדאי להשתמש בהם.

 

6.     הבנקאי יבקש ממך ביטחונות כחלק מדרך עבודתו.

 

אין זה אומר שאם אין לך ביטחונות לא תקבל אשראי. בנקים נותנים אשראי גם על סמך האישיות של בעל העסק, ההיסטוריה שלו, העושר האישי שלו ומידת המקצועיות בו הוא מנהל את העסק שלו.

 

7.  במסגרת הבקשה לאשראי חשוב וכדאי לציין את שיעור הריבית בו מבקשים את האשראי. בנקאים נוטים לאשר את האשראי מבלי לנהל דיון באשר לריבית.

מומלץ וכדאי לשאת ולתת על שיעור הריבית וכן על העמלה בגין הקמת האשראי או ההלוואה.

 

8.   אם אתה מנהל חשבון ביותר מבנק אחד. כדאי להגיש בקשת אשראי למספר בנקים במקביל. תחרות בין הבנקים יכולה להועיל במשא ומתן לגבי היקף האשראי ושיעור הריבית.

 

בכבוד רב,

הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי

רואי חשבון

הסוגיות, הפתרונות והעמדות, מוצגות במבזק זה באופן כללי בלבד, ללא התייחסות לכל הנסיבות הספציפיות של מקרה כלשהו, ולכן מומלץ בכל מקרה, לפנות אלינו לקבלת הבהרות, לפני יישום בפועל של האמור

במבזק.

אין ליישם את האמור במבזק זה, מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו

 


מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 20172017 | 01 | 15
להלן במבזק זה מחזור העסק בשנת 2016 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה - בשנת 2017, מחולק לפי ענפים.

חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום) עקב החובה לנהל הנה"ח "כפולה" בשנת 20172017 | 01 | 15
ניכוי מס במקור "משירותים ונכסים", הינה חובה המוטלת על גופים "גדולים", והיא חלה כאשר תקנות ניכוי במקור ספציפיות אינן חלות. בחוזר זה נסקור את ההוראות בקשר לחובת הניכוי עקב החובה לנהל  ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

תחוייב קבלת אופציות למניות בגין שירותי ניהול במס מלא - כהכנסה מעסק2017 | 01 | 15

המקבל אופציות שאינן סחירות בבורסה עבור שרותי ניהול שנתן לחברה שהקצתה לו את האופציות, חייב במס שולי רק בעת מימוש האופציות על כל הרווח שנבע במימוש, או לדווח ולשלם את המס בעת קבלת האופציות לפי שוויין ביום קבלתם ואז, ישלם במימוש מס רווח הון בלבד על תוספת הרווח.


האם עובד בתקופת ניסיון זכאי להליך שימוע לפני פיטוריו?2017 | 01 | 15

גם פיטורים במהלך תקופת הניסיון של העובד חייבים להיות בתום לב, אך די בספק סביר, בתום לב לאי - התאמתו של העובד לתפקידו, זאת לעומת עובד ותיק שלפני פיטוריו על המעביד להוכיח אי-התאמתו לעבודה.


אין החזר מע"מ ברכישת נכס מעורב חקלאי ופרטי2017 | 01 | 15
ביהמ"ש קבע כי השכרת השטחים החקלאיים תמורת דמי שכירות זניחים, אינה מהווה פעילות אקטיבית מספקת כדי להתיר את קיזוז מס התשומות ברכישה. לא מדובר במשק חקלאי, אלא בהשכרת נכס.

מיסוי "מרובי "דירות" עלול לחול גם על מי שאינו כזה2017 | 01 | 15

שר האוצר לוחץ להעביר את החוק למיסוי בעלי שלוש דירות ומעלה. מניתוח הצעת החוק עולה שהחיוב במס החדש יחול גם במקרים לא צפויים, המפורטים במבזק זה.


העלאת שכר המינימום2017 | 01 | 08

מינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל- 5,000 ש"ח לחודש / 26.88 ש"ח לשעה.


משנת 2017 יחול מס על יתרות חובה של הבעלים ושימוש בעלי מניות בנכסי החברה2017 | 01 | 08

במסגרת החקיקה החדשה, התווסף סעיף 3(ט11) לפקודת מס הכנסה, במטרה למסות משיכת רווחים על ידי בעל מניות מהותי (או קרובו) במסווה של לקיחת הלוואה מהחברה.


הכנסות פסיביות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי2017 | 01 | 05
בסעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי, נכללו הכנסות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, כדלקמן: הכנסות מדיווידנדים, הכנסות מריבית ודמי ניכיון שחל עליהן מס מוגבל, הכנסות מדמי שכירות שחל עליהן מס בשיעור מוגבל, הכנסה פסיבית הפטורה ממס.

השפעת הכנסות פסיביות על גמלאות2017 | 01 | 05

הכנסות פסיביות (דיווידנד, ריבית, דמי שכירות), גם אם הן הכנסות פטורות מדמי ביטוח - עלולות לפגוע בקצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לזכאים


ניתן לפצל הכנסה מרכוש בין בני הזוג כדי להפחית את דמי הביטוח הלאומי המחוייבים בגין הכנסה זו2017 | 01 | 05
במקרים בהם הכנסות פסיביות עולות על 2,334 ש"ח לחודש, יכולים בני הזוג לדרוש מהביטוח הלאומי, לפצל את ההכנסה בין שניהם. בכך נמנע חיוב בדמי ביטוח בגין הכנסה זו. להלן במבזק זה הנחיות המוסד בדבר אפשרות לחלוקת הכנסות בין בני הזוג לצורך חישוב דמי ביטוח לאומי.

איך מקבלים החלטה שנדרשת בעת מילוי טופס 161ד' - "קיבוע זכויות"2017 | 01 | 05

כאשר הנישום עומד לבחור בין קבלת מענק פרישה פטור ממס, לבין היוון כספי קצבה בפטור ממס, או קבלת קצבה פטורה, ההחלטה תתקבל על פי רמת ההכנסות שלו, הצפי שלו לתוחלת חייו הצפויה ומשיקולים נוספים, המפורטים במבזק זה.


אושר פטור לחיילת שמכרה דירה שנרכשה במימון ההורים2017 | 01 | 05

למרות חוסר בתיעוד, קיבלה ועדת הערר את הטענה שחלק מהותי מסכום הרכישה מומן מתמורת מכירת הדירה לקונה החדש. היות שפחות מ-50% מעלות הדירה נתקבלה במתנה, הוראות הצינון אינן חלות.הערר התקבל והפטור ניתן.


הוראת שעה תאפשר מינואר עד ספטמבר 2017 חלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25% (כולל מס יסף) במקום מס של 30% (33% עם מס יסף)2016 | 12 | 29

שיעור המס על הכנסה ‏מדיבידנד בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית ‏שהנישום הוא בעל מניות מהותי בה, שמקורו ברווחים שנצברו ‏עד 31 ‏בדצמבר 2016 ‏יהיה 25%, ולא יחול על הדיבידנד מס יסף ובלבד ‏שמתקיימים התנאים המפורטים במבזק זה.


31/12/16 הוא מועד ספירת המלאי בעסק - מצ"ב גיליון ספירה2016 | 12 | 29

מפקחי מס הכנסה נוהגים לבקר בעסקים בתחילת ינואר ולבקש את רשימות המלאי. מומלץ שמיד עם סיום הספירה יועברו גיליונות הספירה אלינו, ובמקרה זה, אם מגיעים מבקרי מס הכנסה, יש לידע אותם שרשימות המלאי כבר נמסרו לרואה החשבון.


חברות הארנק - תמצית החקיקה החדשה2016 | 12 | 29

בחקיקה החדשה נקבע כי חברות "ארנק" יהיו שקופות מבחינת מס, כלומר - הכנסותיה של חברת מעטים הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, יחשבו כהכנסתו של היחיד.


הארכת תוקף האישורים על תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת 2016 עד ליום 13/3/20172016 | 12 | 29

כמידי שנה תינתן ארכה לאישורים על תיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2016, עד למועד תשלום המשכורת לחודש פברואר 2017 ולא יאוחר מיום 13/3/2017.


לסוכנות היהודית אין זכויות בקרקעות המשבצת2016 | 12 | 29

בית המשפט העליון קבע, בשונה מבית המשפט המחוזי, כי הזכות שהוקנתה לסוכנות בחוזה המשולש איננה זכות שכירות וכי האגודות וחבריהן הם המחזיקים והמשתמשים בקרקעות והם שילמו את דמי השכירות בגין הקרקע.   


הכנסת פעילות עסקית לחברה לא פעילה "ותיקה"2016 | 12 | 29

יש להיזהר מהכנסת פעילוּת לחברות בלתי פעילות, היות שמהלך כזה עשוי להתברר כטעות בעת המכירה העתידית של מניות החברה, וזאת באותם מקרים בהם החברה הוקמה על ידי המוכר לפני 1.1.2003.


פס"ד - יתרת חובה של בעל השליטה בספרי החברה, מחייבת תשלום מס בשומה של בעל השליטה - גם אם לא הוא משך את הכסף2016 | 12 | 29

השופט קבע כי היות שהמשיכה נעשתה בשנת 2010 ולאור העובדה שלפי הדוחות הכספיים כספי משיכה מסוימים כבר הוחזרו לחברה, אין לראות בכל סכום המשיכה כהכנסה כבר בשנת המס 2010, אלא רק את הסכום בגובה יתרת העודפים לסוף 2010 .

 


תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה2016 | 12 | 29
מועצת מקרקעי ישראל עדכנה בהחלטה מיום 7/11/2016 את הנהלים לתעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה לפי החלטות  1316, 1458. מי שנושא זה רלבנטי עבורו מוזמן לקרוא בקישור המצורף למבזק זה.

הדקה התשעים להוראת השעה המאפשרת גילוי מרצון במסלול אנונימי2016 | 12 | 27

בעלי נכסים שלא מדווחים בחו”ל, אשר יפנו למשרדנו בימים הקרובים גם אין בידיהם את הנתונים והאסמכתאות הנדרשים לשם הגשת הפנייה, נוכל להספיק ולהגיש את בקשתם במסגרת המסלול האנונימי עוד לפני 31.12.2016, תוך הבטחה שהמסמכים והאסמכתאות הרלוונטיים יוגשו מאוחר יותר.     


חלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת - הערות והצעות2016 | 12 | 27

שיעור המס המוטב יחול על חלוקה דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו עד 31.12.2016. לכן יש לדאוג “להעלאת” רווחים מחברות מוחזקות לחברת האם, שהיא שבשליטה ישירה של בעל המניות המהותי, ככל שניתן עוד לפני תום 2016.


הוראת שעה תאפשר מינואר עד ספטמבר 2017 חלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25% (כולל מס יסף) במקום מס של 30% (33% עם מס יסף)2016 | 12 | 26

שיעור המס על הכנסה ‏מדיבידנד בידי יחיד בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית ‏שהנישום הוא בעל מניות מהותי בה, שמקורו ברווחים שנצברו  ‏עד 31 ‏בדצמבר 2016 ‏יהיה 25%, ולא יחולו על הדיבידנד מס המוטל על ‏בעלי הכנסות גבוהות ובלבד ‏שמתקיימים התנאים המפורטים במבזק זה.


ייחוס הוצאות במכירת זכות במקרעין2016 | 12 | 26

בפסיקה נקבע כי לא ניתן לייחס הוצאות ישירות רק לחלק הזכות שנמכר, אף אם ברור שהוצאות אלו הוצאו בשל החלק שנמכר ועליו נמדד השבח. (למעט דמי הסכמה והיטל השבחה). החישוב ייעשה באופן יחסי ולא על בסיס ספציפי.

 


"פיצול פיזי" של מגרש עליו בנויה דירה ויש בו זכויות בנייה נוספות2016 | 12 | 26

בית המשפט קובע כי אמת המידה היא "השטח אשר משמש להנאה סבירה מהבית", כלומר שיש ליישם את מבחן הסבירות כדי לקבוע האם צריך לבצע פיצול פיזי לצרכי מס, ולכן ה"פיצול הפיזי" שעשה מנהל מיסוי מקרקעין היה נכון.


שכר שהתקבל לאחר הלידה ייכלל בהכנסה הקובעת לתשלום דמי לידה2016 | 12 | 26

ביה"ד קבע כי חישוב דמי הלידה יתבצע בהתאם לפריסה לאחור של דמי ההבראה מכל המעבידים, ולפכיך יש לשלם ליולדת תוספת לדמי הלידה.


איך להיזהר מחשבונית פיקטיבית2016 | 12 | 26

בפס"ד מ.ל.ר.א.ז נקבע, כי כאשר העוסק יכול הוכיח, כי הוא נקט בכל האמצעים הסבירים כדי לבדוק את החשבונית ומוציאה, לרבות אימות פרטי העוסק שנתן את השירות או ספק את הטובין.


חברת משלח יד מיוחד - חמי"ז2016 | 12 | 26
חברת משלח יד זרה היא חברה הרשומה בחו"ל אבל בהתקיים מספר מבחנים - הכנסתה מחויבת במס בישראל. המבחן העיקרי הוא המבחן "משלח יד מיוחד" - שזה עיסוק בעלי השליטה במשלח יד עבור החברה מתוך רשימה שנקבעה בחוק (ראו הרשימה בסוף המאמר).

"גילוי מרצון" אנונימי על הון לא מדווח עד 31/12/20162016 | 09 | 29
בהתאם להודעת רשות המיסים, הוארך נוהל גילוי מרצון במסלול  האנונימי עד ליום 31.12.2016, והוא יחול גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. 

טיפים לסוף שנת המס - "חוק האנג'לים" - הזדמנות להשקעה מוכרת כהוצאה2016 | 12 | 15

יחיד ששוקל השקעות בחברות סטרט-אפ מתחילות, בין אם כיזם ובין אם כמשקיע, צריך להקדים את השקעתו ולבצעה כנגד הקצאת מניות, עד 31.12.2016.


טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה2016 | 12 | 15
חברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכומים ששילמה בעבור בעלי השליטה שלה. למטרת פיצויים – 8.33% מהשכר ברוטו אך לא יותר מ- 12,230 ₪ לשנה. פנסיה – 7.5% מהשכר עד משכורת של 23,660 ₪ לחודש (כולל אובדן כושר עבודה).   

טיפים לסוף שנת המס - הפקדה לקרן השתלמות - חובה2016 | 12 | 15

לעצמאים ובעלי שליטה בחברות בעלי הכנסות מעל 261,000 ש"ח לשנה, כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, להשלמת ההפקדה השנתית לסך 18,270 ₪, היות וזהו חיסכון הנותן הטבת מס מיידית וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה.


טיפים לסוף שנת המס - קבלת הכנסות משכר דירה2016 | 12 | 15

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).


פגישה עם לקוחות בבית קפה אינה מקימה הוצאה מוכרת - פסק דין2016 | 12 | 15

בית המשפט קבע שלא ניתן לראות בבית קפה חלק ממקום העיסוק, ולכן אין מקום לאשר בקשה לתובענה ייצוגית בטרם מיצה המבקש את האפשרות לדון בבקשה באמצעות דרישת התרת ההוצאות במסגרת דוח מס שלו.


היוון קצבת נכות מעבודה שמשלם המוסד לביטוח לאומי2016 | 12 | 15

נכה מעבודה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 20% לצמיתות, ויש לו הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו, רשאי המוסד בהסכמת הנכה, לשלם לו מענק חד פעמי במקום קצבה. המענק יהיה בסכום המתקבל מהיוון קצבת הנכות.


סוף לסודיות הבנקאית בשוויץ2016 | 12 | 11

מנהל רשות המסים, חתם ביום 27.11.16 עם מזכיר המדינה השוויצרי לנושאים פיננסיים, על הסכם לחילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים (CRS) כדי לסייע באכיפת המס בישראל, וצמצום ההון השחור.


הפקדות לקרן השתלמות לקראת תום שנת 20162016 | 12 | 11
ההפקדה המקסימלית לעצמאי היא 7% מהרווח עד תקרה של הפקדה שנתית בסך 18,240 ₪. ההפקדה המקסימלית לשכיר בעל שליטה היא 10% מהמשכורת ברוטו – עד לתקרת שכר בסך 15,712 ₪, מזה רבע על חשבון העובד ושלושה רבעים על חשבון המעביד.

מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס - חשוב לקרוא!2016 | 12 | 11

להלן במבזק זה מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס בנושאי: קיזוז הפסדים מניירות ערך, פעילות כחברה או כעצמאי, ניכוי הוצאות לנישומים העובדים מביתם, הפקדה לקופת גמל או לקרן פנסיה.


טיפים לסוף שנת המס - גם שכירים יכולים לנצל את הטבות המס2016 | 12 | 11
שכירים, שחלק משכרם "אינו מבוטח" (חלק משכרם ללא הפרשות סוציאליות) יכולים להפקיד לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה) 16% מהשכר הלא  מבוטח עד תקרה של 104,400 ש"ח, עד הכנסה שנתית מקסימלית של  283,920 ש"ח .

טיפים לסוף שנת המס - הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים מוכרת גם לבעלי שליטה2016 | 12 | 11

גם תשלומים כנ"ל עבור עובדים שהם "בעלי שליטה" ניתנים לביצוע באותם תנאים מבלי שההפקדה תחשב כהטבה חייבת במס אצל בעל השליטה, אך ניכוי ההוצאה המוכרת בגין בעל שליטה מוגבל ל- 12,230 ₪ לשנת 2016.


יזמים שימו לב! אין החזר מע"מ בשל הוצאות פיתוח2016 | 12 | 11

בכמה פסקי דין נפסק כי אין ליזם זכות לקבל החזר מע"מ בגין עבודות פיתוח שלקח על עצמו לבצע עבור הרשות המקומית, שכן ביצוע עבודות פיתוח הינו  על פי החוק באחריות הרשות המקומית, גם אם היזם מקבל חשבונית מס בגין התשלום לקבלן הבצוע.

 


טיפים לסוף שנת המס - תשלום משכורת לבעלי השליטה כדאי גם כשהחברה מפסידה2016 | 12 | 01

כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה הנמצאת בהפסדים וזאת עד לניצול מדרגות המס הנמוכות (וניצול הניכויים והזיכויים) של בעלי השליטה, שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה.


טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס2016 | 12 | 01
אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח הלאומי, מומלץ לבצע הגדלה לפני תום שנת המס, כדי לקבל את הטבות המס עוד בשנה זו.  אין טעם לשלם דמי ביטוח ללא קבלת דרישת חיוב כיוון שתשלום ללא חיוב אינו מוכר בניכוי לצרכי מס הכנסה.

טיפים לסוף שנת המס - היערכות לדרישת הצהרת הון2016 | 12 | 01
בתחילת שנה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים להגיש הצהרת הון לסוף השנה (דהיינו ל- 31/12/2016), כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו על פי הגידול בהון מהצהרת הון קודמת ועד היום. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להכנת הסברים לגידול בהון.

ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 20162016 | 12 | 01
בסיום שנת המס, יש לערוך ספירת מלאי, לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים, וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31/12 ("יום המאזן"). במידה ולא ניתן לבצע את ספירת המלאי ב- 31/12, ניתן לערוך אותו במועד סמוך ולהודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה

טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/16 (עסקים המדווחים על פי שיטת המזומנים)2016 | 12 | 01

עסקים המדווחים בשיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר.


הפיקוח על הבנקים מחריף את המלחמה בהלבנת הון ועבירות מס2016 | 12 | 01

הפיקוח על הבנקים פרסם הנחיות לבנקים בעניין סימנים ו"דגלים אדומים" לדפוסי פעולה של לקוחות, המצביעים על התחמקות מתשלום מס, או שמקור הכספים הוא מהכנסות שלא דווחו לרשות המסים כנדרש.


הכללת תמלוגים ב"ערך לצורכי מכס"2016 | 12 | 01

בית המשפט קבע כי יש להוסיף למחיר העסקה החייב במכס, רק תמלוגים ודמי רישיון שתשלומם מהווה תנאי למכירת הטובין בישראל. אם יש ליבואן אפשרות לרכוש את הטובין מבלי לשלם תמלוגים, הוא לא יהיה חייב בתשלום מכס עליהם.


תושב ישראל שנפגע בתאונה בחו"ל זכאי לדמי תאונה2016 | 11 | 24
המחוקק קבע, כי מי שנפצע בחו"ל יהא זכאי לגמלה רק בעד פרק הזמן שבו נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד. היות והעובדת לא חזרה לישראל לאחר התאונה, היא אינה זכאית לדמי תאונה.

מערכות סולאריות - הקצאה חדשה2016 | 11 | 24
פורסמה הסדרה חדשה של מכסת ייצור אנרגיה סולארית, שתצא למכרז בינואר 2017, ותכלול עד 300 MWp למערכות ברשת החלוקה (מתח גבוה ונמוך), ועד 200 MWp למערכות ברשת ההולכה (מתח עליון). להלן במבזק זה עיקרי ההסדרה.

העובדת תבעה תשלום פיצויי פיטורין בטענה שפוטרה בשל היותה בהריון - אך הוכח כי התפטרה מרצונה2016 | 11 | 24
בית המשפט קיבל את גרסתה של המעסיקה כי התובעת רצתה לסיים את יחסי העבודה לאחר שהובהר לה כי עליה לעבוד במשמרות ערב, כלומר היא התפטרה. התובעת לא הוכיחה כי בעלי החנות ידעו על הריונה.

פגיעה בעבודה - מה זה "גמלה חוסמת"2016 | 11 | 24

במקרה של פגיעה בעבודה נכנס לתוקף מנגנון הידוע בשם "גמלה חוסמת" שקובע, שהגמלה תשולם על פי ההכנסה שהייתה בסיס למקדמות ששלם המבוטח ערב התאונה וזאת, גם אם יסתבר לאחר מכן, שההכנסה השנתית שלו הרבה יותר גבוהה. 


חברה משפחתית הרוצה להפוך לחברה רגילה חייבת לתת הודעה עד 30/11/162016 | 11 | 17

חברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיווגן לחברות "רגילות" בשנת 2017, צריכות לתת על כך הודעה מראש לפקיד השומה (באמצעות טופס 2590), לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס, כלומר עד ליום ד' 30/11/16.


בית המשפט דחה ערעור של שלושה פרופסורים וקבע שהמלגה שקיבלו חייבת במס2016 | 11 | 17
בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע, כי מלגות המחקר שקיבלו השלושה מאוניברסיטת ניו יורק, חייבות במס, עקב היותן הכנסה ממשלח ידם - מחקר אקדמי.

פורש מהעבודה ומבקש רצף זכויות קצבה? היזהר מ"תאונת מס"2016 | 11 | 17

אם לא תוגש הבקשה לרצף, או שהיא נשלחה למס הכנסה אך העובד לא קיבל אישור חתום שבקשתו אושרה, יש חשש שביום בו יבקש העובד או למשוך אותו, הוא יקבל תשובה שהוא איחר את המועד, ולכן עליו לשלם מס, כאילו משך ביום הפרישה הראשון


האם ניתן לשלם מס כולל (בישראל ובחו"ל גם יחד) - של 15% על הכנסות מהשכרת נכס בחו"ל2016 | 11 | 17

סעיף 196 לפקודת מס הכנסה, נותן להוראות האמנה תוקף הגובר על הוראות חוק אחרות, ולכן ניתן לטעון כי ההגבלה הכלולה בסעיף 122א לפקודה בעניין אי מתן זיכוי ממס ששולם בחו"ל, אינה תקפה כאשר יש אמנה בתוקף.


אירוע מס בהנפקת אופציות לעובד2016 | 11 | 17
על הקצאת אופציות לעובדים חלות הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") הקובעות כי אירוע המס יידחה עד למועד מכירת האופציות. סעיף 102 אינו חל על הקצאות לבעלי שליטה.

מתי בדקת את דרוג החברה שלך במרשמי חברת BDI אולי מופיעים שם "אורות אדומים" לגבי עסקך?! 2016 | 10 | 13
הבנקים והחברות המספקות אשראי, בוחנות את הפרופיל של עסקך, בדרך כלל בחברת BDI לפני שהן מחליטות אם לתת לך את האשראי המבוקש באילו תנאים. אנו מציעים שירות, שיכלול מעקב אחר דרוג חברתך, ועשיית הדרוש לשפור את הפרופיל העסקי.

שעון נוכחות סלולרי - דיווח עובדים מחוץ למקום העסק2016 | 11 | 03
פתרון פשוט ויעיל לכך הוא דווח בשעון נוכחות טלפוני - נייח או סלולרי הנותן למעביד מענה לדיווח של שעות העבודה של כל העובדים מחוץ לעסק. המערכת מבבוססת GPS ויודעת לדווח למעביד מהיכן בוצע הדיווח.

האם כדאי לחסוך ב"קופת גמל להשקעה"?2016 | 11 | 03

המוצר החדש מתאים למי שכבר מיצה את הטבות המס ובצע כבר הפקדה מקסימלית בקרנות הפנסיה הרגילות, ומבקש אפיק נוסף של פטור בעת קבלת הקצבה.


מתי הכנסה מהשכרה תחשב הכנסה פסיבית שאינה מיגיעה אישית - מאפיינים2016 | 11 | 03
לעיתים מעוניין בעל הכנסה מדמי שכירות להציגה כהכנסה "אקטיבית" מיגיעה אישית כדי - למשל, לנצל פטור המגיע לנכה 100%, על הכנסות מיגיעה אישית, ולפעמים - להיפך. להלן מאפייני ההשכרה, כפי שנקבעו בפסק הדין המצויין למעלה.

היבטי מס במכירת סוכנות ביטוח2016 | 11 | 03

למוכר עדיף להציג את העסקה כמכירת מוניטין ולהתחייב במס רווחי הון של 25% בלבד, אך רשות המיסים גורסת כי לא מדובר במכירה של מוניטין אלא של "תיק לקוחות", בשיעור מס גבוה יותר, ככל שתאריך הקמת העסק רחוק יותר ממועד המכירה.


תביעת מלצרית לתשלום "שכר עבודה" בנוסף לטיפים2016 | 11 | 03

בית המשפט קובע כי התקיימו כל הדרישות להכרה בתשרים כשכר עבודה, ולכן התשרים שקיבלה העובדת מהווים "שכר עבודה" ועל כן היא אינה זכאית לפיצוי בגין רכיב זה.


תחולת צווי ההרחבה2016 | 11 | 03
חלק מצווי ההרחבה, חלים רק על חלק מהעובדים, בהתאם להגדרה שבצו, כך שלגבי העובדים שהצו לא חל עליהם - ניתן  לקבוע תנאי עבודה שונים מאלה שנקבעו בצו. להלן במבזק זה מספר דוגמאות:

קיזוז מס תשומות בקניית מניות של חברה שהיא "איגוד מקרקעין"2016 | 10 | 27

לאור העובדה שהרוכשת מתכוונת לעשות במניות האיגוד עסקאות החייבות במע"מ, היא רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שיוציאו בעלי המניות בגין מכירת המניות, וזאת בכפוף להוראות סעיף 38(א) ו-41 לחוק ולתקנה 18 לתקנות מס ערך מוסף.


מהי הכנסה מ"יגיעה אישית" לעניין הקלות במס הכנסה2016 | 10 | 27
בפסק דין איצ'ר של בית המשפט העליון נקבע כי על מנת שנכה יהנה מהפטור בגין הכנסה מיגיעה אישית, עליו להראות שהוא עשה פעילות אישית של ממש, שהביאה לצמיחת הכנסה. יש להדגיש כי המונח ״יגיעה אישית״ אינו דורש יגיעה פיזית אלא מתייחס להקדשת זמן באופן אישי לעסק או לעבודה.

תכנון לפני מכירת מגרש 2016 | 10 | 27
בעל מגרש השוקל לממש אותו, יכול לבחור בדרך של מכירה רגילה, או בדרך של בניית דירות על המגרש - ומכירתן, או בעיסקת קומבינציה או בשילוב של מכירת חלק מהמגרש ובניה על חלקו האחר. נסקור את היתרונות והחסרונות בכל מסלול.

7 כללים להגשת בקשה לקבלת אשראי בנקאי לעסק שלך2016 | 10 | 13
מנהל המחלקה הכלכלית שלנו, רו"ח ניסים ארזי ישמח להיפגש אתך לשיחה לא מחייבת בעניין האפשרויות הזמינות עבורך לקבל עוד אשראי.

המשך הפקדות בקרן פנסיה למי שהגיע לגיל פרישה2016 | 10 | 13
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לא שינה את הטבות המס של חוסכים בקופות גמל. גם עתה יכול אדם מעל גיל הפרישה לחסוך בקופת גמל לקצבה / קרן פנסיה ולקבל זיכוי ממס על פי נתוני הכנסתו.

העברת כספי פיצויים לקופת גמל לקצבה2016 | 10 | 13

תקנות מס הכנסה מאפשרות להעביר כספי פיצויים מקופה אישית לפיצויים לקופת גמל לקצבה,כולל כספים שמקורם ב"רצף פיצויים" ממעביד קודם - לאחר התחשבנות עם פקיד השומה, וימשיכו לחול עליהם הכללים כאילו המשיכו להתנהל בקופה אישית לפיצויים.


פורסם נוהל של משרד החקלאות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות, להלן עיקרי הנוהל:2016 | 10 | 13
סכום התמיכה עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל. תמיכה תינתן לכל היותר בגין העסקת חמישה עובדים ישראלים חדשים אצל אותו מעסיק. לא תינתן תמיכה בגין העסקתו של בן משפחה. בקשות ניתן להגיש עד ליום ה- 1 בנובמבר 2016.

האם כדאי לדרוש מהעובד המפוטר להמשיך בעבודתו בתקופת ה"הודעה המוקדמת"?2016 | 10 | 09
העובד חייב לעבוד כרגיל בתקופה זו, אך המעביד רשאי  לוותר על עבודתו, ולשלם לו סכום השווה לשכר שהיה מקבל בתקופת ההודעה המוקדמת לו היה עובד בה בפועל (תשלום זה מכונה "חלף הודעה מוקדמת").

פורסם תזכיר חוק לשינוי שיטת המיסוי של חברי קיבוץ2016 | 10 | 09

הכנסות החברים בקיבוץ המתחדש ימוסו כהכנסות החבר לכל דבר ועניין ואילו הכנסות הקיבוץ מהנכסים המשותפים יחויבו במס כאשר הנכסים מיוחסים לכל אחד מהחברים על פי זכויותיהם ברווחים, בדומה לשותפות.


שוב לא הוכרה "רכישת חברה עם הפסדים"2016 | 10 | 09

בפסק הדין נקבע שוב, כי בעלי מניות חדשים בחברה, אינם רשאים לקזז את ההפסדים שצברה החברה בעבר, בטרם רכשו את המניות שלה.


מעביד חייב לנהוג בזהירות מוגברת בכל הקשור בפעילות עובדיו2016 | 09 | 29
בית המשפט קבע כי המעסיק הפר את חובת הזהירות שלו כלפי העובד בכך שלא דאג להנהיג שיטת עבודה לפיה נאסר השימוש עם דיסק ללא מגן ולא פעל לאכוף את חוקי הזהירות בעבודה.

ערבי חג - הם יום מלא בחופשה2016 | 09 | 29
ימים אלה, למרות שהם ימי עבודה "מקוצרים" שעובדים בהם פחות מיום מלא, נחשבים לצורך ניצול חופשה - כימים מלאים.

ימי החגים - לעובדים לא יהודים2016 | 09 | 29
צו ההרחבה לגבי היעדרות בתשלום בחג, מתייחס רק לחגי ישראל וליום העצמאות. חוק סדרי שלטון ומשפט מאפשר ללא יהודי להיעדר בחגי דתו, אך לא נקבע שם אם הוא זכאי לשכר או לא. בעניין זה - שני הסדרים המפורטים במבזק זה, נחשבים למקובלים.

האם כדאי לדרוש מהעובד המפוטר להמשיך בעבודתו בתקופת ה"הודעה המוקדמת? 2016 | 09 | 29
העובד חייב לעבוד כרגיל בתקופה זו, אך המעביד רשאי לוותר על עבודתו, ולשלם לו סכום השווה לשכר שהיה מקבל בתקופת ההודעה המוקדמת לו היה עובד בה בפועל (תשלום זה מכונה "חלף הודעה מוקדמת").

פורסם נוהל של משרד החקלאות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות, להלן עיקרי הנוהל:2016 | 09 | 29
סכום התמיכה עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה. תמיכה תינתן רק בגין העסקת חמישה עובדים ישראלים חדשים אצל אותו מעסיק. לא תינתן תמיכה בגין העסקתו של בן משפחה. בקשות ניתן להגיש עד ליום ה- 1 בנובמבר 2016

מיסוי "מרובי דירות"2016 | 09 | 22
בהצעת תקציב המדינה עלתה ההצעה למסות מי שמחזיק בשלוש דירות ומעלה, אולם דרך ישום הטלת המס על פי התזכיר בעניין זה שפרסמה רשות המיסים מעלה "לפני השטח" את הקשיים לבצוע החוק הבלתי סביר הזה, מה שהופך אותו לבלתי ישים - למעשה. 


תקבול בגין התחייבות לאי תחרות - סגירת הגולל?2016 | 09 | 22
לאור פסקי הדין שסגרו את האפשרות לקבל תשלום הוני בעת הפרישה בעד אי תחרות, כדאי לכלול בהסכם העבודה סעיף "אי תחרות", ולהבהיר כי העובד נכנס לחברה עם "נכס" עצמאי השייך לו, ללא תלות בחברה, וכן לקבוע סכום אשר יינתן לעובד בסיום עבודתו בגין הסכמתו לאי התחרות.

ארבעה אחים יהלומנים חשודים שהחזיקו חשבונות בלתי מדווחים בבנק HSBC בשוויץ2016 | 09 | 22
במסגרת שיתוף מידע עם רשויות מס זרות, הועברה לרשות המיסים רשימת הישראלים המחזיקים בחשבון בבנק השוויצרי HSBC הכוללת מידע אישי, דפי חשבון ופרטים נוספים. בעקבות מידע זה, בית המשפט אישר מעצרם של יהלומנים החשודים באי דווח לרשויות בישראל.

לא ניתן לקזז הפסדים מעסק מהכנסות "פסיביות"2016 | 09 | 22
בית הדין האיזורי לעבודה קבע כי עפ"י חוק הביטוח הלאומי, המל"ל אינו מוסמך לקבוע את הכנסות המבוטח, אלא מסתמך על שומת מס הכנסה בלבד. 

הפסדים שהיו ליחיד מירידת שער מט"ח ממכירת נייר ערך הנקוב או צמוד למט"ח2016 | 09 | 22

פסק דין חדש קובע כי במידה ונוצר ליחיד הפסד ממכירת נייר ערך במט״ח, הוא לא יוכל לקזז מרווח הון את חלק מההפסד שמקורו בירידת שער המט״ח (סכום אינפלציוני שלילי).


תזכיר חקיקה למיסוי משיכות בעלי שליטה עודפים ורווחים ב"חברות ארנק"2016 | 09 | 15
בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017-2018, נכללו גם ההצעות הבאות: הטלת מס על משיכות שעשה בעל מניות מהותי מהחברה ועל העמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות, מיסוי חברות ארנק ומתן סמכות למנהל הרשות להורות על חלוקת עודפי חברה.

תשלום דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל המועסק בחו"ל2016 | 09 | 15
כידוע, כל תושב ישראל (תושב לצורכי מס) חייב במס על הכנסתו בין אם הופקה בישראל ובין אם הופקה בחו"ל. כלומר, שגם מי שעבודתו היא בחו"ל וגם אם הוא מועסק על ידי חברה זרה, הכנסתו חייבת במס ולכן הוא חייב גם בתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל.

תשלום לרמ"י עבור פיצול נחלה במושב - חייב במס רכישה2016 | 09 | 15
רשות מקרקעי ישראל גובה תשלומים מבעלי נחלות במושבים, בגין פיצול הנחלה להפרדת מגרש למגורים.תשלום זה מהווה לפי חוק מיסוי מקרקעין, עסקה לרכישת זכות במקרקעין החייבת בתשלום מס רכישה.

תקבול בגין "התחייבות לאי תחרות" חייב במס מלא2016 | 09 | 15
בית המשפט קובע כי קיימת חזקה הניתנת לסתירה, לפיה תקבול זה ייחשב כתקבול פירותי במס מלא, ולא הכנסה הונית החייבת במס רווחי הון נמוך. הנטל לסתור חזקה זו מונח על כתפי העובד.

שחרור כספי הפיצויים בסיום העבודה2016 | 09 | 15

כדי למנוע מצב של הלנת הפיצויים, על המעסיק להורות בכתב לקופת הפנסיה/חברת הבטוח, לשחרר לאלתר את כספי הפיצויים לעובד שהפסיק לעבוד, ולהעביר את טופס 161 יותר מאוחר - מיד עם קבלת המידע מחברת הביטוח.


הארכה נוספת להגשת בקשות לגילוי מרצון עד 31/12/162016 | 09 | 01

בסוף חודש יוני הודיעה רשות המיסים על הארכה נוספת להגשת בקשות גילוי מרצון עד לתאריך 31.12.16 וכמו כן הודיעה כי ההליך יחול גם על עבירות של הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.


רישום שעות נוספות גלובליות - הנחיות משרד הכלכלה2016 | 09 | 11
עפ"י ההנחיה, תשלום שנ"ג אינו פוטר מרישום מדויק של שעות העבודה (החתמת כרטיס). אם מספר שעות העבודה הנוספות בפועל עלה בחודש מסוים על מספר השנ"ג ששולמו או על ערכן הכספי - על המעסיק לשלם תמורה בעד ההפרש.

המס בהונגריה2016 | 09 | 11

להלן במבזק זה סקירה תמציתית של משטר המס בהונגריה בנושאים הבאים: מיסוי חברות, מיסוי יחידים והאמנה למניעת כפל מס בין ישראל להונגריה


מסירת מידע שגוי על עובד לשעבר - מהווה עילה לפיצוי2016 | 09 | 11
מעסיק סיפר בשיחת טלפון עם ידידה של העובד שביקשה חוו"ד עליו, כי העובד פוטר עקב שימוש בסמים בזמן העבודה. השיחה הוקלטה ושימשה בסיס לתביעת לשון הרע כנגד המעסיק. מאחר והמידע לא הוכח, פסק ביהמ"ש שהמעסיק ישלם לעובד פיצוי בגין עבירת לשון הרע.

מנגנון ה- Holdback החלטת מיסוי חדשה2016 | 09 | 11
בהחלטת מיסוי בהסכם מס' 4253/16 נקבע כי חבות המס של המוכרים בגין תמורת ה- Holdback תסווג כרווח הון בתנאים המנויים במבזק זה.

חופשה מרוכזת בסוכות2016 | 09 | 11
החוק מחייב מתן חופשה שנתית במשך שבוע אחד לפחות ברציפות. כשמועד החופשה נקבע על ידי המעסיק - יש להודיע על כך לעובדים לפחות שבועיים מראש. אפשר לנצל את חג הסוכות לצורך כך, ולצאת לחופשה מרוכזת לכל החג.

האם בעל מניות במיעוט רשאי לכפות חלוקת דיבידנדים2016 | 09 | 01
השופטת קבעה, כי הימנעות חברה פרטית לחלק דיבידנד, יכולה להיחשב כקיפוח המיעוט, כי חברה פרטית הינה מעין שותפות, אשר אובדן האמון בין בעלי מניותיה מצדיק התערבות של בית המשפט. לכן הורתה לחברה לחלק דיבידנדים.

המיסוי בקפריסין2016 | 09 | 01
להלן במבזק זה שיעורי המס החלים בקפריסין על הכנסות חברה, יחידים ושיעור הניכוי במקור מתשלומי דיבידנד, ריבית ותמלוגים.

השכרת עשרות דירות אינה הכנסה מעסק ותחוייב במס של 10% בלבד2016 | 09 | 01

מפסק דין חדש שהתקבל לאחרונה, נקבע כי גם פעילות של השכרה של למעלה מ- 20 דירות למגורים, יכול שאינה עולה להגדרת עסק, ולפיכך תחוייב במס בשיעור של 10% בלבד. סביר שרשות המיסים תערער על פסק דין זה.


אכיפת חוק עובדים זרים - הנושאים העיקריים שבהם מוטלים קנסות2016 | 09 | 01
מפקחי משרד הכלכלה והתעשייה, עורכים ביקורות אצל מעסיקי עובדים זרים, ומטילים לעיתים קנסות של עשרות אלפי שקלים. על כל מעסיק עובדים זרים, לבדוק שכל הנושאים המפורטים במבזק זה, מנוהלים אצלו באופן מסודר, כולל רישום כל הסעיפים בתלוש השכר של העובד.

תיקון מהותי לחוק מיסוי מקרקעין לפרוייקטים - תמ"א 382016 | 09 | 01
עפ"י תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין, הפטור ממס שבח בעסקאות תמ"א 38, יחול לא רק על הזכויות הנמכרות שמקורן בתמ"א 38, אלא גם על הזכויות שמקורן בתב"ע. התיקון יחול במכירת זכויות בניה מתאריך 21 באוגוסט 2016 ואילך.

קרן פנסיה - ברירת מחדל2016 | 09 | 01
מ- 1.11.16 יופעל הסדר שייתן פתרון למקרה בו העובד אינו בוחר קופהמשרד האוצר בחר בשתי קופות פנסיה שהן "ברירת מחדל", להעביר הפרשות מעביד ועובד לפנסיה - ע"ש העובד,  גם אם הוא לא בחר בקופה זו. בשלב מאוחר יותר רשאי העובד, לשנות את הקופה.

הצעת חוק למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים2016 | 08 | 25
התמריצים בחוק המוצע כוללים פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות על ההכנסה ממכירת החשמל, הקלות במס הכנסה בכפוף לתקרה, פטור מרישום כעוסק לצורכי מע"מ וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות והגשת דוחות שנתיים ועוד. 

 


סקירה של שינויי המיסוי העיקריים הכלולים בהצעת תקציב המדינה לשנים 2017 - 20182016 | 08 | 25
להלן במבזק זה סקירה תמציתית של השינויים העיקריים המתוכננים. השינויים כוללים הפחתה במס חברות, הפחתה בשיעורי המס ליחידים בעלי הכנסות נמוכות ועוד.

הנחה לחיילי מילואים בהקצאת קרקע למגורים מרשות מקרקעי ישראל2016 | 08 | 25
בהמשך להחלטת הרשות משנת 2012, להעניק הנחה לחיילי מילואים הרוכשים קרקע, פרסמה הרשות החלטה שכותרתה: "תיקון החלטת מועצה 1261 - הנחות בקרקע לחיילי מילואים". להלן במבזק זה, נוסח ההחלטה.

הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים2016 | 08 | 25
רשות מקרקעי ישראל פרסמה ביום 3/8/16 הודעה באתר בנושא "מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים", שנוסחה מפורט במבזק זה.

מיסוי תושבי חוץ2016 | 08 | 25
תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסתו אשר הופקה או נצמחה בישראל (בכפוף להוראות האמנות למניעת כפל מס שישראל חתומה עליהן). מקום הפקת ההכנסה, נקבע על פי "כללי המקור", המפורטים במבזק זה.

חלוקת התמורה מפדיון מניות תנובה2016 | 08 | 18
בית המשפט העליון קבע כי לאחר שחלף זמן רב ממועד האסיפה הכללית של חברי האגודה, בה נתקבלה החלטה על חלוקה שוויונית של כספי הפדיון של מניות תנובה בין חברי האגודה, לא ניתן עוד לערער על ההחלטה. מודגש, כי ההחלטה נכונה לנסיבות המקרה הנדון בלבד!

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין - תיקון 852016 | 08 | 18

בתיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין, תוקנו הוראות מס רכישה על דירות חלופיות ודירות ירושה, החל מ- 1/5/16, כמפורט במבזק זה.


תאונה במשחק כדורגל הוכרה כתאונה המזכה בדמי תאונה מביטוח לאומי2016 | 08 | 18
לדעת בית הדין, "גורם חיצוני" לא חייב להיות “נראה לעין”, ולא חייב להיות  מגע ישיר בין הגורם החיצוני לבין גוף האדם שנפגע. לכן, מתקיימים התנאים הנדרשים כדי לראות באירוע כ“תאונה” כמשמעותה בחוק.

חופשת לידה לאב2016 | 08 | 18

עפ"י תיקון לחוק עבודת נשים עובד רשאי להיעדר מהעבודה  עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – הינם על חשבון החופשה השנתית שלו. שני ימי ההיעדרות הנותרים   על חשבון ימי המחלה שלרשותו, בתשלום של 50% משכרו הרגיל. 


קרן השתלמות לעובדים בחקלאות2016 | 08 | 18

צווי ההרחבה בחקלאות מחייבים את המעביד להפריש לקרן השתלמות אישית, אך רק לעובדים המוגדרים "חודשיים- מינהלים", כלומר עובדים משנת עבודתם ה- 15 ואילך, או עובדים בתפקידי ניהול, או בתפקידים טכניים שנכללו בהגדרת "חודשי מינהלי".


התקנת מתקן לייצור חשמל על גג הבית2016 | 08 | 18

ההסדר מאפשר גם לאזרח הרגיל להקים מתקן ייצור קטן על הגג שלו, ולקזז את כמות החשמל שהוא מייצר, מכמות החשמל שהוא צורך ובכך, לחסוך בעלויות האנרגיה


איזה הוצאות ניתן לנכות בחישוב רווח הון ממכירת ניירות ערך2016 | 08 | 11
קיימת דעת מומחים שהוצאות ייעוץ ברכישת ניירות הערך מוכרות לניכוי מהרווחים ממכירת ניירות הערך אם בשל כך שהן נכללות במחיר המקורי של נייר הערך שנמכר, או אם הן בגדר "דמי ניהול".

הוצאות במסגרת "תחביב" לא מוכרות2016 | 08 | 11

בית המשפט קבע כי לא הוכח שעיסוקו של אדם במרוצי האופנועים היה בהיקף מספיק להגדרת "עסק או משלח יד" והפעילות הספורטיבית שלו הינה בעצם תחביב, ולכן אין מקום להתרת ההוצאות הכרוכות בפעילות זו.


שיפוי שמשלמת חברת ביטוח לאדם פרטי יהיה לפי הנזק כולל מע"מ2016 | 08 | 11

נפסק כי תשלום שמשלמת חברת הביטוח לחוכר, על פי חוזה הביטוח אינו פיצוי נזיקי, לכן על חברת הביטוח לשלם לחוכר, בהיותו אדם פרטי שאינו מקבל החזרי מע"מ, את מלוא כספי הביטוח ללא הפחתהשל סכום המע”מ.


רשות המיסים קיבלה רשימה של כ- 8000 ישרלאים בעלי חשבונות בבנק HSBC בשוויץ2016 | 08 | 11
מהניסיון שצברנו, עולה שגם מי ששמו נכלל ברשימה ולפיכך - על פי כללי ההסדר - אינו זכאי לחסינות פלילית, יכול לפנות בהליך לגילוי מרצון - כולל במסלול האנונימי, ולסיים את ההסדר בתנאים דומים, מבלי שינקטו נגדו כל סנקציות

דמי הבראה2016 | 08 | 11
מחיר "יום הבראה" במגזר הפרטי הינו 378 ₪ נשאר ללא שינוי  גם לתקופה יולי 2016- יוני 2017.

משיכות מקופת גמל אינה "הכנסה" לעניין "מבחן ההכנסות" מגמלת שאירים 2016 | 08 | 04
בית המשפט קובע כי העברות הכספים מקופת הגמל לחשבונו של המבוטח אינן “קצבה” מאחר והמבוטח קבע בעצמו מה יהיה סכום המשיכה שיועבר. לכן המבוטח עומד במבחן ההכנסות והביטוח הלאומי חייב לשלם לו קצבת שאירים.

רשות המיסים "מתלבשת" על בעלי דירות להשכרה2016 | 08 | 04
מביקורת שנערכה לאחרונה אצל משכירי דירות, עלה כי כ- 33% מהמשכרים לא דיווחו על הכנסותיהם מההשכרה ולא שילמו מיסים.

העסקת מסתננים חייבת בהיטל עובדים זרים2016 | 08 | 04

בית המשפט קבע כי החוק המטיל את ההיטל מתקיים לא רק ביחס לעובדים זרים המוזמנים לישראל מראש ע"י מעסיקים, ואשר מקבלים אשרת עבודה, אלא גם לגבי מסתננים המגיעים לישראל כדי לעבוד בה, כל עוד לא הוכרו כפליטים.


מסירת "מכתב פיטורים" פיקטיבי לעובד לצורכי תביעת דמי אבטלה, תגרום למעביד לשלם לעובד פיצויים בפועל2016 | 08 | 04
בית הדין קבע כי לזכות העובד עומד הכלל של מסמך בכתב כנגד עדות בע"פ, ולכן חייב המעביד לשלם פיצויי פיטורים מלאים לעובד וכן תמורת הודעה מוקדמת.

חובה להגדיל את הסכומים המופקדים לקרן פנסיה של העובדים מיולי 20162016 | 07 | 28
בפברואר 2016 נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל עוד ותעמוד, לכל הפחות (עובד + מעביד) על 18.5% משכר העובד. הגדלת שיעורי ההפקדות תתבצע בשתי פעימות: יולי 2016 וינואר 2017.

היבטי מס בקבלת נכסים בירושה 2016 | 07 | 28

חלוקה של הנכסים ליורשים על פי הסכם ביניהם, גם אם היא שונה מחלקם לפי צו הירושה, מאפשרת קבלת פטור ממס, בתנאי שלא שולמו ליורשים כספים מחוץ לנכסי העיזבון


הליך הגילוי מרצון במסלול האנונימי הוארך עד 31/12/20162016 | 07 | 11
רשות המיסים הודיעה כי הוארך נוהל "גילוי מרצון" במסלול האנונימי עד ליום 31/12/16. בהליך זה ניתן לדווח על הכנסות ונכסים אשר לא דווחו עד כה לרשות המיסים בישראל, לרבות חשבונות בנקים בחו"ל, חברות בחו"ל, נכסי נדל"ן בחו"ל ובישראל וכו'.

חובת דיווח על רווח ממכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה ממנו מס במקור ותשלום מקדמה עד 31 ביולי 2016 2016 | 07 | 21
על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, חלה חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה, בשל רווח ממכירת נייר ערך בבורסה כאשר לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון. את הדוח ביחס לרווחים במחצית הראשונה של שנת המס 2016- יש להגיש עד ליום 31.07.2016.

התיישנות בגביית חובות ע"י המוסד לביטוח לאומי2016 | 07 | 21
בתיקון לחוק הביטוח הלאומי, נקבע כי עד שבע שנים לאחור יוכל המוסד לבטוח לאומי לדרוש חוב. המועד הקובע לתחילת מניין 7 השנים הוא מועד קיום חובת רישום/דיווח או מועד קבלת מידע מרשות המסים, המוקדם מבניהם.

מועצת מקרקעי ישראל מפרסמת רשימת השימושים המותרים להשכרה בחלקת המגורים של נחלה במושב2016 | 07 | 21

ביום 8.5.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לאפשר לבעל נחלה לעשות בנחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בהתקיים מספר תנאים הרשומים בהחלטה ומפורטים במבזק זה.


האם חברת אחזקות רשאית לקזז מס תשומות2016 | 07 | 14

בית המשפט קבע כי "חברת אחזקות" המעורבת בעסקי תאגידים מוחזקים על מנת "להשביח" את ערכם אינה מעורבת בניהול או ייעוץ, לפיכך לגבי חלק מההוצאות ניתן להתיר בניכוי רבע מסכום המס בלבד, ולגבי חלק מההוצאות, אין לנכות מס כלל.


דיווח חצי שנתי בטופס 126 של הביטוח הלאומי2016 | 07 | 14
בעקבות תיקון לחוק הביטוח הלאומי, משנת 2016 חלה חובה על המעסיקים להעביר למוסד לביטוח לאומי-מידי חצי שנה דוח, שבו מפורטים נתונים על כל העובדים שהועסקו באותו חציון, לרבות משכורתם. את הדוח עבור החודשים 1-6/2016, יש להעביר עד ה- 18/7/16.

עובד שגרם נזק למעסיק ישלם למעסיק פיצוי של 430,000 ש"ח 2016 | 07 | 14
ביה"ד האזורי פסק שעל העובד שעיכב משלוח גדול של פרי, וגרם בכך נזק גדול למעסיק, ישלם למעסיק פיצוי בסך 430,000 ₪. מאידך, נפסקו לו פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת  (שקוזזו מול החוב שלו לפי פסק הדין).

העסקת נוער2016 | 07 | 14
להלן במבזק זה ריכוז עיקרי התנאים להעסקת נוער: גיל העסקה מותר, בדיקות רפואיות, הצגת תעודת זהות, מסירת הודעה על תנאי העבודה, שעות עבודה מותרות, הפסקות, איסור עבודה במנוחה שבועית, איסור עבודה בלילה ועוד...

חובת זיהוי הלקוח2016 | 07 | 11
תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 שנכנס לתוקף מ11/15, מטיל על רו"ח ועו"ד המבצעים עבור לקוחותיהם שירות עסקי  חובות בקשר  לזיהוי הלקוח, במטרה למנוע ביצוען של פעולות עסקיות המשמשות להלבנת הון או מימון טרור.

פס"ד - רווח ממשחק פוקר הוא הכנסה ממשלח יד החייבת במס בישראל2016 | 07 | 11

בית המשפט קבע כי פעילות במשחקי הפוקר עולה לכדי "משלח יד" וזאת בין היתר לאור המיומנות, הזמן והכסף שהשקיע במשחק, ולכן המיסוי יהיה מלא.


הפטור ממס לנכה יחול רק על שכר ראוי להיקף עבודתו - פס"ד2016 | 07 | 11
בית המשפט קבע כי כאשר חלה עלייה בשכר של עובד נכה הזכאי לפטור ממס על הכנסותיו מיגיעה אישית לפי סעיף 9(5) לפקודה, על הנישום להראות שהעליה בשכר קשורה באופן ישיר לעליה בהיקף עבודתו. 

 


פגיעה בעת הליכה למס הכנסה לצורך תיאום מס הוכרה כפגיעה בעבודה - פס"ד2016 | 07 | 11
ביה”ד קבע כי התאונה ארעה בזמן שביצעה את המטלה שדרש ממנה המעסיק, ולכן אין זה משנה אם מדובר בסטייה מהותית מהדרך הביתה.

שימוע יכול להיעשות גם בכתב2016 | 07 | 11

בפסק דין של ביה"ד הארצי נקבע כי ניתן לבצע את השימוע גם בהתכתבות, במקרה בו העובד אינו מסוגל להגיע פיזית לשימוע, או כאשר העובד מעביר את טענותיו בכתב - בתגובה לטענות בכתב שהעביר לו המעביד, או לפי בקשתו של העובד.


רשות המיסים ממשיכה לחפש בעלי הכנסות מהשכרה שלא דיווחו עליהן2016 | 07 | 11
רשות המיסים החליטה להמשיך והשקיע מאמצים באיתור ההכנסות מהשכרת דירה שאינן מדווחות. משכיר דירה  המגיש דו"ח אך "שוכח" לכלול בו הכנסות מדמי שכירות החייבות במס, עובר עבירה פלילית של "הגשת דוח כוזב".

מה זה טופס 161ד' - קיבוע זכויות?2016 | 07 | 04
טופס 161ד' הוא טופס של מס הכנסה שבו, כל מי שהגיע לגיל פרישה (67 גבר 62 אישה) - לאחר 1.1.12, ומתחיל לקבל קצבה (פנסיה), נדרש לקבל החלטה בלתי הפיכה המכונה "קיבוע זכויות". מדובר בעניין כלל לא פשוט כך שכל מי שהגיע לגיל פרישה לאחר 1.1.12 חייב לקבל ייעוץ מקצועי בנושא.

הגדלת הפרשות המעסיק לפנסיה ממשכורת יולי2016 | 07 | 04
החל ממשכורת יולי, יוסיפו גם המעסיק וגם העובד 0.25% להפרשות הסוציאליות לקרן הפנסיה. במקום 5.5% העובד  ו- 6% המעסיק,  יש להפקיד :  העובד -5.75%  והמעסיק- 6.25%.

שידור טופס 126 חצי שנתי לביטוח לאומי2016 | 07 | 04

המוסד לביטוח לאומי פרסם דרישה ל"שידור" טופס 126 מקוון ב- 3 מועדים: עד 18 ביולי של כל שנה, דיווח עבור החודשים ינואר עד יוני. עד 18 בינואר  דיווח על החודשים ינואר עד דצמבר ועד 30 באפריל דיווח לגבי שנת המס הקודמת.


הגדלת מכסת ימי חופשה שנתית החל מיום 1/7/2016 2016 | 07 | 04
בתיקון לחוק נקבע כי החל מיום 1/7/2016 ועד ליום 31/12/2016  עובד יהיה זכאי ל- 15 ימי חופשה (במקום 14) בכל אחת מארבע שנות עבודתו הראשונות.

עבודת קיץ בחקלאות2016 | 07 | 04
בהתאם לצו ההרחבה, עובדים קבועים (לא כולל עובדים זמניים - עד שישה חודשי עבודה  ועובדים עונתיים), יעבדו בקיץ 40 שעות בשבוע במקום 43 כרגיל.

תפיסת מסמכים בחברות הנותנות שירות להקמת חברות בחו"ל2016 | 06 | 23

לאור הפעולות הנרחבות שנוקטת רשות המיסים לאתור ישראלים שמחזיקים בנכסים, בחברות זרות וחשבונות בנק בחו"ל, אנו מציעים לכל אלה שהנושא רלבנטי להם, לפעול בדחיפות להגשת בקשה לגילוי מרצון באמצעות משרדנו, וזאת עד למועד האחרון שנקבע ליום 30.6.2016


תשלום דמי ביטוח לעובדת בחופשה ללא תשלום במסגרת חופשת לידה2016 | 06 | 23

בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת.


הסדרת מעמד תחנות דלק בישובים חקלאיים2016 | 06 | 23

רמ"י תאפשר להסדיר את פעילות תחנות הדלק בישובים חקלאיים במשך תקופה בת שנתיים והיא תפנה בכתב לכל האגודות החקלאיות, ואלו יחוייבו לבחור באחת מהחלופות המפורטות במבזק זה בתוך 90 ימים.


שכר המשולם לעובדי רשויות מקומיות המועסקים בפועל בתאגידים עירוניים - פטור ממס מעסיקים 2016 | 06 | 23
החלטת המיסוי קובעת כי מאחר והעובדים המושאלים משמשים בפועל אך ורק את התאגיד, המסווג לצורכי החוק כ"עוסק מורשה" ולא את הרשות, (מלכ"ר), אין לחייב במס שכר את השכר המשולם לעובדים המושאלים.

חרטה מהתפטרות - אפשרית? 2016 | 06 | 23
בפסקי דין נקבע כי התפטרות של עובד נכנסת לתוקף מרגע מסירתה למעסיק, כאשר סיום קשרי עובד/מעביד נדחה עד לגמר תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה שבו ההתפטרות ארעה בשעת כעס ומריבה, העובד יוכל לחזור בו מן ההתפטרות סמוך מאוד להודעת ההתפטרות.
 

עדכון שכר המינימום2016 | 06 | 23

שכר המינימום יעלה, החל ממשכורת יולי 2016 ל- 4,825 ₪ (25.94 ₪ לשעה).מ- 1.1.17 יעלה שוב השכר, ל- 5,000 ₪ לחודש (26.88 ₪ לשעה)


מותר למעסיק להתקין מצלמות במקום העבודה2016 | 06 | 16
בית המשפט קבע כי התקנת מצלמות ללא ידיעת העובדים, על מנת למנוע ביצוע עבירות פליליות מצד הלקוחות או מצדם של העובדים, היא לגיטימית, אולם חלה חובת תום לב מוגברת מצד המעסיק בהחלטתו להתקין מצלמות ועל הצילום להיעשות רק בהצדקה.

השקעה במערכת לייצור חשמל פוטו וולטאי (סולארית)2016 | 06 | 16

המחלקה הכלכלית שלנו עוסקת בעריכת בדיקות כלכליות לגבי פרוייקטים כלכליים, כולל פרוייקטים סולאריים, תוך ליווי הלקוח בכל תהליך המו"מ העסקי.


מכירת שתי דירות בפטור ממס בתקופת המעבר2016 | 06 | 16

ועדת הערר קבעה כי סעיף 49ה' המתיר פטור למכירת שתי דירות קובע כי, בתקופת המעבר לא יחול פטור ממס לפי סעיף 49 ב(2) על מי שנכנס לתקופת המעבר עם שתי דירות, ולכן מכירת הדירה השנייה חייבת במס.


אמנה חדשה למניעת כפל מס עם גרמניה 2016 | 06 | 16
בתאריך 8 במאי 2016 ניתן צו מס הכנסה (מניעת מיסי כפל) (גרמניה), התשע”ו - 2016, הנותן תוקף לאמנה החדשה עם גרמניה, החל מ – 1/1/2017.

פתרון לישראלים שהקימו חברות במקלטי מס2016 | 06 | 02

במסגרת הליך הגילוי מרצון, מאפשרת רשות המיסים  לדווח על עבירות מס, ובתמורה לקבל חסינות מפני הליכים פליליים. משרדנו מתמחה בתחום הגילוי מרצון על כל שלביו, ובמיוחד בשלב המשא ומתן לסיכום המס שישולם בהליך.


צו הרחבה בחקלאות עדיין בתוקף2016 | 06 | 09
בבית הדין הארצי לעבודה נטען כי מנוסח ההסכם הקיבוצי החדש יש להבין שההסכמים הקיבוציים הקודמים וצווי ההרחבה מ-2001 המבוססים עליהם- בוטלו. ביה"ד פסק כי צווי ההרחבה משנת 2001  עדיין בתוקף, כל עוד לא ניתן צו הרחבה חדש בענף.

מה דינו של עוסק שקיבל חשבונית מס פיקטיבית מבלי שידע שהיא כזאת2016 | 06 | 09

עפ"י הפסיקה, עוסק שיוכיח כי נהג בתום לב ונקט באמצעים סבירים כדי לאמת את החשבונית וזהות מי שהוציא אותה, גם אם יסתבר בעתיד שהחשבונית היא  פיקטיבית, לא יהיה ניתן להטיל על העוסק קנס או לשלול את  זכאותו לקזז את מס התשומות.


פטור ממס לארגונים מקצועיים2016 | 06 | 09
לארגון מקצועי מוקנה פטור חלקי ממס על הכנסותיו מפעילותו לטובת חבריו. ביום 16/5/16 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע המבהירה את אופן הגשת הבקשה לקבלת אישור של "ארגון מקצועי", ואת התנאים להיכנס בגדר הפטור.

מכירת דירת ירושה בידי תושב חוץ 2016 | 06 | 09
לאחרונה תיקנה רשות המיסים את עמדתה וקבעה שבמקרה בו המוריש הינו תושב ישראל, היורש הינו תושב חוץ ומתקיימים התנאים על פי סעיף 49 ב (5), יהנה היורש מפטור ממס שבח גם אם לא הוכיח שאין בבעלותו דירת מגורים במדינה בה הוא תושב.

גילוי מרצון אנונימי - רק עד 30/6/162016 | 06 | 09
עד 30.6.16 ניתן להגיש בקשה בהליך גילוי מרצון אנונימי, כאשר פרטי הפונה אינם ידועים למס הכנסה ונחשפים רק אם וכאשר מושג הסדר מתאים בעניין המס שישולם בהליך. שותפי המשרד ישמחו לפגשך בכל סניפנו למתן אינפורמציה נוספת הנדרשת להחלטה.

רשות המיסים ממשיכה לחפש בעלי הכנסות מהשכרה שלא דיווחו עליהן2016 | 06 | 09
רשות המיסים החליטה להמשיך והשקיע מאמצים באיתור ההכנסות מהשכרת דירה שאינן מדווחות. משכיר דירה המגיש דוח אך "שוכח" לכלול בו הכנסות מדמי שכירות החייבות במס, עובר עבירה פלילית של "הגשת דוח כוזב"

מכירת בניין מסחרי אינה חייבת בהכרח במע"מ2016 | 06 | 02
בפסק דין נקבע שמכירת נכס מקרקעין שנעשתה על ידי מי שאינו עוסק במקרקעין שלא קיזז מס תשומות כאשר רכש את הנכס, תהייה פטורה ממע"מ - אפילו אם המוכר נרשם כעוסק מורשה לצורך הדיווח על הכנסותיו מההשכרת הנכס.

"כסף חכם" - תוכנית סיוע בהגדלת היצוא לחו"ל לשנת 2016 - נפתחה להגשה2016 | 06 | 02
משרד הכלכלה הודיע על תכנית חדשה למימון הוצאות שיווק לחו"ל, המיועדת לתאגידים המשווקים כבר לחו"ל, ומסייעת להם להגדיל את היקף המכירות בחו"ל בשווקי היעד המוגדרים בתכנית.

להלן במבזק זה עיקרי התכנית


האם תרומות מזכות את התורם בהנחה ממס הכנסה?2016 | 06 | 02
תרומות לעמותה עשויות לזכות את התורם בזיכוי ממס הכנסה, אם לעמותה ניתן אישור שהיא "מוסד ציבורי" כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ושיש לה אישור לעניין זיכוי ממס לתורמים לה- לפי סעיף 46 לפקודה.
 

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים 2016 | 06 | 02

מעסיק ישראלי המעסיק תושב זר, שהוא תושב אחת המדינות שישראל כרתה עמן אמנה לביטחון סוציאלי, חייב לדווח לביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי (לא כולל דמי ביטוח בריאות) עבור אותו עובד זר, כאילו היה תושב ישראל.

 


ביטוח לאומי מכסה גם תאונת עבודה שארעה בדרך מהבית לעבודה או בחזרה2016 | 05 | 26
חוק הביטוח הלאומי מגדיר "תאונת עבודה" כתאונה שאירעה תוך כדי עבודת המבוטח ועקב עבודתו. תאונה תוכר כתאונת עבודה, גם אם אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח מהבית לעבודה ומהעבודה הביתה.

תוכנית של המדען הראשי למחקר ופיתוח של חברה ישראלית בשיתוף עם חברה תושבת מקסיקו2016 | 05 | 26
רשות החדשנות בלשכת המדען הראשי תעניק מימון של עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח של תאגיד ישראלי בשיתוף פעולה עם חברות ממדינות באמריקה הלטינית, כאשר החברה הזרה מקבלת גם היא, מימון של אותה מדינה.
 

מכירת נכס מקרקעין זמן קצר לאחר רכישתו תחוייב במס הכנסה שולי2016 | 05 | 26

מכירה של נכס מקרקעין בתוך תקופה קצרה ממועד רכישתו/בנייתו, עלולה להיחשב כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, ולהתחייב במס שולי וגם בדמי ביטוח לאומי, למרות שהעסקה דווחה למנהל מיסוי מקרקעין שהוציא למוכר שומה סופית של מס שבח.


נחתם הסכם נוסף בין ישראל לארה"ב לצורך יישום הסכם ה- FATCA 2016 | 05 | 26

בעקבות כניסתן לתוקף של הוראות ה- FATCA, נקבעו כללים המחייבים בנקים וגופים פיננסים בישראל, לדווח לרשות המיסים האמריקאית אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי בעלי זיקה אמריקאית.


בנק UBS דורש אישור שהחשבון מוצהר בישראל2016 | 05 | 26
מי שהגיש בקשה לגילוי מרצון במתכונת גלויה, יכול לאשר לבנק השוויצרי כי החשבון מדווח לרשות המיסים בישראל, גם אם ההליך טרם הסתיים. לקוח שפנה לגילוי מרצון במסלול האנונימי יכול לפנות לבנק ולקבל ארכה עד לסיום ההליך מול רשות המיסים.

בעלי הכנסות וחשבונות בנק לא מדווחים בחו"ל? שימו לב!!!2016 | 05 | 26

אנו ממליצים לבעלי הכנסות, נכסים וחשבונות בנק לא מדווחים, הן בארץ והן בחו"ל, להקדים תרופה למכה ולהגיש בקשה לגילוי מרצון - גם במסלול האנונימי, אשר ניתן עדיין להגישה באמצעות משרדנו עד ליום 30/6/16.


היעדרות מהעבודה ביום הזיכרון ועבודה בערב יום העצמאות ובחג2016 | 05 | 19

עובד רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולקבל את שכרו כאילו עבד, רק אם הוא קרוב משפחה של חלל. בערב יום העצמאות חלות ההוראות הרגילות בדבר עבודה בערב חג. לגבי עבודה בחג, קיימות שתי פרשנויות שטרם הוכרעו בבית הדין לעבודה


תיקון לחוק - מי שמתקיימת לגביו "חזקת הימים" ומי שהעביר כספים לחו"ל - חייב להגיש דוח לרשות המיסים2016 | 05 | 19

בתיקון לפקודה, דורש מס הכנסה ממי שחזקת הימים פועלת לרעתו, לשתף את אותו בהחלטה על מעמדו, ולהגיש לרשות המיסים דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו שהוא אינו תושב ישראל, בצרוף המסמכים התומכים בטענתו.


פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט2016 | 05 | 19

ביום 11/4/16 פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי העוסק בחיוב מס בישראל לגבי תאגידים זרים הפועלים באמצעות האינטרנט. החוזר קובע באלו מקרים ונסיבות תתחייב הפעילות במס הכנסה ובמע"מ בארץ.


יש תקרה להפרשות מעביד לפי צו פנסיה חובה2016 | 05 | 19

רשות המיסים ממשיכה לחפש בעלי הכנסות מהשכרה שלא דיווחו עליהן2016 | 05 | 19

רשות המיסים החליטה להמשיך והשקיע מאמצים באיתור ההכנסות מהשכרת דירה שאינן מדווחות. משכיר דירה המגיש דוח אך "שוכח" לכלול בו הכנסות מדמי שכירות החייבות במס, עובר עבירה פלילית של "הגשת דוח כוזב".


הלוואות בין חברתיות2016 | 05 | 15

לגישת מס הכנסה, הלוואות שאינן מוחזרות זמן רב, נחשבות לדיבידנד חייב במס בידי בעל השליטה בחברה המלווה. במקרה שהעניין רלבנטי עבורכם, יש לקבוע פגישת ייעוץ עם שותפי המשרד, על מנת לנטרל את החשיפה באמצעות הערכות מוקדמת


הכנסות שכ"ד מדירה בבעלות האב שהתקבלו אצל הבת והאחות, ייחשבו להכנסת האב ולהסבת הכנסות ("שימוש בהכנסה")2016 | 05 | 15

במקרה שמקור ההכנסה עצמו נשאר בידי המסב ורק כספי ההכנסה הועברו לאחר, נחשב המסב לבעל ההכנסה ופעולת ההסבה נחשבת לשימוש בהכנסה. רק במקרה שמקור ההכנסה עצמו הועבר לאחר, יחשב האחר כבעל ההכנסה.


תשלום בעד ימי מחלה ורישום ניצולם2016 | 05 | 15

יום המחלה הראשון אינו בתשלום, והימים השני והשלישי - משולמים לפי 50% מהשכר הרגיל. בחישוב ניצול ימי המחלה יש לכלול גם את שלושת הימים הראשונים, וכן את ימי המחלה שהיו בימי המנוחה השבועית.


הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני2016 | 05 | 15

ההגדלה תתבצע בשני שלבים: הראשון - החל מהשכר לחודש יולי 2016. השני - בשכר לחודש ינואר 2017. יש לקחת בחשבון הגדלת עלות המעביד (הנובעת מכך), לפני החלטה על העלאת שכר כיום.


שינויים בחוק עבודת הנוער2016 | 05 | 15

בתיקון לחוק הנ"ל בוטלה בין היתר הדרישה לקבל "פנקס עבודה" מלשכת העבודה לפני העסקת נערים. המעסיק חייב לדרוש מהנער/ה אישור רפואי, מרופא המשפחה, כי הנער מסוגל לעבוד.


אפשרויות משיכה מקופת פנסיה2016 | 05 | 11

יחיד המגיע לגיל פרישה ומשולמת לו קצבה ממעביד או מקופ"ג לקצבה בסכום העולה על "הקצבה המזערית" (כ 4,600 ש"ח לחודש), רשאי למשוך את הצבירה שמקורה בהפקדות הנ"ל כשכיר או כעצמאי לקופ"ג/פנסיה/ביטוח מנהלים.


מתן שירות לתושב חוץ שנהנה ממנו גם תושב ישראל, יחוייב במע"מ בשיעור מלא2016 | 05 | 05

חוק מע"מ קובע כי כאשר השירות שניתן לתושב חוץ, מיטיב באופן ממשי גם עם תושב ישראל, העסקה תחוייב במע"מ בשיעור מלא. מומלץ לבחון לפני ההתקשרות את מהות הפעילות, כדי להגיע למסקנה באשר לחיוב ההכנסות במע"מ.


שעות נוספות2016 | 05 | 05

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, מסדיר את זכויות העובד לעניין שעות העבודה והוא חל על כל העובדים למעט אלה הכלולים בסעיף "חריגים" בסוף חוזה זה.


שינוי שיטת חישוב דמי לידה לעצמאית2016 | 05 | 05

לאחר התיקון יחושבו דמי הלידה לעצמאית על בסיס הכנסתה ברבע השנה שקדמה ליום הקובע או הכנסתה ברבע השנה המקבילה בשנה שלפני השנה שבה ילדה.


הורחבה החובה להגיש דוח שנתי על נהנה בנאמנות יחיד אשר סותר את חזקת תושבותו בישראל ולמעביר כספים לחו"ל2016 | 05 | 05

ב- 7 לאפריל 2016 פורסם ברשומות תיקון 223 לפקודת מס הכנסה שהרחיב את החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם על ידי נהנה בנאמנות יחיד אשר סותר את חזקת תושבותו בישראל ומעביר כספים לחו"ל.


פתרון לישראלים שהקימו חברות במקלטי מס2016 | 05 | 05

במסגרת הליך הגילוי מרצון, מאפשרת רשות המיסים לתושבי ישראל, לדווח מרצונם על עבירות מס שביצעו, בתמורה לחסינות מפני הליכים פליליים. משרדנו מתמחה בתחום הגילוי מרצון על כל שלביו, ובמיוחד בשלב המשא ומתן לסיכום המס שישולם בהליך


תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין2016 | 04 | 20
בתיקון 85 לחוק נקבע כי במקרה ולרוכש דירת מגורים נוספת שהתקבלה בירושה, תחשב הדירה הנרכשת כדירה יחידה גם אם זכויות הרוכש בדירת הירושה אינן עולות על מחצית, לעומת  1/3 בדירה שאיננה" דירת ירושה". כמוכן קוצרה התקופה בה רוכש הדירה רשאי למכור את הדירה הקודמת ל - 18 חודשים.

הורחבה הזכות למענק לימודים מהביטוח הלאומי2016 | 04 | 20
בתיקון לחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל ב 15/2/16, נקבע כי: 1. הילדים הזכאים למענק הינם מגיל 6 עד 18 14. 2. עודכן סכום המענק ל- 1,003 ש"ח. 3. תאריך הבסיס לפיו נקבע גיל הילד, תוקן ל-31 בדצמבר של שנת לימודים.

לא כדאי לתת "מכתב פיטורים" לעובד שמתפטר2016 | 04 | 20

בית הדין קבע כי מעביד אינו רשאי להוציא מכתב פיטורים לצורך הונאת המוסד לביטוח לאומי או שירות התעסוקה, ואם הוא עושה זאת, הוא חייב להביא בחשבון את האפשרות שהמסמך יפעל נגדו ולא יהיה רשאי לטעון שאין אמת בתוכנו של המסמך.


פטור נוסף בגין מרכיב "פרטיות" במכירת בית מגורים2016 | 04 | 20
מרכיב הפרטיות משקף את התמורה,  המשולמת ע"י הקונה בעד היתרונות הקיימים בבית פרטי שאינם קיימים בבית משותף כגון: חצר, גינה וכו'. ככל ששיעור מרכיב הפרטיות שנוסף לערך הדירה הנמכרת גדול יותר  - כך גדל סכום הפטור.

דיווח מקוצר על הכנסות חוץ2016 | 04 | 20
מי שבבעלותו כספים ו/או נכסים בחו"ל המניבים לו הכנסות, ואינו חייב להגיש דוח שנתי מלא, חייב להגיש, דוח מקוצר, הכולל את ההכנסות הללו, ולשלם את המס המגיע  המועד האחרון להגשה  ותשלום המס בגין שנת 2015 הוא 30/4/16 .

מתי יש חובה לקבל היתר לפיטורים / לפגיעה בהכנסה של עובדת - לפי חוק עבודת נשים2016 | 04 | 14
מעסיק המבקש לפטר / להקטין משרה / להקטין הכנסה, לעובדת הנמצאת בטיפולי פוריות, בהריון, בחופשת לידה ולאחר חופשת לידה, חייב לפנות למשרד הכלכלה ולקבל אישור מיוחד לכך.
 

האם פנסיה מוקדמת חייבת בתשלום ביטוח לאומי2016 | 04 | 14
אישה נשואה שמקבלת פנסיה מוקדמת, והיא אינה עובדת שכירה או עובדת עצמאית, נחשבת ל"עקרת בית" שאינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי גם לא על הפנסיה המוקדמת שהיא מקבלת. 

שיפור בכללי הזכאות לקבצת נכות כללית2016 | 04 | 14
בתיקון 174 לחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת ב- 21 במרס 2016, נקבע כי נכים העומדים בתנאים המפורטים במבזק זה, יקבלו קצבת נכות גם לתקופה המתחילה מהיום ה- 31 מהתאריך הקובע.

הצעת חוק לחילופי מידע אוטומטיים2016 | 03 | 31
רשות המיסים מקבלת מרשויות מס זרות מידע בדבר חשבונות בנק בבעלות ישראלים, מתוך ציפייה כי בעתיד תהיה הדדיות. זה הזמן לשקול שימוש בהוראת השעה לגילוי מרצון כולל במסלול האנונימי, המאפשר ברור חבות המס לפני חשיפת הפרטים. 

הסתיים מוסד החיסיון הבנקאי בעולם - יש לשקול את הליך הגילוי מרצון2016 | 03 | 31
ב11/15 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה המסמן את הצטרפות מדינת ישראל למגמה העולמית המסיימת את החיסיון הבנקאי. בהקשר זה נזכיר כי עדיין בתוקף נוהל גילוי מרצון אשר מאפשר לאזרחי ישראל לדווח מרצונם לרשות המסים על הכנסות חייבות במס שלא דווחו עד כה.
 

המחלקה הכלכלית2016 | 04 | 13

אנו שמחים להציג את המחלקה הכלכלית של משרדנו העוסקת בגיוס הלוואות מקרנות שונות ומבנקים בתנאים מצויינים, בייעוץ וליווי פיננסי, בהכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי, בדיקות כלכליות ועוד..


מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה2016 | 04 | 07
להלן במבזק זה מחזור העסק בשנת 2015 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה - בשנת 2016, מחולק לפי ענפים.

איך מפרישים לפנסיה עבור עובדים זרים2016 | 04 | 07

בית הדין הארצי פסק כי, מאחר ואי אפשר לנהוג לפי החוק, יש לפעול כפי שנוהגים לגבי עובד ישראלי שמעסיקו לא הפריש עבורו לפנסיה - כלומר, בסיום עבודתו אצל המעסיק יהיה העובד זכאי לתשלום בגובה חלק המעסיק בהפרשה לתגמולים. 


איזה ביטוחים יש ל"עקרת בית" לעניין הביטוח הלאומי2016 | 04 | 07
עקרת בית איננה מבוטחת בביטוח ילדים, ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח אבטלה וביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד, היות וענפי ביטוח אלה רלוונטיים למי שעובד כשכיר ו/או כעצמאי. מאידך היא כן נחשבת למבוטחת לעניין ביטוח נפגעי תאונות, נכות וסיעוד, זקנה ושאירים ואמהות.
 

מי חייב לדווח למע"מ בדוח מפורט ומקוון2016 | 04 | 07
חובת הדיווח המפורט למע"מ בשנת 2016 חלה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן במבזק זה.

מספרי הטלפון הישירים בסניף ראשי חיפה2016 | 03 | 31

להלן, במבזק זה, מספרי טלפונים ישירים של עובדנו בסניף חיפה, לשימושכם!


פחת מואץ לציוד שבבעלות חברה תעשייתית2016 | 03 | 31

רשות המיסים פרסמה פרשנות, לפיה ניתן לאשר ניכוי פחת מואץ לכל ציוד שבבעלותה של חברה תעשייתית, לפי מספר המשמרות בהן הציוד הופעל, גם בגין ציוד שאינו מתבלה באופן מיוחד בשל הפעלתו בכמה משמרות עבודה.


הקלטת שיחה בין עובד למעסיק מותרת - פס"ד2016 | 03 | 31

ביה"ד הארצי אישר הקלטה של שיחה בין המעביד לעובד, לצורך הגשתה כראיה לבית הדין. ככלל, כשהמקליט הוא אחד המשתתפים בשיחה, ההקלטה מותרת, בין אם ההקלטה נעשית בסתר, או בצורה גלויה.


חופשת פסח2016 | 03 | 31
מועדי חג הפסח השנה מאפשרים לתת חופשה לעובדים במשך כל החג, ובכך למלא את החובה שבחוק למתן חופשה שנתית של שבוע ברציפות. ערב פסח חל ביום שישי 22/4, החג השני חל ביום שישי 29/4, כך ניתן לקבוע חופשה מיום שישי עד יום ראשון (9 ימים רצופים).

השכרת דירה למגורים אולי כדאי לוותר על מסלול הפטור - תכנון מס2016 | 03 | 27

מכיוון שאין פטור ממס במכירת דירת מגורים להשקעה, יש לבדוק אם כדאי לבחור דווקא במסלול הרגיל - דהיינו הכנסות מינוס הוצאות = רווח הממוסה במס שולי, היות שיש סיכוי סביר שבמסלול זה, ייתכן שייווצר הפסד אשר יהיה ניתן לקזזו בעתיד כנגד הרווח ממכירת הדירה


זכויותיו של חשוד בחדר החקירות2016 | 03 | 27

להלן במבזק זה, רשימת זכויות של חשוד וכן מספר עצות להתנהלות בעת חקירה ע"י הרשויות המוסמכות.


ויכוח עם עובד שהסתיים באירוע לב, הוכר כפגיעה בעבודה2016 | 03 | 27

על מנת שאוטם שריר הלב יוכר כתאונת עבודה, יש להוכיח התרחשות של "אירוע חריג" שגרם לדחק נפשי בלתי רגיל, או "מאמץ מיוחד" - בסמוך לפני קרות האוטם.


תגמולים שמקבלת אלמנת צה"ל עלולים לשלול תוספת לקצבת זקנה של בן הזוג2016 | 03 | 27

תגמולים מכוח משפחות חיילים מהווים "קצבה" לפי פקודת מס הכנסה ולפיכך מהווים "הכנסה" ברמה העקרונית למרות שאינם חייבים במס. כלומר, התגמולים פטורים ממס ופטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי אך בכל זאת הינם "הכנסה" לצורך ביטוח זקנה ושאירים.


קיבוע זכויות לפטור ממס מקצבה (פנסיה) והיוון של קצבה2016 | 03 | 27

קיבוע זכויות נעשה באמצעות טופס 161ד המשמש לחלוקת סכום הפטור ממס המגיע לנישום - להיוון הקצבה ו/או פטור לקצבה עצמה ו/או למענק הפרישה (פיצויים), ללא אפשרות לחזור מבחירה זו!


הסתיים מוסד החיסיון הבנקאי בעולם - יש לשקול את הליך הגילוי מרצון 2016 | 02 | 11
בנובמבר 2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה המסמן את הצטרפות מדינת ישראל למגמה העולמית המסיימת את החיסיון הבנקאי. נזכיר כי עדיין חל בתוקף נוהל גילוי מרצון אשר מאפשר לאזרחי ישראל לדווח מרצונם לרשות המסים על הכנסות חייבות במס שלא דווחו עד כה.

מענק מס הכנסה שלילי2016 | 03 | 17
רשות המיסים פרסמה עלון אינטרנטי הכולל את כל הנדרש לדעת בעניין המענק לשנת 2015. מצ"ב הקישור: https://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/documents/alonmasshlili2015.pdf 

אזהרה מפני התחזות לעובדי רשות המיסים2016 | 03 | 17
לאחרונה, נעשו פניות לעוסקים ונישומים מטעם גורמים המתחזים לעובדי רשות המיסים במטרה להשיג פרטים עסקיים סודיים. על מנת להימנע ממסירת פרטים לגורמים לא מורשים, אנו ממליצים לנקוט באמצעי הזהירות המפורטים במבזק זה בעת קבלת שיחה ברוח זו.

תכנון מס - איך לבצע פעילות במקרקעין מבלי שתיחשב לעסק או לעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי2016 | 03 | 17

בניית דירת מגורים מהווה השקעה הונית גם במקרה שבעל הדירה הוא קבלן. כדי למנוע סתירה של עמדה זו, על הקבלן להודיע לרשויות על כוונתו לבנות דירה במישור הפרטי, בדומה לצורך בהודעה, בעת שינוי ייעוד של נכס ממלאי עסקי לרכוש קבוע או להיפך.


תזכיר חוק - חיוב במע"מ של חברות בינלאומיות2016 | 03 | 17

בהתאם לתזכיר חוק, ספק בינלאומי המספק לתושבי ישראל "שירות דיגיטלי" כגון - תוכנות, מוצרי בידור וספרים אלקטרוניים חייב לשלם בגינם מע"מ בישראל.


תיקון חוק ניירות ערך מרחיב את היכולת של חברות לגייס הון - ללא פרסום תשקיף2016 | 03 | 17
לאחרונה פורסם תיקון התוספת הראשונה לחוק ני"ע, המתקן את התנאים להכללת יחיד כמשקיע שאינו נכלל במסגרת 35 הניצעים המותרים להנפקה ללא פרסום תשקיף. לתיקון זה יש משמעות מהותית לגבי האפשרות לגייס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוגדלה המכסה של ימי החופשה השנתית2016 | 03 | 10

בהתאם לתיקון חקיקה חדש שיעשה בשני שלבים, עובד יהיה זכאי ל- 16 ימי חופשה עבור כל שנת עבודה בחמשת שנות עבודתו הראשונות, לעומת 14 ימים בכל אחת מארבע שנות עבודתו - על פי המצב החוקי לפני התיקון.


האם "פרי-לנסר" הוא עובד שכיר או עצמאי-פס"ד2016 | 03 | 10

בית הדין הארצי קבע כי במהלך תקופת ההתקשרות של העובד עם החברה, הוא נתן שירותים תמורת חשבוניות ל- 45 גורמים אחרים, כמו כן הגיש לחברה דיווח על שעות עבודתו ושעות הכוננות על גבי טופס מיוחד ל"פרילנסרים".


איך ניתן לשלם מס רכישה מופחת ברכישת דירת מגורים2016 | 03 | 10

על פי פסק דין חדש נקבע כי גם מי שרכש דירת מגורים והוכיח את כוונתו להרוס אותה או שתשמש לו כ-"דירת נופש", ישלם מס רכישה בשיעור 6% בלבד, במקום 8% שזה מס הרכישה המינימלי החל על רכישת דירת מגורים.


שיעור הריבית המינימלית שיש לחייב את הלווה בשנת 2016 - לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה2016 | 03 | 10

פורסם ברשומות עדכון לשיעור הריבית החל בשנת 2016 לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה. הריבית הפטורה לפי 3(ט) הינה עד 3.41% לשנה, והריבית הפטורה לפי 3(י) הינה עד 2.56% לשנה.


חשוב להדגיש את סוג התשלום בהסכם פשרה2016 | 03 | 10

בהסכם פשרה, יש חשיבות עצומה לנוסח לעניין החיוב במע"מ, שכן סכום המתקבל עקב פשרה כתשלום בגין ויתור על זכות - חייב במע"מ, בעוד שסכום המתקבל כפיצוי בגין עסקה שלא יצאה לפועל - פטור ממע"מ. לעניין הנ"ל יש השלכה גם על החבות במס הכנסה.


הלוואות מקרן ההלוואות של בנק לאומי2015 | 05 | 28
אנו שמחים לבשר כי משרדנו הוסמך על ידי הנהלת בנק לאומי, כבודק מוסמך לבקשות   המוגשות   לבנק על ידי  בעלי   עסקים   לקבלת  הלוואות בתנאים מועדפים מ"קרן לאומי לעסקים".

הצעת החוק לחילופי מידע בינלאומיים אושרה בכנסת בקריאה ראשונה 2016 | 03 | 03
ב 22.2.16 אישרה הכנסת הצעה אשר נועדה לאפשר למדינת ישראל את הסכם חילופי המידע על חשבונות בנקים של אזרחי ארה"ב בישראל אנו חוזרים וממליצים לכל מי שהנושא רלבנטי לגביו, להגיש בקשה במסגרת ההליך הקיים לגילוי מרצון.

גרם נזק למעסיק ונענש בשלילת פיצויים ודמי הודעה מוקדמת 2016 | 03 | 03
ביה"ד בחיפה שלל מעובד, שגרם נזק למעסיק, תשלום פיצויים ודמי הודעה מוקדמת ופסק: "בנסיבות אלו, אם נפסוק לטובת התובע כספים כלשהם בגין פיצויי פיטורים או חלף הודעה מוקדמת, נאפשר לחוטא לצאת נשכר".  

הפחתת המכסימום להחזר דמי נסיעה2016 | 03 | 03
בגלל הפחתה בעלות הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית, נחתם הסכם קיבוצי המקטין את סכום המכסימום לתשלום דמי נסיעה לעובדים והוא יעמוד על 22.60 ש"ח ליום. הוראה זו חלה גם על מי שקיבל עד היום החזר גבוה יותר.

משכירי דירות צפויים לשלם מס מוגדל בעת מכירתן2016 | 03 | 03
ועדת הערר לעניין מס שבח קיבלה את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין לפיה, בחישוב השבח במכירת דירה שהושכרה בפטור מלא בפטור ממס, יש להוסיף לסכום המכירה סכום השווה לפחת  שנצבר בגין הדירה, כפי שהיה נתבע לו ההכנסה הייתה חייבת במס.

פיצוי בגין שריפה או גניבה - היבטי מס2016 | 03 | 03

חלק גדול מסעיפי הפיצוי אינם חייבים במס ולכן מומלץ כי בתביעות הביטוח ובמיוחד בהסכמי פשרה, יפורטו סכומי הפיצויים בהתאם לבסיס הנזק, כמוסבר במבזק זה.


קנסות מינהליים על אי הגשת דוחות ופירוט שגוי בדוח המקוון2016 | 02 | 28

רשות המיסים החמירה במדיניות הטלת הקנסות המינהליים והגדילה מאוד את סכומי הקנסות על אי הגשת דוחות במועד ופרוט שגוי בדוח מקוון.


אפשרות לקבל זיכוי בארה"ב עבור דמי ביטוח לאומי ששולמו בישראל 2016 | 02 | 28

על פי דיני המס של ארה"ב, תושב ישראל המגיש דוח בארה"ב, יכול לתבוע זיכוי גם בגין דמי הביטוח הלאומי ששילם בישראל כנגד המס הפדראלי שעליו לשלם בארה"ב!


נעצר אדם שדיווח בהצהרת הון על חשבון בחו"ל ללא הליך גילוי מרצון 2016 | 02 | 28
מחלקת החקירות ברשות המיסים עצרה נישום שדיווח בהצהרת ההון שלו על חשבון בשוויץ, בלי להגיש בקשה בהליך גילוי מרצון אשר יכולה לתת לו חסינות פלילית. משנמצא שלא הוגשה בקשה כאמור, נפתחה חקירה גלויה, כולל חיפוש בביתו, והוא נעצר.

"חוק האנג'לים" - הארכת ההטבות 2016 | 02 | 28

החוק, המופיע כהוראת שעה לשנים 2011-2015 בחוק המדיניות הכלכלית שפורסם בשנת 2011, הוארך לאחרונה עד לתום שנת 2019. ההוראה מאפשרת ניכוי ההשקעה במחקר ופיתוח, מהכנסה מעסק החייבת במס שולי. 


מועד תחילת התושבות לגבי מי שקיבל תעודת עולה - החלטת מיסוי 2016 | 02 | 28
החלטת המיסוי מיישמת את מבחן מרכז החיים כמבחן העיקרי לקביעת התושבות. הוצאת תעודת עולה ורכישת דירה בישראל, אינם מהווים - כשלעצמם,  נסיבות המעידות על העתקת תושבות לישראל, כאשר לא מתלווה להם העתקת מרכז החיים .

היבטים בביטוח לאומי לגבי בני זוג שהוכרו כידועים בציבור 2016 | 02 | 18
לקביעה של ביטוח לאומי שלמבוטח/ת יש ידוע/ה בציבור, קיימת השפעה משמעותית על הזכאות לקבל גמלאות/קצבאות ועל תשלום דמי הביטוח. להלן במבזק זה פירוט ההשפעות.

רשות המיסים מתנגדת נחרצות לשימוש ביומן רכב ממוחשב לקביעת שווי השימוש ברכב במקום השווי בתקנות הרכב2016 | 02 | 18

רשות המיסים הודיעה כי חברות העושות שימוש במערכות שמשתמשות ביומן רכב ממוחשב לצורך חישוב השווי הנזקף לעובד בתלוש השכר, פועלות בניגוד לחוק ולעמדת הרשות, הגורסת כי הדרך היחידה לחישוב שווי שימוש ברכב הינה על פי תקנות מס הכנסה.


רצף זכויות לעובדים בחילופי מעסיקים - מבזק מנהלים2016 | 02 | 18
במצב של חילופי מעסיקים, כאשר העובדים נשארים לעבוד באותו מקום, לוקח המעסיק החדש חובות כלפי עובדי המעסיק הראשון, לגבי: שכר עבודה, תשלומים לקופת גמל, חופשה שנתית ודמי הבראה, הודעה מוקדמת, ימי מחלה ופיצויי פיטורים.

רציפות בין שתי תקופות העסקה לעניין פיצויי פיטורין - מבזק מנהלים2016 | 02 | 18

סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי הפסקת עבודה עקב ניתוק יחסי עבודה לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, לא פוגעת ברציפות העבודה לעניין פיצויי פיטורים.


תשלום אגרה שנתית לרשם התאגידים - מבזק מנהלים2016 | 02 | 18
כל חברה הרשומה ברשם החברות חייבת לשלם מידי שנה אגרה. ניתן לשלם אגרה מופחתת - 1,120 ש"ח עד סוף חודש פברואר.

הטבות בתוכנית מו"פ לתעשיה המסורתית 2016 | 02 | 11

תאגיד אשר הוכר כתאגיד בתחום התעשייה המסורתית יוכל לקבל בנוסף להוצאות הרגילות בתוכנית המו"פ גם הכרה בהוצאות נוספות המפורטות במבזק זה.


הוארכה האפשרות למשיכת כספים מקופות גמל קטנות 2016 | 02 | 11
בזמנו נקבעה תקנה שאפשרה למשוך את הכסף שבקופות בהן קיימת צבירה של עד 7,000 ש"ח ללא מס בתנאים מסוימים - עד יוני 2015. לאחרונה, הוחלט להאריך לזמן בלתי מוגבל את האפשרות למשיכת החיסכון מקופות שבהן צבירה של עד 8,000 ש"ח ולהרחיבה גם לקרנות הפנסיה הוותיקות

החל מ- 2016 למקבלי פנסיה מגיע פטור ממס נוסף של 5.5% 2016 | 02 | 11

כל מי שמקבל פנסיה והגיע לגיל פרישה (67 גבר או 62 אישה) זכאי לתוספת לפטור ממס, הניתן על חלק מהפנסיה, כלומר, היא מקטינה את המיסים שמשולמים ומגדילה את הנטו.


ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות 2016 | 02 | 11
ביום 27.1.2016 פורסם תזכיר חוק לביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות, וזאת למשך שלוש שנים 2016-2018. מבחינה מעשית ביטול ההיטל תקף כבר במשכורת ינואר 2016.

איך להימנע מ"עקיצות" ברשת 2016 | 02 | 11
הפושעים שמאחורי אותן הנאות משקיעים רבות כדי שההודעות יראו אמינות ככל האפשר. במבזק זה כמה כללים שיעזרו לכם להימנע מהנזק שבהונאות.

הליך גילוי מרצון - המאפשר ניטרול חשיפה פלילית - עומד להסתיים 2015 | 12 | 17

כחלק ממלחמתה של רשות המסים לחשיפת רכוש וחשבונות של ישראלים המוחזקים בחו"ל, פרסמה הרשות את הליך "הגילוי מרצון", במסגרתו אפשרה לתושבי ישראל לדווח מרצונם על הרכוש והכספים, ובתמורה לקבל חסינות מפני הליכים פלילייים. הוראה זו צפויה להסתיים במהלך יוני הקרוב!


מי חייב בהגשת דוח מ.ע.מ. באופן מקוון 2016 | 02 | 04

העוסקים המפורטים במבזק זה חייבים להגיש את הדוח התקופתי למע"מ רק באופן מקוון (דוח המוגש באופן ממוחשב וכולל פירוט מלא של כל העסקאות והתשומות), ולא יתקבלו מהם דוחות ידניים על גבי שובר דווח ידני מהפנקס.


עובד החברה הינו למעשה בעל שליטה ולכן אינו זכאי לדמי אבטלה 2016 | 02 | 04

בית הדין קבע כי עולה ממכלול העדויות שהמבוטח ניהל את החברה עם כלתו, על כן הוא בעל שליטה בעקיפין וככזה אינו זכאי לדמי אבטלה.


האם ניתן להגביל עובד להתחרות במעסיקו 2016 | 02 | 04
ברור שתניית אי תחרות, למרות שהינה אינטרס לגיטימי של המעסיק, מהווה פגיעה מסוימת בחופש העיסוק של העובד, לכן מומלץ להכיר את המבחנים שנקבעו בפסיקה ולהכלילם בהסכם העבודה.

האם ניתן לקזז חוב של עובד ללא הסכמתו? 2016 | 02 | 04

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי כדי שתקום למעסיק הזכות לקזז חוב של עובד, נדרש ליידע אותו מראש בנסיבות החוב.


הוגדלה מכסת השעות הנוספות המותרות בבתי אירוח 2016 | 02 | 04

פורסם תיקון להיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות בבתי אוכל, בתי קפה ובתי מלון שמתיר העסקה של 4 שעות נוספות ליום (במקום שתיים בלבד).


פטור למכירת דירת מגורים משנת 2014 2016 | 01 | 28
צומצם מאוד הפטור למכירת דירות מגורים, מיום 1.1.2014. סעיפי הפטור העיקריים שנותרו הינם:  - פטור לדירה יחידה (שהוחזקה לפחות 18 חודש, ובכפוף לתקרה של כ- 4.5 מליון ש"ח.  ופטור לדירה שנתקבלה בירושה (כפוף לאותה תקרה).

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי תינתן גם ב-2016 ו-2017 2016 | 01 | 28

סטודנטים שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון, שני וכן לימודי מקצוע, בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי על פי הכללים המפורטים במבזק זה.


תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) 2016 | 01 | 28

במסלול זה, על היחיד לשלם לפקיד-השומה את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 ימים מתום שנת-המס כלומר לא יאוחר מיום 31.1.2016 וזאת בגין דמי השכירות מהשכרת דירת/דירות מגורים בישראל בשנת 2015, אלא אם שולמו בשנת-המס מקדמות על-חשבון המס.


מבחן השליטה והניהול - פס"ד שי צמרות2016 | 01 | 28
בפסק דין של בית המשפט המחוזי נדונה סוגיית השליטה והניהול בחברה זרה. סוגיה זו רלבנטית מאוד לאחזקות של ישראלים בחברות זרות המחזיקות נדל"ן בחו"ל.

עד סוף ינואר יש להגיש דוח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון 2016 | 01 | 21

החובה מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות-ערך בחודשים יולי-דצמבר 2015 ואשר הבנקים/ברוקרים, שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות, לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.


שכר דירה ללא מס2016 | 01 | 21
תקרת שכר הדירה למגורים הפטורה ממס עומדת בשנת 2016 על 5,030 ש"ח. המקבלים שכר דירה גבוה יותר, יכולים לבחור בין שלוש אופציות: פטור חלקי, מס קבוע בשיעור של 10% ללא ניכוי הוצאות או מסלול רגיל, כולל ניכוי הוצאות.

ניכוי מס במקור 2016 | 01 | 21

כל מי שמשלם בעד נכס/שירות הנכנס לאחת הקטגוריות המפורטות להלן במבזק זה, חייב לבדוק את חובתו לנכות מס במקור מהתשלום.


עדכון רטרואקטיבי משנת 2014 של תקרת עוסק פטור 2016 | 01 | 21
בשנת 2009 פורסם "חוק ההתייעלות הכלכלית" ובו עודכנה תקרת עוסק פטור לסכום של 100,000 ש"ח - החל מ- 1/1/2014. עוסקים אשר בעקבות העדכון הפכו לעוסק מורשה ושילמו מע"מ שלא לצורך - זכאים להחזר המע"מ ששולם, בתנאים המפורטים במבזק.

הופחת שיעור מס החברות2016 | 01 | 21

ביום 4 בינואר 2016 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשע"ו-2016 המפחית את שיעור מס החברות לשיעור של 25% (במקום 26.5% מקודם).


עדכון סכומים בביטוח לאומי2016 | 01 | 14

להלן במבזק זה סכומים מעודכנים של הכנסות מרביות, דמי אבטלה מרבים, שכר מינימום, קצבאות ומענקים שונים של המוסד לביטוח לאומי.


סכומים ושיעורים לפי חוק מס ערך מוסף מועדכנים לחודש ינואר 2016 (רשימה חלקית) 2016 | 01 | 14

להלן במבזק זה סכומים ושיעורים לפי חוק מס ערך מוסף מעודכנים ל- 1/2016, כולל תקרת עוסק פטור, חובה לדרוש חשבונית ועוד.


כללים חדשים מטיבים לחישוב דמי אבטלה 2016 | 01 | 14
המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות חדשות בקשר לקביעת דמי אבטלה לגבי שני נושאים:1.כאשר חל צמצום בעבודה במהלך ששת החודשים שלפני התאריך הקובע עקב טיפול בבן משפחה שחלה.2.מתי ניתן לכלול את חודש העבודה האחרון במניין ששת חודשים שלפיהם נקבעת ההכנסה הקובעת לחישוב דמי האבטלה.

החל מינואר 2016 בוטל הכדאיות של שכירים להפקיד עצמאית לקופת גמל 2016 | 01 | 07
עד 31/12/2015 - במידה והשכר המבוטח היה גבוה מ- 34,800 ש"ח לחודש לא ניתן היה לקבל ניכוי. החל מ- 1.1.16 הוקטנה התקרה, ומי שמשכורתו המבוטחת עולה על 21,750 ש"ח לחודש לא יכול לקבל הטבות מס בהפקדות עצמאיות לקופת גמל.

המוסד לבטוח לאומי שולח הודעות למעסיקים שעובדיהם לא תבעו תגמולי מילואים לגבי 2013 2016 | 01 | 07

מרבית המשרתים במילואים הינם שכירים, שאמורים לקבל את התגמול באמצעות מעסיקיהם, ויתכן כי הם אכן קיבלו את התגמול דרך המעסיק, אולם המעסיק לא תבע בעצמו את החזר התגמול ששולם לעובד.


פיטורים ללא נימוק סביר חייבו את המעביד לשלם פיצוי כבד לעובד 2016 | 01 | 07

בית הדין קבע כי באיזון הנדרש בין זכויות המעסיק לנהל את עסקו לבין זכויותיו של העובד להשתכר ולעבוד בכבוד, בית הדין בודק האם המעסיק הפעיל את זכות הניהול שלו בתום לב.


שכר המינימום בענף הבנייה יעלה ויגיע ל-5,600 שקל 2015 | 12 | 31

ההסכם הענפי החדש לענף התשתיות, צמ"ה והעבודות הציבוריות נכנס לתוקף, והוא כולל בין היתר, עלייה משמעותית בשכר המינימום של העובדים בענף בשלוש פעימות.


מקבץ מבזקים למעסיקי עובדים 2015 | 12 | 31

מקבץ מבזקים למעסיקי עובדים לגבי הודעה על הריון, זמן הנסיעה לעבודה והעסקת חיילים.


האם יש לשלם מע"מ על מכירת בית ששימש גם כצימר 2015 | 12 | 31

בית המשפט קבע כי העוסק אינו נחשב לעוסק בנדל"ן, למרות ריבוי הנכסים בבעלותו, שכן, אופי החזקתם הינו למטרת השקעה ולא רווח. כן קבע בית המשפט כי במועד הרכישה של הבית היה על העוסק להוציא חשבונית עצמית ולשלם מע"מ על סכום הרכישה מבלי שיוכל לקזזו.


תאונת מס - פסק דין בעניין שמשון2015 | 12 | 31

ביום 16.12.12 מכר שמעון את דירתו שבחולון תוך ניצול הפטור ממס שבח. ביום 29.10.13 מכר את דירתו שברעננה תוך שהוא מבקש לקבל פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק. בית המשפט קבע כי ניתן לראות במכירת הדירה הראשונה כמכירה בפטור ממס שבח רק כאשר דירת המגורים השנייה היא דירת מגורים מזכה שנמכרה בתקופה שמיום 1.1.11 ועד 31.12.12. 


ביטוח לאומי יחדל לדרוש ממעסיקים החזר כספי בגין 12 ימי פגיעה ראשונים של העובד 2015 | 12 | 31

בית הדין קבע כי בנסיבות שכאלה, אין זה מן הראוי שהמל"ל, אשר בחר להכיר בתביעת העובד תקופה ארוכה לאחר הגשת התביעה, ידרוש החזר ממעסיק שדאג שעובדו לא יגיע לפת לחם בתקופת פגיעתו ושילם לו במועד בגין תקופת הזכאות הראשונה. 


טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/15 (עסקים המדווחים על פי שיטת המזומנים)2015 | 12 | 24

עסקים המדווחים בשיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל את כל חשבונות הספקים וגם את הנטו של משכורות חודש דצמבר וזאת עד 31/12/15, כדי שיוכרו כהוצאה עוד השנה.


טיפים לסוף שנת המס - תשלום משכורת לבעלי שליטה כדאי גם כשהחברה מפסידה2015 | 12 | 24

כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה הנמצאת בהפסדים וזאת עד לניצול מדרגות המס הנמוכות (וניצול הניכויים והזיכויים) של בעלי השליטה, שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה.


טיפים לסוף שנת המס - היערכות לדרישת הצהרת הון2015 | 12 | 24

בתחילת שנה חדשה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים להגיש הצהרת הון לסוף השנה, כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו על פי הגידול בהון מהצהרת הון קודמת ועד היום.


מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס - חשוב לקרוא! 2015 | 12 | 24
מקבץ עצות לקראת סוף שנת המס בנושאים הבאים: קיזוז הפסדים מניירות ערך, פעילות כחברה או כעצמאי, ניכוי הוצאות לנישומים העובדים מביתם, הפקדה לקופת גמל או לקרן פנסיה. 

חוק ההסדרים 2015 ו- 2016 2015 | 12 | 24

 ביום 30.11.2015 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו - 2015. להלן במבזק זה פירוט עיקרי החוק הנוגעים למיסים.

 


טיפים לסוף שנה - גם שכירים יכולים לנצל את הטבות המס 2015 | 12 | 20

שכירים, שחלק משכרם הכולל אינו מבוטח יכולים להפקיד לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה) 16% מהשכר הלא מבוטח עד לתקרה של 104,400 ש"ח, ובתנאי שהכנסתם המבוטחת אינה עולה על 417,600 ש"ח.


טיפים לסוף שנה - הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים מוכרת גם לבעלי שליטה 2015 | 12 | 20

תשלומים מיוחדים שעושה מעביד לכיסוי חוסר שנוצר בקופת הגמל או בפוליסה למרכיב הפיצויים, יותרו לניכוי מהכנסתו עד שליש מהגרעון בצבירה או 20% מסכום הצבירה, לפי הגבוה מבין השניים.


טיפים לסוף שנת המס - קבלת הכנסות משכר דירה 2015 | 12 | 20

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור 5,070 ש"ח לחודש, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).


קיזוז הפסדים בין בני זוג בחישוב נפרד 2015 | 12 | 20

בית המשפט קבע לאחרונה כי עפ"י סעיף 28 לפקודה, הפסד של יחיד ניתן לקזז כנגד הכנסתו החייבת ולא כנגד הכנסת האחר, גם אם האחר הוא בן הזוג.


ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2015 2015 | 12 | 20

בסיום שנת המס 2015, יש לערוך ספירת המלאי שברשותכם (לרבות מלאי שלכם הנמצא אצל אחרים), וכן יש לבצע ספירת הקופה ליום 31 בדצמבר 2015 ("יום המאזן").


טיפים לסוף שנה - "חוק האנג'לים" - הזדמנות אחרונה להשקעה מוכרת כהוצאה 2015 | 12 | 17
החוק מאפשר לקבל ניכוי הוצאה בגין ביצוע "השקעה מזכה" ב"חברת מטרה", וזאת - כבר בשנת ההשקעה. אפשרות זו קיימת גם לבעלי השליטה היזמים. מומלץ להקדים את ההשקעה בחברה מטרה-לפני 31/12/15.

טיפים לסוף שנה - הפקדה לקרן השתלמות 2015 | 12 | 17
לעצמאים ובעלי שליטה כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 18,410 ש"ח, היות וזהו חיסכון הנותן הטבת מס מיידית השנה וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית (שלוש עד שש שנים) בפטור מלא ממס.

טיפים לסוף שנת המס - הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי השליטה 2015 | 12 | 17

הפרשה לפיצויים - 8.33% מהשכר אך לא יותר מ- 12,340 ש"ח בחודש. לקצבה (פנסיה) - 7.5% מהשכר עד שכר של 37,040 ש"ח לחודש, כולל הפרשה לרכישת ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור של עד 3.5% מהשכר.


טיפים לסוף שנת המס - הגדלת מקדמות ביטוח לאומי ותשלומן לפני סוף שנת המס 2015 | 12 | 17
אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות לביטוח לאומי, מומלץ לבצע הגדלה לפני תום שנת המס, כדי לקבל את הטבות המס עוד בשנה זו. הגדלת המקדמות חשובה גם למקרה של פגיעה בעבודה

הקטנת שיעור המס על מכירת קרקע קיימת לגביה תוכנית המתירה בנייה למגורים של 8 דירות לפחות הקלה לתקופה מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.20182015 | 12 | 03

בחוק ההסדרים נקבעה, בין היתר, הוראת שעה הקובעת כי יחידים שימכרו בין 1/1/16 ל - 31/12/18  קרקע שקיימת לגביה תוכנית המתירה בנייה למגורים של 8 דירות לפחות, יתחייבו במס של 25% במקום מס שולי, בגין החלק המיוחס לתקופה שעד ליום התחילה - בכפוף לתנאים שבהוראה.


האם כדאי לרשום רכישת דירה על שם הילדים 2015 | 12 | 03

בפסק הדין נדון מקרה שבו אב מימן רכישת דירות עבור ילדיו, כאשר הם עצמם לא היו מעורבים במהלך הרכישה. נפסק שהרכישה מהווה בעצם שתי עסקאות נפרדות - רכישה על ידי האב ומכירה לילדים.


נוהל גילוי מרצון הוארך 2015 | 09 | 10
ביום 6/9/2015, הודיעה רשות המיסים על הארכת נוהל גילוי מרצון וזאת לאור הצלחת הנוהל שפורסם לפני שנה. הגילוי מרצון מאפשר לנישומים לחשוף מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל שלא דווחו עד כה, ולקבל חסינות מפני העמדה לדין פלילי.

יש לערוך שימוע לפני פיטורין גם לעובד שעבד זמן קצר 2015 | 12 | 03

בפסק הדין נקבע כי גם לגבי עובד שעבד זמן קצר, נדרש תום לב בהחלטה לפטרו, תום לב כזה ניתן להוכיח רק אם בוצע לו שימוע לפני ההחלטה לפטר אותו.


תלוש השכר יכול לשמש תחליף לפנקס חופשה 2015 | 12 | 03

הצגת תלוש שכר שבו יש פירוט של מאזן ימי החופשה מהווה ראשית ראיה בכתב להוכחת יתרת ימי החופשה המגיעים לעובד. העובדה שלא הוצג פנקס חופשה אין בה כדי לפסול את הרישום בתלוש השכר.


חברה משפחתית - היתרונות והחסרונות 2015 | 11 | 29
חברה יכולה לבקש להיות - לצרכי מס - חברה משפחתית, וזאת תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה. חברה המבקשת לחדול מלהיות חברה משפחתית חייבת להודיע על כך עד 30 לנובמבר 2015.

רשות המיסים מודיעה על ארכה להגשת בקשות למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2015 | 11 | 29

מנהל רשות המיסים הודיע על מתן ארכה להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה עבור שנת המס 2014 וזאת ליום 25.12.15. רשות המיסים מפרסמת באתר יישום לבדיקת זכאות, באמצעותו ניתן לבדוק את הזכאות לקבלת מענק.


פירוק מרצון של חברות לא פעילות לפני תום שנת המס 2015 2015 | 11 | 29

אי-תשלום האגרה השנתית לרשם החברות עשוי להביא לביצוע הליכי גבייה מכוח פקודת המיסים. כאשר מדובר בחברות שהפסיקו או שלא החלו לפעול, תקנות החברות מקנות, בתנאים מסוימים, פטור מתשלום אגרות (גם רטרואקטיבית!).


מה זאת קבוצת רכישה 2015 | 11 | 29

"קבוצת רכישה" - קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית.


קביעת "תושבותה" של חברה יעשה על פי מקום הניהול 2015 | 11 | 29

לשאלת מיקום "השליטה והניהול" יש משמעות קריטית לגבי חברות זרות, אשר יש להם בעלים שהינם תושבי ישראל. רק אם אותן חברות יצליחו להוכיח שיש למנהליהן בחו"ל עצמאות וסמכות בניהול ענייני  החברה הזרה, הן לא יחויבו במס בישראל על הרווחים שהפיקו מפעילותן בחו"ל.


הפקדות מוכרות לצרכי מס בקופת גמל לקצבה (פנסיה) ובקרן השתלמות 2015 | 11 | 19
ההפקדה הממכסמת את הטבות המס הינה 16% מההכנסה המזכה ברוטו לקרן פנסיה (כולל למרכיבי הריסק) ועוד 7% מההכנסה ברוטו לקרן השתלמות.

פורסם תזכיר חוק לחילופי מידע בקשר לחשבונות בנק בישראל ובחו"ל 2015 | 11 | 19

לאור הכוונה לחוקק את החוק האמור לעיל עד 31/12/15, אנו מציעים "להקדים תרופה למכה" ולהגיש בקשה לגילוי מרצון, אשר ניתן להגישה באמצעות משרדנו  גם באופן אנונימי, ולהגיע להסדר בקשר לחבות המס שתחול, אם בכלל.


זכויות העובד בחילופי מעבידים 2015 | 11 | 19

כאשר המעביד מתחלף אך העובדים נשארו לעבוד באותו מקום, עומדות למעסיק החדש חובות מהותיים שהוא לוקח על עצמו - לפי החוק, כלפי עובדי המעביד הקודם. להלן במבזק עיקרי החובות.


המוסד לביטוח לאומי חוייב להחזיר דמי ביטוח לאומי לאישה ל-11 שנים רטרואקטיבית, היות שלא הוכרה כעובדת 2015 | 11 | 19

מאחר ובמקרה הנדון אין מדובר בהעסקה פיקטיבית, אלא בעזרה משפחתית, המשקפת עבודה בהיקף כלשהו, אין מדובר בכוונת מרמה ולכן אין היגיון להתנות את החזר דמי הביטוח בבקשת שומות מס הכנסה מתוקנות.


גם רשות המסים האמריקאית מפעילה נוהל גילוי מרצון המיועד לאזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב 2015 | 11 | 12

ביולי 2014 נחתם בין ממשלת ישראל וארה"ב הסכם העוסק בהגברת האכיפה של חוקי המס החלים על אזרחים אמריקאים ובעלי זיקה לארה"ב הגרים בישראל. היתרונות בכניסה לתכנית הגילוי מרצון כוללים הימנעות מקנסות  ומניעת הסיכון הפלילי.


הפרשה לפנסיה - עד שכר מכסימלי 2015 | 11 | 12
בצו ההרחבה הכללי לפנסיה, חובת ההפרשה היא "על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק... הנמוך מבין השניים." (השכר הממוצע כיום - 9,475 ש"ח). בצווי הרחבה אחרים אין הגבלה כזו.

שימוש פרטי בטלפון נייד בזמן העבודה - מבזק מנהלים2015 | 11 | 12
בית הדין לעבודה קבע כי המעסיק רשאי לאסור על עובדיו להשתמש בטלפון הנייד - לשיחות פרטיות / משלוח מסרונים - במהלך שעות העבודה (למעט בזמן ההפסקה). יש להודיע על כך לעובדים בכתב.

הפירמה הורוביץ,אושרת,מג'ר,אפלקר,לוגסי -רואי חשבון דורגה על ידי BDI במקום ה-17 בדרוג משרדי רואי חשבון המובילים בישראל 2015 | 11 | 01
בחוברת שפירסמה לאחרונה חברת הדרוג BDI, דורגה הפירמה שלנו במקום ה-17 בדרוג ארצי של משרדי רואי חשבון המובילים בישראל. בדרוג משרדי רואי חשבון לפי שירותים נלווים הדרוג שלנו הוא 15. 

האם שינה במקום העבודה נחשבת לעבודה 2015 | 11 | 08

בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה נפסק כי שהותן של העובדות במעון בשעות בהן הן הורשו לישון, לא היתה מהות העבודה, אלא נלוותה לה - ולכן העובדות אינן זכאיות לתשלום עבור שעות אלה.


אין חובה לשלם לעובד שויתר על עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת - תשלומים סוציאלים 2015 | 11 | 08

הפיצוי אינו שכר, ולכן אין חובה לשלם תנאים סוציאליים (הפרשה לפנסיה, צבירת חופשה, דמי הבראה) שהיו משולמים אם העובד היה עובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.


תשלום "מס יציאה" עקב עזיבת הארץ - פס"ד 2015 | 11 | 01

פסק הדין עוסק בסוגית התושבות ומועד ניתוקה, וגם בהוראות סעיף 100א לפקודה, הקובע חבות במס על כל רווחי ההון שנצברו לגבי כל נכסיו של הנישום המבקש לנתק את תושבותו הישראלית לצרכי מס, למרות שהנכסים כלל לא נמכרו.


בית המשפט מבטל את טענת השיהוי של הבטוח הלאומי 2015 | 11 | 01

ביהמ"ש בחן מהו היום שבו נוצרה עילת התביעה וקבע שעילת התביעה כוללת את העובדות הנדרשות למבוטחת כדי להראות ולהוכיח שהיא זכאית להפרשים בדמי הלידה, למרות שחלפו מעל 12 חודש בין הלידה ובין התביעה להפרשי דמי לידה.


הבהרות לגבי צבירת ימי חופשה של העובדים 2015 | 11 | 01

בפסק דין נקבע כי ניתן לצבור ימי חופשה רק עבור 3 השנים האחרונות והשנה השוטפת. לגבי פדיון חופשה, הזכות לתשלום מתגבשת עם הפיטורים וככל שהתביעה הוגשה תוך 3 שנים ממועד הפסקת יחסי עובד-מעביד - היא לא התיישנה.


בוטל ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות 2015 | 11 | 01
שר האוצר ושר החקלאות הודיעו על ביטול ההיטל המוטל על מעסיקי עובדים זרים בחקלאות החל מיום 1/1/2016. כמו כן, הוחלט על הגדלת הניכויים שיותרו למעסיקי עובדים זרים ל-530 ש"ח (לעומת 230 ש"ח כיום).

לא כדאי לבקש פטור לגבי היוון קצבה קטנה אשר תשלול היוון לגבי קצבה גבוהה - מקופה אחרת 2015 | 10 | 22

נישום שהגיע לגיל פרישה יכול לבצע היוון לגבי קצבה אחת בלבד. לכן, טוב יעשה הנישום אם לא יבקש פטור לגבי קצבה נמוכה מאחת הקופות ויבחר לבצע את היוון הקצבה לגבי סכום גדול יותר של קצבה מקופה אחרת.


תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים - הקלת מס 2015 | 10 | 22

בתיקון שתחולתו מיום 1 בינואר 2014 נקבע כי במידה והדירה שנתקבלה בירושה (או חלקה) נמכרה לקרוב, ששילם למוכר תמורה כספית שאיננה מתוך נכסי העיזבון, זכאי המוכר לחישוב מס מוטב על פי סעיף 48 א (ב2).


מכירת דירות מגורים נקבעה כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי החייבת במס - פס"ד2015 | 10 | 22

ביהמ"ש קובע, לאחר בדיקת מאפייני העסקאות, כי מכירת שתי דירות ע"י קרובות משפחתו של הקבלן הבונה, מהוות עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, החייבת במס מלא. 


מי שמכר דירה שנרכשה לפני 1993 צפוי להחזר מס 2015 | 10 | 22
בתיקון לחוק מיסוי מקרקעין בוטל רטרואקטיבית מיום 1.1.14, המס האינפלציוני על מכירת דירת מגורים מזכה, שזכאית למס מוטב. עד היום, חויבו מוכרי דירות שרכשו את הדירה לפני 1993 במס בשיעור של 10% גם על החלק האינפלציוני החייב. 

רישום של ניצול ימי מחלה 2015 | 10 | 22

אצל עובד חודשי, כל ימי ההיעדרות עקב ימי מחלה נרשמים כניצול ימי מחלה, כולל יום המחלה הראשון  וימי המחלה השני והשלישי (עבורם מגיע לעובד תשלום חלקי), וגם כולל שישי ושבת, אם המחלה נמשכת בימים אלה.


דחיית היוון קצבה משנת 2015 לשנת 2016 בשל הגדלת הפטור על הקצבה משיעור 43.5% ל- 49%2015 | 10 | 15

מי שנמצא סמוך לגיל הפרישה ולפרישה בפועל וטרם החל לקבל קצבה, יכול לדחות מעט את מועד קבלת הקצבה עד לתחילת 2016 ואז יוכל לקבל פטור לפי שיעור של 49% במקום 43.5%.


כדאי להפקיד בקופת גמל לקצבה בשל הקלות המס, ובשל הפטור במשיכת קצבה 2015 | 10 | 15

הפטור על קצבה מזכה הוא אחד ממקלטי המס הבודדים שעדין נותרו וחבל להחמיץ הפקדה לקופה לקצבה, מה גם שההפקדות בקופה לקצבה מזכות בהקלות מס.


איך לקבל תמיכה או מענק שלא יתחייב במע"מ - תכנון מס2015 | 10 | 15

אם בהסכם בין נותן המענק ומקבלו יוחלט כי חלק מהמענק יוחזר, או שיוסכם כי מדובר על מעין השקעה במיזם של מקבל המענק, יתכן שסעיף 12 לחוק מע"מ לא יחול, והסכום לא יתחייב במס ערך מוסף.


שעת הנקה2015 | 10 | 15

לפי חוק עבודת נשים, יולדת העובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר מהעבודה בתשלום במשך שעה אחת ליום, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה.


הפסקת אוכל אינה נחשבת חלק משעות העבודה - פס"ד2015 | 10 | 15

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי על הפסקה של 40 דקות - בה הוכח שהעובדים אכלו ארוחה - אין חובת תשלום שכר. הפסקות קצרות של 10 דקות הן חלק מזמן העבודה הרגיל ויש לשלם בעדן שכר.


הורדת שיעור מע"מ ל- 17% החל מ- 1.10.20152015 | 10 | 08
להלן במבזק זה, הנחיות כלליות לשינוי בחיוב במע"מ - על פי הסוגים השונים של העסקאות: מכר טובין, עסקאות מקרקעין ועבודות בניה, השכרת נכסים, מתן שירות ועוד.


 


כדאי לכלול בהסכם העבודה סעיף המאפשר למעביד למשוך את כספי הפיצויים במקרה שהעובד התפטר2015 | 10 | 08

כדי שהמעביד יהיה זכאי להחזר כספי הפיצויים שבקופה שלגביהם אינו חל סעיף 14, עליו להראות הסכם מפורש שב ו נאמר שכספי הפיצויים אשר הפריש המעביד ניתנים להחזרה.


תשלומי איזון עקב שינויים ברכוש משותף – פטורים ממס2015 | 10 | 08
כאשר בעלי דירות בבנין משותף רוצים להרחיב את דירתם על חשבון הרכוש המשותף בבנין, עולה הצורך שמבצע ההרחבה ירכוש משאר הדיירים את חלקם ברכוש המשותף. רכישת זכויות זו הינה אירוע מס לעניין מס שבח ומס רכישה.

ניתן לאכוף חוב עד 75,000 ש"ח ישירות בהוצאה לפועל2015 | 10 | 08

החל מיום 15.10.15 יכנס תיקון 46 לחוק ההוצאה לפועל, לפיו מוגדל סכום התביעה  אשר ניתן לבקש לבצעה ללא צורך בפתיחת תיק בבית המשפט, מסך של 50,000 ש"ח לסך 75,000 ש"ח.


המועד להגשת בקשת מענק עבודה ל- 2014 הוארך עד 25/12/20152015 | 10 | 08

עובדים שבשנת 2014 מלאו להם 23 והיה להם ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו 19, או עובדים שמלאו להם 55 והכנסתם החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,060 ש"ח ונמוכה מ- 6,750 ש"ח בחודש, רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה עד לתאריך 25.12.2015.


תכנון מס לאור ירידת שעור המע"מ ל- 17% מ- 1/10/152015 | 09 | 24
בעסקת קומבינציה, מועד אירוע המס לצורך מע"מ הוא יום העליה של הקבלן על הקרקע. לכן, קבלנים שעומדים לעלות על הקרקע בקרוב, טוב יעשו אם ימתינו ויעלו על הקרקע רק לאחר 1/10/15.

הקטנת שעור המע"מ החל מ- 1.10.152015 | 09 | 24
פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  המקטין את  שיעור המע"מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-18% ל-17% בתוקף מיום 1.10.2015. בשלב זה, מס השכר ומס הרווח נותרו בשיעורם הנוכחי.

מחזיקים בחברה פרטית בלתי פעילה? שקלו פירוק מרצון לפני תום שנת המס 20152015 | 09 | 24
פירוק מרצון של חברות לא פעילות עשוי להיות בעל מספר יתרונות: חיסכון בתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות, אפשרות לקיזוז הפסד הון  כנגד הכנסות בשוק ההון ומחוץ לשוק ההון, לרבות כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בְּשל ניירות-ערך.

מי צריך לשלם מע"מ על קבלת מענקים ותמיכות בחקלאות2015 | 09 | 24
חוק מע"מ קובע באופן עקרוני כי כל תמיכה שמקבל עוסק מתחייבת בתשלום מע"מ עסקאות. למרות זאת, קיימות מספר תמיכות בחקלאות הפטורות מתשלומי מע"מ כגון: תמיכה מכוח החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ועוד..

חשוב מאוד לבדוק מהי ההגדרה של "אובדן כושר עבודה" בפוליסה שלך2015 | 09 | 24

קיימים 3 סוגי פוליסות לכיסוי מקרה של אובדן כושר עבודה המובדלות בהגדרת מקרה אובדן הכושר ואי היכולת לעבוד. חשוב מאוד לוודא שאובדן כושר עבודה מוגדר בפוליסה ככזה שבעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בעיסוק האחרון  בו עסק לפני קרות  האירוע.


חישוב הוותק לפיצויים ליולדת המתפטרת מעבודתה2015 | 09 | 17
בתקופת חופשת הלידה, בה זכאית העובדת לדמי לידה מבטוח לאומי  (בד"כ 14 שבועות), זכאית העובדת להפרשות מלאות לקופת הפנסיה שלה, וכמובן שהתקופה נחשבת לצורך חישוב הוותק לפיצויים.

המעסיק אינו חייב לשלם עבור העדרות העובד 2015 | 09 | 17

תאונת דרכים המוכרת כתאונת עבודה, מכוסה ע"י המוסד לביטוח לאומי (פרט ל 12 ימי ההיעדרות הראשונים). תאונת דרכים שאינה מוכרת כתאונת עבודה מכוסה ע"י חברת הביטוח שביטחה את הרכב והמעסיק אינו משלם  לעובד - גם לא  דמי מחלה.


רכיב שכר שלא נכלל בחישוב הפיצויים2015 | 09 | 17
כששוקלים העלאת שכר לעובד יש להביא בחשבון את השפעת ההעלאה על חוב הפיצויים לעובד כאשר יסיים לעבוד, וזאת לגבי תקופות עבודה בהן לא היה העובד בהסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

לחץ נפשי בעבודה שגרם לאוטם שריר הלב – הוכר כתאונת עבודה2015 | 09 | 17
אוטם שריר הלב עשוי להיות מוכר כאירוע של פגיעה בעבודה, אם ניתן להוכיח במידה סבירה שבעבודה קרה אירוע חריג, שגרם ללחץ נפשי, ויש קשר נסיבתי בין האירוע החריג לאוטם שריר הלב שאירע בעקבותיו.

האם ניתן לפטר עובד בדוא"ל 2015 | 09 | 10

החוק דורש כי ההודעה על פיטורין תהיה בכתב. הודעת פיטורין בדוא"ל - הינה אכן בכתב וקל להוכיח כי אכן נשלחה. כדאי לשלוח את ההודעה הנ"ל עם בקשה לאישור קריאה, כדי לוודא שאכן נתקבלה.


היעדרות לצורך בדיקות בתקופת ההריון 2015 | 09 | 10

עובדת בהריון רשאית להעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות שיגרתיות הקשורות בהריון.


פנסיה לסודנים ועובדים זרים 2015 | 09 | 10

ביה"ד ארצי קבע כי דין העובדים "הסודנים", ו"הפליטים המדיניים", הינו כדין עובדים זרים, כלומר: כל עוד הממשלה לא הסדירה לגביהם את עניין ההפרשה לפנסיה, יש לנהוג בהם כמו בישראלי שהמעסיק לא הפריש עבורו לפנסיה ופיצויים.


עסקים "קטנים" ידווחו למע"מ פעם בחודשיים2015 | 09 | 10
בתיקון לחוק מע"מ נקבעה הקלה המאפשרת לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ש"ח בשנה להגיש דוח למע"מ מדי חודשיים במקום בכל חודש.

רכבים חשמליים ייהנו מהטבה בזקיפת שווי רכב 2015 | 09 | 10

לפי התקנות, כלי רכב חשמליים ורכבי פלאג-אין יקבלו הפחתת שווי שימוש בגובה של 1,000 ₪ ואילו כלי רכב היברידיים מהפחתה בגובה של 500 ₪.


מתקרב המועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון במסלול האנונימי 2015 | 09 | 03

המועד האחרון להגשת בקשות במסלול האנונימי או במסלול המקוצר, שפורסמו בהוראת השעה האמור הינו 6/9/2015.


נותר חודש בלבד!! לגילוי מרצון האנונימי 2015 | 08 | 20
בספטמבר 2014 הודיעה רשות המיסים על פתיחת מסלול חדש המאפשר גילוי מרצון אנונימי להכנסות שלא דווחו עד היום לרשות המיסים, בתמורה לקבלת חסינות מהליך פלילי. המסלול האנונימי והמסלול המקוצר הונהגו בהוראת שעה לשנה אחת רק עד ליום 6/9/2015.

חגי תשרי - הזדמנות לחייב את העובדים לנצל ימי חופשה 2015 | 09 | 03

ימי חול המועד סוכות וערבי החג, הם הזדמנות לקיים את הוראת חוק חופשה שנתית ולהוציא את העובדים לחופשה.


"שווי רכב" עלול לשלול זכאות לקצבת זקנה וקצבת נכות2015 | 09 | 03

טיוטת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנים 2015-2016 - פרק מיסוי מקרקעין 2015 | 09 | 03

פורסמה טיוטה לתיקון חוק ההסדרים במשק המדינה לשנים 2015-2016 ובה נכללו שינויים בחוק מיסוי מקרקעין, שעיקרם במבזק המצורף.


ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת שר האוצר למתן פטור ממס על ייצור חשמל ביתי 2015 | 09 | 03

פטור ממס יינתן למשך 20 שנה על הכנסה ממכירת חשמל שהופק בייצור ביתי במתקן בהספק של עד 4 קילו ואט ושסכומה הכולל אינו עולה על 18,000 ש"ח בשנה. הפטור יינתן ליחידים אשר הפיקו הכנסה עד לתום שנת 2015.


חסכון עצום במס רכישה על ידי רכישת הדירה על שם הילד 2015 | 09 | 03
ההבדלים בסכום מס הרכישה בין רוכש שזוהי דירתו היחידה לבין רוכש שזוהי דירתו הנוספת, באים לידי ביטוי בסכומים גבוהים היכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים וגם מאות אלפים!

אין צורך לחיות בפחד מרשות המיסים הוראת שעה מאפשרת גילוי מרצון במתכונת אנונימית ונטרול החשיפה הפלילית2015 | 08 | 20

הוראת השעה נקבעה לתקופה מוגבלת של שנה המסתיימת ב- 6/9/15, והיא מאפשרת ל"הכשיר" מקורות הכנסה מחשבונות בנק שלא דווחו עדיין, לרבות כספים שנמצאים מחוץ לישראל, וזאת תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי.


בג"צ החליט לדחות את הוצאת היישובים שהוצאו מרשימת היישובים שתושביהם זכאים להטבות מס.2015 | 08 | 27
מועד כניסתה לתוקף של הצהרת הבטלות יוארך ליישובים הבאים: המועצה האזורית ערבה תיכונה, המועצה האזורית חבל איילות, המועצה המקומית חצור הגלילית, ערך ובית שאן. היישובים הללו ייוותרו ברשימת היישובים שתושביהם זכאים להטבות המס עד ליום 1.12.15.

מסלול מענקים לתעסוקה, מטעם משרד הכלכלה, המיועד לסיוע בקליטת עובדים נוספים בעסק, נפתח להגשה2015 | 08 | 27
לצורך ביצוע התכנית ולקבלת המענק נדרש המעסיק להכין בקשה מפורטת, בצירוף תכנית עסקית אודות פעילותו הכלכלית בשנים הבאות תוך פירוט העובדים שבכוונתו להעסיק.

שינויים בחוקי המס בקפריסין2015 | 08 | 27

ב 16.7.2015 אישר הפרלמנט בקפריסין מספר שינויי חקיקה. להלן תמצית התיקונים העיקריים שנכנסו לתוקף שיש להם השלכה על תושבי ישראל הפועלים באמצעות חברות קפריסאיות


רשות המיסים נוקטת בפעולות מיוחדות כדי לאתר בעלי הכנסות לא מדווחות2015 | 08 | 27
אנו חוזרים וממליצים לבעלי הכנסות ונכסים בארץ ובחו"ל, אשר לא דיווחו עליהם עדיין, להסדיר את העניין ולדווח תוך שימוש בהליך גילוי מרצון, כולל במסלול האנונימי, אשר תקף עד ליום 6.9.2015, ולקבל חסינות מתביעה פלילית.

חוק התוכנית הכלכלית - היבטי מס 2015 | 08 | 20

חוק התוכנית הכלכלית יכלול גם שינויים מהותיים מדיני המס שמחייבים התארגנות והיערכות מראש לאותם שינויים צפויים. להלן במבזק זה השינויים המהותיים המתוכננים.


שווי שימוש מופחת לרכבים היברידיים וחשמליים - מבזק מס2015 | 08 | 20

לפי התקנות המעודכנות שאושרו לאחרונה, כלי רכב חשמליים ורכבי פלאג-אין יקבלו הפחתה בשווי השימוש של 1,000 ש"ח לחודש וכלי רכב היברידיים יקבלו הפחתה של 500 ש"ח לחודש


דף מידע לנוער העובד (כולל בחופשת הקיץ) 2015 | 08 | 20

רשות המיסים פרסמה דף מידע על זכויות הנוער בעבודה, לרבות בתקופת חופשת הקיץ. להלן במבזק זה תמצית המידע שפורסם.


ביטוח אובדן כושר עבודה2015 | 08 | 20

כדאי לבדוק עם סוכן הביטוח מה גובה הכיסוי בפוליסה שלך למקרה כזה, ולדעת שחברת הביטוח לא תשלם יותר מ-75% מהכנסתך המוכחת לפני קרות האירוע שבגינו אבד כושר העבודה.


נותרו פחות מ- 4 חודשים למבצע הגילוי מרצון במסלול אנונימי2015 | 06 | 18
המסלול האנונימי והמסלול המקוצר הונהגו בהוראות שעה לשנה אחת רק עד ליום 6.9.2015. מאז פורסם  נוהל גילוי מרצון החדש, הוגשו  כבר מעל 1,500. הנוהל החדש, מתאים לכל מי שלא דיווח על הכנסות כלשהן לרשות המסים, ובכלל זה הכנסות משוק ההון.

הגנה לדירקטורים ובעלי שליטה הנוקטים בתכנוני מס2015 | 08 | 16

בכל מקרה של תכנון מס, שתמיד יש סיכוי שלא יהיה מקובל על רשויות המס, כדאי לקבל חוות דעת בכתב ממומחה לעניין, ובמקרים מיוחדים גם חוות דעת שנייה, שעשויה להגן על בעל העסק/מנהל החברה במקרה של אישום פלילי.


האם עובד שנעדר בתשעה באב מעבודתו, זכאי לשכר עבודה?2015 | 08 | 16

עבור עובד שאינו זכאי ליום בחירה עפ"י הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג במקום העבודה, תשעה באב הינו יום עבודה רגיל. יחד עם זאת, עובד רשאי לקחת יום חופשה בתשלום ביום הזה על חשבון החופשה השנתית שלו.


הארכת הוראת השעה הנוגעת לחובת הגשת דוחות למע"מ באופן מפורט ומקוון2015 | 08 | 16

ביום 7.6.2015 אושרה הארכת תוקף הוראת השעה, לפיה תמשך הגשת הדו"ח המפורט והמקוון למע"מ -  הכולל פירוט כל החשבוניות שיצאו ונתקבלו בידי עוסק, וזאת עד לתום שנת 2016.


האם ניתן להסב הכנסה מדמי שכירות2015 | 08 | 16

בית המשפט קבע כי כאשר המשכיר משאיר בידו את הכוח להחזיר לעצמו את השליטה בנכס ובהכנסה מהנכס. יש לראות בהכנסה כאילו היא שלו ולא של הבת או האחות למרות שהן קיבלו אותה בפועל.


הקלטה וצילום של שיחת שימוע2015 | 08 | 16

מותר, ואפילו רצוי, להקליט ו/או לצלם את שיחת השימוע שכידוע חובה לערוך לפני פיטורין. רצוי לבצע את ההקלטה בגלוי, אך גם הקלטה סמויה היא חוקית (כי המקליט הוא אחד המשתתפים בשיחה).


שעות נוספות גלובליות - פס"ד2015 | 08 | 16

ביה"ד האזורי בת"א פסק כי הסדר "שעות נוספות גלובליות" עדיין חוקי, גם לאחר "תיקון 24" לחוק הגנת השכר, אולם זאת בתנאי שיש רישום מדוייק של שעות העבודה, כולל השעות הנוספות.


באיזה תנאים ניתן למשוך כספים מקופת גמל2015 | 08 | 16

משיכה מקופת גמל "לא משלמת לקצבה" בידי עמית תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה, למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים וכן במקרה שמתקיימים 3 תנאים, כמפורט במבזק.


אישור לפי סעיף 46 לפקודה המקנה הטבות מס לתורמים למוסד ציבורי2015 | 08 | 16

אישור מוסד מוכר המקנה לתורם זיכוי ממס אינו ניתן אוטומטית לכל מלכ"ר. יש לעבור תהליך ארוך של אישורים מרשות המסים ומוועדת הכנסת, ויש צורך לעמוד בקריטריונים רבים ובהנחיות לניהול עמותות של רשם העמותות


פחת 25% למתקן לייצור חשמל סולארי2015 | 08 | 02

לאחרונה, פורסמו תקנות המאריכות את תכולת התקנה הקובעת פחת בשיעור 25% למתקן לייצור חשמל מאנרגיית השמש, עד לתום שנת המס 2015.


חבות במס של ישראלים העובדים בחו"ל2015 | 08 | 02

ישראלים שמעתיקים את מקום מגוריהם לחול, חייבים לברר מהי תושבותם לצורכי מס, וזאת לאור שיטת המיסוי בישראל משנת 2003, לפיה כל הכנסה של תושב ישראל  שהופקה בכל העולם חייבת מס בישראל


הצעת חוק בעניין הטבות למשקיעים בחברות מו"פ2015 | 08 | 02

הצעת החוק, מנסה לתת וודאות גבוהה יותר למשקיעים באמצעות הוראות החלות בייחוד על החברה המושקעת. ההטבות יינתנו באמצעות מסלול חדש, למשקיעים בחברות מטרה ובחברות מתחילות.


הגדרת עובד זר לעניין חבות בהיטל עובדים זרים - פס"ד בעליון2015 | 08 | 02
ביהמ"ש העליון קבע כי  עובד זר המועסק בישראל מכוח חוק עובדים זרים ומקבל היתר לשהייה בישראל על פי חוק הכניסה לישראל - איננו תושב ישראל. אם  העובד טוען לתושבות ישראלית, טענתו צריכה להיות נתמכת בהוכחות ואסמכתאות.
 

מה עושים כשעובד מסרב לפתיחת חשבון על שמו בקרן פנסיה2015 | 07 | 23

לעיתים,לא נפתח חשבון לעובד בקרן פנסיה עקב מחדל של העובד, למשל אינו חותם על טופסי ההצטרפות, או אינו מוכן לשלם את חלקו בהפרשות לקופה כחוק. כדי להסיר ספק נדגיש שגם מקרה זה אינו פותר את המעביד מהחובה החוקית.


אין התיישנות לגמלאות ששולמו ביתר - פס"ד2015 | 07 | 23

ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי חוב שהוא תוצאה של תשלום גמלת יתר אינו יכול להחשב כחוב שניתן להחיל עליו את הוראות חוק ההתיישנות, גם אם העילה לתשלומו קמה 7 שנים לפני שדרש המל"ל את ההחזר.


העלאת מס הרכישה מביא לניגוד אינטרסים בין מוכרי וקוני דירות 2015 | 07 | 23
למוכר הנכס קיימת כדאיות מבחינת מס השבח, לסווג את הנכס כדירה, שאז יהיה זכאי לפטור ממס, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק. לעומת זאת לרוכש הנכס, שהינו בעלים של דירה נוספת, יש אינטרס לסווג את הנכס דווקא שלא כדירת מגורים, כדי להתחייב במס רכישה מופחת.

תשלום דמי ביטוח לאומי בגין הטבות הניתנות לעובדת בתקופת חופשת לידה וכן לעובדים בחופשה ללא תשלום 2015 | 07 | 23

ביום 29/6/15 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר המבהיר את אופן הדיווח בעבור הטבות שכר, הניתנות לעובדים בזמן שהם שוהים בחופשה ללא תשלום ובזמן חופשת לידה. להלן במבזק עיקרי החוזר.


חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמה2015 | 07 | 15
סעיף 91 לפקודת מס הכנסה קובע חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך  סחיר במקרה בו לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון. הדיווח יתבצע עד ליום 31/7 ו- 31/1 של כל שנה וזאת ביחס למכירות שבוצעו בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

סכומים ושיעורים במע"מ2015 | 07 | 15
להלן במבזק זה סכומים ושיעורים במע"מ, מעודכנים לשנת המס 2015

חישוב מספר ימי החופשה המגיעים לעובד2015 | 07 | 15

מספר ימי החופשה השנתיים המגיעים לעובד נקבעים עפ"י מספר ימי העבודה בפועל בשנת והס וכן עפ"י מספר שנות הותק בעבודה. להלן במבזק אופן החישוב.


התחייבות לחזור מחופשת לידה2015 | 07 | 15
קיימת בחוק הוראה כי עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום  בעקבות הלידה ומבקשת לחזור לעבודה, חייבת להודיע על כך למעסיק לפחות ארבעה שבועות מראש. במקרה של קבלת מחליפה לעובדת זו, יש לציין בהודעה לעובדת, כי ההעסקה היא זמנית.

מה עושים עם עובד שלא מופיע לעבודה2015 | 07 | 09
יש עובדים שהפסיקו להגיע לעבודה, וטענו כעבור זמן רב כי פוטרו. יש לנסות ליצור קשר טלפוני עם העובד ובהיעדר הסבר להיעדרות, יש לשלוח לו מכתב רשום לכתובת האחרונה הידועה למעביד.

חסכון במס רכישה באמצעות רכישת הדירה על שם הילד2015 | 07 | 09
בעניין מס רכישה המחוקק לא מתער בבכך שניתן לרכוש דירה ע"ש הילדים, כך שניתן לשקול רכישת דירה על שם ילד בגיר שאין בבעלותו דירה. החלטה זו עשויה להשתלב היטב עם הרצון לעזור לבן חסר הדירהולהקטין משמעותית את המס.

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים2015 | 07 | 09
להלן במבזק, מספר נקודות זיכוי המגיעות  על פי מצב משפחתי. שווי כל נקודת זיכוי - 218 ₪ לחודש. נקודות הזיכוי מקטינות את סכום המס המחושב על ההכנסה.

טיוטת חוזר בעניין מיסוי נותני שירותי דת2015 | 07 | 09
רשות המיסים פרסמה טיוטה להערות של חוזר הדן במיסוי התקבולים השונים שמקבלים נותני שירותי דת. החוזר מבחין בין מקרה בו ניתנו שירותי הדת במסגרת פעילות של  "מוסד ציבורי" לבין שלא במסגרת כזאת. להלן במבזק זה עיקרי טיוטת החוזר.

הודעת רשות המיסים על ביטול "חשבוניות מס התחשבנות" שנגנבו 2015 | 07 | 02

רשות המיסים הודיעה כי לא תכיר בחשבוניות המס שנגנבו לצורך ניכוי מס תשומות ולא כהוצאה לצורכי מס הכנסה.


דמי הבראה2015 | 07 | 02
מחיר "יום הבראה" במגזר הפרטי נשאר ללא שינוי בסך 378 ש"ח ליום. שלא כמו לגבי פיצויי פיטורים, הזכות לדמי הבראה היא רק למי שסיים בפועל שנת עבודה מלאה.

חילופי מידע בין ישראל למדינות רבות 2015 | 07 | 02

לאחרונה פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, בה הוצע להוסיף סעיף שיעסוק בחילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי לחילופי מידע, לפיו יתאפשר למנהל רשות המיסים להעביר מידע לרשות מס במדינה אחרת בהתאם להסכם בין-לאומי.


חקלאות - הכללת התוספות לפי צו ההרחבה - בשכר2015 | 07 | 02

צו ההרחבה בחקלאות מחייב את המעסיק לשלם לעובדיו תשלומים בנוסף לשכר עצמו, כגון תשלום בגין ותק ועוד, אותן ניתן לכלול בשכר הרגיל, בתנאי שהשכר גבוה מספיק כדי לכלול תוספות אלה בנוסף לשכר המינימום וכן בתנאי שההסדר נעשה בכתב.


השכרת דירת מגורים לעסק 2015 | 06 | 25

אחד התנאים לקבלת פטור ממס במכירת דירת מגורים או לחילופין, תוך ישום שיטת החישוב הליניארי המיוחד, הינו שמדובר ב"דירת מגורים מזכה" ובכלל זאת שהדירה שימשה בעיקרה למגורים ב- 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח.


האם יום גיבוש לעובדים הוא הוצאה מוכרת 2015 | 06 | 25

לפי פסק דין "דה נשון" שניתן בבית הדין האזורי לעבודה, יום הגיבוש צריך לעמוד ב - 8 תנאים כדי שעלותו תהווה הוצאה מוכרת. להלן במבזק התנאים.


הוראות פרשנות 4/15: אפשרות להגשת רשימון יצוא מרוכז 2015 | 06 | 25

ביום 20.4.2015 פורסמה הוראת פרשנות 4/15 אשר מסייעת לעוסקים המייצאים טובין מוחשיים בערכים נמוכים ובתדירות גבוהה, ונותנת אפשרות להגיש רשימון יצוא חודשי מרוכז הכולל את כל עסקאות הייצוא שבוצעו במהלך אותו חודש.


צו ההרחבה - עבודת קיץ בחקלאות2015 | 06 | 25

בהתאם לצו ההרחבה בענף החקלאות, עובדים קבועים (להבדיל מעובדים זמניים - עד שישה חודשי עבודה - ועובדים עונתיים), יעבדו בקיץ 40 שעות בשבוע במקום 43, בתשלום מלא.


ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה את המלצות הועדה לצמצום השימוש במזומן2015 | 06 | 18
ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. היעד המרכזי של המהלך: מלחמה בהון השחור. להלן במבזק זב ההמלצות המרכזיות של הוועדה.

הנחיות לנישום המתבקש להגיע לחקירה ברשות המיסים2015 | 06 | 18

להלן במבזק זה רשימת הנחיות להתנהגות בעת קבלת הזמנה לחקירה ברשות המיסים


הסכם בין ישראל למשרד האוצר האמריקאי ליישום דרישות חקיקת ה- FATCA 2015 | 06 | 18

מס יסף על הכנסות פאסיביות 2015 | 06 | 18

עקב מס היסף החל מ- 2013, קיימת חשיבות לשאלה האם ניתן ליחס חלק מההכנסות לבן הזוג שאינו מגיע לחבות במס יסף. רשות המיסים תיקנה את טופס 1301 משנת 2014 ואילך, כך שנפתחה האפשרות לייחס הכנסות מדמי שכירות לבן הזוג הזכאי לה.


נותרו עוד 4 חודשים למבצע הגילוי מרצון במסלול האנונימי2015 | 05 | 28
נוהל הגילוי מרצון החדש, מתאים למי שיש הכנסות שלא דווחו, ובכלל זה הכנסות מחו"ל שטרם דווחו, הכנסה לא מדווחת מעסקים בישראל וכו'. המסלול האנונימי והמקוצר הונהגו בהוראות שעה לשנה אחת עד ליום 6.9.2015.

החלטת מיסוי – העברת מניות בין בני הזוג אגב גירושין2015 | 05 | 28
בהחלטת המיסוי בהסכם, נקבע כי העברת מניות חברת הבית מהחברה אשר בשליטתה של האשה לבן הזוג, לא תיחשב "מכירה", וזאת על פי סעיף 4א לחוק.

מי זכאי לקבל קצבת זקנה בעת שהותו בחו"ל2015 | 05 | 28
מי ששוהה במדינה שעימה ישראל חתומה על אמנה לביטחון סוציאלי שכוללת ענף זקנה, לא חייב לעמוד בתנאי התושבות. הקצבה תשולם לו בחו"ל בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובאמנה.

הליך גילוי מרצון של נכסים וחשבונות בנק בחו"ל2015 | 05 | 21

 


האם יש אפשרות לכלול הטבות המגיעות לעובדים בשכר הרגיל2015 | 05 | 21

בפסיקה נקבע כי ניתן לכלול בתלוש השכר רכיב תשלום נפרד עבור שעות נוספות גלובליות, במסגרת המותר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, בתנאי שההסדר אינו בגדר פיקציה. כמוכן ניתן לכלול בהסכמת העובד גם החזר הוצאות נסיעה ודמי הבראה ובתנאי שיופיע בתלוש השכר ברכיב נפרד.


נפתחה תוכנית למחקר פיתוח חקלאי מסחרי באמצעות המדען הראשי2015 | 05 | 21
המסלול מיועד לעסקים בתחומי החקלאות, מאפשר להם לעסוק במחקר ופיתוח ארוך טווח לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות, המקנים להם יתרון תחרותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, ומזכה בתמיכה כספית בשיעור של 20%-50%  מהתקציב המאושר.

סיוע לחברות מתחילות - עדכונים2015 | 05 | 20
במסגרת הסיוע יינתנו אישורים רב שנתיים לתכניות מחקר ופיתוח של חברות מתחילות וכן תינתן אפשרות לגייס את ההון העצמי הנדרש בתקופה של חצי שנה אחרי מתן המענק. שיעור המענק שינתן הינו 50% מהתקציב המאושר.

היערכות לחילופי מידע בין הבנקים בחו"ל לרשויות המס בישראל באמצעות הליך הגילוי מרצון2015 | 05 | 10
לאחרונה התברר שלמס הכנסה הגיעו רשימות של לקוחות ישראליים שניהלו חשבונות בנק HSBC ובבנק UBS בשוויץ. לנטרול הסיכון הפלילי שבחשיפה כזאת באמצעות  מהלך של גילוי מרצון - במסלול המזוהה או במסלול האנונימי.

דוחות ודיווחים לרשם של עמותות2015 | 05 | 17

מהו "מרכז חיים" לעניין קבלת הטבות לתושב ספר - פס"ד2015 | 05 | 17
לשם קביעת מקום מרכז חייו של נישום, יש להפעיל מבחן משולב הכולל שני מרכיבים. המבחן האובייקטיבי -  מהו המקום בו מצויות מירב הזיקות של הנישום, הסובייקטיבי - מהי כוונת הנישום והיכן הוא עצמו רואה את מרכז חייו. 

האם ניתן להחתים עובד על כתב ויתור על זכויות2015 | 05 | 17

בניגוד לויתור מראש על זכויות המוקנות לעובד מכוח חוקי מגן שאינו תקף, הרי שויתור בדיעבד, שנעשה במסגרת הסכם פשרה בין העובד והמעביד עם סיום יחסי העבודה – הוא בעל תוקף מחייב.


רישום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי2015 | 05 | 17
בהתאם לסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא מי שמתקיים בו לפחות אחד משלושת המבחנים הבאים: מבחן השעות, מבחן ההכנסה ומבחן משולב-שעות והכנסה  

עובדים לשעבר שהשמיצו את מעסיקיהם באינטרנט נתבעו ונקנסו - פס"ד2015 | 05 | 17
ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי הדבר מהווה הוצאת לשון הרע, המזכה את המעסיקים בפיצוי ללא צורך להוכיח נזק. 

מתי זכאי עובד להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין – בגלל הרעה בתנאי העבודה2015 | 05 | 10
עובד שמתפטר ומבקש להוכיח את זכאותו לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, צריך לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

הטבות מס לחיילים משוחררים ומענק מס הכנסה שלילי2015 | 05 | 10

שעון נוכחות בעבודה2015 | 05 | 10
עפ"י החוק, המעביד חייב לנהל כרטיס נוכחות. אי ניהול רישום שעות עבודה של עובד באופן מסודר, מעניק לעובד זכות לתבוע כמות גבוהה של שעות נוספות ללא צורך להוכיח בכלל שהוא עבד אותן!!

היערכות לחילופי מידע בין הבנקים בחו"ל לרשויות המס בישראל באמצעות הליך הגילוי מרצון2015 | 04 | 30
לאחרונה התברר שלמס הכנסה הגיעו רשימות של לקוחות ישראליים שניהלו חשבונות בבנק HSBC ובבנק UBS בשוויץ. קיימת כיום אפשרות לנטרול הסיכון הפלילי שבחשיפה כזאת באמצעות מהלך של גילוי מרצון.

הטבות מס למפעל המייצר אריזות למוצרי ייצוא של אחרים2015 | 04 | 30

בהחלטת מיסוי נקבע כי יראו במפעל לייצור אריזות בהתאם לבקשת הלקוח ודרישותו, מפעל תעשייתי    כמשמעותו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון וזאת לגבי ייצור אריזות למוצרים של לקוחות החברה המיועדים ליצוא.

 


אישור מחלה חייב לכלול את שם המחלה2015 | 04 | 30
התקנות לחוק דמי מחלה קובעות במפורש כי על תעודת המחלה לכלול  את "אבחון המחלה". לכן, אין חובה לקבל תעודה ללא ציון המחלה המדוייקת.

הוראת השעה המאפשרת משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל2015 | 04 | 30
לאור הבחירות לכנסת, מוארכת הוראת השעה המאפשרת משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל בשלושה חודשים עד ליום 30 ביוני 2015 והיא תפקע ביום 1 ביולי 2015.

הוראת שעה חדשה מאפשרת גילוי מרצון במתכונת אנונימית2015 | 04 | 21
מדוע לחיות בפחד מרשות המיסים, כשאפשר לנטרל חשיפה פלילית? הוראת שעה חדשה מאפשרת גילוי מרצון במתכונת אנונימית. רשות המיסים פרסמה הוראת שעה בעניין בקשות לגילוי מרצון של כספים והכנסות שטרם דווחו.

תעריפי שכר מינימום החל מ- 1 אפריל 2015 2015 | 04 | 21
בהסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, תוקן חוק שכר המינימום ונקבעה בו העלאה בשלוש פעימות. להלן בטבלא תעריפי שכר המינימום החדשים החל ממשכורת אפריל 2015.

מעמד בביטוח לאומי של בני זוג העובדים יחד בעסק משותף2015 | 04 | 21
בעקבות השינוי במס הכנסה בנושא חישוב מס נפרד/מאוחד בין בני זוג העובדים בעסק משותף שאינו חברה, החליט המוסד לבטוח לאומי על שינוי בעמדתו. להלן מוצגת בטבלא עמדת הבטוח הלאומי בסוגיה.

מתן זכות המלצה לקבלת מגרש בתוכנית הרחבה - מעמד ההמלצה לצורכי מס2015 | 04 | 21
החלופה השלישית להגדרת מכירה בחוק מיסוי מקרקעין הינה  “הענקתה של זכות להורות על הענקה…של זכות במקרקעין…”. להלן במבזק זה שלושה פסקי דין שונים בנושא

פורסם הליך גילו מרצון המאפשר קבלת חסינות פלילית2015 | 04 | 01

מומלץ לכל ישראלי המחזיק חשבון בנק בחו"ל,  לפנות בהליך של גילוי מרצון, המאפשר קבלת חסינות פלילית, באחד המסלולים שנקבעו - לרבות במסלול האנונימי, המאפשר חשיפת פרטים, רק לאחר שרשות המיסים קובעת את גובה המס.


הגשת דוח שנתי מקוצר בקשר להכנסות מחו"ל2015 | 04 | 15
בחוק נקבעה חובת דיווח שנתי מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל (ובכלל זה  הכנסות פיננסיות). הדיווח המקוצר עשוי לפטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי  למי שלא חייב בהגשת דוח שנתי רגיל.

משרת אמון2015 | 04 | 15
חוק שעות עבודה ומנוחה, הדן גם בחובת רישום שעות העבודה ותשלום עבור שעות נוספות, אינו חל על עובד בתפקידי הנהלה או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי. הפסיקה הגבילה את התפקידים הכלולים בהגדרה זו רק לעובדים בכירים בודדים, הכפופים ישירות למנכ"ל.

התיישנות צבירת ימי חופשה שנתית2015 | 04 | 15

בית הדין הארצי קבע, כי החוק מאפשר לעובד לצבור חופשה עד שלוש שנים בלבד ולפיכך, זכאות עובד לפדיון חופשה תהא בגין שלוש שנות עבודתו האחרונות בלבד, המסתיימות ביום סיום יחסי עובד-מעביד.


צו הרחבה לפנסית חובה לעומת ביטוח מנהלים2015 | 04 | 01

על המעביד להחליט לגבי ביטוחי המנהלים אם הוא מקטין את ההפרשות לפיצויים   ל- 6% (הקטנה של 2.33%) כנדרש בצו ההרחבה, ומגדיל את ההפרשה לפנסיה ל 6% (הגדלה של 1%) כנדרש בצו, או שאינו מבצע כל שינוי.


אי אפשר לשלם לנהג משאית חלוקה שכר גלובלי2015 | 04 | 01
ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי נהג המחלק תוצרת למרכזים לוגיסטיים ברחבי הארץ, אינו נכלל במסגרת סעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, משום שניתן לפקח על שעות עבודתו.

בג"ץ נתן ארכה לשר האוצר בדבר תוקף ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים2015 | 04 | 01

בית המשפט קבע, כי הכללים החדשים בהקשר לביטול נקודות זיכוי לעובדים זרים, יובאו לעיון מחדש על ידי שר האוצר הנכנס, אשר יודיע, לא יאוחר מיום ה- 30 ביוני 2015.


העלאת שכר המינימום מראשון לאפריל2015 | 03 | 22
החל מיום 1.4.2015 שכר המינימום במשק יעלה בשלוש פעימות כדלהלן במבזק המצורף.

סדרי העבודה בחג הפסח השנה2015 | 03 | 22
החג יחול השנה ביום שבת, 4/4/15, שביעי של פסח יהיה ביום ו', 10/4/15. להלן הנחיות לעניין החג לגבי עובד יומי / שעתי. העובד החודשי מקבל שכר חודשי מלא ונעדר ברשות בימי החג.

הסכומים המותרים לניכוי משכר עובדים זרים בשנת 20152015 | 03 | 22
מעביד רשאי לנכות משכר העובד הזר החזר הוצאות, שהוציא או שהתחייב בהן בפועל, בשל מגורים לעובד והוצאות - כמפורט בתקנות. להלן במבזק עדכון הסכומים לשנת 2015.

הוראת שעה חדשה המאפשרת גילוי מרצון על כספים בחול במתכונת אנונימית2015 | 03 | 12
הפרסום בא בעיתוי שבו מתהדק שיתוף הפעולה בין רשות המיסים בישראל לבין רשויות מס זרות בעניין גילוי הדדי של חשבונות ופיקדונות, וכן של לחץ מצד הבנקים בחול על בעלי הפיקדונות להגיש אישורי מס לגבי הכספים שבפיקדון.

דרוג המשרד2012 | 04 | 16

מקום ראשון בחיפה והצפון ומקום 13 בדרוג משרדי רו"ח המובילים בישראל לשנת 2012                                                       


עבודה ביום הבחירות2015 | 03 | 01
לפי פרשנות של משרד הכלכלה ולפי הנוהג, מי שאינו עובד ביום הבחירות - זכאי לשכר רגיל. מי שעבד בפועל ביום הבחירות, זכאי  לתשלום שעות העבודה בפועל, בתעריף רגיל, בנוסף לתשלום עבור יום השבתון (כלומר - 200%).

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל בפטור ממס - תזכורת2015 | 03 | 01
בשנת 2014 פורסמה הוראת שעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל למשוך  עד ליום 31/3/2015 ללא תשלום מס, את הכספים שנצברו בחשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה הכוללת בקופה מסוימת של עד 7000 ₪.

עדכון בעניין ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים בחקלאות2015 | 03 | 01

בשלב זה, מומלץ לא לכלול בתלושי השכר של העובדים הזרים  זיכוי בשווי נקודות הזיכוי שבוטלו, זאת לאור העובדה, שהתקנות שביטלו את נקודות הזיכוי הינן חד משמעיות


מענק מטעם המדען הראשי לחברות בבעלות (חלקית) של חרדים ובני מיעוטים2015 | 02 | 19
תוכנית חדשה שפרסם משרד הכלכלה בניהול המדען הראשי, מאפשרת לחברת הזנק (סטארט אפ), לקבל מענק משמעותי בסך של עד כ- 2.3 מליון ₪, ובהיקף תמיכה של 85% מהתוכנית המאושרת. 

דיווח עובדים על נוכחות בעבודה באמצעות הטלפון הנייד2015 | 02 | 19

כאשר מדובר בעובדים היוצאים מביתם ישירות לאתר העבודה (אצל הלקוח), וחוזרים מהעבודה הביתה, ניתן להיעזר במערכת  המאפשרת לעובד לדווח על התחלת וסיום העבודה באמצעות הטלפון הנייד שלו (או מטלפון קווי).


צבירת ימי חופשה2015 | 02 | 12
בשני פסקי דין בעניין נקבע כי נקבע כי העובד אינו רשאי לדחות את לקיחת החופשה ולצבור ימי חופשה רבים, אפילו בהסכמת המעביד, ואם צבר -הוא מפסיד את זכותו לחופשה שהיה עליו לקחת במועד הנכון.

חישוב המס לעובדים הנשלחים לעבודה בחו"ל2015 | 02 | 12
בפסק דין נוסף בעניין זה, שניתן ב 12.14, נקבע שוב  כי חישוב המס על הכנסת חוץ של תושב ישראל השוהה בחו"ל מעל ארבעה חודשים יבוצע לפי הכללים ולא על פי שיעור המס על פי פקודת מס הכנסה בשילוב עם תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), המאפשרות הכרה בהוצאות מסוימות בנסיעות לחו"ל.

מי זכאי להוציא חשבונית מס – על בסיס מזומן 2015 | 02 | 05
אם ברצונך לעבור להפקת חשבוניות מס על בסיס מזומן - על הכסף שהתקבל - יש לבדוק אתנו שאכן עסקך נכלל בקבוצת הזכאים לכך לפני החלת השינוי.

היישום לתיאום מס באינטרנט לשנת 2015 2015 | 02 | 05

כדאי לבחון את בחירת מסלול הדיווח של הכנסות משכ"ד2015 | 02 | 05
משכירי דירות למגורים צריכים לבדוק באם כדאי להם לבחור דווקא במסלול המיסוי הרגיל ולא במסלול 10%. לפעמים, ניכוי ההוצאות  במסלול הרגיל, מותיר הכנסה חייבת נמוכה מאוד.

דיווח מפורט למע"מ בשנת 20152015 | 01 | 29
הדיווח המפורט (מקוון) למע"מ מחייב הגשת דווח ממוחשב הכולל את כל חשבונית הכנסה וכל חשבונית הוצאה - בנפרד והוא מאפשר למע"מ להצליב את המידע עם המידע המתקבל מ" הצד השני" לעסקה, וכך לאשר את נכונותה.

חובת ניכוי מס במקור משירותים או נכסים עקב החובה לנהל "כפולה"2015 | 01 | 29
ראשית יש לבדוק אם חלה חובת ניכוי במקור מכח תקנה ספציפית, ורק אם התשובה שלילית, יש לבדוק אם חלה חובה לנכות לפי התקנה בדבר ניכוי במקור משירותים או נכסים (מכל תשלום).

מעבר להנהלת חשבונות בשיטה החשבונאית הכפולה בשנת 20152015 | 01 | 29
להלן במבזק זה, מחזור שנתי של העסק בשנת 2014 המחייב מעבר להנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה – בשנת 2015.

נוהל חדש לגילוי מרצון2015 | 01 | 25
במסגרת הנוהל  ניתן לחשוף מקורות הכנסה בארץ ובחול שלא דווחו, לרבות נכסים ו/או כספים שנמצאים מחוץ לישראל, וכל זאת בתמורה לקבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי.

קפריסין חתמה על הסכם שקיפות FATCA עם ארה"ב2015 | 01 | 22
ההסכם דומה להסכמים אחרים שנחתמו בין ארה"ב לבין מדינות נוספות (כולל ישראל) ומאלץ מוסדות פיננסים באותן מדינות  לדווח  לארה"ב על כספים של לקוחותיהם שהם בעלי אזרחות אמריקאית או זיקה לארה"ב.

תשלום מקדמה בשיעור של 10% עד ליום 30 בינואר 2015 על הכנסה משכ"ד למגורים2015 | 01 | 18

להזכירכם, כי יש לדווח ולשלם לרשויות המס מקדמה בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירה למגורים שהתקבלה בשנת 2014 וזאת עד ליום 30 בינואר 2015.


מחזורים המחייבים דיווח מקוון למע"מ בשנת 20152015 | 01 | 18

בעלי מחזור בשנת 2014 של מעל 2.5 מיליון ₪, כל מי שחייב בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות מס הכנסה וכן בעלי מחזור בשנת 2014 מעל 1.5 מיליון ₪ אם הם חייבים בהכנת מאזן ומינוי רו"ח מבקר, חייבים בדיווח מקוון למע"מ בשנת 2015. 

 

חובת דיווח ותשלום מקדמה ע"ח רווח הון ני"ע2015 | 01 | 18

רווחים שנוצרו ממכירת ני"ע סחירים, שהמס בגינם לא נוכה במלואו בעת המימוש, חייבים בדיווח מיוחד לפקיד השומה, לרבות תשלום המקדמה העולה ממנו עד ל 31/1/15.


הורחבה האפשרות לדווח למע"מ רק עם קבלת התמורה2014 | 12 | 25
מתאריך 1.1.15 הורחבה אוכלוסיית העוסקים שמועד חיובם במע"מ הנו מועד קבלת התמורה והיא תכלול גם עוסקים  שמבצעים עסקאות של מכר ומחזורם  עד 2,000,000 ש״ח וכן יצרנים שמחזורם עד 3,450,000 ש״ח ומעסיקים עד 17 עובדים.

טיפים לסוף שנת המס - משכורת לבעל שליטה2014 | 12 | 21
כדאי לדווח על משכורות לבעלי שליטה גם בחברה מפסידה כדי לנצל מדרגות המס נמוכות, ניכויים וזיכויים של בעלי השליטה, שכן הזיכויים והניכויים אינם עוברים משנה לשנה, מאידך, הוצאות המשכורת יגרמו להגדלת ההפסד, שיועבר לשנים הבאות.

טיפים לסוף שנת המס - ביטוח לאומי2014 | 12 | 21
אם ההכנסה הצפויה השנה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו המקדמות, מומלץ לבצע הגדלה ולשלם ההפרשים לפני תום שנת המס, כדי לקבל את הטבות המס  עוד בשנה זו.

טיפים לסוף שנת המס - חסכון מס2014 | 12 | 21
החוק מעניק פטור ממס על הכנסות מריבית עד 13,400 ₪ לשנה לאדם שגילו מעל 66 – 16,560 ₪ לשני בני זוג. מדובר בהחזר מס של עד 4,140 ש"ח לזוג. כדי לקבל ההחזר יש לבצע "מכירה רעיונית" של הפיקדון / החיסכון לפני סוף שנה.

טיפים לסוף שנת המס הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעלי שליטה2014 | 12 | 18
חברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכומים הבאים ששילמה בעבור בעלי השליטה שלה: לפיצויים – 8.33% מהשכר אך לא יותר מ- 12,360 ₪ בחודש ולקצבה (פנסיה) – 7.5% מהשכר (כולל 3.5% לאובדן כושר עבודה), עד שכר של 36,356 ₪ לחודש.

טיפים לסוף שנת המס - תשלומים שיש להקדים עד 31/12/14 - למדווחים בשיטת מזומן2014 | 12 | 18
עסקים המדווחים בשיטת המזומן חייבים להקדים ולשלם בפועל גם את הנטו של משכורות חודש דצמבר עד 31/12/14, כדי שיוכרו כהוצאה עוד השנה.

טיפים לסוף שנה - הפקדה לקרן השתלמות2014 | 12 | 18
לעצמאים ובעלי שליטה כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 18,854 ₪, היות וזהו חיסכון הנותן הטבת מס מיידית השנה וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית (שלוש עדו שש שנים) בפטור מלא ממס.

הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים לבעל שליטה - תיקון למבזק קודם2014 | 12 | 16
תשלומים כנ"ל עבור עובדים שהם "בעלי שליטה" ניתנים לביצוע באותם תנאים מבלי שההפקדה תחשב כהטבה חייבת במס אצל בעל השליטה, אך ניכוי ההוצאה המוכרת בגין בעל שליטה מוגבל ל- 12,000 ₪ לשנת 2014.

טיפים לסוף השנה: היערכות לדרישת הצהרת הון2014 | 12 | 15
בתחילת שנה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים  להגיש הצהרת הון, כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו לפי הגידול בהון מהצהרת הון קודמת ועד היום. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להכנת הסברים ליתרה בבנק (לרבות עו"ש, פק"מ, חסכונות, ני"ע, קופ"ג וכו').

טיפים לסוף שנה: הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים - גם לבעל שליטה2014 | 12 | 15

תשלומים בלתי סדירים שעושה מעביד לכיסוי חוסר בצבירה שבקופת הגמל או בפוליסה למרכיב הפיצויים, יותרו לניכוי מהכנסת המעביד, על פי שליש מהחוסר בצבירה או 20% מסכום הצבירה, לפי הגבוה מבין השניים.


טיפים לסוף שנה: קבלת הכנסות משכר דירה2014 | 12 | 15
מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, (5,080 ש"ח לחודש), יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).

הפחתת ההכנסה החייבת בסכום ההשקעה בחברת מו"פ – עוד השנה!2014 | 12 | 14
יחידים השוקלים לבצע השקעה בחברת מטרה צריכים לבחון בהקדם את כדאיות ביצוע ההשקעה עוד לפני תום שנת-המס 2014, כדי להקטין את הכנסתם החייבת השנה.

תשלום מקדמה על ידי רוכש זכות במקרקעין2014 | 12 | 11
רשות המיסים פרסמה כמה טפסים הקשורים במקדמה הנ"ל:  בקשה לתשלום המקדמה, בקשה להקטנת שיעורי המקדמה, טופס בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת המקדמה וכן עודכן טופס ההצהרה הכללי.

חקירת רשות המיסים כנגד בעלי חשבונות בלתי מדווחים בבנק UBS2014 | 12 | 04

כדי להימנע מתסבוכת פלילית ניתן לבצע דווח במסגרת נוהל גילוי מרצון חדש אשר פורסם לפני כחודשיים ע”י רשות המיסים, באמצעותו יכול המחזיק לְבטל את החשיפה הפלילית שבהחזקת חשבון בנק בלתי מדווח בחו”ל.


חלון הזדמנויות לחסינות בהליך גילוי מרצון2014 | 11 | 30

בספטמבר 2014 פרסמה רשות המיסים נוהל החדש לגילוי מרצון, המאפשר קבלת חסינות פלילית המונעת נקיטת סנקציות פליליות, למי שיגלה מרצונו פיקדונות, נכסים והכנסות שלא דווח עליהם עד כה ולא שילם בגינם מיסים.


פס"ד בעליון – אין חובה לרשום בקופה הרושמת טיפים שניתנו למלצרים2014 | 11 | 26
ביהמ"ש העליון אישר כי דמי השירות שניתנו במזומן למלצרים ומחולקים בינם לבין עצמם בתום המשמרת, אין חובה לרושמם בקופה הרושמת ואינם מהווים תקבול, למרות שהם מהווים חלק משכרם החודשי של המלצרים.
לצפיה הקש על: טיפים למלצרים
 

דיווח לרשות המיסים האמריקאית FATCA 2014 | 11 | 26
ממשלות ישראל וארה"ב חתמו ביום 2/7/14 על הסכם המסדיר את העברת המידע בין רשויות המס של ארה"ב וישראל, על חשבונות המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארה"ב  ובארה"ב בידי אזרחי ישראל.
לצפיה הקש על: הסכם דיווח

צמצום השימוש במזומן2014 | 11 | 20
הממשלה אישרה פה אחד את המלצות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן: כל עסקה מעל לסכום של 10,000 ש"ח נכון להיום, תשולם באמצעות שקים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב וכרטיסים נטענים בלבד.
לצפיה הקש על: צמצום השימוש במזומן

הנדון: עמלות מופחתות לעסקים קטנים 2014 | 11 | 16
חברה שמחזור הכנסותיה נמוך מ- 5 מיליון ₪, זכאית לסיווג בבנק כעסק קטן שמשלם עמלות מופחתות. על מנת לקבל את הסיווג הזה, יש להמציא לבנק אישור רואה חשבון בדבר מחזור העסק.
לצפיה הקש על: עמלות מופחתות

חברת ארנק - פס"ד2014 | 11 | 13
בית-המשפט המחוזי קבע כי  בחינת ההסכם בין המנכ"ל לבין מקבל השרות, מעלה, כי המדובר בהסכם העסקה כמנכ"ל הקרן ולא בהסכם לקבלת שירותי ניהול. לפיכך יש לראות בהכנסתו כהכנסת משכורת.
 לצפיה הקש על: חברת ארנק

מענקים לקליטת עובדים נוספים2014 | 11 | 11
משרד הכלכלה פרסם הוראת מנכ"ל בדבר סיוע שיינתן באמצעות סבסוד עלות המעביד של עובדים חדשים שנקלטו בעסק החל מתאריך 1 במאי 2014. המועד האחרון להגשת הבקשות לסיוע הינו ה- 16 בנובמבר 2014.
לצפיה הקש על: מענקים

תזכורת בדבר דיווח על יצירת נאמנות2014 | 11 | 09

אנו מזכירים כי מי שמחזיק נכס בנאמנות עבור אחר, חייב להגיש דווח למס הכנסה בדבר הנאמנות זו.

לצפיה הקש על: דיווח על יצירת נאמנות

לצפיה בטופס הדיווח הקש על: טופס


בקשות לגילוי מרצון במתכונת אנונימית2014 | 11 | 06
רשות המיסים פרסמה הוראת שעה בעניין בקשות לגילוי מרצון. המיוחד  בהוראת שעה זו, הוא שיש בה אפשרות לפנייה  אנונימית המייצרת הזדמנות נדירה  לנהל מו"מ עם פקיד השומה, תוך שמירה על האפשרות לסגת.
לצפיה הקש על: גילוי מרצון

הוראת שעה חדשה על בקשות לגילוי מרצון במתכונת אנונימית2014 | 10 | 30
האפשרות לקיים דיון שומה אנונימי, מייצרת הזדמנות נדירה  לנהל מו"מ עם פקיד השומה על המס שישולם, תוך הידיעה של שני הצדדים, שלנישום יש אפשרות לסגת מהדיון מבלי שפקיד השומה יוכל לדעת במי המדובר.
לצפיה הקש על: גילוי מרצון

מהי "הדרך לעבודה" למי שעובד מהבית2014 | 10 | 21
המבוטחת, שעבדה מביתה כעצמאית, נהגה לצאת מביתה כדי להסיע את ילדיה לגן ילדים, ולאחר מכן לחזור לביתה כדי להתחיל את יום העבודה. ביה”ד הארצי קבע כי היא  לא נפגעה "בדרך ממעונה למקום עבודתה", מפני שמעונה ומקום עבודתה חד הם.
לצפיה הקש על: מהי "הדרך לעבודה"

דווח על עיסקה בינלאומית עם צד קשור - תזכורת2014 | 10 | 19
סעיף 85א לפקודת מס הכנסה קובע, כי עסקה שעשה נישום ישראלי עם  צד בחו"ל, שהיא עסקה בינלאומית שבה מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים, תדווח לצרכי מס בהתאם לתנאי השוק ועל פי מחיר השוק , ותתחייב במס בהתאם.
לצפיה הקש על: עסקה בינלאומית 

האם ניתן למחוק ימי חופשה לא מנוצלים?2014 | 10 | 07
הפסיקה קובעת כי המעסיק הוא המוסמך והחייב לקבוע את מועד החופשה וחובתו להוציא את העובד בפועל לחופשה. רק לעובד המסרב לצאת לחופשה, ניתן למחוק את הימים שמעל המגיע בגין ארבע השנים האחרונות.
לצפיה הקש על: מחיקת ימי חופשה 

ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה2014 | 10 | 06
מנהל רשות המסים הודיע על מתן ארכה להגשת בקשות למענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") עבור שנת המס 2013 עד ליום 26.12.2014. את הבקשה יש להגיש באחד מסניפי  דואר ישראל בהליך פשוט וקצר, שאינו כרוך בתשלום.
לצפיה הקש על: ארכה

חובות העובד בסיום עבודתו- פס"ד2014 | 10 | 05
אם ניתן להוכיח כי העובד עזב מבלי שבצע  חפיפה, והעברת תפקיד מסודרת לבא אחריו- למרות שהתבקש לעשות זאת, ובשל כך נגרם למעסיק נזק, ניתן לתבוע מהעובד  בבית הדין לעבודה - פיצוי על נזק זה!
לצפיה הקש על: חובת העובד

נוהל חדש לגילוי מרצון 2014 | 09 | 28
רשות המסים פרסמה לאחרונה  נוהל גילוי מרצון חדש אשרמחליף את נוהל הישן, והוא יחול עד 31/12/2016. הנוהל רלוונטי לכל עבירות המס: הן בישראל והן בחו”ל,  והוא תקף למיסוי מקרקעין, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס קניה ומכס.
לצפיה הקש על: גילוי מרצון

אין חובה לשלם דמי מחלה לעובד הנעדר עקב תאונת דרכים 2014 | 09 | 22
מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח בה מבוטח הרכב, או מהביטוח הלאומי. לפיכך, לא מוטלת החובה על המעביד לשלם דמי מחלה - אלא אם ישנו הסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה אישי/נוהג במקום העבודה -  הקובע אחרת.
לצפיה הקש על: דמי מחלה

תיקון לחוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה2014 | 09 | 17
לאחרונה התקבל בכנסת תיקון לחוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה, המעניק סמכות לרשות המסים לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל מגבלות על נישום שחייב מעל 5,000 שח, אשר כיום אין אפשרות להטילן.
לצפיה הקש על: העמקת הגביה 

תשלום דמי ביטוח לאומי לעובד בחופשה ללא תשלום2014 | 09 | 14
במשך שני החודשים המלאים הראשונים לחופשה ללא תשלום, חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי היא על המעביד. כמו כן יש לשלם את סכום המינימום לביטוח בריאות העומד נכון להיום על 103 ש"ח  לחודש.

עובד שחלה ומיצה את כל זכאותו לימי מחלה2014 | 09 | 10
מבחינת המעסיק - העובד נמצא בחל"ת, ואינו זכאי לשכר. הביטוח הלאומי  ישלם קצבת נכות כללית (נמוכה) רק לאחר 90 ימי מחלה (בתנאי שהעובד אינו זכאי לדמי מחלה מהמעביד).
לצפיה הקש על: עובד שחלה

תשלום דמי הבראה מידי חודש2014 | 09 | 08

מעסיק יכול לשלם לעובדיו דמי הבראה מדי חודש. יש לקבוע לצורך כך רכיב נוסף בתלוש המשכורת בשם  "דמי הבראה", ולשלם לעובד - את סכום דמי ההבראה השנתי- עפ"י הוותק של העובד, חלקי  החודשים עליהם נפרס התשלום.

לצפיה הקש על: דמי הבראה


פסק דין נוסף בעניין ה"טיפים למלצרים"2014 | 09 | 03
ביהמ"ש קובע שגם אם התשרים לא עברו דרך ספרי המעסיקה אבל נוהל רישום מסודר שלהם שנתקבלו ואיך הם חולקו בין המלצרים, רישום זה מקיים את תכליתו  של חוק שכר מינימום ויש לראות בסכומים אלו כ"שכר" ששולם ע"י המעסיק.
לצפיה הקש על: טיפים למלצרים

שווי המכירה בעסקת קומבינציה2014 | 08 | 28
בפסק דין של בית המשפט העליון (3289/12), נקבע הכלל כי שווי הזכות הנמכרת בעסקת קומבינציה הוא שווי השוק של הקרקע או של שירותי הבנייה לפי החלטת מנהל מיסוי מקרקעין.
לצפיה הקש על:  שווי מכירה

שאלות נפוצות בקשר לפיצוי בשל נזקים כלכליים עקב מבצע צוק איתן2014 | 08 | 24

להלן תשובות לשאלות נפוצות בקשר לפיצוי בשל נזקים כלכליים עקב מבצע צוק איתן

לצפיה הקש על: מבצע צוק איתן


עובד שנמצא במילואים וגם עובד2014 | 08 | 13
החוק מאפשר לעובד לקבל תגמולי מילואים ובמקביל גם שכר עבודה לאותה תקופה. לכן כאשר העובד מצליח להגיע לעבודה בעת השירות במילואים, מותר לשלם לו שכר רגיל לשעות שבהן עבד.
לצפיה הקש על: שכר+קצבת מילואים

"סעיף 14"2014 | 07 | 31
הסדר לפי "סעיף 14" לחוק פיצויי פיטורים, הקובע  שהפיצויים שהופרשו באים במקום פיצויי הפיטורים לפי החוק אם הופרשו באופן מלא, ושייכים לעובד, גם בהתפטרות חל למעשה כמעט בכל הענפים למעט חקלאות.
לצפיה הקש על: סעיף 14

נקודות זיכוי לפי סעיף 40 לפקודה – משמורת משותפת מלאה של ההורים2014 | 07 | 27
לפי עמדת רשות המיסים, במקרה בו הילדים נמצאים אצל כל אחד מההורים מחצית הזמן, ובאותו הזמן כלכלתם המלאה עליהם, נקודות הזיכוי בגינם, יחולקו לאחר הסכמתם, שווה בשווה ביניהם.
לצפיה הקש על: נק' זיכוי

דמי הבראה2014 | 07 | 16

מחיר יום הבראה במגזר הפרטי החל  מ- 1.7.14 הוא – 378 ש"ח. הזכות לדמי הבראה היא רק למי שסיים בפועל שנת עבודה מלאה, כולל תקופת ההודעה המוקדמת לה הוא זכאי אם פוטר (במקרה שניתן תשלום במקום הודעה).

לצפיה הקש על: דמי הבראה


הגשת דוח חצי שנתי על רווחים משוק ההון2014 | 07 | 13
עד סוף חודש יולי יש להגיש לרשות המיסים את  הדיווח החצי-שנתי ולשלם מקדמה בגין רווחים בשוק ההון בחודשים ינואר – יוני 2014 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.
לצפיה הקש על: דוח חצי שנתי 

דמי חופשה לעובד2014 | 07 | 13
במקרה בו עבר עובד לחצי משרה, יש לשלם לו דמי חופשה עפ"י  השכר היומי שלו בעבודתו בהיקף של חצי משרה, למרות שימי החופשה שנצברו לו בתקופה בה עבד במשרה מלאה.
לצפיה הקש על:דמי חופשה

מסלולי סיוע לקליטת עובדים 2014 | 07 | 13

משרד הכלכלה פרסם את "מסלולי סיוע לקליטת עובדים בעסקים נוספים בעסקים בישראל" המציע סיוע באמצעות סבסוד חלקי של עלות שכר עובדים חדשים שנקלטו בעסק החל מתאריך 1 בינואר 2014.

לצפיה הקש על: מסלולי סיוע


תושבות לעניין בטוח לאומי לעומת מס הכנסה2014 | 07 | 02
עמדת המל”ל היא שהחלטה בעניין התושבות היא עצמאית, ללא תלות בקביעתם של גופים אחרים כגון מס הכנסה, אך החלטה משפטית של ביהמ"ש העליון עשויה להשפיע על החלטת המל"ל  לשלול תושבות למבוטח השוהה בחו"ל גם כאשר משפחתו נשארה בארץ.
לצפיה הקש על: תושבות

העברת נכסים בין בני זוג (כולל מניות) - פטורה ממס - החלטת מיסוי2014 | 06 | 29

העברת נכסים,בין בני זוג לרבות מניות, אינה פטורה ממס הכנסה. בהחלטת מיסוי 7681/14 אשר ניתנה לאחרונה, נקבע כי בתנאים מסויימים העברת נכסים, כחלק מהליך  גירושין  פטורה ממס הכנסה.

לצפיה הקש על: החלטת מיסוי

 


רישום שעות עבודה לעובד2014 | 06 | 23
המעביד מחויב לערוך רישום שעות של העובד בעבודה, ומשלא רשם את שעות העבודה נטל ההוכחה כי העובד לא עבד שעות הנוספות הוא על המעביד.
לצפיה הקש על: רישום שעות עבודה

תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין2014 | 06 | 19
בתאריך 1.6.2014 פורסם תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין, הכולל מספר שינויים בהוראות לגבי תשלום המקדמה, אותה על רוכש המקרקעין להעביר לרשות המיסים.
לצפיה הקש על: תיקון 78
 

הפרשה לפנסיה בתעשיה2014 | 06 | 17
צו ההרחבה לפנסיה בתעשיה, המחייב את כל המעסיקים בענפי התעשייה,  קובע כי, עובד שיש לו, בעת תחילת עבודתו, קופה פנסיונית פעילה ממעביד קודם-יש להפריש עבורו לתגמולים ופיצויים מיד מתחילת העבודה.
לצפיה הקש על: הפרשה לפנסיה

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2014 | 06 | 16
מענק עבודה ניתן לשכיר או עצמאי שהיתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת 2013 ועמד בשלושה תנאים.
לצפיה הקש על: מענק עבודה

פס"ד-אדם יכול להחשב כתושב חוץ למרות שמשפחתו מתגוררת בישראל2014 | 06 | 15

ביום ה-20 במאי, 2014 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון (ע"א 4862/13), העוסק בהגדרת  המונח "תושב ישראל" לצורכי מס.

לצפיה הקש על: תושב ישראל/חוץ


השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה2014 | 06 | 10
הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה. מקסימום 26.40 ש"ח ליום.
לצפיה הקש על: החזר הוצאות נסיעה

סיוע לפרוייקטים ומכרזים בינלאומיים2014 | 06 | 08
משרד הכלכלה הקים קרן אשר תסייע לתאגידים  ישראליים המעוניינים להשתתף בפרויקטים בינלאומיים שהיקפם 2 מליון דולר לפחות,  בדרך של מימון העלויות הכרוכות בחו"ל.
לצפיה הקש על:סיוע לפרוייקטים 

התחייבות העובד לרישום תקבולים2014 | 06 | 05
כידוע, אי רישום תקבול עסקי מיד עם קבלתו, מהווה עבירה הגוררת סנקציות אזרחיות ופליליות. אחד הגורמים העשויים לסייע למעביד במצב כזה, הוא טופס התחייבות חתום על ידי העובד לרשום את התקבולים כחוק.
לצפיה הקש על: התחייבות העובד

אפשרות למשיכה חד פעמית מקופת גמל קטנה2014 | 06 | 01
בהתאם להוראת שעה שפורסמה יוכלו עמיתים קופ"ג לתגמולים, בקופ"ג שאינה מיועדת לשלם לקצבה, בקופ"ג ענפית ו"בקופ"ג מבטיחת תשואה", למשוך ללא חיוב במס חשבונות בעלי יתרה של עד 7000 שח, עד ל- 31.5.2015.
לצפיה הקש על: משיכה מקופ"ג

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין2014 | 05 | 29
מומלץ להפקיד לעובדים את כל הפיצויים: 8.33% במקום 6% ולחתום חוזה המחיל את סעיף 14,המעסיק משלם אמנם מידי חודש 2.33% נוספים, אבל הוא אינו חשוף לתשלום הפרשים בעת פיטורי העובד גם אם הסכום שנצבר אינו מספיק.

הנדון: הוראות ניהול ספרים - תזכורת2014 | 05 | 27
מפאת חשיבות הנושא ולאור ביקורת ניהול ספרים, שנערכה לאחרונה במספר עסקים מלקוחותינו, אנו מבקשים לרענן את ההוראות. רישום נכון בהתאם להוראות החוק, מונע תקלות ועימותים עם שלטונות המס.
לצפיה הקש על: ניהול ספרים

תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות חוץ – טופס 5329ב2014 | 05 | 27
בחוק  נקבעה חובת דיווח שנתי  מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל - כולל הכנסות פיננסיות  - עד ליום 30.4 של כל שנה לגבי ההכנסות בשנה קודמת. 
לצפיה הקש על: דיווח מקוצר 

חובת שימוע חלה גם לגבי עובד חדש2014 | 05 | 25
גם עובד שעבד זמן קצר, זכאי לשימוע -  אם יש כוונה לפטרו. אין עדיין בפסיקה הנחיות כיצד יש לבצע שימוע זה, אך כדאי להקפיד על תיעוד שיחת השימוע, הטענות שהועלו כלפי העובד והסיבות לפיטוריו.
לצפיה הקש על: חובת שימוע

שינוי בהגדרת עסק קטן לעניין תעריפים בחשבון הבנק2014 | 05 | 22

משמעות השינוי הנה כי תאגיד שמחזור הכנסתו הנו ממיליון ש״ח ועד חמישה מיליון ש״ח, אשר חויב בעבר בעמלות על פי התעריף החל על ״עסקים גדולים״, יהיה זכאי ממועד השינוי להפחתה בשיעורי העמלות.

לצפיה הקש על: שינוי בהגדרה


צו ההרחבה על כלל המעסיקים ומזמיני שירותי ניקיון2014 | 05 | 21

בעקבות צו ההרחבה שנכנס לאחרונה לתוקף, יעלה שכרם של עובדי הניקיון במגזר הפרטי בשיעור של כ-20% והם יזכו לתוספות כגון הגדלת ההפרשה לקרן הפנסיה, רכיבים סוציאליים נוספים, מתן קרן השתלמות, שי מוגדל לחגים ועוד.
לצפיה הקש על:
צו הרחבה


האם העתקת מגורים מזכה בפיצויי פיטורין?2014 | 05 | 18
התשובה אינה חד משמעית. החוק והתקנות קובעים תנאים שונים לכל מקרה של העתקת מגורים (נישואין, גירושים, אזור פיתוח וכו'). מעבר לחו"ל אינו מקנה בד"כ זכאות פיצויים, גם יציאה ללימודים אינה מקנה פיצויים.
לצפיה הקש על: העתקת מגורים

למעביד מותר להתקין מצלמה ליד שעון הנוכחות2014 | 05 | 15
ביה"ד האזורי לעבודה  פסק  ש"פגיעה בפרטיות" מוגדרת בחוק הגנת הפרטיות,  כ"צילום אדם כשהוא ברשות היחיד". במקרה הנדון, הצילום נעשה ברשות הרבים.
לצפיה הקש על: מותר להתקין

איתור כספים 2014 | 05 | 13
באתר שכתובתו רשומה להלן, ניתן  לחפש פרטים על חסכונות, קופות גמל, קרנות וחסכונות שאולי לא ידעתם או שכחתם שיש לכם כסף בהם.  - שווה בדיקה! https://itur.mof.gov.il
לצפיה הקש על: בדיקת חשבונות

הנדון: איך קובעים את שווי המכירה של הקרקע בעסקת קומבינציה2014 | 05 | 11
בית-המשפט העליון קבע כי, שווי העיסקה יהיה לפי עלות שירותי הבניה בתוספת רווח קבלני מקובל או לפי שווי הקרקע בהתאם לעיסקאות אחרות שנעשו באזור.

אישה הוכרה כעובדת אצל בעלה2014 | 05 | 08
ביה"ד האזורי לעבודה קבע בעניין אביגיל גילה חזן, כי בינה לבין בעלה התקיימו יחסי עובד ומעביד ולכן היא זכאית לתשלום דמי אבטלה, למרות שלא היה לה חשבון בנק ולא היו הוכחות להפקדת שכר בגין עבודתה.
לצפיה הקש על: אישה הוכרה כעובדת

קצבה מיוחדת לבעלי נכות נפשית 2014 | 05 | 07
החל מיום1/3/14, ישלם המוסד לביטוח אומי, תוספת מיוחדת לקצבת הנכות הרגילה, גם לנכים שנקבע להם דרגת אי כושר  להשתכר בשיעור של 75% ויותר, שהם בעלי  מוגבלות נפשית ו/או שכלית בשיעור של לפחות 40%.
לצפיה הקש על: קצבה מיוחדת

ביקורת משרד הכלכלה - אכיפת חוקי העבודה 2014 | 05 | 05
מפקחי המשרד החלו בביקורות בעסקים והטלת קנסות. כדאי לבדוק את מערכת השכר,רישומי הנוכחות וחוזי העבודה שלכם- כדי להימנע מקנסות.

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2014 | 05 | 01
מענק עבודה ניתן לשכיר או עצמאי שהיתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת 2013 ועמד בכל שלושת התנאים המופיעים במבזק.
לצפיה הקש על: מענק עבודה

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית המס - הבהרה2014 | 04 | 28

החובה לציין את מספר הרישום של הקונה בחשבונית מס, חלה רק ביחס למכירות לקונים שהם עוסקים, מוסדות כספיים ומלכרים, בהתייחס לעסקאות שמחירן, לא כולל מע"מ, הוא 5,000 ₪ ומעלה בלבד.

לצפיה הקש על: חובת רישום


חישוב פיצויי פיטורים לעובד שחל שינוי יסודי בתפקידו2014 | 04 | 27
חוק פיצויי פיטורים והתקנות לא התייחסו מפורשות לסיטואציה הנ"ל , אך בית הדין הארצי לעבודה התייחס למקרים  אלה.כך למשל בפסק הדין בעניין איסר מזר נפסק כי יש לערוך חישוב נפרד של פיצויי פיטורים לכל אחת מתקופות ההעסקה

לצפיה הקש על: חישוב פיצויים 


מועד הדיווח השנתי על ניכויים 2014 | 04 | 24
רשות המסים פרסמה הודעה על דחיית המועד האחרון לדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת המס 2013 עד ליום 29 במאי 2014.
לצפיה הקש על: מועד דיווח

מכתב פיטורין מחייב תשלום פיצויים2014 | 04 | 23
בית המשפט פסק כי ברגע שהמעסיק כתב מכתב פיטורים, עליו לשאת בהשלכות הכספיות של המכתב. לא נתקבלה טענתו כי מסירת המכתב הייתה רק מתוך רצון טוב והאמת היא שהעובד התפטר מיוזמתו.
לצפיה הקש על: מכתב פיטורין מחייב

שירות חדש למי שהביטוח הלאומי דחה את תביעתו2014 | 04 | 22
אזרחים שהביטוח הלאומי דחה את תביעתם לקבלת קצבה, יוכלו מעתה לבקש שההחלטה בעניינם תיבדק פעם נוספת על ידי ועדת תביעות אזורית.
לצפיה הקש על: שירות חדש

חובת תשלום מקדמת מס שבח הוארכה עד 31/5/142014 | 03 | 25

בתיקון לחוק מיסוי מקרקעין נקבעה חובת תשלום מקדמה על עסקאות במקרקעין שנעשו עד ליום 1.4.2013. חובה זו הוארכה עד 31/5/14.

לצפיה הקש על: מקדמת מס שבח


חופש בפסח 2014 | 03 | 23

לצפיה הקש על: חופש בפסח

כידוע, חובה לתת לכל עובד, אחת לשנה, חופשה של לפחות 7 ימים רצופים . אפשרות טובה למילוי חובה זו - לתת  שבוע חופש בפסח. יש להודיע על כך לעובדים  עד 1.4.13 (שבועיים מראש).

דחיית מועד דיווח ותשלום בשל חג הפורים2014 | 03 | 10
מאחר וב- 15/3/14 חל יום השבת ולרגל חג הפורים, החל בין התאריכים 16-17/3/14, בתקופת מועד הדיווח והתשלום למע"מ, מקדמות מס הכנסה ודוח ניכויים, הוחלט על דחיית מועד הדיווח והתשלום לכלל הציבור ל- 18/3/14.
לצפיה הקש על: דחיית מועד

מתי צריך להתחיל להפקיד לקרן פנסיה לעובד חדש2014 | 03 | 09
עבור עובד שאין ברשותו כיסוי ביטוחי קיים – לאחר 6 חודשי עבודה. יש ברשותו כיסוי ביטוחי קיים – לאחר 3 חודשים או בתום שנת המס, לפי המוקדם, רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.
לצפיה הקש על: הפקדות לפנסיה לעובד

חובת העובד להודיע על מחלתו2014 | 03 | 06

תקנה 1 לחוק דמי מחלה קובעת: "עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה, ימסור למעביד הודעה על כך תוך שלושה ימים מהיום הראשון להעדרו ..."

לצפיה הקש על: חובת העובד


רישום אישה בהריון במעמד עצמאית2014 | 03 | 04
חשוב לעדכן את "המעמד" בביטוח לאומי כעצמאית לגבי מי שהיא בהריון ועונה על הגדרת "עובדת עצמאית" אך אינה רשומה כך.  מי שאינה רשומה כעצמאית, לא תקבל דמי לידה ולא גמלה לשמירת הריון.
לצפיה הקש על: עדכון מעמד עצמאית

שכר לעובד במילואים2014 | 02 | 27

לצפיה הקש על: שכר לעובד במילואים

בתקופת היותו של עובד במילואים הוא זכאי ל"שכר רגיל". החוק קובע ש "שכר רגיל" פירושו: "סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים".


תשלומים לעובד הנעדר עקב תאונת עבודה2014 | 02 | 25

לצפיה הקש על: תאונת עבודה

המעביד משלם את השכר הרגיל ליום בו ארעה הפגיעה ואינו משלם לעובד עבור שאר ימי ההיעדרות. המוסד לבטוח לאומי משלם לעובד דמי פגיעה עבור כל תקופת היעדרותו, ומחייב את המעביד עבור 12 ימי ההיעדרות הראשונים.

חובת רישום מספר העוסק של הקונה בחשבונית מס2014 | 02 | 12

לצפיה הקש על: חובת רישום

מיום 1/1/14 עוסק המפיק חשבונית מס בסכום כולל מע"מ של 5,000 ש"ח ומעלה, חייב לרשום בחשבונית את מספר הרישום במע"מ של הקונה או מקבל השרות.


חובת דיווח מפורט ומקוון למע"מ 2014 | 01 | 28

לצפיה הקש על: דיווח מקוון למע"מ

על פי הצעת חוק שאושרה, בשנת 2014, גם חברות שמחזורן השנתי הוא 2 מליון ₪ יתווספו לחובת הדיווח המפורט והמקוון.


אושר החישוב הנפרד גם לבני זוג העובדים יחד 2014 | 01 | 20

לצפיה הקש על:חישוב הנפרד

ב 31/12/13 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק לחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף לרבות במשק המשפחתי המשותף. תחולת החוק הינה ב 1/1/14 וכוללת שלושה תנאים מצטברים.

 


פנסיה חובה - עדכון2014 | 01 | 18

לצפיה הקש על: פנסיה חובה - עדכון

מיום 1.1.2008 קיימת פנסיה חובה בישראל. ביום 1.1.2014 עודכן שיעור ההפקדה המינימאלי לפנסיה חובה, מ-15% ל-17.5% (חלק עובד ומעביד).

תשלום מס בשיעור של 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים עד ליום 3030/1/142014 | 01 | 14

לצפיה הקש על: מס 10%

ניתן לשלם מס של 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים בישראל - ללא ניכוי הוצאות,  ובתנאי  שהמס המופחת ישולם בתוך 30 ימים מתום שנת המס, כלומר עד ליום 30.1.2014.

עדכון הסכום הניתן להעביר לחו"ל ללא ניכוי מס2014 | 01 | 12

לצפיה הקש על: העברה לחו"ל ללא מס

ביום 25.2.2013 פורסם עדכון להוראת הביצוע 34/93, ולפיה ניתנת ההקלה לעניין סעיף 3.9 להוראת ביצוע ולהגדיל את הסכום מ- 60,000$  ל- 250,000$  .

הפקדה בקופת גמל ע"ש הילדים - טיפים לסוף שנת המס2013 | 12 | 18

לצפיה הקש על: קופ"ג ע"ש הילדים

מי שהפקיד בקופת הגמל לפחות 16,950 ₪  לשנה ("עמית מוטב"), יוכל לקבל ניכוי וזיכוי גם בשל הפקדות שעשה לטובת ילדיו ובלבד שגיל הילד בשנת המס - 18 שנים לפחות.

מענק עבודה מרשות המיסים 2013 | 12 | 16

לצפיה הקש על: מענק עבודה

לקבלת המענק יש לגשת עד 27/12 לסניף/סוכנות הדואר הקרוב עם ת.ז. והמחאה/אישור מהבנק, המעיד שחשבון הבנק מתנהל על שם מגיש הבקשה. הבקשה לקבלת מענק היא אישית ואין שום אפשרות להגיש בקשה עבור אדם אחר.

הפקדה להשלמת חוסר במרכיב הפיצויים - טיפים לסוף שנת המס2013 | 12 | 16

לצפיה הקש על: הפקדה לפיצויים

תשלומים בלתי סדירים שעושה מעביד לכיסוי חוסר בצבירה שבקופת הגמל או בפוליסה למרכיב הפיצויים, יותרו לניכוי מהכנסת המעביד, על פי שליש מהחוסר בצבירה  או 20% מסכום הצבירה, לפי הגבוה מבין השניים.

היערכות לדרישת הצהרת הון - טיפים לסוף שנה 2013 | 12 | 14

לצפיה הקש על: היערכות להצהרת הון

בתחילת שנה חדשה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים  להגיש הצהרת הון לסוף השנה , כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו לפי הגידול בהון מהצהרת הון קודמת. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להכנת הסברים ליתרה בבנק.

הפקדה לקרן השתלמות - טיפים לסוף שנה2013 | 12 | 11

לצפיה הקש על: הפקדה לקרה"ש

לעצמאים ובעלי שליטה כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 18,130 ₪ או 7% מההכנסה, הנמוך מביניהם, היות וזהו חיסכון הנותן הטבת מס מיידית וניתן למשיכה לאחר שלוש עד שש שנים בפטור ממס.

מס הכנסה שלילי2013 | 12 | 10

לצפיה הקש על: מס הכנסה שלילי

תביעות לשנת 2012 יש להגיש לפני 27/12/13. רצ"ב קישורית למידע נוסף:
 

http://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Documents/alonMasShlili2012Heb.pdf


סגירת יתרות חובה בעלי שליטה לחברה בשליטתם-טיפים לסוף שנת המס2013 | 12 | 09

לצפיה הקש על: סגירת יתרות חובה

מומלץ לסגור או להקטין יתרות חובה של בעלי המניות לחברה, היות ופקיד השומה נוטה לראות בה משיכה ולא הלוואה ובנוסף היא גורמת לחיוב בעל השליטה בהכנסה רעיונית .


קבלת הכנסות משכר דירה - טיפים לסוף שנה2013 | 12 | 07

לצפיה הקש על: הכנסות משכ"ד

הכנסה מדמי שכירות (למגורים) עד 4,980 ₪ לחודש פטורה ממס. מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (במידת האפשר).

הפקדות סוציאליות של חברה עבור בעל שליטה2013 | 12 | 04

לצפיה הקש על: הפקדות

 לפיצויים – 8.33% מהשכר אך לא יותר מ- 996 ₪ בחודש. לקצבה (פנסיה) – בהתאם למגבלות החלות על עובד "רגיל" דהיינו 7.5% מהשכר עד שכר של 34,476 ₪ לחודש.

טיפים לסוף שנת המס - הפקדות לגמל חוסכות מס2013 | 12 | 02

לצפיה הקש על: הפקדות סוף שנה

לעצמאים ובעלי שליטה כדאי להפקיד לפני תום שנת המס לקרן פנסיה  ולקרן השתלמות, כדי למצות את החזר המס המגיע בשל הפקדות אלה.

סימני מסחר2013 | 11 | 27

לצפיה הקש על: סימני מסחר

סימני המסחר מאפשרים לצרכן להבחין בין מוצרים שונים ולהגן עליו  מפני הטעייה. רישום סימן המסחר נועד להגן על זכותו של בעל סימן המסחר לבלעדיות.

המוסד לביטוח לאומי פתח במבצע2013 | 11 | 23

לצפיה הקש על: שינוי מעמד עובדים לנותני שרותים

החל מנובמבר 2013 נדרש כל נותן שירותים ש”מועסק” לפתוח תיק כעצמאי במל”ל. מי שיפתח תיק עצמאי החל ממועד זה, לא יבוצע לגביו כל טיפול רטרואקטיבי, למעט החזר דמי אבטלה אם נדרשו על ידו כשכיר

אושר תזכיר החוק לביטול חישוב מס מאוחד לבני זוג העובדים יחד 2013 | 11 | 18

לצפיה הקש על: ביטול חישוב משותף

התיקון, לכשיאושר כחוק, יאפשר לזוגות נשואים העובדים יחד זכאות לחישוב מס נפרד, ללא מגבלת הכנסה, על פי מדרגות המס הרגילות וזאת- החל מתחילת שנת 2014.

השכרת דירה לגורם אשר משכיר אותה למגורים אינה פטורה ממע"מ2013 | 11 | 13

לצפיה הקש על: השכרת דירה

בית המשפט המחוזי קבע כי שהפטור הקבוע בסעיף 31(1) לחוק מע"מ יינתן רק כאשר נכרת הסכם ישיר בין המשכיר לשוכר המתגורר בדירה (למעט החריג המאפשר להגדיר את השוכר על פי חוזה השכירות כ"מתווך" גרידא).


עוד פרילנסר שפוטר הוכר ע"י בית המשפט כעובד שכיר2013 | 11 | 11

לצפיה הקש על: עוד פרילנסר הוכר כשכיר

בית המשפט קבע כי יש לתת דגש רב "למבחן ההשתלבות": קיומה של פעילות עיסקית ממשית שניתן להשתלב בה כחלק מהמערך הארגוני הרגיל של הפעילות וכן שהאדם שבו מדובר אינו בעל עסק משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני.

אושרה הארכת תוקף ההוראה המחייבת תשלום מקדמה ע"י רוכש מקרקעין2013 | 11 | 09

לצפיה הקש על: הארכת תוקף

ועדת הכספים אישרה הארכה עד לתום שנת 2013 של תוקף ההוראה המחייבת תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס שבח שבו חייב המוכר.

 


פס"ד-איכון מכשיר הטלפון של העובד אינו חדירה לפרטיות2013 | 11 | 05

לצפיה הקש על: איכון טלפון

בנסיבות המקרה, בהן ביקשה הנתבעת לפקח על מקום הימצאו של התובע במהלך יום העבודה בלבד,  אין בכדי להוות חדירה לפרטיות או מעקב אסור.

פס"ד - למעביד מותר להתקין מצלמה ליד שעון הנוכחות2013 | 11 | 03

לצפיה הקש על: מצלמת נוכחות

ביה"ד האזורי לעבודה  פסק כי מאחר והצילום נעשה ברשות הרבים-העובדת צולמה כשהיא נכנסת או יוצאת מהבניין או מחתימה כרטיס נוכחות-אין בפעולות אלו פגיעה בצנעת הפרט.
 

מסלולי סיוע לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך 2013 | 10 | 27

לצפיה הקש על: מסלולי סיוע

לאחרונה פרסם משרד הכלכלה  הוראת מנכל הכוללת מסלול סיוע חדש, המיועד לעידוד קליטת עובדים נוספים. הסיוע   ניתן    באמצעות   השתתפות הממשלה בתשלום   המשכורת   לעובדים   חדשים שנקלטו  החל  מיום 1 באפריל 2013 למשך 30 חודשים לפחות.

דמי תאונה חלקיים גם למי שממשיך לעבוד2013 | 10 | 14

לצפיה הקש על: דמי תאונה

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי מכיוון שהמבוטחת חזרה לעבוד באופן חלקי וקיימים הבדלים בהשלכות התאונה על כושר התפקוד שלה בסוגי העבודות השונים, אין לשלול ממנה את דמי התאונה החלקיים, גם אם חזרה לעבוד במקומות בהם יכלה לתפקד למרות התאונה.

 


הודעה מוקדמת לפיטורין2013 | 09 | 12

לצפיה הקש על: הודעה מוקדמת

למעביד המעונין לנתק יחסי עבודה עם עובד ישנן שתי אופציות: להודיע לעובד על פיטוריו ולדחות את מועד ניתוק יחסי העבודה למשך ההודעה , או להודיע לעובד על ניתוק יחסי העובדה באופן מיידי, ולשלם לעובד "תמורת הודעה מוקדמת"

החישוב המאוחד יבוטל (אולי) משנת 20142013 | 09 | 10

לצפיה הקש על: החישוב המאוחד

שר האוצר יאיר לפיד הודיע כי בכוונתו לתקן את החוק המחייב חישוב מס מאוחד לבני זוג העובדים באותו עסק/חברה וזאת החל מיום 1.1.2014.

הסדר מונה חשמל נטו 2013 | 09 | 08

לצפיה הקש על: הסדר מונה חשמל נטו

רשות החשמל, פתחה תוכנית המאפשרת חסכון בחשמל, באמצעות הקמת מערכת סולארית שתפוקתה תשמש לצריכה עצמית. כאשר הייצור עולה על הצריכה, תשמש היתרה  לזיכוי עבור צריכת החשמל בזמן בו הצריכה גבוהה מהייצור.

עבודת קיץ בחקלאות 2013 | 09 | 03

לצפיה הקש על: עבודת קיץ בחקלאות

בחודשים יולי-ספטמבר חלות שעות עבודת קיץ בחקאלות. בהתאם לצו ההרחבה, עובדים בקיץ 40 שעות שבועיות במקום 43 כרגיל, עבודה בפועל בשעה שבין שעות הקיץ ליום רגיל, משולמת כשעה של 100%, ולא כשעה נוספת.

האם חובה לשלם פיצויים לעובד שפוטר בטרם השלים שנת עבודה מלאה2013 | 09 | 01

לצפיה הקש על: פיצויים

במקרה של פיטורים בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה, קיימת חזקה כי הפיטורים נעשו במטרה להתחמק מחובת תשלום פיצויי הפיטורים. נטל ההוכחה לסתור את החזקה הזו הוא על המעסיק.


משיכת כספים מהחברה עלולה להחשב לדיבדנד 2013 | 08 | 29

לצפיה הקש על: משיכת כספים

ביום 30.01.2013 קבע בית המשפט המחוזי בירושלים בע"מ 33277-12-10 שמואל לוי נגד פקיד שומה ירושלים, כי קבלת הלואה ללא תנאי החזר, יכולה להיחשב כתקבול  שהינו הכנסה של מקבל ההלוואה.

חובת הדיווח על הוצאה או הכנסה של כספים מישראל ואליה2013 | 08 | 27

לצפיה הקש על: חובת דיווח

על פי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 , במהלך היציאה או הכניסה לישראל, על הנוסע לדווח על כספים (מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) שברשותו, ככל שסכומם הינו 100,000 ש"ח ויותר.

 


שעה הנקה2013 | 08 | 21

לצפיה הקש על: שעה הנקה

עובדת לאחר חופשת הלידה זכאית לעבוד שעה אחת פחות, בתשלום, מתום חופשת הלידהעד תום ארבעה חודשים מאותו יום, ובתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה. אין לזכות זו קשר לשאלה האם העובדת מניקה בפועל או לא.

שעה נוספת אינה יקרה משעה רגילה2013 | 08 | 18

לצפיה הקש על: שעה נוספת אינה יקרה משעה רגילה

שתי שעות העבודה הנוספות הראשונות, עבורן יש לשלם 125% מהשכר הרגיל, עולות למעביד לא יותר מאשר שעה רגילה, וזאת בגלל התוספות הסוציאליות החלות על השעה הרגילה – אך אינן חלות על השעה הנוספת.

מע"מ רק על הרווח במכירת דירה יד שנייה2013 | 08 | 13

לצפיה הקש על: מע"מ רק על הרווח

חוק מע"מ, קובע כי במקרה בו עוסק במקרקעין רוכש דירת מגורים מאדם פרטי ומוכר אותה, הוא יחוייב במע"מ רק על ההפרש בין סכום המכירה לסכום הקנייה (הרווח ברוטו) ולא על כל תמורת הדירה.

עבודה בחגים2013 | 08 | 08

לצפיה הקש על: עבודה בחגים

ראש השנה- ימים ה'-ו', 5-6 לספטמבר; יום הכיפורים- שבת, 14.9; סוכות- יום ה', 19.9; שמחת תורה- יום ה', 26.9. להלן במבזק אופן התשלום בגין עבודה (או העדרות) בימים הללו, לעובד חודשי ולעובד יומי.

דוח חצי שנתי על רווחים בשוק ההון 2013 | 08 | 06

לצפיה הקש על: דו"ח חצי שנתי

בחודש יולי חובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמה  בגין רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות, בארץ או בחו"ל, בחודשים ינואר–יוני 2013 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו מהם מס במקור.

הכרעה ראשונה בדבר סיווגו של יחיד כתושב ישראל - פס"ד חדש2013 | 08 | 04

לצפיה הקש על: יחיד תושב ישראל

ביהמ”ש בחן את הפרמטרים הקבועים בהגדרת תושב בפקודה: (נוסח סעיף 1 מצורף כנספח לחוזר זה). להלן התייחסות ביהמ"ש לאותם קריטריונים בהתייחס למקרה הנדון, מהם ניתן ללמוד על מקרים אחרים.

מחלקה כלכלית חדשה2013 | 06 | 11
לצפיה הקש על: מחלקה כלכלית
אנו שמחים להודיע על הקמת  מחלקה כלכלית, שתענה על צרכי הלקוחות בנושאים הבאים: גיוס אשראי בנקאי, הקטנת עלויות האשראי, תזרים,  תוכניות עסקיות והערכות, רכישת/מכירת עסקים, תמחיר ועוד.

הסניף השישי של הפרמה2012 | 06 | 03

אנו שמחים לבשר על  פתיחת הסניף השישי של הפרמה בנצרת עילית ברחוב דרך החטיבות 1, מרכז שו"פ (צמוד לקניון ONE מהצד המזרחי). טלפון: 04-60024888, נייד 054-2226380.


דמי הבראה לשנת 20132013 | 07 | 23

לצפיה הקש על: דמי הבראה 2013

ביום 20.6.13 נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות לפיו גובה דמי ההבראה, יהיה 374 ש"ח ליום (מחיר יום הבראה הקודם עמד  על 371 ₪).


הטבות מס גם ליצואנים עקיפים2013 | 07 | 21

לצפיה הקש על: הטבות מס

מניתוח פס”ד כ.צ.ט עולה כי ניתן לראות בחברה יצרנית המייצאת באמצעות חברה אחרת, כעומדת בתנאי היצוא הקבוע בחוק ולכן זכאית להטבות.

משיכת הלוואה הינה משכורת – פס"ד2013 | 07 | 14

לצפיה הקש על: משיכת הלוואה הינה משכורת

המערערים החזיקו במניותיה של חברה, עבדו בה וקבלו ממנה משכורת. הם משכו מהחברה סכומים במהלך השנים. בסוף חודש דצמבר בכל שנה בוצעה הקטנה ביתרה באמצעות הפקדת כספים, וביום הראשון של השנה העוקבת, נמשכו שוב כספים. בית המשפט קבע כי נסיבות העניין אינן מלמדות על התנהלות אופיינית להלוואה.

שינוי בחוק עידוד השקעות הון 2013 | 07 | 10

לצפיה הקש על: שינוי בחוק עידוד השקעות הון

ועדת הכספים, אישרה את התיקון לחוק עידוד השקעות הון, לפיו הטבות מכוח החוק, יינתנו רק למפעלים המייצאים רבע מתוצרתם לשווקים במדינות עם מעל 14 מיליון תושבים (לפני התיקון  -12 מליון).

העברת שכר לעובדים זרים בחקלאות2013 | 07 | 07

לצפיה הקש על: העברת שכר

המדינה הפיצה חוזר ובו נקבע כי תנאי להעסקת עובדים זרים בחקלאות הוא פתיחת חשבון בנק בארץ לכל עובד זר, בו אין למעסיק או למתווך כח האדם יפוי כח, ואת השכר יש להעביר לחשבון זה בלבד.


ביטוח לאומי ישלם דמי לידה למרות שדמי הביטוח שולמו באיחור2013 | 07 | 02

לצפיה הקש על: דמי לידה

סעיף 5 לתקנות קובע כי המל”ל רשאי לשלם גמלה בהסתמך על נתונים שבמאגרי המידע אף אם לא הוגשה  תביעה. לפיכך יש לראות בתביעה שהגישה כעצמאית ככוללת גם תביעה בגין עבודתה כשכירה.


קצובת הבראה – עדכון 20132013 | 06 | 13

לצפיה הקש על: ק. הבראה 2013

החל מ- 1/6/2013 התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי מעודכן לסכום של 423 ₪ ליום, ולעובדי ההסתדרות 420 ₪ ליום. טרם נקבע הסכום המעודכן במגזר הפרטי.

החזר (הישבון) מס בלו על קניות סולר 2013 | 06 | 09

לצפיה הקש על: החזר בלו סולר

במבזק זה מפורטים התנאים, שיעור ההישבון (ההחזר), אופן הדיווח והשימושים המזכים בהישבון, בהתאם לאופי העסק והשימוש שלו בסולר לצרכי הפקת הכנסתו.


צווי הרחבה – על מי הם חלים2013 | 06 | 06

צפיה הקש על: צווי הרחבה

חלק מצווי ההרחבה, חלים רק על חלק מהעובדים, בהתאם להגדרה שבצו, כך שלגבי העובדים שהצו לא חל עליהם- מותר לקבוע תנאי עבודה שונים מהקבוע בצו.

שיעור מע"מ יהיה 18%2013 | 06 | 04

לצפיה הקש על: שיעור המע"מ

החל מיום ה-2 ביוני 2013, שיעור המע"מ על עסקאות ועל יבוא טובין יהיה 18%.שיעור המע"מ יקבע בהתאם למועד בו מתחייבת העסקה במע"מ. המועד הזה  משתנה בהתאם לסוג העסקה ולענף הכלכלי.

שינויים בדיני המס בקפריסין2013 | 06 | 02

לצפיה הקש על: שינויים בדיני המס בקפריסין

לאחרונה, חלו מספר שינויים בדיני המס בקפריסין, במטרה להגדיל את הכנסות המדינה ממסים. להלן השינויים בתמצית:הגדלת שיעור מס החברות מ- 10% ל- 12.5% והכפלת שיעור "מס ההגנה" לכדי 30%.

הגשת דיווחים של עמותה ובקשה לאישור ניהול תקין2013 | 05 | 30

לצפיה הקש על: הגשת דיווחים של עמותה

בהתאם לחוק העמותות – על עמותה להגיש דוח כספי ומילולי, לא יאוחר מיום ה- 30 ביוני של השנה שלאחר השנה המדווחת. עמותות המבקשות תמיכה מהמדינה, נדרשות להציג אישור מרשם העמותות בדבר ניהולן התקין.

הטבות מס לחברה תעשייתית, תיירות ותוכנה2013 | 05 | 29

לצפיה הקש על: הטבות מס

חוק עידוד השקעות הון מעניק הטבות מס  לתעשייה, לתיירות, למחקר ופיתוח תעשייתי עבור תושבי חוץ.  כמו ולבניה להשכרה  ולהשקעות חוץ, כל זאת אם החברה עומדת  בתנאי סף של ייצוא בשיעור של 25% מהכנסותיה.


הגדרת בעל שליטה לצורך זכאות בדמי אבטלה2013 | 05 | 21

לצפיה הקש על: הגדרת בעל שליטה

לאחרונה דחה ביה"ד האזורי לעבודה את תביעתה של עובדת לדמי אבטלה, מאחר ולדעת ביה"ד העובדת נהגה בחברה המעסיקה מנהג בעלים והייתה לה שליטה עקיפה בחברה, למרות שלא החזיקה כלל מניות החברה.

עבירת משמעת השוללת פיצויי פיטורין2013 | 05 | 19

לצפיה הקש על: עבירת משמעת

ביה"ד האזורי בת"א קבע, כי עובדת שביקשה שלא לשבץ אותה לעבודה, חדלה להופיע, ובעקבות זאת פוטרה – ביצעה עבירת משמעת בגינה ניתן לשלול ממנה מחצית הפיצויים.

הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח ע"י הרוכש 2013 | 05 | 16

לצפיה הקש על: מקדמה

 פורסם צו שבו קבע שר האוצר, כי ההוראה לשלם מקדמה כאמור תמשיך לחול עד  1.10.2013, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין שתיעשה עד היום האמור. תחילתו של הצו נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.4.2013.

חישוב ימי חופשה לעובד שעבד פחות משנה 2013 | 05 | 12

לצפיה הקש על: חופשה שנתית

את חישוב מספר ימי החופשה יש לערוך כאמור לעיל, אלא אם חל על אותו עובד הסכם/הסדר קיבוצי, צו הרחבה, או חוזה עבודה אישי הקובעים אחרת (לטובת העובד כמובן).

דמי האבטלה – שינוי חקיקה2013 | 05 | 08

לצפיה הקש על: דמי אבטלה

תקופת האכשרה החדשה הינה אחידה לכל סוגי העובדים: 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה. גם יום עבודה אחד מהווה חודש עבודה לעניין צבירת חודשי העבודה.

נדחה ערעור פס"ד בעניין הכנסת מלצרים מטיפים2013 | 05 | 06

לצפיה הקש על: הערעור נדחה

בית-המשפט העליון, בדעת רוב, דחה את הערעור על פסק הדין במחוזי, שקבע שהכנסת מלצר מטיפים היא הכנסת עבודה.  


הגשת דוח עד 30/4 על רווחים בחו"ל2013 | 04 | 28

לצפיה הקש על: הגשת דוח

להזכירכם: יש לבצע את התשלום והדיווח על "הכנסות-חוץ" עד ליום 30.4.13. "הכנסות חוץ "  כוללות: רווחי הון ממכירת ניירות ערך זרים ושל חברה תושבת ישראל הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל, אשר לא נוכה מהם המס במקור בישראל.

חופשה ב"ימי בחירה" 2013 | 04 | 08

לצפיה במבזק הקש על: חופשה ב"ימי בחירה"

חוק חופשה שנתית קובע רשימה של ימים, בהם עובד רשאי להיעדר, לפי בחירתו, אף ללא אישור המעביד, בהודעה מראש של חודש לפחות וע"ח ימי חופשתו.

החרק גרם נזק – ביטוח לאומי ישלם פיצוי 2013 | 04 | 10

לצפיה הקש על:  דמי תאונה

בית הדין קבע, כי הניזוק ביצע את התנועה החדה בתגובה מכוונת לסילוק חרק שריחף לכיוונו - תגובה זו עולה לגדר המונח "תאונה" על פי הגדרתו בחוק, ולכן הוחלט לזכות את  את המבוטח בדמי תאונה.


נותני שירותים שכירים חוייבו בדמי ביטוח כעצמאים2013 | 03 | 21

לצפיה הקש על: נותני שרותים

המוסד לביטוח לאומי שלח לאחרונה הודעות בדבר שינוי מעמדם של מבוטחים שהיו מסווגים כעובדים שכירים, והפך אותם לעובדים עצמאים תוך חיובם בדמי ביטוח על פי השיעורים שחלים על עובדים עצמאים.

קצבת נכות כללית לעקרת בית2013 | 03 | 19

לצפיה הקש על: קצבת נכות לעקרת בית

אישה נכה תושבת ישראל, יכולה להגיש תביעה לקצבת נכות כללית: כעקרת בית - לגביה יבוצע מבחן כושר תפקוד במשק בית. כנכה (שכירה או עצמאית), לגביה יבוצע מבחן כושר ההשתכרות מיגיעה אישית

הצעת חוק לביטול המיסוי בחישוב משותף לבני זוג העובדים יחד2013 | 03 | 17

לצפיה הקש על: הצעת חוק

מטרת הצעת החוק עליה חתמו כ 70 חברי כנסת הינה לקדם חקיקה חדשה שתשנה את החוק הקיים, הקובע כי בני זוג העובדים יחדיו בעסק משותף ימוסו בחישוב מאוחד.


עדכון הוצאות מוכרות בנסיעה עסקית לחו"ל2013 | 03 | 13

לצפיה הקש על: עדכון הוצאות

עודכנו תקרות הוצאות נסיעה לחו"ל (כשהנסיעה הכרחית לצרכי העסק) המותרות בניכוי על פי תקנות מס הכנסה לפי פירוט במבזק. להזכירם, בית המשפט קבע שהוצאות ששולמו לעובד, אך לא הוצאו בפועל, יחשבו כהכנסת עבודה בידיו.

הסדר של שכר גלובלי לעובד 2013 | 03 | 12

לצפיה הקש על: הסדר של שכר גלובלי לעובד

על פי הסדר של "שכר גלובלי", העובד מקבל תוספת קבועה בכל חודש בגין שעות נוספות, וזאת גם במקרה שלא עבד אותן או שעבד שעות נוספות רבות יותר. להלן כמה "טיפים" לקביעת הסדר של שכר גלובלי.

חופשה מרוכזת בפסח 2013 | 03 | 10

לצפיה הקש על: חופשה מרוכזת בפסח

היות וקיימת  בחוק חובה לתת לעובד חופשה רצופה של שבע ימים בשנה לפחות. זוהי ההזדמנות. ניתן לסגור את העסק מיום א' 24/3 עד יום ב' 1/4 (7 ימי חופשה). יש להודיע לעובדים על סגירת העסק לפחות 14 ימים מראש!

עובדים זרים – הפרשה לפנסיה2013 | 03 | 06

לצפיה הקש על: עובדים זרים – הפרשה לפנסיה

בעזיבת הארץ (ורק אז!), זכאי העובד לתשלום בגובה סכום פיצויי הפיטורים, וחלק התגמולים של המעביד (בלבד), על פי צו ההרחבה החל. התשלום ידווח כולו כמענק פרישה בטופס 161.

האם נופש לעובדים שכולל גיבוש חברתי נחשב להכנסת עבודה? 2013 | 02 | 25

לצפיה הקש על: נופש לעובדים

בפס"ד שניתן לאחרונה נקבע, כי נופש שממומן לעובדים, אינו מקיים את הזיקה הנדרשת ל,אירוע חיוני לעבודתם", מכיון שאינו הכרחי למילוי תפקידם ולכן יחשב כהטבה החייבת במס.

מתי יש עדיפות מובהקת להפוך לחברה 2013 | 02 | 20

לצפיה הקש על: עדיפות לחברה

במקרים מסויימים, המפורטים במבזק זה, יש עדיפות מובהקת להפוך לחברה (מלבד היתרונות הידועים של ערבות מוגבלת לבעלי העסק)           


אפשרות להשעיית יחסי העבודה עם עובדת בהריון בנסיבות מיוחדות וחריגות2013 | 02 | 19

לצפיה הקש על: עובדת בהיריון

במצב זה, נקבע כי המעביד רשאי לפנות לממונה על חוק עבודת נשים בבקשה להשעות את יחסי העבודה בין הצדדים, באופן שהמעביד יהיה פטור מלשלם לעובדת שכר עבודה כל עוד היא אינה יכולה לעבוד ואינה פונה לקבלת גמלה.

פנסית חובה2013 | 02 | 17

לצפיה הקש על: פנסית חובה

שיעורי ההפרשות עפ"י צו ההרחבה החל מ 1/1/2013 הם 5% עובד, 5% מעביד ו - 5% מעביד לפיצויים.


ביקורת בעסקים ע"י משרד התמ"ת 2013 | 02 | 13

לצפיה הקש על: ביקורת משרד התמ"ת

משרד התמ"ת הגביר את הביקורות בעסקים, במטרה לאכוף את חוקי העבודה, לכן כדאי להזכיר כמה מהחוקים/נהלים: צו הרחבה לפנסיה וחוק חופשה שנתית.

מענק שנתי לעובדי חקלאות 2013 | 02 | 11

לצפיה הקש על: מענק שנתי לעובדי חקלאות

צווי   ההרחבה   בענף   החקלאות,   קובעים   סדרי  שכר  בהתאם  למעמדו  של  העובד, וכך גם את "המענק" שיש לשלם לעובד: בשנת העבודה הראשונה משנת עבודתו השנייה עד ה- 14 ומשנת העבודה ה- 15.

זיכוי בשל נטול יכולת – הוראת ביצוע חדשה2013 | 02 | 05

לצפיה הקש על: נטול יכולת

סעיף 45 לפקודה קובע כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי, ובהתאם לתנאים הקבועים בסעיף ובתקנות מס הכנסה.

סכומים במע"מ מעודכנים לינואר 20132013 | 01 | 24

לצפיה הקש על: סכומים במע"מ


מי שבוחר במסלול "מס 10%" חייב לשלם את המס עד סוף חודש ינואר2013 | 01 | 21

לצפיה הקש על: מי שבוחר

מי שיש לו הכנסה משכ"ד למגורים ולא שילם מקדמה בשנת המס, צריך לבדוק האם הכנסתו עומדת בגובה הסכום הפטור. במידה וחרגה באופן ניכר  מסכום זה, עליו לשלם עד סוף חודש ינואר - 10% מס, בכדי להיות זכאי למס מופחת.

דוח חצי שנתי על רווח מניירות ערך 2013 | 01 | 15

לצפיה הקש על: דוח חצי שנתי

עד סוף ינואר, יש להגיש את הדיווח החצי שנתי ולשלם מקדמה בגין רווחים בשוק ההון בחודשים יולי – דצמבר 2012, אשר הבנקים/ברוקרים, שבאמצעותם בוצעו המכירות, לא ניכו מהם מס במקור.

עדכון שיעור הריבית2013 | 01 | 08

לצפיה הקש על: עדכון

בהתאם לעדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה בשנת 2013 יהיה 5.47%, לעומת ריבית בשיעור של 6.24% שהיה בתוקף בשנת 2012.


הקרן לסיוע בהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים2012 | 12 | 30

לצפיה הקש על: הקרן לסיוע

נבקש לעדכן אתכם שוב, באפשרות רלבנטית לגייס אשראי בנקאי בערבות (חלקית) של המדינה. המעוניינים בגיוס הלוואה במסלול זה , מוזמנים לפנות לניסים ארזי במשרדנו בחיפה.

הגדלת מקדמות לביטוח לאומי ותשלומם לפני סוף שנת המס2012 | 12 | 26

לצפיה הקש על: הגדלת מקדמות

אם הכנסותיך גדלו השנה לעומת ההכנסה בשנה שלפיה חושבו המקדמות שלך (בדרך כלל 2010), מומלץ לבצע הגדלת מקדמות ולשלם את הפרשי דמי הביטוח לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2012, כדי לזכות בניכוי לצורכי מס השנה.

הוארכה הוראת השעה להגדלת היצע הדירות2012 | 12 | 25

לצפיה הקש על: הוארכה הוראת השעה

ביום 18/12/2012 אישרה ועדת הכספים של הכנסת, את הארכת תוקף הוראות שעה שתוקפן עומד לפוג ב- 31 בדצמבר 2012 עד ליום 5/5/2013, שלושה חודשים לאחר מועד אישור תוצאות הבחירות לכנסת ה- 19.

תושבי ישראל המועסקים בחו"ל חשופים לחבות בדמי ביטוח 2012 | 12 | 24

לצפיה הקש על: תושבי ישראל

בהתאם לחוזר הביטוח הלאומי, משכורתו של תושב ישראל העובד כשכיר בחו"ל אצל מעסיק זר, מסווגת כהכנסה פסיבית. שיעור דמי הביטוח הוא 12%, אך הגמלאות הן כמי שאינו עובד כלל.


קבלת הכנסות משכר דירה2012 | 12 | 18

לצפיה הקש על: הכנסות משכ"ד

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).או לעבור למסלול 10% מס.


הפקדות לקופות גמל – חוסכות מס2012 | 12 | 16

לצפיה הקש על: הפקדות לגמל

לעצמאים ובעלי שליטה כדאי להפקיד לקרן פנסיה  ולקרן השתלמות, כדי למצות את החזר המס המגיע בשל הפקדות אלה לפי התקרות והשיעורים שנקבעו. עצמאי יפקיד לקרן של עצמאים ושכיר (כולל בעל שליטה), לקרן של שכירים.

היערכות לדרישת הצהרת הון2012 | 12 | 13

לצפיה הקש על: הערכות

יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר להכנת הסברים ליתרה בבנק (לרבות יתרה בעו"ש, פק"מ, חסכונות, ני"ע, קופ"ג וכו').


פריסה "אוטומטית" של פיצויי פיטורין2012 | 12 | 11

לצפיה הקש על: פריסת פיצויים

מי שאמור לקבל פיצויי פרישה בדצמבר ויקבל את חלקם בינואר 2013, יהנה מפריסת המס לשתי שנות מס (2012 – 2013), ללא צורך באישור מיוחד לפריסה כזו. הדבר כדאי במיוחד אם ההכנסה הצפויה ב- 2013 נמוכה יחסית

סגירת יתרות חובה בעלי שליטה לחברה בשליטתם2012 | 12 | 09

לצפיה הקש על: סגירת יתרות

מומלץ לסגור יתרות חובה של בעלי המניות לחברה, היות ופקיד השומה נוטה לראות ביתרה משיכה ולא הלוואה ובנוסף היא גורמת לחיוב בעל השליטה בהכנסה רעיונית .


הפקדה לקרן השתלמות2012 | 12 | 06

לצפיה הקש על: קרן השתלמות

לעצמאים ובעלי שליטה כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 17,850 ₪, היות וזהו חיסכון הנותן הטבת מס מיידית וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית בפטור מלא ממס.


הכנסות מהשכרה למגורים2012 | 12 | 04

לצפיה הקש על: הכנסות מהשכרה למגורים

אם ההכנסות משכ"ד למגורים עלו על 4,910 ש"ח לחודש, כדאי לשקול  מעבר למסלול המאפשר תשלום 10% מס בלבד על ההכנסות (ללא קיזוז הוצאות), בתנאי שהמס ישולם עד ליום 30/1/2013.


הארכת תוקף אישורים2012 | 11 | 26

לצפיה הקש על: הארכה

רשות המיסים פרסמה כי תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2013 ולא יאוחר מיום 13/3/13 לאישורי תאומי מס שתוקפם פג ביום 31/12/12.


עידוד העסקת עובדים עם מוגבלות2012 | 11 | 18

לצפיה הקש על: עידוד העסקה

המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה, רשאי, אם שוכנע כי יכולת עבודתו של העובד פחותה עקב מוגבלותו מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד, להחליט על שכר מינימום מופחת בשיעור המתאים (מ30% ועד 70% משכר המינימום הרגיל)


ימי חג לעובד לא יהודי2012 | 11 | 15

לצפיה הקש על: ימי חג

עובד לא יהודי רשאי להיעדר מהעבודה בימי החג של דתו. ההיעדרות בתשלום היא או בחג היהודי בו המפעל אינו עובד, או ביום החג הדתי שלו, לפי בחירת העובד.

כשבן הזוג הרשום נכה ניתן פטור ממס גם על הכנסת בן הזוג2012 | 11 | 14

לצפיה הקש על: כשבן הזוג הרשום נכה

בית המשפט המחוזי קבע, כי אם "בן הזוג הרשום" הוא נכה הזכאי לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה – תופטר ממס גם הכנסת בת/בן הזוג שאינו/ה נכה כל עוד הוכיח הנכה יגיעה אישית.                            
     

פעולות לביצוע במקרה של המחאות (שקים) שנגנבו2012 | 11 | 13

לצפיה הקש על: פעולות לביצוע

יש לפנות למשטרה, לדווח על הגניבה, לציין מספרי  השקים  שנגנבו, ולקבל אישור. אח"כ לפנות לבנק ולהורות על ביטול השקים שנגנבו, ולקבל מהבנק העתק מהוראת הביטול. וכן העתק  של  אישור "דוגמת חתימה.

עבודת האישה בעסק המשפחתי הוכרה למרות שלא נרשמה2012 | 11 | 12

לצפיה הקש על: עבודת האשה הוכרה

ביום 1 באוגוסט 2012 קיבל בית הדין האזורי לעבודה את תביעתה של מבוטחת, והכיר בה כעובדת עצמאית בעסק של בעלה אף שלא נרשמה כעצמאית בביטוח לאומי.

ניתן עדיין לדווח במסגרת גילוי מרצון2012 | 11 | 06

לצפיה הקש על: גילוי מרצון

הוראת השעה על "הנוהל החדש", שהציע הקלות משמעותיות במסגרת גילוי מרצון אומנם פגה בסוף ספטמבר, אולם "הנוהל הישן" להליך עדיין בתוקף.


חשבון בנק בשותפות2012 | 11 | 05

לצפיה הקש על: חשבון בנק בשותפות

פטירתו של אחד מהשותפים בחשבון הבנק גורמת להקפאת החשבון, כולל הקפאת הכספים שבו, עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, אלא אם השותפים חתמו בבנק על "נספח אריכות ימים".

סיוע המדען הראשי2012 | 11 | 04

לצפיה הקש על: סיוע

המדען הראשי לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח בין תאגידים ישראלים והתאגיד הרב לאומי "בומברדייר טרנספורטיישן", פרסמו הודעה בדבר סיוע באמצעות תמיכה בעלויות הפיתוח. הסיוע יינתן בגין פיתוח מוצר/טכנולוגיה בתחומים הבאים:


מיסוי שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות2012 | 11 | 01

לצפיה הקש על: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות

בהחלטת מיסוי שפורסמה לאחרונה נקבע, כי יש לחייב עובד בשווי שימוש על פי הקבוע בתקנות, ואין לסטות מכך – גם במקרים בהם עלות השימוש הפרטי, נמוכה מסכום שווי השימוש שנקבע בתקנות.


גם נסיעה לגן הילדים יכולה להיחשב כנסיעה בדרך לעבודה לעניין תאונת עבודה2012 | 10 | 31

לצפיה הקש על: נסיעה לגן

בפסק דין חדש נקבע כי עצמאית העובדת מהבית, שנהגה לצאת כל יום מביתה בשעה קבועה כדי להסיע את ילדיה לגן ואח"כ לחזור לביתה ולהתחיל את יום העבודה, תחשב כמי שהייתה "בדרך לעבודה", ולכן תאונת הדרכים שקרתה לה תחשב לתאונת עבודה.

קיימת אפשרות לצאת עם העובדים לנופשון במקום תשלום דמי הבראה2012 | 10 | 30

לצפיה הקש על: יציאה לנופשון במקום דמי הבראה

מעסיק יכול להגיע להסכמה עם העובדים, כי הוא יממן נופש לעובדים במקום לשלם להם את דמי ההבראה להם הינם זכאים, אך לשם כך יש להקפיד על מספר כללים:

עובדת לאחר חופשת לידה2012 | 10 | 29

לצפיה הקש על:  עובדת לאחר חופשת לידה

העובדת חייבת לחזור לסידור העבודה ולהיקף המשרה, בהם עבדה לפני הלידה. אם אינה רוצה בכך, ולמעביד אין פתרון מתאים אחר, זכותה היחידה להתפטר (עם פיצויים) לצורכי טיפול בילד.

 


מענק מהמדינה - מס הכנסה שלילי2012 | 10 | 28

לצפיה הקש על: מענק מס הכנסה שלילי

אם את/ה עומד/ת בכל הקריטריונים הבאים,יתכן שאת/ה זכאי/ת למענק מהמדינה, הנקרא "מס הכנסה שלילי".

תושב ישראל המועסק בחו"ל חשוף לתביעת תשלום ביטוח לאומי2012 | 10 | 15

לצפיה הקש על: תושב ישראל המועסק בחו"ל

למרות שבדוח למס הכנסה מסווגת ההכנסה בדרך כלל כהכנסת שכר, המוסד לביטוח לאומי מסווג את ההכנסה כהכנסה פסיבית והמבוטח נדרש לשלם דמי ביטוח על משכורתו בחו"ל החייבת במס בישראל.

 


תשלומים למוסד בגין החזקת בן משפחה מזכים בהחזר מס2012 | 10 | 15

לצפיה הקש על: תשלומים למוסד

על פי פסק הדין- מי ששילם בשנים האחרונות תשלומים מיוחדים עבור דמי כניסה והחזקת קרוב במוסד מיוחד, רשאי להגיש דוח או תיקון לדוח שהוגש בעבר, ולדרוש את החזרי המס המגיעים לו.

הפרת משמעת של עובד במטרה לאילוץ פיטורים2012 | 10 | 15

לצפיה הקש על: הפרת משמעת

במספר פסקי דין נקבע, כי רואים בחומרה מיוחדת הפרת משמעת ע"י עובד שמטרתה לאלץ את המעביד לפטרו ולשלם לו פיצויי פיטורים. במקרה שבו עובד מפר משמעת, על המעביד להגיב, רצוי גם בכתב, ולא לעבור לסדר היום.


עדכון שכר המינימום2012 | 10 | 14

לצפיה הקש על: עדכון שכר המינימום

שכר המינימום יעלה החל מ- 1/10/12. שכר המינימום החדש לחודש הינו 4,300 ₪ ולשעה 23.12 ₪.

"תקופה האכשרה" לדמי אבטלה2012 | 10 | 11

לצפיה הקש על: "תקופה האכשרה" לדמי אבטלה

על פי תיקון לחוק, תקופת האכשרה לצורך זכאות לדמי אבטלה תהיה 12 חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח לאומי, כולל לענף אבטלה, מתוך 18 החודשים שלפני יום ההתייצבות בלשכת התעסוקה.

מענק להשקעות בהתייעלות אנרגטית2012 | 10 | 10

לצפיה הקש על: מענק התייעלות אנרגטית

פורסמה הודעה בדבר החלטה למתן תמיכה ממשלתית להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית שאינם במגזר הביתי, וכן תמיכה בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיות ישראליות חדשות בהתייעלות אנרגטית.


פסק דין חדש מחייב בדיקה ועדכון של ההסכמים עם פרילנסרים2012 | 09 | 20

לצפיה הקש על:  פס"ד חדש

בית הדין קובע כי עובד שכיר שסווג כעצמאי ע"י ביהמ"ש, יהא זכאי לפיצוי כספי בגין הזכויות הסוציאליות שנשללו ממנו, לפי השכר המשוער שהיה מקבל לו היה מוגדר מלכתחילה כ"עובד", ומבלי שניתן לקזז סכומים שקבל ביתר בגין סווגו כעצמאי.

רשות המיסים החליטה למסות את הטיפים2012 | 09 | 20

לצפיה הקש על: מיסוי טיפים

רשות המסים החליטה להטיל מס על הכנסות המלצרים מתשרים (טיפים), וגיבשה טיוטה של הוראת ביצוע, לפיה היא משנה את שיטת הטיפול בהכנסות של מלצרים מטיפים.

משנת 2012 לא תוכל חברה לתאם הכנסותיה לבסיס מזומן2012 | 09 | 13

לצפיה הקש על: משנת 2012

לפי הוראת ביצוע חדשה, ייאלצו חברות  לדווח רק לפי בסיס מצטבר לפי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליהן-כלומר לשלם מס על חשבוניות העסקה שהוצאו ללקוחות גם אם התמורה לא התקבלה עד סוף שנת המס.

הוגדל שיעור מס הרווח ומס השכר על מוסדות כספיים2012 | 09 | 11

לצפיה הקש על: הוגדל

פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ב – 2011, המגדיל את שיעור מס הרווח ומס השכר המוטל על מוסדות כספיים מ- 16% ל- 17%.


כדאי לקבוע את ערבי החגים כימי "גשר"2012 | 09 | 10

לצפיה הקש על: ערבי חגים כימי "גשר"

קיימת חובה בחוק חופשה שנתית, לתת לעובד אחת לשנה, חופשה בת שבעה ימים ברציפות (ימי לוח, לא ימי עבודה) – זוהי ההזדמנות - כדאי לקבוע ימי גשר בערבי החגים החלים ביום א'.

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - אחריות מזמין השירות2012 | 08 | 27

לצפיה הקש על: http://horovitz-cpa.co.il/files/wordocs/HOK.doc

החוק קובע הוראות לגבי הפרטים שחייבים להיכלל בהסכמים בין מזמין השרות לקבלן וכמו כן קובע כי תהיה למזמין השרות "הגנה טובה" אם הוא הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו על ידי "בודק מוסמך" מטעמו.

מכירת דירת מגורים מזכה בפטור2012 | 08 | 26

לצפיה הקש על: http://horovitz-cpa.co.il/files/wordocs/GAM%20LEAHAR.doc

ב 26/7/12 בוטלה הוראת השעה שקבעה כי בתקופה שמיום 1/1/13 ועד 1/1/21 יהא ניתן למכור "דירת מגורים מזכה", רק אם חלפו 8 שנים מהמועד שבו נמכרה הדירה האחרונה בפטור ממס, לכן, אף לאחר שנת 2013 יהא ניתן למכור בפטור לאחר 4 שנים.


דמי פגיעה בתאונה שאינה תאונת עבודה2012 | 08 | 15

לצפיה הקש על: http://horovitz-cpa.co.il/files/wordocs/DMEY%20PGIAA.doc

גם בתאונה שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים, כולל תאונה בבית או הפעילות ספורטיבית, מכוסים המבוטחים במסגרת "ביטוח תאונות" של המל"ל, למשך עד 91 ימי אי כושר. הגמלא מחושבת לפי 75% מההכנסה המבוטחת הממוצעת לפני התאונה.


סיום הוראת שעה לגילוי מרצון2012 | 08 | 21

לצפיה הקש על: http://horovitz-cpa.co.il/files/wordocs/SIUM.doc 

27 בספטמבר הוא המועד האחרון להגשת בקשות לפי הוראת השעה המעניקה הקלות משמעותיות למי שמגיש בקשה לגילוי מרצון על כספים, רכוש, הון ונכסים אשר הצמיחו הכנסות שטרם דווחו לרשויות המס בישראל.  

מענק ממשלתי חדש לחברות המשווקות את מוצריהן בחו"ל2012 | 08 | 09

לצפיה הקש על: מענק ממשלתי חדש

ההטבות ניתנות ליצואן בינוני וליצואן קטן. במסגרת התמיכה המוצעת תינתן לחברות אפשרות לקבל השתתפות בהוצאות אשר הוצאו לקדום שווק מוצרי החברה בשווקים זרים.
 

הקנסות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה2012 | 08 | 07

לצפיה הקש על: קנסות

להלן תמצית הקנסות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה : עבירות "חמורות"   (35,000 ₪) עבירות ינוניות"   (20,000 ₪) ועבירות "קלות"   (5,000 ₪ )


חברות בקפריסין שבבעלותן קניין רוחני ישלמו מס נמוך מאוד2012 | 07 | 23

לצפיה הקש על: חברות בקפריסין

תיקון בחוק הקפריסאי מעניק פטור ממס על עד 80% מההכנסות המופקות מהקניין הרוחני . על ה-20% הנותרים יוטל המס הרגיל בסך 10%. עקב התיקון עומד המס האפקטיבי לחברות בעלות הכנסה  מקניין רוחני על 2% בלבד.


נוהל גילוי מרצון2012 | 07 | 22

לצפיה הקש על: גילוי מרצון

המועד האחרון להגשת הבקשה הוארך ב 3 חודשים עד ליום 2727/9/12. רשות המיסים תאפשר הגשת פניה אנונימית על מנת לברר את חבות המס שתנבע מהגשת הבקשה לפני הגשתה.

חובת דיווח ותשלום מקדמה על מכירת ני"ע2012 | 07 | 18

לצפיה הקש על: חובת דיווח

חובה להגיש את הדיווח בגין מכירת ניירות ערך נסחרים המתייחס למחצית הראשונה של שנת המס ,2012  לרבות תשלום המקדמה העולה ממנה, עד ליום 31.7.2012.

למי מותר להוציא חשבונית מס רק עם קבלת התמורה?2012 | 07 | 18

לצפיה הקש על: למי מותר

תיקון 42 לחוק מע"מ הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים להוציא חשבונית מס רק בעת פירעון בפועל של התקבול בגין העסקה- תוך 14 יום ממועד הפירעון. להלן רשימת העוסקים הזכאים לדווח על בסיס מזומן למע"מ.

גילוי מרצון – הארכת המועד2012 | 06 | 28

לצפיה הקש על: גילוי מרצון

רשות המיסים החליטה  להאריך את הוראת השעה בדבר גילוי מרצון של כספים בחול  עד ליום 27 בספטמבר 2012.

נדחתה העתירה לדיון מחודש בפסק דין מלכיאלי 2012 | 06 | 26

לצפיה הקש על: נדחתה העתירה

בית המשפט העליון, דחה את העתירה לדיון מחודש בפסק הדין בנוגע לחישוב נפרד של המס לבני זוג העובדים בעסק משותף. לקוחותינו שנושא זה רלבנטי עבורם חייבים ליצור עמנו קשר לבחון את השלכות פסק הדין עליהם ודרכים לצמצום הנזק.

מסלול חדש לסיוע למפעלים יצרניים2012 | 06 | 24

לצפיה הקש על: מסלול חדש

המסלול החדש מקנה מענק בסך 20% מסך ההשקעות בציוד ומבנים, אך לא יותר מ- 10 מליון ש"ח. המענק יינתן למפעלים על פי מפת אזורי העדיפות הלאומית.

קרן חדשה לסיוע בהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים2012 | 06 | 17

לצפיה הקש על: קרן חדשה

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, הינה קרן ממשלתית חדשה שפועלת מאפריל 2012, המסייעת לעסקים קטנים ובינוניים, ומחליפה את הקרנות לעסקים קטנים ובינוניים, שפעלו עד כה בנפרד.

היזהרו מהונאות "פונזי"2012 | 06 | 12

לצפיה הקש על: הונאות פונזי

ההונאה מתרחשת כאשר מנהל השקעות מציג בפני לקוחותיו מצג שווא לגבי הביצועים , שהינם בעצם פיקטיביים. אם  אחד המשקיעים מעוניין לפדות את השקעתו , ההחזר ממומן ע"י משקיעים  חדשים (בדומה לפירמידה).

מתן חופשה שנתית – חובת המעביד2012 | 06 | 11

לצפיה הקש על: חובת מתן חופשה

החוק מחייב את המעביד לתת לעובד (אפילו בכפייה!) חופשה של לפחות שבוע בכל שנת עבודה, תוך העברת היתרה – עד לתקרה – לשנתיים הבאות.

הטבות מפליגות לבעלי שליטה בחברת מעטים2012 | 06 | 07

לצפיה הקש על: הטבות מפליגות

על פי התיקון לחוק שעבר לאחרונה, תוכר לחברה הוצאה בגין הפקדות לתגמולים (למטרת קצבה) לבעלי שליטה העובדים בחברה, באותו אופן שהיא מכירה הוצאות כנ"ל בקשר לשכירים אחרים.


העסקת עובדים במשק בית2012 | 06 | 06

לצפיה הקש על: העסקת עובדים במשק בית

חובת תשלום דמי ביטוח עבור עובד/ת במשק הבית (מנקה, מטפלת, עובד סיעודי) מוטלת על המעסיק, למעט מטפלת בילדים בבית שלה הנחשבת לעצמאית.


הנוהל החדש של גילוי מרצון2012 | 05 | 10

לצפיה הקש על: נוהל גילוי מרצון

הנוהל החדש לגילוי מרצון של כספים בחו"ל הנותן הקלות מפליגות – עומד להסתיים ב 30/6/2012 אנו ממליצים ללקוחותינו שנושא זה רלבנטי עבורם ליצור עמנו קשר מיידי.

 

 


דיווח למ.ע.מ על בסיס מזומן2012 | 05 | 09

לצפיה הקש על: דיווח למ.ע.מ על בסיס מזומן

מועד הוצאת החשבונית (המאוחר ביותר), לעוסקים מסויימים המנויים במבזק זה, הוא מועד קבלת התמורה, (ועל כל סכום שנתקבל) ומיום זה עוד 14 ימים.


אין הלנת שכר כשהעובד הוזמן לקבל שכרו ולא הגיב2012 | 05 | 07

לצפיה הקש על: הלנת שכר

ביה"ד  פסק כי כשהעובד אינו נמצא בעבודה, אפשר לשלם את שכרו בהעברה לבנק או בשליחת שיק בדואר רשום. אפשר גם לדרוש מהעובד לבוא ולקבל את השכר (בתנאי כמובן שהוא מסוגל להגיע למקום העבודה).

הנדון: תביעה לדמי אבטלה אושרה למרות אי התייצבות בלשכת התעסוקה2012 | 05 | 02

לצפיה הקש על: דמי אבטלה

זהו פסק דין בעל משמעות רבה, לגבי עובדי רשויות המיסים והביטוח הלאומי ובו הובהר להם שתפקידם לתת שירות אמיתי ומלא לציבור ולא רק לצייד אותו בטפסים.

מענקים בגין הכשרת עובדים ישראליים2012 | 04 | 24

לצפיה הקש על: מענקים

מעסיק שבקשתו תאושר, יקבל  מענק בסך 2,000 ₪ לחודש לכל עובד במהלך תקופת ההכשרה. כמו כן, ניתן לקבל "מענק חניכה" בסך 1,000 עד 3,000 ₪ לחודש, במהלך תקופת החניכה, בהתאם לכמות העובדים.

תוכנית סיוע למחקר ופיתוח בתחום הביטחוני2012 | 04 | 23

לצפיה הקש על: תוכנית סיוע

משרדי התמ"ת והביטחון יצאו ביוזמה משותפת לקידום מחקר הפיתוח של טכנולוגיות העשויות לתרום לביטחון המדינה, ויש להן גם פוטנציאל כלכלי. התוכנית  מיועדת למו"פ הנמצא בשלב לפני הוכחת היתכנות.


המותר והאסור למבקרי מס הכנסה בעת ביקורת בעסק2012 | 04 | 22

לצפיה הקש על: המותר והאסור

על פי הפסיקה, חל איסור על מבקרי המס לבדוק את המצוי בכיסיו של הנישום. כסף מזומן ושיקים המצויים בכיס הנישום, אינם נחשבים לתקבולים עסקיים, ובעל העסק אינו חייב לתת להם הסברים.


קצבת נכות לעקרת בית2012 | 04 | 19

לצפיה הקש על: קצבת נכות

דרגת "אי כושר" בשיעור 65%, מזכה בקצבת נכות בסך 1,436 ₪. אם הנכות הרפואית היא מעל 50%, תהא זכאית לתוספת קצבת בסך 237 – 351 ₪ (על פי גובה הנכות הרפואית).

"עבודה מועדפת" לחייל משוחרר2012 | 04 | 18

לצפיה הקש על: עבודה מועדפת

כדי להיות זכאי למענק, המגיע לחיילים משוחררים העובדים "בעבודות מועדפות". על החייל המשוחרר לעבוד בעבודה המועדפת לפחות שישה חודשים במשך השנתיים שלאחר שחרורו מצה"ל.

גם יצרנים קטנים יכולים לדווח למע"מ על בסיס מדווח2012 | 04 | 04

לצפיה הקש על: יצרנים קטנים

במטרה לסייע ליצרנים קטנים, נקבע בתיקון לחוק מע"מ, שיצרנים שמחזורם השנתי הוא עד 1,950,000 ₪ יוכלו לדווח במשך שנה מיום פרסום החוק לפי בסיס מזומן


אישור תושבות בישוב מזכה לצורך קבלת הנחת מס2012 | 04 | 02

לצפיה הקש על: אישור תושבות

עובד שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב הנכלל ברשימת היישובים המזכים, יהיה זכאי להנחה במס. לפיכך, תקופת התושבות המזכה הינה שנה אחת. לצורך קבלת הנחת המס, על העובד להמציא אישור תושבות למעסיק.

הנחה בחשבון החשמל לנכים וניצולי שואה2012 | 03 | 28

לצפיה הקש על: הנחה

לידיעתכם: מקבלי קצבאות זקנה, אשר בתכוף לגיל הפרישה היו זכאים לקצבת נכות של 75% ומעלה, זכאים החל מיולי 2011, להנחה בשיעור של 50% בחשבון החשמל בגין צריכת 400 קילוואט הראשונים בכל חודש.


צמצום נוסף בפטור ממע"מ בשרות לתושב חוץ 2012 | 03 | 25

לצפיה הקש על: צימצום נוסף בפטור

פסק דין במחוזי קבע כי שירותים אשר הוענקו על ידי חברת ייעוץ ישראלית לתושב חוץ (בקשר לסכום המס שעל תושב החוץ לשלם לרשויות המס בישראל)  אינם פטורים ממע"מ, משום שהשירות הוענק ביחס ל"נכס המצוי בישראל".


חובת שימוע גם לעובד שעבד תקופה קצרה2012 | 03 | 19

לצפיה הקש על: חובת שימוע לעובד

החובה לשימוע לפני פיטורים, קיימת גם לגבי עובד שעבד תקופה קצרה! כל הליך פיטורים (או הרעת תנאים) מחייב שימוע.

ניתוק יחסי עובד-מעביד2012 | 03 | 07

לצפיה הקש על: ניתוק יחסי עובד-מעביד

חוק פיצויי פיטורים קובע כי הפסקה ביחסי העבודה של עד שישה חודשים, אינה מנתקת את רציפות ההעסקה. לכן עובד שסיים לעבוד וחזר לעבודה אצלך לפני תום שישה חודשים, נחשב למי שעבד אצלך ברציפות.

אישורי פטור והקטנה של ניכוי במקור2012 | 02 | 29

לצפיה הקש על: אישורי פטור/הקטנה

רשות המיסים הודיעה שגם השנה,לא יישלחו לנישומים, אישורים מודפסים בדבר פטור/הקטנה מניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. המידע בדבר האישורים יינתן בשלושה ערוצים אלקטרוניים מקוונים.

הטבות מס לחייל/ת המשוחרר/ת2012 | 02 | 28

לצפיה הקש על: הטבות מס

ההטבות במס המוענקות למשתחרר/ת מ"שירות סדיר" וניתנות כזיכוי ממס המגיע על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.


עצמאי זכאי (במקרים מסויימים) לדמי אבטלה2012 | 02 | 26

לצפיה הקש על: דמי אבטלה לעצמאי

בית הדין האזורי לעבודה קבע  כי גם מי שקיבל שכר בחשבונית של "עצמאי"  זכאי במקרים מסויימים לדמי אבטלה, שכן מעמדו אינו נקבע על פי הכינוי שכינו הצדדים את היחסים ביניהם, אלא על פי המציאות בשטח.
 

הארכת תוקף הוראה השעה הגדלת היצע דירות מגורים עד 31/12/122012 | 02 | 15

לצפיה הקש על: הארכת תוקף

בהוראת השעה נקבע כי המס החל על מכירת קרקע המיועדת למגורים הכוללת אפשרות לבניית 8 יחידות דיור לפחות, יהיה לכל היותר 20% בתנאי שרוכש הקרקע סיים את בניית 8 היחידות לפני שחלפו 36 חודשים מיום הרכישה.


הליכי השגה וערר על דרישה לתשלום ארנונה2012 | 02 | 14

לצפיה הקש על: הליכי השגה

על דרישת תשלום ארנונה לשנת 2012 ניתן להגיש השגה למנהל הארנונה תוך 90 ימים מיום קבלת הדרישה וחובה על מנהל הארנונה לענות על ההשגה תוך 60 ימים


עוד "פרילנסר" עצמאי הוכר כשכיר2012 | 01 | 25

לצפיה הקש על: עוד "פרילנסר" עצמאי הוכר כשכיר

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית הדין הארצי לעבודה, נקבע שוב כי "פרילנסר" היה למעשה עובד שכיר  של המעסיק ועל כן זכאי לכלל הזכויות הנובעות מיחסי עובד-מעביד.

בתקופת פגיעה בעבודה העובד לא זכאי לדמי מחלה2012 | 01 | 25

לצפיה הקש על: פגיעה בעבודה

עובד שקיבל ממעבידו דמי מחלה ותבע לאחר מכן את הבטוח הלאומי וקיבל דמי פגיעה בעבודה (בעד אותה היעדרות) חייב להחזיר למעביד את דמי המחלה ששולמו לו.

צבירת ימי מחלה2012 | 01 | 17

לצפיה הקש על: ימי מחלה 

צבירת ימי המחלה לפי החוק אינה "יום וחצי לחודש עבודה" אלא יום וחצי עבור כל 25 ימי עבודה בפועל – אם עובדים 6 ימים בשבוע, ועבור 21.66 ימי עבודה בפועל – אם עובדים 5 ימים בשבוע.


חובת דיווח על רווח מניירות ערך 2012 | 01 | 16

לצפיה הקש על: חובת דיווח על רווח מניירות ערך
יש להגיש את הדיווח בגין מכירת ניירות ערך נסחרים המתייחס למחצית השנייה של שנת המס 2011, לרבות תשלום המקדמה העולה ממנה, עד ליום 31.1.2012.


חובת הפקדה בקופת פנסייה של העובדים2012 | 01 | 01

לצפיה הקש על: חובת הפקדה בקופת פנסייה

החל מחודש 1/2012, עולים שיעורי ההפרשה לפנסיה, לעובדים עליהם חל צו ההרחבה הכללי (עובדים שלא חלים עליהם צווי הרחבה ענפיים, הסכמים קיבוציים או חוזים אישיים, המקנים להם הסדר טוב יותר).

תזכורת למשיכה מקופת גמל2011 | 12 | 28

לצפיה הקש על: תזכורת למשיכה מקופת גמל

עצמאי שמלאו לו 60 שנים ב- 31/12/07 או שכירים שסיימו עבודתם לאחר 31/12/07 והשאירו כספי פיצויים בקופת הגמל, שמוגדרת כ"קופה שאינה משלמת קצבה", זכאים למשוך עד תום השנה את כספי הגמל בסכום חד פעמי.

משיכת דיבידנדים על ידי בעלי חברות זרות2011 | 12 | 28

לצפיה הקש על: משיכת דיבידנדים

יחיד, אשר ימשוך דיבידנדים מחברות זרות המוחזקות על ידו עד לתום שנת 2011, יתחייב במס בשיעור של 25% בלבד במקום, תשלום בשיעור 30%. יש להביא בחשבון גם ניכוי מס במקור ע"י מדינת מושבה של החברה הזרה.

חדשות בעניין חלוקת דיבידנדים 2011 | 12 | 27

לצפיה הקש על: חדשות בעניין חלוקת דיבידנדים

נפתחה אפשרות לתשלום המס בלבד על הדיבידנד (עד 15/1/2012), תוך זיכוי הדיבידנד נטו ללא תשלום בפועל לבעל המניות, וקיזוז הפסדי הון ממכירה של ניירות ערך בשנת 2011, כנגד ההכנסות מדיבידנד (באישור פקיד השומה).

פריסה אוטומטית של פיצויי פיטורין2011 | 12 | 27

לצפיה הקש על: פריסה אוטומטית

מי שאמור לקבל פיצויי פרישה בדצמבר ויקבל את חלקם בינואר 2012, יהנה מפריסת המס על שתי שנות מס, ללא צורך באישור מיוחד לפריסה כזו.


קבלת הכנסות משכר דירה2011 | 12 | 26

לצפיה הקש על: קבלת הכנסות משכר דירה

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור (4,790 ש"ח לחודש), צריך לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).

עוד על מכירה רעיונית2011 | 12 | 25

לצפיה הקש על: מכירה רעיונית

מכירה רעיונית שמניבה הפסדים, כדאית מאוד (ואף הכרחית), למי שיכול למשוך דיבידנד פטור ממס מחברה בבעלותו – בסכום הזהה להפסדים בבורסה.


היערכות לדרישת הצהרת הון2011 | 12 | 22

לצפיה הקש על: היערכות לדרישת הצהרת הון

בתחילת שנה, נוהגת רשות המיסים לדרוש הגשת הצהרת הון לסוף השנה כדי לבדוק את סבירות הדוחות שהוגשו לפי הגידול בהון מהצהרה קודמת. יש להיערך לדרישה זו, בעיקר בקשר לסבירות היתרה בבנק.

סגירת יתרות חובה של בעלי המניות 2011 | 12 | 19

לצפיה הקש על: סגירת יתרות חובה של בעלי המניות

כאשר לבעל החברה יש הפסדים ממכירה בפועל של ני"ע, הוא יכול למשוך מהחברה דיבידנד פטור ממס, עד גובה ההפסד, ולהשאיר את הדיבידנד בחברה, כהחזר חוב והקטנת ייתרת החובה.

הפקדה לקרן השתלמות2011 | 12 | 18

לצפיה הקש על: הפקדה לקרן השתלמות

לעצמאים ובעלי שליטה כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 17,430 ₪, זאת היות וזהו החיסכון היחידי הנותן הטבת מס וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית בפטור מלא ממס.
 

הפקדות לקופות גמל – חוסכות מס2011 | 12 | 15

לצפיה הקש על: הפקדות לגמל – חוסכות מס

לעצמאים ובעלי שליטה כדאי להפקיד לקרן פנסיה  ולקרן השתלמות, כדי למצות את החזר המס המגיע בשל הפקדות אלה (לפי התקרות והשיעורים שנקבעו לכך).

הכנסות מהשכרה למגורים2011 | 12 | 13

לצפיה הקש על: הכנסות מהשכרה למגורים

כשמשכירים דירות מגורים, כדאי לבדוק האם סך ההכנסות מההשכרה בשנת 2011 עלה על התקרה הפטורה ממס לחודש (4,790 ₪ לחודש).

סגירת יתרות חובה בעלי שליטה לחברה בשליטתם2011 | 12 | 11

לצפיה הקש על: סגירת יתרות חובה

מומלץ לסגור יתרות חובה של בעלי המניות לחברה היות ומדובר ביתרה "בעייתית",  שפקיד השומה נוטה לראות בה משיכה ולא הלוואה ובנוסף היא גורמת לחיוב בעל השליטה בהכנסה רעיונית .


הזדמנות אחרונה לבעלי חברות למשוך דיבדנד פטור ממס2011 | 12 | 08

לצפיה הקש על: הזדמנות אחרונה

עפ"י "החוק לשינוי נטל המס" שפורסם אתמול, עולה המס על דיבידנדים לבעל שליטה ל30%. הגדלה זו  תימנע את  האפשרות לקזז את ההפסדים משוק ההון כנגד דיבידנדים שימשוך "בעל מניות מהותי" החל משנת 2012 ואילך.

אפשר להימנע מהעלאת המס הצפוייה ב- 20122011 | 12 | 06

לצפיה הקש על:  אפשר להימנע מהעלאת המס הצפוייה

בעל הכנסה גבוהה שמקים חברה בע"מ ומספק את שירותיו באמצעותה, ישלם מס שוטף בשיעור של 25% בלבד (במקום שולי של 48%-50%), על הכנסות שלא ימשכו מהחברה וכן יחסוך בתשלומי בטוח לאומי ומס בריאות.

מכירה רעיונית של תיק ניירות הערך 2011 | 12 | 04

לצפיה הקש על: מכירה רעיונית

מומלץ ליחידים בעלי שליטה בחברות שיש להם הפסד בתיק ניירות הערך, לשקול ביצוע מכירה של ניירות הערך המפסידים ולמשוך דיבידנד בסכום דומה להפסד שנבע מהמכירה. דיבידנד זה יהיה פטור ממס.


השלכות ועדת טרכטנברג על מיסוי רווחי הון2011 | 11 | 21

לצפיה הקש על: מיסוי רווחי הון

החל מינואר 2012, יועלה שיעור המס על כל רווחי ההון, שבח מקרקעין, דיבידנד וריבית, כולל ריבית על פקדונות וחסכונות,  בשיעור של 5%, פרט לאפיקים לא צמודים. פירוט השינויים בטבלה המצורפת .


חישוב פיצויי פיטורין2011 | 11 | 20

לצפיה הקש על: חישוב פיצויי פיטורין

כשמחשבים את הפיצויים צריך לקחת בחשבון לגבי כל שנת עבודה בגין איזה אחוז מהשכר הופקד לפיצויים לפי החוק, ולחשב את ההשלמה המגיעה לעובד רק על החלק האחר-בגינו לא בוצעה הפקדה לקופה לפי החוק.


העלאת שיעור המס על דיבידנד2011 | 11 | 17

לצפיה הקש על: העלאת שיעור המס על דיבידנד

בהתאם לתזכיר החקיקה המאמץ את המלצות ועדת טרכטנברג, כל חלוקת דיבידנד החל מ- 1/1/2012 לרבות בגין רווחי שנים קודמות, תחוייב בשיעור מס של 30%!! במקום 25%


מקבץ ידיעות בדיני עבודה2011 | 11 | 08

לצפיה הקש על: מקבץ דיני עבודה

חוזה עבודה במקום הודעה לעובד, חובת ציון חלקיות המשרה, חובת רישום שעות עבודה בתלוש השכר ותשלום שכר מינימום ענפי.


הוחמרו הסנקציות נגד מעביד שלא מוסר לעובדיו הודעה בכתב על תנאי העבודה2011 | 10 | 31

לצפיה הקש על: הוחמרו הסנקציות

על פי חוק ההודעה לעובד משנת 2002, בית המשפט הוסמך לפסוק פיצויים לעובד שלא קיבל הודעה על תנאי עבודה אף אם לא נגרם לעובד נזק ממוני .


מיהו עובד במשרת אמון2011 | 10 | 30

לצפיה הקש על: מיהו עובד במשרת אמון

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע, שבמקרים בהם העובד מועסק ב-משרת אמון, הוראות החוק אינן חלות עליו, אך זהו מקרה חריג ובתי הדין לעבודה נוטים שלא לאפשר זאת. לכן כל מעביד שמשלם סכום גלובלי בעד שעות נוספות, חייב לבדוק עם יועץ משפטי את חשיפתו לתביעה מצד העובד או מהרשויות.

בשורה למשקיעים בניירות ערך2011 | 10 | 09

לצפיה הקש על:בשורה למשקיעים

לאחרונה פורסם תיקון לתקנה 9 לתקנות ניכוי במקור מרווחי הון מניירות ערך, לפיו יהיה הבנק או הברוקר חייב בניכוי במקור מרווחי ההון, רק לאחר שקיזז הפסדי הון שנוצרו באותו חשבון לפני או אחרי מועד יצירת רווח ההון,


משיכת כספי תגמולים בקופות גמל - הבהרה2011 | 10 | 06

לצפיה הקש על: משיכת כספי תגמולים - הבהרה

על פי הוראת שעה המתייחסת ל – 3 אוכלוסיות מסוימות בלבד, קיים "חלון זמן" למשיכה הונית (חד פעמית) של כספים שהופקדו לאחר 1/2008 בקופה שלא משלמת קצבה.

אין אפשרות לפדיון חופשה במהלך יחסי עבודה2011 | 10 | 04

לצפיה הקש על: אין פדיון חופשה במהלך יחסי עבודה

מטרת החוק היא להביא לכך שהעובד יצא לחופשה, ואין בתשלום המכונה "דמי חופשה" או "חופשה", מבלי שהעובד יצא לחופשה, בכדי להוות תשלום מכוח החוק. תשלום מעין זה אם שולם, יהווה חלק משכר העבודה הרגיל, ולא יחשב כתשלום לפי חוק חופשה שנתית.
 

הוחמרו הסנקציות נגד מעביד שלא מוסר לעובדיו הודעה על תנאי העבודה2011 | 09 | 26

לצפיה הקש על: הוחמרו הסנקציות נגד מעביד

החוק מחייב מעביד למסור לעובדו הודעה בכתב על תנאי העבודה, תוך 30 ימים מתחילת העבודה או מיום ששונו תנאי העבודה. בית המשפט הוסמך לפסוק פיצויים לעובד שלא קיבל הודעה כאמור אף אם לא הוכח נזק ממוני .


מענקים לקידום הסחר עם הודו וסין2011 | 09 | 08

לצפיה הקש על: מענקים לקידום הסחר עם הודו וסין

סה"כ המענק המקסימלי הנו 700,000 ₪ לשנה או 50% מההוצאות בפועל (כנמוך), וניתן לחברות עם מחזור מינימלי של 20 מיליון ₪ ויצוא שנתי של לפחות 10% מהמכירות.

מימוש פטור ממס במכירת עד 3 דירות מגורים2011 | 09 | 08

לצפיה הקש על: מימוש פטור ממס במכירת עד 3 דירות מגורים

בטבלא המצורפת מוצגות האפשרויות השונות למימוש פטור ממס במכירה של עד שלוש דירות מגורים לפי הוראת השעה שהתקבלה ואושרה בכנסת לאחרונה.

זיכוי בעד נטול יכולת 2011 | 09 | 01

לצפיה הקש על: זיכוי בעד נטול יכולת

כידוע, סעיף 45 לפקודה מעניק להורי ילד משותק, עיוור, או מפגר שתי נקודות זיכוי. לפי הנחית רשות המיסים, הזיכוי יינתן גם בשל ילד עד גיל 18  הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז (adhd) או היפראקטיביות.

פנסית חובה - תזכורת2011 | 08 | 29

לצפיה הקש על: חובת הפרשה לפנסיה

כידוע, חלה חובה להפקיד כספים בגין פנסיה לעובדים, וזאת מכוח צו הרחבה החל  מינואר 2008, לעובדים שאין הסדר טוב יותר מכוח הסכם העבודה או מכוח צו הרחבה אחר. להלן שעורי ההפרשה מהמשכורת ברוטו.


העלאת שכר המינימום2011 | 08 | 08

לצפיה הקש על: העלאת שכר המינימום

ביום 1 ביולי 2011 עודכן שכר המינימום לסך של 4,100 ₪ (22.04 ₪ לשעה), במקום סך 3,890.25 ₪.


אושרו דמי אבטלה לבעל שליטה2011 | 08 | 04

לצפיה הקש על: דמי אבטלה לבעל שליטה

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה לדמי אבטלה של בעל שליטה שימש כמנכ"ל חברה, מכיון שניתן להפריד בין היותו של המבוטח בעל שליטה לבין היותו עובד בחברה – שזכאי ככל עובד אחר לדמי אבטלה.

דיווח חצי שנתי 2011 | 08 | 02

לצפיה הקש על: דיווח חצי שנתי

החובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמה מוטלת על  מי שהפיק רווחים ממכירת ני"ע, בארץ או בחו"ל, בחודשים 1-6/11, אשר  לא נוכה מהם מס במקור .

הוארכה הקפאת ההוראה המחייבת לנכות מס במקור מתשלומים לקבלן2011 | 07 | 19

לצפיה הקש על: ניכוי במקור מתשלומים לקבלן

לאחרונה פורסמה הודעה של רשות המיסים, לפיה הוארכה ההנחיה האמורה כך, שכל רכישה מקבלן לא תחויב בהעברת מקדמה, גם אם אין לקבלן אישור פקיד שומה, וזאת לגבי רכישות שעד ליום 31/7/2011.

טופס הודעה לעובד2011 | 06 | 15
לצפיה הקש על: טופס הודעה לעובד
פסיקה חדשה של בית הדין הארצי לעבודה קובעת כי אי מתן הודעה בכתב לעובד תוך 30 יום מתחילת עבודתו, תקנה לו זכות לתבוע פיצוי כספי גם ללא הוכחת נזק.

העסקת פליטים ומבקשי מקלט ומעמדם בישראל2011 | 06 | 09

לצפיה הקש על: העסקת פליטים

מומלץ כי כל מעסיק ישראלי המעוניין להעסיק פליט או מבקש מקלט, יפנה למשרד הפנים על מנת לברר את מעמדו של הפליט במדינת ישראל, ובמקביל יבקש להעסיקו בישראל.

רכישת זכות מקרקעין מקבלן2011 | 06 | 06

לצפיה הקש על: רכישת זכות מקרקעין מקבלן

השבוע פורסמה הודעה נוספת של רשות המיסים, לפיה הוארכה ההנחיה כך, שכל רכישה מקבלן לא תחויב בהעברת מקדמה (גם אם אין לקבלן אישור פקיד-שומה), וזאת לגבי רכישות מקרקעין שעד ליום 30.6.2011. 


יחיד שפוטר ולא נרשם במועד – לא יהיה זכאי לדמי אבטלה2011 | 05 | 18

לצפיה הקש על: רישום במועד בשרות התעסוקה

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי המועד הקובע לבחינת זכאותו של מבוטח לדמי אבטלה, אינו החודש שבו פוטר או סיים את עבודתו, אלא המועד שבו נרשם לראשונה כמובטל בלשכר שירות התעסוקה.


העסקת חייל בשירות סדיר2011 | 05 | 17
מבחינת המעביד (והביטוח הלאומי) – ההעסקה מותרת. יש להוציא תלוש שכר רגיל, ולשלם דמי ביטוח בהתאם למעמד (טור 3 בטופס 102). מבחינת החייל – עליו לקבל אישור מצה"ל לעבודה זו, אחרת הוא מבצע עבירת משמעת צבאית.

הגדלת אחוזי נכות מעבודה2011 | 05 | 16

לצפיה הקש על: הגדלת אחוזי נכות מעבודה

כאשר הנכות הינה קבועה, תתאפשר הגדלת אחוזי הנכות הרפואית עקב פגיעה תפקודית גבוהה יותר, רק כאשר יש פגיעה בתפקוד הנפגע לזמן בלתי מוגבל, ויש ירידה ניכרת בהכנסותיו כתוצאה ישירה מהפגיעה.

עדכון שכר מינימום2011 | 04 | 26

לצפיה הקש על: עדכון שכר מינימום

החל מיום 1 באפריל 2011 יעודכן שכר המינימום לסך של 3,890.25 ש"ח (20.92 ש"ח לשעה), במקום סך 3,850.18 ש"ח. כמו כן, החל ממועד זה עודכן שיעור התגמול בדמי מחלה, כמפורט להלן.

הפקדת פיצויים בקופה אישית2011 | 03 | 30

לצפיה הקש על: הפקדת פיצויים בקופה אישית

בקופת גמל אישית לפיצויים שאינה משלמת קצבה, רשאי המעביד להחתים את העובד על סעיף המאפשר לו למשוך את כספי הפיצויים בחזרה, במקרה של התפטרות העובד שאינה מזכה בפיצויי פיטורין.


הקלות מס למכירת מקרקעין2011 | 02 | 22

לצפיה הקש על: הקלות מס למכירת מקרקעין

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע דירות מגורים), שנועד להזרים דירות לשוק במטרה להילחם בתופעת עליות מחירי הנדל"ן למגורים.

שמירה על ספרי החשבונות (התיישנות)2011 | 02 | 20

לצפיה הקש על: שמירה על ספרי החשבונות

על פי הוראות ניהול ספרים, יש לשמור על ספרי החשבונות והתיעוד במשך 7 שנים לאחר שנת המס


שכר דירקטורים2011 | 02 | 08

לצפיה הקש על: שכר דירקטורים

על פי חוות דעת של המוסד לביטוח לאומי, הכנסת "חבר דירקטוריון", נחשבת כ"הכנסה פאסיבית".

חסכון בדמי ביטוח לאומי על הכנסות מחו"ל 2011 | 01 | 25

לצפיה הקש על: חסכון בדמי ביטוח לאומי על הכנסות מחו"ל

אם אדם יפיק הכנסותיו מחו"ל באמצעות חברה, אשר בה היקף עבודתו ושכרו כעובד – לא יגיעו להגדרת "עובד עצמאי"(לפי הגדרת ביטוח לאומי), הוא לא יידרש לשלם כלל לביטוח לאומי.


משכירי דירות שבוחרים במסלול מס 10%2011 | 01 | 23

לצפיה הקש על: משכירי דירות ב 10% מס

על משכירי דירות, שבוחרים במסלול מס 10%, לשלם לא יאוחר מתום חודש ינואר 2011, את המס כאמור, וזאת בגין דמי השכירות שקיבלו מהשכרת דירת/דירות מגורים בישראל, בשנת המס 2010.


פקודת המיסים אינה מסמיכה את רשויות המס להפעיל סמכויות גבייה במחסומים 2011 | 01 | 23

לצפיה הקש על: גבייה במחסומים

ביהמ"ש קבע, כי פקודת המיסים (גביה), בנוסחה הנוכחי, אינה מסמיכה את רשויות המס להפעיל סמכויות גביה במחסומי דרכים המוקמים על ידי משטרת ישראל,


חובה לתעד הכל בכתב2011 | 01 | 20

לצפיה הקש על: חובה לתעד בכתב

בתי הדין לעבודה, דורשים אסמכתא לכל שיחה עם העובד, לרבות: שיחת שימוע, שיחת בירור, או שינוי תנאי עבודה. חובה לכן לתעד כל אירוע כזה, במכתב לעובד, במזכר פנימי או בהקלטה.

עודכנה תקרת מחזור עסקאות ל"עוסק פטור" לשנת 20112011 | 01 | 18

לצפיה הקש על:  מחזור עסקאות לעוסק פטור ב 2011

תקרת מחזור העסקאות של עוסק פטור לשנת המס 2011 הועלתה ל - 74,972 ₪ לשנה במקום 73,300 ₪ בשנת המס 2010. התקרה תועלה ל- 100,000 ₪ החל ב- 1/1/2012.

חישוב שעות נוספות2011 | 01 | 16

לצפיה הקש על: חישוב שעות נוספות

יש לספור את השעות הרגילות שהעובד עבד בכל יום, ולאחר 43 שעות רגילות – מתחילות השעות הנוספות.


תשלומים לפי צו הפנסיה הכללי מינואר 20112011 | 01 | 12

לצפיה הקש על: תשלומים לפי צו הפנסיה הכללי

החל משכר ינואר 2011, ההפרשה לפנסיה לגבי מי שצו ההרחבה הכללי חל עליו, הינה 3.33% - תגמולי עובד, 3.33% תגמולי מעביד ו- 3.34% - פיצויי פיטורים (מעביד).


תוספת שכר שאינה גוררת עלות מעביד2011 | 01 | 11

לצפיה הקש על: תוספת שכר

במקום העלאת שכר לעובד, ניתן לתגמל את העובד בתשלומים כגון: שעות נוספות, משכורת 13, תוספת משמרות, קרן השתלמות והפרשה לפנסיה, אלה תוספות שאינן גוררות עלות מעביד נוספת.

העלאת שכר המינימום2011 | 01 | 05

לצפיה הקש על: העלאת שכר המינימום

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית, חתמו על הסכם קיבוצי כללי, המעלה את שכר המינימום ל 4,300 ש"ח לחודש בשתי פעימות.

היערכות לדרישת הצהרת הון2010 | 12 | 30

לצפיה הקש על: היערכות לדרישת הצהרת הון

יש לקחת בחשבון שבתחילת שנה חדשה, נוהגת רשות המיסים לדרוש מנישומים להגיש הצהרת הון לסוף השנה שחלפה (31/12/2010), וזאת, בקשר לסבירות הצבירה בבנק, לרבות חסכונות פק"מ, ני"ע, קופ"ג וכו').


משיכת דיבידנד וקיזוזו כנגד הפסדים בבורסה2010 | 12 | 29

לצפיה הקש על: משיכת דיבידנד ללא ממס

בעל חברה שיש לו הפסדים בבורסה (הפסדים שמומשו השנה), יכול לבצע השנה משיכת דיבידנד (בגובה ההפסדים בבורסה), ועל ידי כך יפטור את הדיבידנד ממס.


הפקדה בקופת גמל לקצבה – גם "למבוגרים" 2010 | 12 | 28

לצפיה הקש על: הפקדה בקופת גמל לקצבה – גם "למבוגרים"

לפי תיקון לחוק – הפקדות עד 31/12/2010 יהיו ניתנות למשיכה חד פעמית (כפי שהיה מקובל עד 31/12/07). הטבה זו ניתנת למי שגילו כיום 63 לפחות, והיתה לו קופת גמל בדצמבר 2007 (לקופה הזו יש להפקיד).

פטור במכירת שתי דירות נוספות2010 | 12 | 26

לצפיה הקש על: פטור במכירת דירות

על מנת להגדיל היצע דירות לשוק, הוחלט לקבוע כהוראת שעה לשנים 2011 – 2012, מתן פטור נוסף ממס שבח במכירת שתי דירות נוספות, מעבר לדירה המזכה בפטור כיום, ובלבד ששווי הדירה הנמכרת, אינו עולה על סכום שייקבע. 

קיזוז הפסד מניירות ערך מהכנסות אחרות2010 | 12 | 26

לצפיה הקש על: קיזוז הפסד מניירות ערך

כדאי לממש הפסדים מניירות ערך לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון משוק ההון או משבח מקרקעין או מכל מקור אחר, כבר בשנת 2010.

הפקדה לקרן השתלמות2010 | 12 | 23

לצפיה הקש על: הפקדה לקרן השתלמות

לעצמאים ובעלי שליטה כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 17,000 ₪, היות וזהו החיסכון היחידי הנותן הטבת מס וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית  בפטור מלא ממס.

קבלת הכנסות משכר דירה2010 | 12 | 21

לצפיה הקש על: קבלת הכנסות משכר דירה

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, צריך לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור (ככל שדבר זה אפשרי).

סגירת יתרות חובה של בעלי המניות לחברה2010 | 12 | 19

לצפיה הקש על: סגירת יתרות חובה

ניתן לסגור יתרת חוב של בעל החברה - לחברה באמצעות הלוואה שייקחו הבעלים שתילקח בחשבון האישי ותופקד – כפיקדון כספי בחשבון החברה. פיקדון זה ישמש כבטוחה להלוואה שלקח בעל המניות.


התאגדות כחברה לחסכון במס2010 | 12 | 16

לצפיה הקש על: התאגדות כחברה לחסכון במס

כדאי לשקול התאגדות כחברה כדי ליהנות מהפחתת מס החברות שיגיע בשנת 2011 ל- 24% בלבד ללא חיוב כלל בביטוח לאומי.

גם ה"צדיקים" נשברו והקימו חברות2010 | 12 | 15
עצמאים שבעבר דחו את הרעיון להתאגד כחברה, מאבדים כעת האמון במערכת, ורוצים לממש את יכולתם לחסכון בעלויות הביטוח הלאומי, תוך כדי קבלת יתרונות נוספים שחברה נותנת לבעליה.

פריסה אוטומטית של פיצויי פרישה2010 | 12 | 14

לצפיה הקש על:  פריסה "אוטומטית" של פיצויי פיטורין

מי שאמור לקבל פיצויי פרישה בדצמבר ויקבל את חלקם בינואר 2011, יהנה מפריסת המס על שתי שנות מס, ללא צורך באישור מיוחד לפריסה כזו.

רמה של הנ"ח בשנה הבאה2010 | 12 | 12

לצפיה הקש על: הנהלת חשבונות בשנה הבאה

מומלץ לברר בעוד מועד את הקריטריונים הרלוונטיים לסוג הענף שבו אתה עוסק ולבחון באיזו מידה שינוי כלשהו השנה יגרום לשינוי באופן ניהול ספרי הנ"ח בשנה הבאה.


הארכת תוקף לאישורי ניכוי במקור2010 | 12 | 07

לצפיה הקש על: הארכת תוקף 

רשות המיסים הודיעה, שבניגוד לשנים קודמות, השנה לא יוארך תוקפם של אישורים לפטור/הקטנת הניכוי במקור, שתוקפם פג ב- 31/12/2010.


תכנוני מס לקראת תום השנה - קופה לפיצויים2010 | 12 | 05

לצפיה הקש על: תכנון מס: קופה מרכזית לפיצויים

עד תום שנת המס 2010, כדאי לנצל את האפשרות שעדיין נותרה, להפקיד בקופות המרכזיות לפיצויים (ק.מ.פ), ובכך לרשום הוצאה מוכרת השנה, בלי לשייך את ההפקדות דווקא לעובד ספציפי כלשהו.


פדיון ימי חופשה2010 | 11 | 11

לצפיה הקש על: פדיון ימי חופשה

בתי הדין קבעו כי פדיון חופשה אינו חוקי. אין פדיון חופשה, אלא רק במקרה של עובד שסיים לעבוד!מעביד שישלם פדיון חופשה ללא ניצול בפועל – עלול לשלם פעמיים.

חישוב מכסת חופשה שנתית2010 | 11 | 10

לצפיה הקש על: חישוב מכסת חופשה שנתית

מכסת החופשה המגיעה לעובד בכל שנה מחושבת על בסיס שנתי, ולא חודשי. אם העובד עובד בפועל לפחות 200 ימי עבודה במשך שנת הלוח כולה, הוא זכאי למלוא מכסת החופשה השנתית.

נדחתה תביעת יולדת לקבלת דמי לידה 2010 | 11 | 09

לצפיה הקש על: דמי לידה

בית הדין האזורי לעבודה, דחה ערעורה של אישה שהביטוח הלאומי סרב לשלם לה דמי לידה, למרות שעבדה כשכירה בחברה של בעלה (בית מלון).


פסק דין: פרמיה עשויה לבוא על חשבון שעות נוספות 2010 | 11 | 07

לצפיה הקש על: פרמיה על חשבון שעות נוספות

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי פרמיה ששולמה לנהג משאית בגין הובלה של מכולות, מעבר למספר מכולות שנקבע כ"מכסה יומית", תבוא על חשבון התשלום המגיע לעובד עבור שעות נוספות.

גילום הוצאות על ידי המעביד אינו יוצר רכיב שכר לצורך פנסיה 2010 | 11 | 04

לצפיה הקש על: גילום הוצאות אינו רכיב שכר לפנסיה

בית המשפט העליון פסק כי כאשר מעביד מגלם את המס החל על העובד בגין הטבות שונות המוענקות לו הוא אינו יוצר רכיב שכר המזכה את העובד בזכויות פנסיה.


חובות ברשם החברות2010 | 10 | 31

לצפיה הקש על: הודעה מרשם החברות

לאחרונה קיבלו כל החברות במשק, מכתבי "איום" מרשם החברות, בדבר סנקציות כנגד חברה שלא תמלא את חובותיה. אנו ממליצים לכל מנהלי החברות, לבדוק באתר הרשם, האם יש לחברה חובות או חוסרים כלשהם.

דיווח מפורט ומקוון למ.ע.מ משנת 20112010 | 10 | 27

לצפיה הקש על: דיווח מפורט ומקוון

בשנת 2011 תחול חובת הדיווח המקוון רק על כל מי שמחזורו עלה על 4 מיליון ₪, או על מי שחייב לנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, לפי הקבוע בסעיף 130 לפקודת מס הכנסה.

הממשלה דוחפת על בעלי העסקים לפעול כחברה2010 | 10 | 25

לצפיה הקש על: הממשלה דוחפת

בהמשך למספר מבזקים בנושא כאוב זה, ועקב החלטת הממשלה שלא להחזיר בינואר 2011 את התקרות הקודמות לתשלום בטוח לאומי,  למרות שכך הובטח במפורש , עולה שוב השאלה, אם לא צריך להתגונן באמצעות הקמת חברה.


תשלום מ.ע.מ על בסיס מזומן לנותני שירותים2010 | 10 | 14

לצפיה הקש על: תשלום מ.ע.מ על בסיס מזומן לנותני שירותים

ועדת הכלכלה של לשכת התיאום של האירגונים הכלכליים, הודיעה כי סיכמה עם רשות המיסים, שההקלה לנותני שירותים, שמחזורם השנתי עד 15 מילון ₪, שחוקקה כהוראת שעה, תעבור להיות הוראה קבועה.


הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק2010 | 10 | 11

לצפיה הקש על: ביטוח פנסיוני מקיף במשק

ב 7 בספטמבר 2010 נחתם הסכם קיבוצי חדש , המחייב את כל הארגונים החברים בלשכת התיאום. החלק החשוב בהסכם החדש כולל שינויים בהפרשות לביטוח פנסיוני עבור העובדים- משנת 2014.

חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה2010 | 10 | 10

לצפיה הקש על: חובת דיווח

לפי חוק איסור הלבנת הון, החל מיום א' ה- 17 בפברואר 2002, חלה חובת דיווח על הכנסת / הוצאת כספים לישראל. הסכום החייב בדיווח הינו 90,000 ₪ ויותר (עולה חדש 125,000 אש"ח).

שימוע לפני פיטורים - הבהרות נוספות2010 | 10 | 06

לצפיה הקש על: שימוע לפני פיטורים

פיטורי עובד ללא הליך שימוע מסודר (כולל פרוטוקול בכתב מהשימוע), עלולים לתת לעובד עילת תביעת פיצויי נזיקין, כנגד המעביד.

התפטרות ללא הודעה בכתב 2010 | 09 | 16

לצפיה הקש על: התפטרות ללא הודעה בכתב

ביה"ד הארצי  חזר על הלכות שנקבעו בעבר, ופסק כי הפיטורים או ההתפטרות, יכול שיבואו לידי ביטוי בכתב, בעל פה או בהתנהגות, וצריכה להיות כוונה ברורה וחד משמעית, להביא את היחסים החוזיים לידי סיום.
 

המרחק המינימלי המקנה לעובד זכאות להחזר דמי נסיעה 2010 | 09 | 15

לצפיה הקש על: זכאות להחזר דמי נסיעה

צו ההרחבה, אינו מגדיר מהו המרחק המינימלי בין מקום המגורים למקום העבודה המזכה בהחזר. נקבע כי המעביד חייב בתשלום, כאשר העובד זקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו, וזאת גם אם העובד הולך ברגל.

זמן נסיעה לעבודה אינו זמן עבודה2010 | 09 | 13

לצפיה הקש על: זמן נסיעה לעבודה אינו זמן עבודה

אין לכלול את הזמן בו נסע העובד ממעונו למקום עבודתו וחזרה, כשעות עבודה המזכות בשכר, בהיעדר הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה בין הצדדים, המורה לנהוג כך.


הכפלת התקרות בביטוח לאומי ממשיכה - הגנה באמצעות הקמת חברה2010 | 09 | 07

לצפיה הקש על: הכפלת התקרות בביטוח לאומי ממשיכה

בעלי ההכנסות הגבוהות, חייבים לשקול שוב את עמדתם שלא להפוך לחברה, במיוחד לאחר שההבטחה שהגזירה הינה רק לשנה וחצי – הופרה.

הלוואה שלקח מנהל חברה נקבעה כדיבדנד חייב במס2010 | 08 | 29

לצפיה הקש על: הלוואה כדיבדנד

נפסק כי היות ולא היה הסכם הלוואה מסודר בין החברה לבעל המניות ולא היו תשלומים תקופתיים על חשבון החזר ההלוואה – הרי שלא מדובר כלל  בהלוואה, אלא במשכית דיבידנד החייבת במס !
 

הקלות לתושבים חוזרים ועולים חדשים2010 | 08 | 24

לצפיה הקש על: הקלות לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ועדת הכספים של הכנסת, אישרה תיקון לצו מס קניה (פטור), הכולל שורה של הטבות לתושבים חוזרים ולעולים חדשים מ- 1 ביולי 2010.


"סיבוב" נוסף בקרב בין הפרילנסרים למעסיקים2010 | 08 | 18

לצפיה הקש על: "סיבוב" נוסף

לאחרונה, רבים המקרים בהם מבקשים פרילנסרים מבית הדין לעבודה, להכיר בהם כעובדים שכירים, הזכאים לקבל את כל התנאים הסוציאליים המגיעים לעובד שכיר. לכן חובה להתייעץ עם עו"ד, מומחה בדיני עבודה, לפני חתימת הסכם עם הפרילנסר.
 

נדחתה תביעת עובדים זרים לפיצויי פיטורין נ2010 | 08 | 17

לצפיה הקש על: פיצויי פיטורין ע. זרים

נפסק כי אין כל קשר בין מועד הפסקת העבודה לבין המועד שבו פגה אשרת העבודה שלהם בישראל. לפיכך, תביעת העובדים לפיצויי פיטורים נדחתה.


בג"ץ קבע: טיפים למלצר ייחשבו כשכר 2010 | 08 | 09

לצפיה הקש על: טיפים למלצר ייחשבו כשכר

בג"ץ קבע כי טיפים שמקבלים מלצרים ישירות מהסועדים במסעדה, כמו גם טיפים המועברים אליהם על-ידי המסעדה כחלק מהמשכורת – ייחשבו כשכר עבודה לצורך קבלת קצבה מהביטוח הלאומי.


שינויים בדיווח ובתשלום לביטוח לאומי בעבור עובדי משק בית2010 | 08 | 05

לצפיה הקש על: שינויים בדיווח ובתשלום לביטוח לאומי

יש לשלם ולדווח 4 פעמים בשנה (במקום פעמיים בשנה עד כה). עד 30/7 יש לדווח בשני שוברים בעד שני הרבעונים הראשונים של שנת 2010.

עדכון תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי2010 | 08 | 01

לצפיה הקש על: דמי הבראה 2010

התעריף ליום הבראה במגזר הפרטי החל מ- 1/7/2010 הוא: 351 ₪.


רק עד 30/9/2010 ניתן למשוך דיבידנד ב- 12% מס 2010 | 07 | 28

לצפיה הקש על: דיבידנד ב 12% מס

בעלי מניות חייבים לבדוק האם הם זכאים למשוך דיבידנד בשיעור 12% בלבד, ואם הם עומדים בתנאים שנקבעו בהוראת השעה ובהוראות רשות המיסים. ההטבה מסתיימת ב- 30/9/2010.


המל"ל משלם גם על אובדן כושר עבודה עקב תאונה רגילה2010 | 07 | 26

לצפיה הקש על: א. כושר עבודה עקב תאונה רגילה

מבוטח שנפגע בתאונת עבודה, והוא סבור כי עלול להיות קושי בקבלת מעמד של נפגע עבודה, מוצע שבמקביל להגשת תביעה ל"תאונת עבודה", יגיש גם תביעה לדמי תאונה.
 

צו הרחבה חדש בענף הבניה2010 | 07 | 22

לצפיה הקש על: צו הרחבה חדש בענף הבניה

הצו קובע ששכר המינימום יעמוד על סך 4,350 ₪  לעובדים הזוטרים ו - 6,550 ₪ למנהלי עבודה לא כולל תוספת וותק. עוד נקבע כי על כל הקבלנים להפריש לפנסיה עבור עובדיהם, להעניק להם קרן השתלמות והטבות סוציאליות נוספות.
 

בקשה לפיטורי עובדת בהיריון2010 | 07 | 15

לצפיה הקש על: בקשה לפיטורי עובדת בהריון

משרד התמ"ת קבע נוהל, טפסים, והנחיות שיש לצרף לכל בקשה שחובה להגיש לפני פיטורי עובדת בהיריון (כולל עובדת בטיפולי הפרייה, צמצום משרה לאחר חופשת הלידה, וכו').


דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית בשל עסקאות בניירות ערך 2010 | 07 | 15

לצפיה הקש על: דיווח ותשלום בשל עסקאות בני"ע

בעבור  עסקאות  בניירות  ערך  שלא נוכה בגינן מס במקור, ושבוצעו בתקופה שבין יום ה- 1 בינואר 2010 ליום ה- 30 ביוני 2010 – יש לדווח ולשלם את המקדמה הנובעת מהדוח עד ליום ה- 31 ביולי 2010.


אסור לדרוש מעובד תעודת יושר 2010 | 07 | 12

לצפיה הקש על: אסור לדרוש מעובד תעודת יושר

אסור לדרוש מעובד – גם אם הוא מסכים! – להציג "תעודת יושר", (עבירה שדינה – עד שנתיים מאסר!).

דמי הבראה2010 | 07 | 11

לצפיה הקש על: דמי הבראה

התעריף ליום, במגזר הפרטי החל מ- 1/7/10 הינו 351 ₪.

קנס חדש על מעסיקים המפגרים בתשלום המשכורת 2010 | 07 | 06

לצפיה הקש על: קנס חדש על מעסיקים

מ- 1 ביולי 2010 יוטלו קנסות כבדים על מעבידים שלא שילמו לעובדיהם את השכר עד ל- 9 לחודש (למעט מי שהוכיח שהעיכוב נבע מנסיבה שאינה בשליטתו).

פנסיה לעובדים זרים2010 | 06 | 14

לצפיה הקש על: פנסיה לעובדים זרים

חובת ההפרשה לתגמולים ופיצויים חלה גם לגבי עובדים זרים.  ההפרשה בגינם, אינה לקרן פנסיה, אלא לחשבון בנק שייקבע ע"י הממשלה. קביעה זו עדיין לא נעשתה. מומלץ להפקיד כבר עתה את הפרשת המעביד  בחשבון בנק מיוחד.
 

הפרשה לפנסיה בתקופות של חופשה ללא תשלום2010 | 06 | 13

לצפיה הקש על: הפרשה לפנסיה בחופשה ללא תשלום

חובת הפרשה לפנסיה חלה רק בתקופות של שמירת הריון וחופשת לידה עבורה מקבלת העובדת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ובתקופות של היעדרות בהן העובד זכאי לשכר מלא או חלקי (מילואים – מחלה).
 

הוארכה האפשרות לבצע חילוף מקרקעין עד סוף 20102010 | 06 | 09

לצפיה הקש על: הוארכה האפשרות לבצע חילוף מקרקעין

היתרון העיקרי של שימוש בחילוף הוא קבלת פטור ממס שבח (נוסף על הפטורים הקיימים) על הזכות שנמכרה, וכן  פטור של 50% ממס הרכישה.

בעל שליטה צריך לרשום ימי המחלה בתלוש המשכורת שלו2010 | 06 | 08

לצפיה הקש על : רישום ימי מחלה בתלוש

טוב יעשו בעלי השליטה אם ידאגו לרשום את כל ימי המחלה שלהם בתלוש ואת היתרה, כך שבעת הצורך יוכלו לקבל דמי פגיעה מביטוח לאומי (עבור הימים שמעבר ליתרת ימי המחלה שרשומה לזכותם).


תשלום ביטוח לאומי (ומס בריאות) עבור הילדים שנוסעים "לטיול הגדול" בחו"ל 2010 | 06 | 06

לצפיה הקש על : תשלום ב"ל עבור הילדים בחו"ל

הצעירים הנוסעים לטיול ארוך או ללימודים בחו"ל, שוכחים לפעמים לסדר את התשלום לביטוח לאומי ועלולים למצוא את עצמם ללא כיסוי ביטוחי בישראל!


אלמן/ת צה"ל ונפגעי איבה יכולים להתחתן, ולהמשיך לקבל תגמולים2010 | 05 | 27

לצפיה הקש על:  אלמן/ת צה"ל ונפגעי איבה יכולים להתחתן,

במרץ 2010 נכנס לתוקף תיקון לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) לפיו, אלמנות ואלמני צה"ל שיינשאו בשנית, לא יאבדו זכאותם לקצבאות ממשרד הביטחון.


קבלת גמלת סיעוד בכסף 2010 | 05 | 26

לצפיה הקש על: קבלת גמלת סיעוד בכסף

המוסד לביטוח לאומי עורך ניסוי, לפיו יוכל מקבל גמלת סיעוד, המעסיק מטפל צמוד, לקבל את גמלת הסיעוד בכסף לחשבון הבנק שלו, ולהעסיק את המטפל באופן אישי ללא תיווך של חברת סיעוד.


שכר "גלובלי" ישמש בסיס לחישוב גמול בעד השעות הנוספות 2010 | 05 | 24

לצפיה הקש על: שכר גלובלי כבסיס לחישוב גמול בעד שעות נוספות

ביה"ד הארצי קבע שוב כי שכר גלובלי (שכר כולל שעות נוספות) אינו מבטל את חובת המעביד לשלם גם בעד שעות נוספות בפועל. לכן חובה לנהל רישום שעות יומי מדוייק, במערכת נוכחות, או בדו"ח ידני חתום ע"י העובד.


איך להזהר מאתרי "פישינג"2010 | 04 | 29

לצפיה הקש על : איך להיזהר מאתרי "פישינג"

להיות חשדניים. קיבלת התראה מהדפדפן? קרא בעיון את ההודעה בטרם תמשיך לגלוש. לא למסור מידע אם אין לכך סיבה הגיונית. עשה שימוש בתוכנות אנטי-וירוס ועוד...


"עובד בחשבונית"2010 | 04 | 21

לצפיה הקש על: עובד בחשבונית

לאחרונה פסל ביה"ד הארצי לעבודה פעמיים את ההסדר (שבדרך כלל מבוקש ע"י נותן השירות), לפיו מי שנחשב למעשה כ"עובד" יקבל את שכרו (כולו או חלקו) בחשבונית כעצמאי, וצמצם במידה רבה את תחולתו. לפיכך יש לנסות, ככל האפשר, לא להיגרר להסדר זה. 


משיכת כספים מקרנות פנסיה ע"י העובד2010 | 04 | 15

לצפיה הקש על: משיכת כספים מקרנות פנסיה ע"י העובד

האפשרויות השונות למשיכת כספים ע"י העובד מקרנות הפנסיה השונות.


חופשת הלידה הוארכה2010 | 04 | 14

לצפיה הקש על: חופשת הלידה הוארכה

חופשת הלידה הוארכה ותהיה בת 26 שבועות (במקום 14) – אך רק עבור 14 שבועות ישולמו דמי לידה (אלא אם מדובר בלידת יותר מיילוד אחד).


לקט בדיני עבודה2010 | 03 | 09

לצפיה הקש על: לקט בדיני עבודה

השכר המובא בחשבון לצורך חישוב תמורה ל"הודעה מוקדמת" זהה לשכר המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. אי התייצבות של עובד לשימוע, מהווה למעשה ויתור על הזכות לשימוע, ולא יוכל לטעון אח"כ לאי קיומו.


הכנסות "פסיביות" בביטוח לאומי2010 | 03 | 01

לצפיה הקש על: הנדון: הכנסות "פסיביות" בביטוח לאומי

בביטוח לאומי מבדילים בין הכנסות מעבודה  לבין הכנסות שאינן מעבודה, שנקראות הכנסות פסיביות. גם הכנסות מעבודה כעצמאי בהיקף נמוך מאוד נחשבות "פסיביות".


אגרת חברות מופחתת עד סוף פברואר 2010 | 02 | 21

לצפיה הקש על: הנדון: אגרת חברות מופחתת עד סוף פברואר

להלן סכום אגרת חברות לשנת 2010  בתשלום עד  עד סוף חודש פברואר – 1,043 ₪ (אגרה מופחתת).בתשלום בחודשים מרץ עד דצמבר – 1,386 .
 

 


פיצויי פיטורים – משך הפסקת העבודה הדרושה2010 | 02 | 15

לצפיה הקש על: פיצויי פיטורים – משך הפסקת העבודה הדרושה

התקופה הדרושה לצורך ניתוק יחסי עובד-מעביד הינה שישה חודשים ברציפות (התקופה הוארכה משלושה לשישה חודשים).

שיטה חדשה לקביעת שווי השימוש ברכב2010 | 02 | 14

לצפיה הקש על: שיטה חדשה לקביעת שווי השימוש ברכב

ב- 1.1.10 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה לפיו יהיה שווי השימוש של כלי רכב חדשים שנרשמו לראשונה מ- 1/1/2010) התוצאה המתקבלת מהכפלת מחיר הרכב לצרכן באחוז מסויים הנקרא "שיעור שווי השימוש".


דמי ביטוח לאומי על הכנסות מחו"ל –2010 | 02 | 09

לצפיה הקש על: דמי ביטוח לאומי על הכנסות מחו"ל

אם אדם, ש"מרכז חייו" בישראל יפיק הכנסותיו מחו"ל באמצעות חברה, אשר בה היקף עבודתו ושכרו כעובד – לא יגיעו להגדרת "עובד עצמאי", הוא לא יידרש לשלם מאומה לביטוח לאומי.


עצמאי הוכר כעובד שכיר – 30 שנים לאחר סיום עבודתו2010 | 02 | 04

לצפיה הקש על: עצמאי הוכר כעובד שכיר

מהנדס שעבד ב"מקורות" משנת 71 עד 80 כעצמאי, ואח"כ כשכיר עד 03, הוכר ע"י ביה"ד הארצי לעבודה  כשכיר גם בתקופת עבודתו הראשונה (כעצמאי) ובעקבות כך – בזכאות לפיצויי פיטורים, מענק יובל ועוד.


איזה תשלומים ניתן לראותם כחלק מפיצוי הפיטורין2010 | 02 | 04

לצפיה הקש על: תשלומים כחלק מפיצוי הפיטורין

תשלום לעובד שפרש מעבודה שניתן לראותו כחלק ממענק הפרישה כולל בין היתר גם פיצוי עבור אובדן מקור הכנסה, פיצוי עקב הפרת חוזה עבודה, פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו, ופיצוי עקב שמירת סודיות.


חופשה ללא תשלום – חל"ת2010 | 02 | 02

לצפיה הקש על: חופשה ללא תשלום – חל"ת

עבור שני החודשים הראשונים לחל"ת משלם המעביד דמי ביטוח מינימליים (כ- 56 ₪) אותם הוא רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד. אח"כ על העובד לשלם בעצמו את דמי הביטוח.

הפרשות מעביד לפנסיה לפי צו הרחבה מ - 20082010 | 01 | 31

לצפיה הקש על: הפרשות מעביד לפנסיה לפי צו הרחבה  

מעבידים שהחלו מ- 2009 להפריש עבור עובדיהם לפנסיה על פי צו ההרחבה, צריכים להגדיל את שיעור ההפרשה מ- 1/1/2010.


שימוע לפני פיטורין2010 | 01 | 28

לצפיה הקש על: שימוע לפני פיטורין

ביה"ד הארצי חזר וקבע כי יש להקפיד על חובת השימוע, לפני פיטורי עובד, גם אם העובד פוטר לאחר שעבר עבירות משמעת.

שלילת פיצויים בגלל "חוסר נאמנות"2010 | 01 | 26

לצפיה הקש על:  שלילת פיצויים בגלל "חוסר נאמנות"

ביה"ד הארצי שלל מעובד פיצויי פיטורים ותשלום בעד הודעה מוקדמת, מאחר והעובד נהג לייעץ ללקוחות של המעביד – בלי אישור המעביד, ואף הציע ללקוח לבצע בעצמו עבודה, שהמעביד היה מסוגל לבצעה.


הביטוח הלאומי ועובדי משק הבית2010 | 01 | 25

לצפיה לחץ על: הביטוח הלאומי ועובדי משק הבית

בחודש ינואר 2010 יש לדווח על העסקת עובדים במשק בית עבור התקופה מיולי עד דצמבר 2009. חובת הרישום, הדיווח והתשלום במקרה זה, חלים על המעסיק, שרשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו בדמי הביטוח.
 

התיישנות זכויות עובד2010 | 01 | 20

לצפיה לחץ על: התיישנות זכויות עובד 

פרק הזמן שנקבע בחוק ההתיישנות, הינו 7 שנים. יחד עם זאת, ישנם חוקים ספציפיים בכלל, ובדיני העבודה בפרט, שקובעים פרקי זמן קצרים יותר, דהיינו תקופות התיישנות מיוחדות ביחס לזכויות שונות.


לקט עדכונים החשובים לכל מעביד2010 | 01 | 19

לצפיה לחץ על: לקט עדכונים החשובים לכל מעביד

התפטרות עובדת לאחר לידה, פיטורי עובדת בהיריון, רישום נוכחות, תוספת ותק, הצורך והזכות להקלטת שיחות חשובות עם עובדים


דיווח מקוון – חתימה אלקטרונית - תזכורת2010 | 01 | 17

לצפיה לחץ על: דיווח מקוון – חתימה אלקטרונית - תזכורת

להזכירכם: מי שחייב בהגשת דיווח מקוון – חייב לרכוש "חתימה אלקטרונית מאושרת". את החתימה ניתן לרכוש בחברת קומסיין. מועד הדיווח המקוון הראשון, יהיה ביום 28/2/10.דוח זה הוא בנוסף לדוח התקופתי הרגיל למע"מ, שיוגש במועדו החוקי.

תשלום שעות נוספות לעובדי סיעוד הגרים בבית המטופל 2010 | 01 | 06

לצפיה לחץ על: תשלום שעות נוספות לעובדי סיעוד                              נקבע בבג"ץ,כי, מאחר והמחוקק לא קבע עמדתו בנושא, אין ברירה אלא לקבוע שעובד סיעוד הגר בבית המטופל, ומטפל בו בכל שעות היממה, אינו זכאי לתשלום נפרד עבור שעות נוספות.


הורדת שיעור המ.ע.מ ל- 16%2009 | 12 | 30
נתקבלה הודעת שר האוצר על החלטתו להוריד את שיעור המ.ע.מ מ- 1/1/2010 ל- 16% במקום 16.5% כיום.

תשלום ריבית ריאלית על הלוואות בעלים טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 112009 | 12 | 30

לצפיה לחץ על: תשלום ריבית ריאלית על הלוואות בעלים

אם לבעל השליטה יש יתרות חובה אישיות בבנק, הוא יכול לקזז את הוצאות הריבית ששילם לבנק מול הריבית הריאלית ששילמה לו החברה, וכך לא לשלם מס על הריבית הריאלית שקיבל מהחברה.


סגירת יתרות חובה של בעלי המניות כלפי החברה בשליטתו טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 102009 | 12 | 29

לצפיה לחץ על: סגירת יתרות חובה של בעלי המניות

כדאי לבצע סגירת יתרות חובה של בעלי המניות לפני 31/12/09 כדי להראות דוחות כספיים טובים יותר, כלפי הבנקים ורשויות המס.


הפקדות סוציאליות 20092009 | 12 | 28

לצפיה לחץ על:הפקדות סוציאליות 2009

כללים, תקרות ואחוזים להפקדות סוציאליות לגמל והשתלמות - סוף 2009


משיכת דיבידנד וקיזוזו כנגד הפסדים בבורסה טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 92009 | 12 | 27

לצפיה לחץ על: משיכת דיבדנד פטור ממס

בעל חברה שיש לו הפסדים בבורסה שמומשו, יכול לדווח השנה משיכת דיבידנד (בגובה ההפסדים בבורסה), ועל ידי כך יפטור את הדיבידנד ממס.


הנדון: התאגדות כחברה לחסכון במס והגנה על נכסים פרטיים טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 82009 | 12 | 24

לצפיה לחץ על: התאגדות כחברה לחסכון במס 

כדאי לשקול התאגדות כחברה כדי ליהנות מהפחתת מס החברות שיגיע בשנת 2010 ל- 25% בלבד ללא חיוב כלל בביטוח לאומי.


פריסה "אוטומטית" של פיצויי פיטורין טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 72009 | 12 | 22
לצפיה לחץ על: פריסת פיצויי פיטורים
בסיס החיוב של שכיר הינו בסיס מזומן לפיכך, מי שאמור לקבל פיצויי פרישה בדצמבר ויקבל את חלקם בינואר 2010, יהנה מפריסת המס על שתי שנות מס, ללא צורך באישור מיוחד לפריסה כזו.

קיזוז הפסד מניירות ערך מהכנסות אחרות טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 62009 | 12 | 20
כדאי לממש הפסדים  מניירות ערך לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון משוק ההון או משבח מקרקעין או מכל מקור אחר, כבר בשנת 2009.

קבלת הכנסות משכר דירה קבלת הכנסות משכר דירה רשימה מס' 52009 | 12 | 17

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור, (4,510 ש"ח לחודש) יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את הסכום הפטור. באם ההכנסה עולה על הסכום הפטור, ניתן לעבור למסלול 10% מס, ובתנאי שהמס ישולם עד 31/1/10


נקודות זיכוי בעד ילד עם הפרעות קשב טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 42009 | 12 | 16
שתי נקודות זיכוי מס מגיעות בשל כל ילד נכה. לפי הבהרת רשות המיסים מגיעות נקודות זיכוי אלו גם לילדים בעלי בעיות קשב וריכוז, ובתנאי שהם הופנו על ידי ועדת השמה למוסד מיוחד, גם אם בפועל למדו במוסד לימודי רגיל.

הדפסת פרטי זיהוי הלקוחות על חשבוניות מס2009 | 12 | 16
מהבהרות שפורסמו בימים אלו, עולה כי אין חובה להדפיס פרטי הלקוחות על חשבוניות מס המוצאות ללקוחות, וזאת עד לסוף שנת 2011. מי שחייב בדיווח מקוון, יהיה חייב לכלול פרטים אלו בדוח המפורט שיוגש מידי חודש.

הפקדה לקרן השתלמות טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 32009 | 12 | 13
לעצמאים כדאי לבצע הפקדה לקרן השתלמות, שתשלים את ההפקדה השנתית לסך 16,380 ₪, זאת היות וזהו החיסכון היחידי הנותן הטבת מס וניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית (שלוש או שש שנים) בפטור מלא ממס.
 
 
 
 
 
 
 

כדאיות משיכה מקופת גמל לתגמולים "נזילה" טיפים לסוף שנת המס רשימה מס' 22009 | 12 | 09
התשואה על הכספים שבקופת הגמל לתגמולים (הצמדה וריבית) פטורה ממס! כולל על הריבית הריאלית! מאידך, בהשקעות נזילות אחרות, כמו פיקדונות בבנק, קרנות נאמנות, ני"ע וכו', יש חיוב במס של 20%.

הפקדה בקופת גמל לקצבה – גם "למבוגרים" טיפים לסוף שנת המס רשימה 12009 | 12 | 07

נישום עצמאי שחושש להפקיד לקופת קצבה משום שעקב גילו המתקדם, הוא יגיע בגיל פרישה לסכום חסכון נמוך, ולכן יקבל קצבה קטנה מאוד שאין לה משמעות, יכול להפקיד בכל זאת לקופת קצבה עד כ- 35,000 ₪ (סכום מצטבר). 


האם אפשר להפקיד גם השנה בקופה מרכזית לפיצויים2009 | 12 | 03
תיקון 3 קבע כי אפשר להמשיך להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים עד סוף 2010, ובתנאי שהתקיימו שני תנאים מצטברים: 1. שהקופה נפתחה עד סוף שנת 2007, 2. שמבוצעות בה הפקדות לעובדים, שהפקידו בעבורם גם בשנת 2007.
 

פדיון חופשה – רק בסיום העבודה2009 | 11 | 09
פדיון חופשה אפשרי רק בסיום העבודה, לפיכך,  מעביד המשלם לעובד פדיון חופשה (בכסף) במשך תקופת העבודה, מבלי שהעובד יוצא בפועל לחופשה, מסתכן בכך שהעובד ידרוש כדין פדיון חופשה מלא בסיום העבודה.

חישוב פיצויים כאשר העובד שינה תפקידים2009 | 11 | 05
על פי הפסיקה, כאשר העובד שינה תפקיד ובתפקיד האחרון חל שינוי מהותי של שכרו, ניתן לחשב את הפיצויים בשני סכומים – לפי המשכורת האחרונה בכל תפקיד כפול השנים שעבד בתפקיד זה.

רכיבי שכר שילקחו בחשבון בחישוב דמי חופשה2009 | 11 | 01
חוק חופשה שנתית קובע, כי השכר הקובע  לעניין חישוב דמי החופשה הוא כל תמורה המשתלמת לעובד ע"י המעביד בעד שעות העבודה הרגילות (זולת אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי).

תשלום דמי פגיעה לעובד שנפגע בתאונת דרכים2009 | 10 | 27
כשובד נפגע בתאונת דרכים, בין אם מדובר בתאונת עבודה או לא, המעביד פטור מלשלם לו דמי פגיעה.


שכר דירקטורים עלול להתחייב בדמי ביטוח לאומי2009 | 10 | 25

החל משנת 2008 דמי הביטוח משולמים ע"י מבוטח, שהוא "עובד שכיר" ו/או "עובד עצמאי", גם על "הכנסתו האחרת". הכוונה להכנסות "פסיביות" (שאינן מעבודה) וכן הכנסות שאינן כלולות בהגדרת "עובד עצמאי" – כגון שכר דירקטורים.


קיזוז הוצאות ומ.ע.מ בגין אירוע שעורכת חברה לעובדיה2009 | 10 | 12

בד"כ ההוצאה הינה עודפת ומס התשומות לא מותר בניכוי. רק במקרים, בהם תוכל החברה להוכיח כי יש לה טובת הנאה והטבה עסקית מהאירוע, למשל למטרות שיווק ופרסום, יהיה אפשר לדרוש ניכוי (יחסי) של ההוצאה ושל מס התשומות.

 

הוארך המועד להגשת דיווחי נאמנויות עד ה - 30/10/092009 | 09 | 30

ה- 30/10/2009 נקבע כמועד האחרון להגשת כל הדיווחים הקשורים לנאמנויות והבקשות להסדרי מס, וכן המועד להגשת דוח שנתי לשנות המס 2006 – 2008, למי שחייב בהגשתם בשל הנאמנות ובשל כך בלבד.


להיזהר בקבלת עובד מחדש לעבודה2009 | 08 | 31
עובד שהתפטר ומבקש לחזור לעבודה והמעביד מחזירו בטרם חלפו שלושה חודשים מהעזיבה, המעביד לוקח על עצמו את כל הוותק הנצבר של העובד מההתחלה לחישוב הפיצויים אם יפטרו בעתיד!!
 

שעות נוספות גלובליות2009 | 08 | 26

החוק אינו מאפשר תשלום שכר עבודה הכולל תשלום לשעות נוספות כחלק מהשכר הכולל.הפסיקה קבעה כי ניתן לסכם על תשלום גלובלי נפרד עבור שעות נוספות, אם ההסדר אינו בגדר פיקציה, ובתנאי שנקבע לתשלום הנ"ל רכיב מיוחד בתלוש השכר בנפרד משכר העבודה הרגיל.

 


תשלום בגין ימי חג לעובד יומי/שעתי2009 | 08 | 18

צו הרחבה שחל על כלל המשק, קובע בין היתר כי לאחר שלושה חודשי עבודה, עובד יומי או שעתי זכאי לתשלום בגין תשעה ימי חג, למרות שלא עבד בהם, ובתנאי שלא נעדר יום לפי החג או יום אחריו, בלי שקיבל את הסכמת מעבידו.

 


טכנאי שירות חוץ אינו עובד "גלובלי" - פס"ד2009 | 08 | 12
ביה"ד הארצי קבע כי לטכנאי שירות העובד לפי סידור עבודה מחוץ למשרדי המעביד, לא ניתן לשלם שכר גלובלי, שכן חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה!

שכר מינימום "ענפי"2009 | 08 | 10

תיקון בחוק קובע, שבכל ענף שקיים צו הרחבה המחייב תשלום שכר מינימום הגבוה יותר מהנקוב בחוק – יחולו כל הוראות החוק על השכר המוגדל. בשירותי שמירה, למשל, שכר המינימום הענפי גבוה משכר המינימום בחוק.


הקדמת בונוסים לחסכון בביטוח לאומי2009 | 08 | 02
כדי להמנע מתשלום דמי בטוח מופרזים לגבי שכירים, ניתן לדווח במשכורת יולי על בונוס בסכום גבוה שיחוייב בדמי ביטוח לאומי עד לתקרה הקודמת. את הנטו אפשר לשלם במשכורות הבאות, תוך הקטנת השכר ברוטו, וכך לא לפגוע בנטו המשולם כל חודש. 

תעריף דמי הבראה2009 | 07 | 09
תעריף "יום ההבאה" במגזר הפרטי מ- 1/7/09 עומד על סך 340 ₪ ליום. הקיצוץ בדמי ההבראה הכלול ב"חוק ההסדרים" נוגע רק למגזר הציבורי, ולמי שצמוד אליו רשמית מכח הסכם קיבוצי.
 
 

                                                                    


יש לערוך שימוע לפני פיטורי עובד2009 | 07 | 08

על פי דין, יש לערוך שימוע לעובד שרוצים לפטר (במגזר הציבורי והפרטי כאחד), גם אם עילת הפיטורין הינה צמצומים כחלק מהשינוי הארגוני. אי עריכת שימוע, עלול לגרום לעיתים לתשלום פיצויים לעובד שפוטר ואף ביטול פיטורי העובד והחזרתו בצו בית המשפט לעבודה.


חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 5), התשס"ט - 20092009 | 07 | 06

עובד של קבלן כוח אדם ייחשב כעובד של המעסיק בפועל, שאצלו הוא מועסק, בתום 9 חודשים רצופים של העסקה אצל אותו מעסיק בפועל. מניין תשעת החודשים, יחל ביום 1/1/2008.

 


הוצאות ביטוח לאומי עומדות לקפוץ פי שתיים2009 | 07 | 01

מבלי לידע את הציבור, שיעור המס הכולל, במדרגה השולית הגבוהה: מ- 37,890 ₪ לחודש  הועלה ב- 58%! (לאחר התחשבות בתשלום דמי הביטוח כניכוי לצורכי מס). הדרך (שכבר יושמה בעבר) להתמודד עם "מחטף מיסים" זה הינה באמצעות מעבר לפעילות כחברה בע"מ.


הפירמה הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי במקום ה- 13 בדרוג הארצי2009 | 08 | 30
בדרוג חברת דן אנד ברדסטריט לשנת 2009, דורגה הפירמה במקום ה- 13 בדרוג משרדי רו"ח המובילים בישראל (אשתקד מקום 14), ובמקום הראשון בחיפה והצפון (לא כולל שלוחות של משרדים מהמרכז).
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


בית הדין התיר פיטורי עובדת בזמן טיפולי פוריות 2009 | 06 | 29
בית הדין קבע, כי פיטוריה של העובדת לא נעשו תוך הפליה אסורה, כאמור בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שכן לא הוכח קשר בין טיפולי הפוריות שעברה ובין פיטוריה.

שעות נוספות ואחזקת רכב אינם נכללים בחישוב פיצויי פיטורים2009 | 06 | 28
בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי כאשר כמות העבודה הרגילה הינה גדולה מהמצופה או גדולה מבעבר, הרי שהעבודה הנוספת היא בגדר שעות נוספות, וככזאת אינה נחשבת כרכיב בתשלום פיצויי הפיטורין.  כמו כן, תשלום בגין אחזקת רכב לא נכלל בשכר לצורך חישוב פיצויי הפיטורין.

מכתב פיטורים2009 | 06 | 01

את מכתב הפיטורים יש להוציא מיד לאחר ההודעה לעובד על פיטוריו, וכמובן רק לאחר השימוע. אין צורך לציין במכתב את סיבת הפיטורים, אם זו נמסרה בשימוע.


הנדון: שוב תדרש (כנראה) הגנה מביטוח לאומי2009 | 05 | 14

שוב מתכננים להגדיל את גביית דמי ביטוח לאומי  באמצעות העלאת תקרת ההכנסה החייבת. הדרך להתמודד עם גזירה זו, היא העברת הפעילות לחברה בע"מ, שבה הבעלים מושך משכורת מוגבלת.


להיזהר מחשבוניות "פיקטיביות" על ידי אימות פרטים בחשבונית ספק/קבלן משנה2009 | 05 | 11

כדי להימנע ממצב של קבלת חשבונית "פיקטיבית", יש לבדוק את פרטי העוסק הרשומים ע"ג החשבונית באתר רשות המיסים ולוודא שמדובר בעוסק מורשה. כאשר נותן השירות אינו מוכר, יש לבדוק בתעודת הזיהוי שלו שאכן האדם המקבל את הכסף, הוא זה הרשום ע"ג החשבונית.


קבלנים יכולים להשכיר דירות שטרם נמכרו (מהמלאי) מבלי להתחייב במ.ע.מ2009 | 05 | 10

בשל המצב הכלכלי הוחלט להחיל את התקנה לפיה השכרת דירה למגורים ע"י הקבלן לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים, לא תביא לחבות במע"מ כשימוש לצורך עצמי - רטרואקטיבית מ- 31/12/2005.


טופס ב"ל 648 - הודעת קבלן על העסקת קבלן משנה2009 | 05 | 03

חובה לדווח על כל קבלן משנה בנפרד תוך שבוע מההסכם עם קבלן המשנה. אי דיווח, עלול לגרור תביעות המל"ל מהקבלן הראשי לגבי העובדים של קבלן המשנה


המס על משיכת דיבידנד יופחת ל- 12%2009 | 05 | 03

בחוק ההסדרים החדש אמורה להיכלל הוראת שעה לפיה שיעור המס על משיכת דיבידנדים מחברה, יעמוד על 12% במקום 25% כיום. בינתיים מומלץ להקפיא משיכת דיבידנדים.


הפקת אישור על ניכוי מס במקור – 2009 | 04 | 30

מס הכנסה הפסיק לשלוח אישורים על ניכוי מס במקור מופחת (או פטור). ניתן בקלות להפיק את האישור דרך אתר מס הכנסה. האישור יגיע ישירות בדוא"ל לכתובת שצויינה בבקשה.


פחת מואץ 50% לשנה2009 | 04 | 26

ב- 31/5/09 מסתיימת "התקופה הקובעת" לרכישות ציוד  תוך קבלת פחת מואץ.

לפיכך, מי ששוקל השקעה ברכישת ציוד שישמש ב"פעילות מזכה", ראוי שישקול הקדמת הרכישה והפעלת הציוד עד 31/5/09.


שכר לעובד שעתי / יומי2009 | 04 | 23

חוק הגנת השכר קובע כי לעובד שעתי/יומי  יש לשלם  שכר בכל שבועיים, אלא אם הסכים לתשלום חודשי. לכן כדאי לכלול ב"הודעה לעובד על תנאי העבודה", הוראה כי השכר ישולם מידי חודש.


דמי אבטלה למובטל שפתח חברה2009 | 04 | 22

בעל שליטה בחברה שאינו עובד בה, והכנסותיו מהחברה (למשל: דיבידנד), אינן משכר, ממשלח יד, או מקצבה , יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים על פי הכללים המקובלים.


פיטורים בגלל עלות גבוהה - מוצדקים2009 | 04 | 20

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי פיטורי עובד בשל עלות העסקתו הגבוהה, ועל מנת לצמצם את עלויות העסקה בארגון שנקלע לקשיים כלכליים, הם פיטורים מסיבה מוצדקת גם כאשר מדובר בעובד ותיק.


דמי אבטלה - הוראות מקלות בשל המשבר הכלכלי2009 | 04 | 19

ההוראה החדשה מאפשרת לעובד שפוטר מעבודתו ושמלאו לו 25 שנים ואשר השלים רק 9 חודשים בתוך 18 חודשים בלבד לקבל דמי אבטלה.


איך להימנע מהלנת פיצויים2009 | 04 | 16

שחרור כספים שבקרן פנסיה / ביטוח מנהלים יש לעשות תוך 15 ימים מסיום יחסי העבודה. כדי למנוע טענות העובד בדבר "הלנה", יש להודיע לקופת הגמל על סיום עבודת העובד, ושחרור הכספים שלו בקרן, מיד עם סיום העבודה.


ניהול יומן רכב יכול לחסוך במיסים2009 | 04 | 01

כידוע, החל מינואר 2008, שונו תקנות מס הכנסה בעניין הכרה בהוצאות רכב. קיימת דיעה, שאומנם טרם נבחנה, שאם הנישום ינהל רישום של הנסיעות (יומן רכב), ניתן יהיה לתאם רק הוצאות בגין הנסיעות פרטיות.


קרן להלוואות בערבות המדינה2009 | 03 | 15

במסגרת "תוכנית האצה" להתמודדות עם ההאטה הכלכלית, הקימה ממשלת ישראל קרנות המעמידות בטחונות לבנקים, לצורך מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, כאשר יש הצדקה כלכלית למתן ההלוואה אשר תאפשר להם להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים.


10 סימנים לזיהוי עסק בקשיים2009 | 03 | 01

להלן 10 סימנים היכולים להעיד כי העסק המדובר נמצא בקשיים:


שר האוצר הגיש לוועדת הכספים תקנות להארכה נוספת של תקופת התשלום לקופ"ג וב. חיים 2009 | 02 | 23

משרד האוצר פרסם הודעה על הגשת בקשת הארכה נוספת לועדת הכספים של הכנסת, להכיר בהפקדות שיבוצעו עד ל- 28/2/2009, ככאלו שבוצעו בתוך שנת המס 2008.


הפסקת עבודתה של יולדת הוא תנאי לזכאותה לדמי לידה2009 | 02 | 08

סעיף 49 לחוק הביטוח הלאומי, קובע כי דמי לידה ישולמו למבוטחת בעד  "פרק הזמן שלרגל ההריון או הלידה אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה".


עדכון החזר הוצאות נסיעה2009 | 02 | 01

פורסם צו הרחבה חדש הקובע תקרת החזר של 22.06 ₪ ליום (במקום 21.56 עד כה).

 


עד סוף ינואר 2009 ניתן לשלם מס סופי – 10% על הכנסות משכ"ד למגורים2009 | 01 | 29

מומלץ לכל מי שיש לו הכנסה משכ"ד למגורים לבדוק במהלך חודש ינואר, האם הכנסתו עומדת בגובה הסכום הפטור. במידה וחרגה – חובה לשלם עד סוף חודש ינואר 2009, את המס הסופי בשיעור 10%.


הוצאות רכב מוכרות - הבהרה2009 | 01 | 26

עפ"י התקנות החדשות, הוצאות אחזקת רכב צמוד יוכרו במלואם (העובד יחוייב במס על ה"שווי"). הוצאות אחזקת רכב שאינו צמוד יוכרו לפחות בשיעור של 45% מסך ההוצאה, או בסכום העודף על ה"שווי" - לפי הגבוה.


יתרון להפקיד במק"מ במקום פק"מ2009 | 01 | 25

מי שיש לו ההפסדים ממכירת ני"ע בשנת 2008 שלא קוזזו מרווח או מדיבידנד, ייטיב לעשות אם ידאג שרווחי ריבית שהוא יקבל בשנת 2009 יופקו בצורה של רווח הון. 

 


מידע בדבר שיעור ניכוי במקור2009 | 01 | 19

החל מינואר 2009, לא תשלח רשות המיסים אישורי ניכוי מס במקור בדואר. באפשרותכם להתעדכן בנוגע לפרטי אישורים שלכם ושל הספקים שלכם באתר רשות המיסים שכתובתו:- www.mof.gov.il/taxes

 


זהירות: מס בשיעור 47% על השכרת דירות למגורים2009 | 01 | 18

בפס"ד גרעין יוסף נקבע כי כדי להנות מפטור ממס על הכנסות מש"ד למגורים על המשכיר לבדוק ולוודא שלא מנוהל עסק בדירה.  

 


פדיון ימי חופשה בסיום עבודה2009 | 01 | 18

זכאות עובד לפדיון חופשה בסיום העבודה תהא בגין שלוש שנות עבודתו האחרונות בלבד,  (אלא אם קיים נוהג או הסכם אחר במקום העבודה).


אושרו תקנות מע"מ על בסיס מזומן לנותני שרותים2009 | 01 | 18

שר האוצר אישר בתקנות שעוסק שהינו נותן שירותים, שמחזורו השנתי עד 15 מיליון ₪ - רשאי לשלם את המ.ע.מ על בסיס התקבול בפועל .


הפקדות סוציאליות ב 1/2009 יוכרו לשנת 20082009 | 01 | 06

משרד האוצר הודיע שניתנת אפשרות להפקיד בקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות עד סוף ינואר 2009, וההפקדות תחשבנה לניכוי / זיכוי ממס בשנת 2008.


האם כדאי לבצע מכירת ני"ע ולממש הפסדים עד 31/12/20082008 | 12 | 29

לא כדאי לממש הפסדים מעבר לסכום הרווחים, היות ולא ניתן לקבל החזר מס העולה על זה ששילמת בפועל. (חוץ מבעלי חברות היכולים לקזז הפסדים בבורסה כנגד משיכת דיבידנד מהחברה.


משיכת דיבידנד פטור כנגד הפסדים בבורסה-הבהרה חשובה!2008 | 12 | 29

את הדיבידנד יש לחלק בפועל עד 31/12/08. ניתן לחלק דיבידנד רק בחברה שיש לה רווחים שטרם חולקו.


מע"מ על בסיס מזומן2008 | 12 | 23

עפ"י הוראת שעה חדשה לשנת 2009, עסקים מתחום השירותים, שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15 מיליון , ישלמו מ.ע.מ על בסיס מזומן.


טיפים לסוף שנת המס - תשלום ריבית ריאלית על הלוואות בעלים 2011 | 01 | 26

כשלבעל השליטה יתרת חובה בבנק, הוא יכול לקזז את הוצאות הריבית ששילם לבנק מול הריבית ששילמה לו החברה, וכך לא לשלם מס על הריבית הריאלית שקיבל.


טיפים לסוף שנת המס הצמדת הלוואות בעלים למט"ח2008 | 12 | 16

מומלץ לבעלי השליטה לבחון את תנאי ההצמדה של הלוואות שנתנו לחברה, ולעדכנם כך שיכללו הפרשי הצמדה או הפרשי שער, על פי מדיניות כלכלית ריאלית.


קבלת פטור מניכוי במקור מדיבידנד לבעלי שליטה עקב קיזוז הפסד בבורסה 2008 | 12 | 11

לאחרונה התברר כי ניתן לקבל (בבקשה מנומקת ומיוחדת) אישור מפקיד השומה על פטור מניכוי מס במקור על הדיבידנד, כך שלא ישולם מס על הדיבידנד.


טיפים לסוף שנת המס מימוש הפסדים בשוק ההון לצורך קיזוז מרווחים2008 | 12 | 11

ההפסד שניתן לקיזוז הוא הפסד שמומש כלומר, הפסד "על הנייר" אינו ניתן לקיזוז מהכנסות. כדי "לממש" את ההפסד, צריך לבצע פעולה של מכירה.


טיפים לסוף שנת המס - התאגדות כחברה לחסכון במס והגנה על נכסים פרטיים2008 | 12 | 10

יתרון נוסף להפעלת העסק כחברה – דווקא בעתות משבר כלכלי, טמון בהגנה על הבעלים מפני תביעות אישיות, אם העסק יקלע לקשיים.


טיפים לסוף שנת המס - ניצול ההפסדים בבורסה ליצירת יתרת זכות בחברה2008 | 12 | 08

בחברות בהן לא ניתן לחלק דיבידנד עקב מגבלת הרווח הראוי לחלוקה, ניתן ליישם עסקה שבה בעל השליטה מוכר לחברה נכס אישי כגון מוניטין, פטנט, הסכם לאי תחרות וכו'.


טיפים לסוף שנת המס - משיכת דיבידנד וקיזוזו כנגד הפסדים בבורסה2008 | 12 | 07

בעל חברה שיש לו הפסדים בבורסה, יכול לדווח השנה על דיבידנד (בגובה ההפסדים בבורסה) ועל ידי כך יפטור את הדיבידנד ממס.


טיפים לסוף שנת המס: סגירת יתרת חובה של בעלי שליטה2008 | 12 | 04

כדאי לסגור יתרות חובה של בעלי החברה כלפי החברה שבשליטתם לפני 31/12/08 כדי להראות דוחות טובים יותר כלפי הבנקים ורשויות המס.


טיפים לסוף שנת המס - קבלת הכנסות משכ"ד2008 | 12 | 03

מי שהכנסתו מדמי שכירות למגורים עולה על הסכום הפטור - 4,320 ש"ח לחודש, יכול לדחות חלק מהתקבולים לשנה הבאה, כדי לא לעבור את סכום הפטור.


המס על דיבדנד מחו"ל צפוי לרדת2008 | 11 | 30

מנהל רשות המיסים הציג תוכנית לשנת 2009 בלבד, לפיה ירד המס על דיבידנד שמקבלת חברה ישראלית מחברת בת זרה ל- 5% - במקום 25% כיום.


חברה משפחתית - הודעה עד 30/11/082008 | 11 | 13

יש להודיע לפקיד השומה על הרצון להיחשב חברה משפחתית עד 30/11/08. ניתן להתחרט ולחזור לחברה רגילה עד המועד להגשת הדוח השנתי בגין שנת 2008.


מקבץ נושאים בדיני עבודה2008 | 11 | 13

1.יום הבחירות לרשויות המקומיות הוא יום עבודה רגיל. המבקשים להיעדר יחויבו ביום חופשה.  2.תיקון בחוק הבט"ל מרחיב תחולת "עבודה מועדפת".  3.גם פיטורי צימצום מחייבים שימוע. 


קרן השתלמות - תכנון הפקדות ומשיכות2008 | 11 | 05

קרן השתלמות היא קופת הגמל היחידה, שעדיין קיימים בה יתרונות נזילות לצד יתרונות המס.


הסכם קיבוצי כללי בנושא שימוש העובד במחשב שהוקצה לו ע"י המעביד2008 | 11 | 02

עובד ישתמש במחשב לצורכי עבודתו, ורשאי בהיקף מידתי ובזמן סביר – להשתמש בו גם לצורך פעולות אישיות שלו, שחל עליהן עקרון צנעת הפרט, ושאינן קשורות לעבודתו, ואינן מנוגדות להוראת הדין ולאמור בהסכם.


אפשרויות למשיכת כספים מקופת גמל ללא מס2008 | 10 | 26

החל מ 1/1/2008 חלו שינויים באפשרויות למשוך כספים שהופקדו בקופות הגמל החל מתאריך זה. גם הזיכוי ממס בגין ההפקדות השתנה.


בעלי חברות יכולים למשוך דיבדנד פטור ממס כנגד הפסדי בורסה2008 | 10 | 05

ניתן לנצל הפסדים ממימוש ני"ע בבורסה באמצעות הכרזה על חלוקת דיבידנד וקיזוז ההפסדים כנגד הדיבידנד, כך שלא ישולם מס בעת החלוקה (עד גובה ההפסד בבורסה).


עוד קבלן הוכר כעובד2008 | 09 | 07

בית הדין לעבודה הכיר בקבלן איסוף זבל, שפעל כקבלן עצמאי במשך 23 שנים,כעובד שכיר ופסק לו פיצויי פיטורים (ורכיבים נוספים) לכל תקופת עבודתו כ- 400,000 ש"ח.


פקיד השומה אינו רשאי לחפש בכיסיו של הנישום2008 | 08 | 11

בית המשפט העליון פסק (ע"א 520/83 מיכאל דון) כי הימצאותו של שיק בכיסו או בכליו של בעל העסק, אפילו כשהוא נמצא בתחום העסק, אינה מהווה ראיה שהשיק הינו "תקבול".


אושרו תקנות פחת מואץ2008 | 07 | 27

נכנסו לתוקף תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) 008, הקובעות פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה שמיום 1/6/08 ועד ליום 31/5/09, בשיעור של 50% לשנה ובלבד שהציוד משמש לפעילות מזכה.

 


דמי הבראה2008 | 07 | 13
מחיר יום הבראה במגזר הפרטי החל מ- 1/7/08 נקבע ל- 331 ש"ח.

עדכון שכר המינימום2008 | 07 | 10