עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית
או  וגם 
ביטוי מדוייק 

   החזר בלו על סולר (עדכון)
 
על פי צו בלו על דלק (פטור),  התשס"ה-2005 (להלן: "צו הבלו"), עוסק הרשום במע"מ כעוסק מורשה זכאי להחזר בלו ששולם על סולר בגין כלי רכב/הציוד ששימשו לייצור הכנסה, מחשבוניות מס שהוצאו לו כדין על ידי עוסק שעיסוקו מכירת דלק (חברת דלק או תחנת דלק).  ההחזר לא יעלה על הסכום המרבי השנתי כהגדרתו בצו הבלו, על פי התקרות שנקבעו.
 
עוסק זכאי ידווח דוח תקופתי ובו יפרט את מספרי הרישוי של הרכב / הציוד ששימשו בייצור הכנסה, את כמות הסולר שנצרכה בכל כלי רכב / ציוד בנפרד, ואת סכום הבלו להחזר.
 
קיימות שתי אפשרויות למסלולי דיווח של עוסק הזכאי להחזר:
1)       אחת לארבע חודשים, אם ברשותו עד חמישה כלי רכב / ציוד.
2)       אחת לחודשיים, אם ברשותו יותר מחמישה כלי רכב / ציוד.
 
                        בצו הבלו  נקבע כי עוסק אינו רשאי לתבוע החזר בלו מעבר לתקרה שנקבעה לו      במסגרת התקופה ובחישוב על פי הסכום השנתי המרבי, בסוף השנה יהיה זכאי להפרשים לפי חישוב שנתי מצטבר.
 
               לכן, יש לדווח על כמות הסולר שנצרכה בפועל לצורך ייצור הכנסה, גם אם היא עולה על התקרה.
              
               אם עוסק זכאי להחזר הפרטים בחישוב שנתי מצטבר, ובהנחה כי במהלך אותה השנה הוגשו דוחות תקופתיים להחזר בלו כנדרש, פעולת ההחזר נעשית בצורה אוטומטית ישירות לחשבונות של העוסק הזכאי.
               במסגרת הדיווח התקופתי, על עוסק זכאי לפרט את מספרי הרישוי של הרכבים / ציוד, ואת כמות הסולר שנצרכה בעבור כל כלי רכב / ציוד. בנוגע לכלי רכב עבודה חדש שנרכש באמצע השנה,  החזר הבלו יחושב באופן יחסי לפי כמות הסולר שצרך הרכב ובמגבלת התקרה השנתית.

חזור אחורה
עמוד הבית אודות הפירמה מאמרים הוספה למועדפים דואר פנימי מבזקים קישורים צור קשר הפוך לדף הבית